ichimisti

Gl.mr.(ret.) ing. PRUNACHE GH. DUMITRU Preşedintele Asociaţiei (10.12.2002-21.03.2012)

Preşedinte de onoare al Asociaţiei.

DRUMUL PARCURS DE ASOCIAŢIA CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE (A.C.Ch.M.R.R.)  „Costin D. Neniţescu” 

  La 05 septembrie 2017  s-au împlinit 15 ani de la înfiinţarea A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Neniţescu” (1902-1970) – chimist de renume mondial. S-a ales acest nume deoarece academicianul Costin D. Neniţescu, după absolvirea Şcolii Politehnice din Munchen (1924), a fost declarat „inginer chimist diplomat”, și a acţionat şi în arma noastră nouă ca asistent G (1926), ca director al Laboratorului de Gaze Toxice (1931-1935), făcând cercetări importante în domeniu şi propunând unele substanţe toxice de luptă preparate prin metode proprii (împreună cu colaboratorii) – iperita, şi ca redactor al primei reviste de profil – ANTIGAZ (1927-1943). Prin revista ANTIGAZ armata dă alarma şi face apel la toate componentele din ţara noastră – civile şi militare – pentru realizarea dublului scop:

 • Propăşirea şi bunul trai al naţiunii în timp de pace;
 • Sprijin, la nevoie, în caz de război.

Revista „ANTIGAZ” s-a înfiinţat în conformitate cu Înaltul Decret nr. 4102 din 23 decembrie 1926, publicat în Monitorul Oastei nr.11 din 16.01.1927. Revista „Antigaz” – Buletinul Oficial al Serviciului Apărare Contra Gazelor (S.A.C.G.) din Ministerul de Război. „Publicaţia va fi cel mai activ şi eficient instrument destinat asigurării unui conţinut ştiinţific al întregii activităţi de pregătire antichimică a armatei, asigurării şi generalizării experienţei dobândite al schimbului de păreri privind stadiul şi perspectivele pregătirii antichimice”.

Un alt înaintaş renumit, care trebuie reamintit în acest material de bilanţ este D-l Col. George E. Popescu (1884 – februarie 1944), (general în anul 1934 şi general de divizie în 1940) – ofiţer de stat major brevetat din anul 1924; secretar al Comitetului Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Războiul Chimic (15.05.1923); directorul S.A.C.G. (01.06.1924-1929); a revenit în arma de bază, artileria) spunea: „Revista Antigaz nu trebuie considerată o revistă pur militară. Toată naţiunea are interesul a cotnribui la apărarea ţării şi dacă împrejurări vitrege ne vor impune eventual un război cu gaze, este de prevăzut că populaţia civilă va avea de suferit, mai mult decât armata combatantă, de efectul acestui gaz de luptă” (circula concepţia războiului aerochimic). Acest strălucit  ofiţer s-a ocupat şi a scris lucrări nu numai despre protecţia armatei, ci şi despre Protecţia populaţiei civile contra gazelor de luptă. A întocmit „Instrucţiuni provizorii Asupra Protecţiei Contra Gazelor de Luptă”  destinate Armatei în 1926, care pun bazele teoretice ale organizării şi funcţionării armei chimice din armata română (pag. 177).

De aceea, în lucrarea Col.(r.) Gheorghe Florea Creangă-Stoileşti: „Istoria Apărării Civile” , Editura PORTO-FRANCO Galaţi, 1993, ocupă capitolul V, p.174-195. Datorită importanţei sale, această revistă, „ANTIGAZ” se păstrează în Biblioteca Academiei Române.

În anul 1929 a apărut lucrarea „Apărarea oraşelor şi a populaţiei civile contra atacurilor aerochimice” din care rezulta o idee deosebită: „Viitorul război nu va cunoaşte limite între front şi spatele frontului. Populaţia civilă va avea de suferit la fel ca armata”. Ambele lucrări se păstrează în Biblioteca Academiei, cota II 82547 şi respectiv II 94529. Decizia ministerială din 5 martie 1928 arată necesitatea de a se lua în studiu Protecţia Populaţiei Contra Gazelor de comisiuni speciale care să dea soluţii practice. Comisia formată din membrii civili – delegaţii ministerelor de interne, sănătăţii, industriei, instrucţiunii, lucrărilor publice, Crucii Roşii şi Meteo şi membrii militari – şeful Secţiei Operaţii din M.St.M., Servicii, şeful S.A.C.G. – col. Popescu Eugen George, delegaţii jandarmilor, pompierilor, Direcţiei Sanitare Militare şi Inspectoratului Aeronauticii. După un an propuneau: Instrucţiunile provizorii pentru organizarea Protecţiei Civile contra gazelor de luptă”, care devine Normativ de Stat, după aprobarea lor de Consiliul de Miniştri în 25 octombrie 1929, apare organizaţia cu caracter de masă.

Profesorul universitar doctor Costin D. Neniţescu a acţionat în învăţământul universitar de chimie şi a editat cele 3 volume de Chimie Generală  şi Chimie Organică, obţinând titlul de conferenţiar (1928), docent – 1930 şi academician – 1955. A fost membru corespondent şi membru al mai multor academii străine. Om de ştiinţă emerit, posesor al Premiului de Stat, fapt pentru care ne mândrim cu numele Asociaţiei noastre.

De aceea, academicianul Costin D. Neniţescu  şi Col. George E. Popescu nu trebuie uitaţi niciodată, când discutăm despre înfiinţarea Armei Chimice/Apărare CBRN în Armata României, alături de coloneii Bârzotescu Laurenţiu, Nicolae D. Popescu, Mihai Alexandru, Virgil Oprescu, Gl.Bg. Ştefan C. Enescu şi alţi directori ai Direcţiei Chimice Militare din perioada 1929-1944. Să-i stimăm şi să le urmăm exemplul în muncă, în folosul Asociaţiei noastre.

La timpul respectiv, şefii noştri trăiau şi nu au avut nicio împotrivire la patronimul adoptat.

După ieşirea la pensie în noiembrie 1995, m-am înscris în A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, filiala sectorului IV. Studiind Statutul Asociaţiei Naţionale, am aflat că se pot înfiinţa asociaţii profesionale şi chiar am găsit „Statutul Asociaţiei ofiţerilor de geniu şi căi ferate” şi m-am gândit să înfiinţăm şi noi o asociaţie a ofiţerilor de chimie militară (denumire modificată în „apărare NBC, iar din 2010 – apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară – CBRN). Am discutat cu mai mulţi ofiţeri, ne-am consultat cu Gl. mr. Florescu – şef de direcţie în M.Ap.N., care ne-a încurajat şi astfel am trecut la strângerea documentelor pentru înfiinţarea Asociaţiei. Pentru aceasta am studiat Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (devenită Legea 248/18.07.2005). Ofiţerii din Foto.1 s-au ocupat de formarea Asociaţiei: Col. ing. Gheorghiu Cristian – de obţinerea locului pentru întrunirile asociaţiei de la M.Ap.N.; Gl. mr. Prunache Dumitru şi Col. (r.) Babiuc Victor – de definitivarea statutului şi a actului de constituire, autentificarea lor la un notar public şi depunerea lor la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Am participat la discutarea documentelor în şedinţă publică. S-a dat termen de 45 de zile pentru rezolvare. S-au primit documentele pe 16.10 2002, dar s-au aprobat cu data de 05.09.2002, când s-a discutat în şedinţă publică.

Foto.1.  „Naşii” Asociaţiei

Mai departe am pregătit convocarea generală a ofiţerilor chimiștii aflați în rezervă sau în retragere. Pe 10 decembrie 2002, la Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare NBC şi Ecologie – Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 225, sector 4, s-a ţinut adunarea.(Sic! Chiar în localul fostului C.T.Ch.).

În această activitate ne-a ajutat şi dl Col. (r.) Brânzei Dumitru, care făcea parte din Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,  raportând preşedintelui despre activitatea noastră. A fost delegat dl Gl. Bg. (r.) Bilanici să participe la convocarea noastră.

În ziua de 10 decembrie 2002 ne-am adunat aproximativ 50 de cadre militare în rezervă sau în retragere în frunte cu foştii noştri şefi şi comandanţi de la C.T.Ch. şi de la unităţile din Bucureşti (Gl. col. Chiţac Mihai, Gl. mr. ing. Mitru Gheorghe, Col .(r.) Iancu Ştefan etc.).

S-au prezentat documentele pregătite şi s-a ales Consiliul Director al Asociaţiei din 15 membri şi  3 supleanţi.

Preşedinte al Consiliului Director a fost ales – Gl. bg. (r.) ing. Prunache Dumitru, vicepreşedinţi – Col. (r.) Mihăescu Aurel (înlocuit în 2003 cu Gl .bg. (r.) Ignat Vasile); Col. (r.) Dănilă Ion; Col. (r.) Brânzei Dumitru; secretar executiv – Col. (r.) Ostafe Ion, contabil-trezorier – Col. (r.) Popescu Eugen.

Cenzor a fost ales dl Col. (r.) Botez Vasile.

După această şedinţă ne-am întocmit Planul de muncă şi am început să ne desfăşurăm activitatea în 4 întruniri trimestriale (3 ale Consiliului Director şi o convocare trimestrială a tuturor membrilor – caiet de procese verbale).

Preşedintele Consiliului Director se alege la 4 ani şi este şi preşedintele Asociaţiei şi Biroului Executiv, dar şi al Filialei Bucureşti – pentru maximum două mandate consecutive.

Prima perioadă, când preşedinte a fost Gl.bg.(r.) ing. Prunache Dumitru a fost din 10.12.2002 – 21.03.2012. După primul mandat (21.02.2008) s-au schimbat 4 persoane din compunerea Consiliului Director. Secretar executiv a fost ales Col. (r.) Zamfir Alexandru, iar contabil-trezorier – Col. (r.) Anorocioaei Turel.

S-a format Birou de cenzori (depăşind efectivul de 100 de membri): Col. (r.) Vasile Botez, Popescu V. Ion şi Vasile Gheorghe.

Efectivul a crescut în continuu de la 50 la 99 în anul 2008 în Filiala Bucureşti. Iar filialele arătau astfel: Câmpulung – 28 (Col .(r.) ing. Vlădescu Ilie – preşedinte, formată la 28.01.2004); Buzău – 30 (Col. (r.) Cornea Ioan, formată la 15.11.2003) şi Huşi – 20 (Col. (r.) Bazarciuc Toni, formată la 22.02.2003) Deci, în total, Asociaţia avea  177 de membri.

Din nefericire, chiar din primii ani am înregistrat şi cadre militare pensionate trecute la cele veşnice – Col. (r.) ing. Ogrezeanu Constantin; Col. (r.) ing. Runcan Francisc; Gl. mr. (r.) ing. Mitru Gheorghe; coloneii Nicolae Alex şi Oprea Silviu.

În etapa a II-a, când preşedinte este Gl. bg. (r.) ing. Gheorghiu Cristian – 21-03.2012 – 21.03.2016 – 21.03.2020.

În primul mandat s-au făcut modificări în componenţa Consiliului Director – 6 membri (Col.(r.) Mituleţu, Diaconu, Savu, Văleanu,  Stoica Victor și prof. Stoean Olga) şi s-au mai format 2 subfiliale:  Iaşi – 13 membri – preşedinte Col. Olaru Paul; Vaslui – 18 membri, preşedinte Col. (r.) Iordachi Teofil.

Efectivul asociaţiei – 208 membri în prezent.

Structura Asociaţaiei: Consiliul Director; Biroul cenzori; 2 filiale (Bucureşti şi Câmpulung) şi 4 subfiliale (Buzău, Huşi, Iaşi, Vaslui).

Deci, Asociaţia se găseşte în etapa a II-a, în al doilea mandat.

Pentru a beneficia de avansarea în grad a membrilor noştri pensionari  şi pentru a avea o perspectivă în muncă, în concordanţă cu sarcinile Armatei, ne-

————-

*Uniunea Naţională C.M.R.R. – Mereu la datorie. 1998-2005, Editura Universităţii Naţionale Bucureşti, 2005, p.240, A.C.Ch.M.R.R..

am afiliat la A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, al cărei preşedinte era d-l Gl. col. (r.) Topliceanu Iulian (anul 2003). Afilierea a fost reînnoită la alegerea noului preşedinte – Gl. col .(r.) Iliescu Mihai (20 mai 2008). Pentru aceasta contribuim cu 15% din fondul realizat din taxa de înscriere şi cotizaţii la A.N.C.M.R.R. (Protocol de afiliere nr.548 din 20.05.2008).

Membrii propuşi pentru avansare în perioada 2003-2012, care au îndeplinit condiţiile stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Naționale, au fost avansaţi un total de 15 membri (2 generali, 11 ofiţeri şi 2 maiştri militari). Dar aici apare primul „DAR”  – doamnele noastre, încet, încet s-au retras sau nu mai participă la activităţile Asociaţiei.

În această perioadă am angajat pe Col. (r.) Ostafe Ion în legătură cu filialele (am plătit din fondurile noastre taxe de înscriere la tribunal – câte 70 lei pentru fiecare) şi pe Col. (r.) Zaha Traian – în confecţionarea a 200 de carnete de înscriere la tipografia S.M.G:, contra-cost. Aşa am putut să ne desfăşurăm activitatea.

Consiliul Director iniţial şi-a fixat câteva obiective strategice pe care să le urmărească cu severitate, astfel:

 • Realizarea unei legături strânse cu cadrele active din S.M.G., din arma Apărare CBRN şi cu Asociaţia Veteranilor de Război, în scopul cunoaşterii tendinţelor de modernizare şi transformare a Armatei Române după ce a fost primită în NATO;
 • Studierea istoriei armei în scopul cunoaşterii înfăptuirilor înaintaşilor noştri. Completarea istoriei armei prin articole de specialitate şi memorialistice publicate în revista „Apărarea NBC”, care apare la Centrul (Baza) de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” din Câmpulung – Argeş, urmaşă a revistei „ANTIGAZ” din perioada interbelică şi la „Revista de Chimie Militară” a A.C.Ch.M.R.R. – Bucureşti „Costin D. Neniţescu”;
 • Mobilizarea membrilor Asociaţiei pentru întărirea şi menţinerea unităţii Armatei şi Asociaţiei, a spiritului de armă şi a dragostei faţă de Armata României şi arma apărare CBRN; participarea la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie şi trecutul glorios al poporului român, a tradiţiilor armatei şi ale chimiei militare;
 • Informarea permanentă a membrilor Asociaţiei cu problemele provenite din legi, din hotărârile Guvernului şi Parlamentului şi de la A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, unde suntem afiliaţi, privind asigurarea condiţiilor de viaţă şi de trai demne, decente, în concordanţă cu importanţa socială a muncii prestate (pensii, asistenţă medicală, medicamente, acces la sanatorii şi case de odihnă şi tratament);
 • Asigurarea şi pregătirea de noi membri pentru A.C.Ch.M.R.R. care să se manifeste activ în viaţa de organizaţie;
 • Sprijinirea (moral şi material) a acţiunilor întreprinse de Asociaţia noastră, de către Asociaţia Naţională şi întrajutorarea militarilor în rezervă sau în retragere din chimia militară/apărare CBRN care au ajuns la o vârstă înaintată şi nu mai au alt sprijin material şi moral.
 1. a) În perioada 2003-2006 la Centrul de Instruire pentru Apărarea CBRN „Muscel” se pregătea lucrarea Istoria Chimiei Militare Româneşti 1917-2005” de către domnii Gl. bg. dr. Popescu Nicolae şi Col. (r.) prof. Grigorescu Mihail.

Consiliul Director a mobilizat membrii Asociaţiei să sprijine această activitate, deoarece rămăsesem singura armă care nu aveam o astfel de lucrare. Membrii Asociaţiei au dat dovadă de responsabilitate şi seriozitate şi a apărut „un flux de articole” cu conţinut ştiinţific, logistic sau memorialistic. Redactorii istoriei au fost mişcaţi de acesta şi în subsolurile lucrării, unde s-au folosit date de la membrii Asociaţiei se arăta de la cine proveneau. Printre aceştia se numără: Gl. mr. (r.) dr. ing.  Mihai Dogaru, Col. dr.ing. Ion Roman, Col.(r.) dr. ing. Savu Ion, Gl.bg.(r.) ing. Prunache Dumitru, coloneii: Mihăescu Aurel, Toma Ştefan, Stan Mihai, Stan Constantin, Văleanu Mihai, Ionescu Graţian, Brânzei Dumitru, Ghiţă Dumitru; generalii: Gheroghiu Cristian, Ignat Vasile etc.

Colaborarea a durat până la schimbarea colegiului de redacţie – numărul 11 al revistei. După această dată nu am mai fost solicitaţi, dar pot găsi dânşii „materiale importante” pentru activitatea lor în „Revista de Chimie Militară” numerele 1-12: „Plenitudinea Degazării”, „Iradierea Naturală şi Artificială a Populaţiei Globului Pământesc”, „Accidentul Nuclear – Miturile Cernobâlului” etc. (Succes!)

Membrii asociaţiei noastre au colaborat cu comitetele de redacţie ale revistelor:

 • Revista Oştirii Române” a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” – cu articole privind anivesarea a 85 şi 90 de ani de la înfiinţarea primelor structuri de chimie militară/apărare CBRN şi articole din viaţa asociaţiei noastre.
 • Reviste care au apărut la Huşi: prof. Costin Clint şi Col. (r.) Mihai Gheorghiu – „Batalionul 202 Apărare CBRN (Intervenţii la dezastre) la a 60-a aniversare – 2010.
 • Revista „Cadenţe peste timp” – revista cadrelor militare în rezervă şi a veteranilor de război din judeţul Vaslui, susţinută de un comitet de redacţie format din: prof. Costin Clint, Col. (r.) ing. Şapcă Nicu şi Col. (r.) Martin Cata.

Nu am dat exemple de autori pentru a nu scăpa vreunul, deoarece îndeosebi la ultimele două numere ale revistei au colaborat ofiţeri care au lucrat în B.202 Apărare CBRN de-a lungul timpului.

 1. b) De asemenea, au fost mobilizaţi şi îndrumaţi membrii Asociaţiei, cu posibilităţi, să publice lucrările pe care le au, astfel: Gl. bg. (r.) dr. Popescu N. şi Col.(r.) Grigorescu M – au pregătit pentru „Enciclopedia Armatei Române”, cap. V – „Chimiea Militară şi Apărarea N.B.C.”; Gl. bg. (r.) Dănilă Ion – lucrări istorice „Ferdinand I”, „Cuvânt pentru întregirea neamului românesc – Gl. Gheorghe Mihai”, cap.I al „Enciclopediei Armatei Române” etc.; Gl.bg. (r.) ing. Gheorghiu Cristian şi Col.(r.) ing. dr. Savu Ion şi colabortori – „Substanţe toxice de luptă/industriale: CBRN-1, CBRN-2, CBRN-3”; Gl.mr.(r.) ing. Prunache Dumitru: „Accidentul Nuclear” – ediţia a II-a şi „Logistica Armei Apărare CBRN”; Col. (r.) dr. ing. Savu Ion – „N.B.C. Istorie, ştiinţă, pasiune” (ediţie revizuită şi adăugită); Col.(r.) Mihai Gheorghiu – „Batalionul 202 Apărare CBRN. (Intervenţii la Dezastre) Gl.Gh. Teleman – Huşi”.

Unele dintre aceste lucrări se găsesc în biblioteca A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”. Prin cunoştinţele transmise, autorii şi-au propus să dezvolte nivelul de cunoaştere despre arma noastră.

Alături de aceşti autori de literatură militară au venit şi alţi ofiţeri chimişti în rezervă sau în retragere din garnizoanele unde nu avem filiale ale Asociaţiei: D-l Col. (r.) Ştefan Vişan – literatură miliară şi beletristică; Lt. col. (r.) Balogh Ernest – „Memorii” (istoria învăţământului de chimie militară în România) şi „Destăinuiri” (din experienţa participării la aplicaţii).

 1. c) Pentru dezvoltarea legăturilor cu cadrele militare din diferite structuri militare Consiliul Director a organizat participarea membrilor Asociaţiei la aniversarea „Zilei Armei Apărare CBRN”, a zilelor înfiinţării unităţilor de chimie militară/apărare CBRN sau a zilei porţilor deschise. Astfel, în perioada preşedinţiei Gl .mr. (r.) ing. Prunache Dumitru s-a reuşit să participăm la ziua tuturor unităţilor de profil, la unele chiar de mai multe ori (Câmpulung, Huşi, Piteşti). În Foto. 2 şi 3 prezentăm începutul acestei activităţi plăcute şi instructive. Ne referim la a 80-a aniversare a Trupelor Chimice la 15 mai 2003 în garnizoana Bucureşti. S-a sărbătorit în punctul de comandă al Apărării Civile din Sectorul 6, lângă Grădina Botanică. A fost cea mai animată  întâlnire la care au participat atât cadrele militare în rezervă sau în retragere, cât şi unele cadre active, după cum se vede şi în fotografii.

Foto.2. Comitetul  întrunirii. De la stânga la dreapta: Gl.mr.(r.) Iancu Ştefan,

Col. Ignat Vasile, Gl.bg.(r.) ing. Prunache Dumitru.

La pupitru: Col.dr.ing. Savu Ion.

Foto.3 Participanţi la întâlnire.

Trebuie să remarc cu plăcere că au venit alături de noi şi foştii noştri şefi – dl Gl. col. (r.) dr. Chiţac Mihai (Comandantul Trupelor Chimice timp de peste 20 de ani) şi dl Gl. mr. (r.) Iancu Ştefan (şeful Secţiei Operaţii şi şeful statului major al C.T.Ch. în perioada 1979-1983. Doresc să scot în evidenţă activitatea deosebită a dlui general Chiţac Mihai privind dezvoltarea C.T.Ch. şi a Centrului de Cercetări Ştiinţifice de Chimie Militară, instrucţia trupelor chimice şi dotarea  Armatei Române cu materiale de chimie militară şi a trupelor chimice cu tehnică şi materiale chimice. Am în vedere îndeosebi tehnica şi materialele chimice cercetate, fabricate, omologate şi înregistrate la OSIM (unele) în anii ’80, din care unele tipuri se folosesc şi astăzi (radiometru-roentgenometru miniaturizat – RRM-80, A.D. Personal; A.D.D.T.-4M etc.). Chiar împotriva unor „pesimişti” din arma noastră, Gl.col. Chiţac Mihai a pregătit şi susţinut disertaţia de „doctor în ştiinţe militare”. D-l general nu numai că participa la activităţi, dar lua şi cuvântul, după cum se arată în Foto.4.

Foto. 4.

 1. d) Ulterior, la întîlnirile trimestriale sau la aniversarea „Zilei Armei Apărare CBRN”, colegii de promoţie vin de la distanţe mai mari pentru a se întâlni cu colegii de şcoală militară, de academie sau de serviciu. Aceasta constituie o plăcere deosebită să te întâlneşti cu colegii tăi după o viaţă de muncă împreună. În Foto.5. prezentăm o întâlnire a colegilor care au absolvit Şcoala Militară de Chimie din Câmpulung în seria august 1957 (1954 Sibiu – 1957 Câmpulung) cu comandanţii lor – Col. (r.) Munteanu Nicolae (Noaghe) şi Gl. mr. (r.) ing. Prunache Dumitru. În fotografie este la limita din dreapta Col. Zorilă, trecut în rezervă pentru motive familiare.  A venit la întâlnirea noastră tocmai pentru a se întâlni cu colegii şi comandanţii.

Foto. 5. Întâlnirea comandanţilor cu foştii subordonaţi din Şcoala Militară de Chimie.

 1. e) Un alt obicei încetăţenit la întrunirile noastre este „momentul istoric”: d-l Gl. bg. (r.) Dănilă Ion – cu facultatea de istorie absolvită la Cluj – comentează evenimentele istorice din trecutul, respectiv cu momentele din istoria poporului român sau a istoriei „armei apărare CBRN”. Momentul istoric este ascultat şi comentat cu plăcere de către participanţi.
 2. f) Nu pot să trec la alte probleme mai noi fără să amintesc de vizitele făcute în oraşul Chimiei Militare Româneşti, unde te întâlneşti cu cele mai luminate minţi din municipiul Câmpulung Muscel. Nu cred că este ofiţer chimist cu Academia Militară/Universitatea Militară „Carol I” terminată sau neterminată să nu fi participat la o activitate în Câmpulung Muscel (învăţământ-cursuri, în poligonul de la Valea Poienii, la convocări de pregătire sau cu tehnica la reparat, deoarece în această garnizoană se găsesc următoarele unităţi:

– Baza de instruire pentru Apărare CBRN (aceasta este urmaşa transformărilor ce au avut loc de la Centrul de Instrucţie pentru Apărare Contra Gazelor înfiinţat la 7 mai 1931 până în prezent);

– Poligonul de Instrucţie de la Valea Poienii (este o moştenire importantă a trupelor chimice, deoarece aici au pus în funcţiune un tubuşor indicator, au măsurat un nivel de radiaţie sau au pregătit o soluţie de decontaminare;

Secţia Reparaţii Echipamente şi Materiale de Apărare NBC, subordonată Comandamentului Logistic Întrunit prin Centrul 185 Mentenanţă Tehnică Specială Târgovişte, din 15 octombrie 2002. (Este urmaşa Secţiei 263 de Reparat Tehnică şi Materiale Chimice, subordonată C.T.Ch. în perioada 01.10.1958-1990).

Pentru a putea „trăi”, şi-a lărgit activitatea, numindu-se „Secţia Mentenanţă Tehnică şi Echipamente de Apărare CBRN, PSI, Intendenţă şi CL”

 • Pe lângă secţie, nu demult, s-a înfiinţat un compartiment depozitare tehnică şi materiale de apărare CBRN (care a preluat sarcinile depozitului central de la Unguriu, cu un efectiv de 20 oameni);
 • Comandant – Mr. Bobu Laurenţiu.

În fotografia Foto.6. sunt reprezentanţii promoţiei „martie 1953” de ofiţeri de Apărare Antichimică (în curtea Bazei) care s-au întâlnit să viziteze Baza de Instrucţie în perioada 30.08–01.09.2012 şi în speranţa unei mobilizări mai serioase în 2013, când s-ar fi împlinit 60 de ani de la absolvirea şcolii.

Foto.6. De la stânga la dreapta, rândul 1: Gl. mr. (r.) Prunache Dumitru, Gl. mr. (r.) Iancu Ştefan, Cpt. Trăistaru, Col. (r.) Galiţi N. doamnele Galiţi, Prunache, Munteanu şi Merfu.

În Foto.7. se prezintă conducerea Secţiei 263 de R.T.M.Ch. cu invitaţii la a 40-a aniversare a Secţiei de la scindarea Depozitului A.C.G. şi devenirea ei ca unitate independentă la 20.10.1958.

Foto.7. De la stânga la dreapta: Gl. mr. (r.) ing. Andriţa Gheorghe, la  pupitru Col. (r.) ing. Vlădescu Ilie; rândul 2: reprezentantul Comandamentului Logistic, Gl. mr. (r.) ing. Prunache Dumitru – şeful secţiei (august 1977 – ianuarie 1990), Col. ing. Văleanu Mihai – şeful secţiei. Mai în spate alţi invitaţi (coloneii Aurică, Butoi etc.)

După ce preşedinte al Asociaţiei a devenit d-l Gl. bg. (r.) ing. Gheorghiu Cristian s-au introdus circuitele itinerante pentru vizitarea/participarea la activităţile subfilialelor, la activităţile unităţilor de profil şi întâlnirea cu foştii colegi de serviciu. Preşedintele a fost ajutat în această concepţie de Col. (r.) Cornea Ion – preşedintele subfilialei Buzău – şi de câţiva membri ai Asociaţiei noastre, printre care amintesc: Col. (r.) Anorocioaei Turel, Col.( r.) Zamfir Alexandru, Col. (r.) Mituleţu Ion, Gl. bg. (r.) Ignat Vasile etc.

În fotografiile Foto. 8, 9 şi 10 sunt date aspecte dintr-o vizită pe direcţia Buzău-Vaslui-Huşi-Iaşi, unde s-a participat la activităţi: în Vaslui, Huşi şi Iaşi cu ocazia celei de a 90-a aniversare a Armei Apărare CBRN.

Foto. 8. Membrii Asociaţiei din Bucureşti: Asimionesei, Prunache şi Ignat, împreună cu d-l Col. (r.) Giurgiu Arghir la Vaslui.

Foto.9. Membrii Asociaţiei din Bucureşti: Brânzei, Ignat, Prunache, împreună cu Lt. col. Adrian Vasile Perdun şi Cdt. B.202 Apărare CBRN Col. (r.) Geman la Huşi.

În aceeaşi perioadă s-a participat şi la aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea primelor structuri ale „armei chimice” la Baza de Instrucţie pentru Apărare CBRN din Câmpulung Argeş. Participanţii  Asociaţiei sunt prezenţi în Foto.11.

Foto.10. Grupul de membri ai A.C.Ch.M.R.R. în faţa statuii „Gl. Gh. Teleman”: Col. Mituleţu Ion, Gl. bg. (r.) Gheorghiu Cristian, Col. (r.) Anorocioaei Turel, Gl. bg. (r.) Ignat Vasile, Gl. mr. (r.) ing. Prunache Dumitru (în faţă), Col. (r.) Asimionesei Mihai.

Foto.11. O parte din membrii A.C.Ch.M.R.R.- Bucureşti care au participat la a 90-a aniversare a trupelor de Apărare CBRN – 15.05.2013.

De asemenea, pe această direcţie din Moldova se poate participa la zilele aniversare ale unităţilor: B.342 Apărare CBRN (desfiinţat la 01.10.2001 cu ocazia reorganizării armatei), Cp.401 Mijloace incendiare (desfiinţată), B.173 Protecţie A.Ch. – Vaslui (desfiinţat în 15.08.1998), B.202 Apărare CBRN (intervenţie la dezastre) „Gl. Gh. Teleman” – Huşi, subordonat D. 21 Getica; iar la Iaşi – Cp. 210 Ap.A.Ch. (comandată un timp de Cpt. Gheorghiu Cristian, desfiinţată în 2001), dar totuşi există Cp.162 Ap.NBC din anul 2000 (companie cadre) în organica Bg.15 Mc.

De asemenea, s-au făcut astfel de excursii itinerante şi pe direcţia Sighişoara, Cluj, Bistriţa, Oradea, chiar de mai multe ori. Direcţional  întotdeauna este preşedintele Asociaţiei noastre. Se vizitează unităţile de profil: B.72 Apărare CBRN „Negru Vodă” – Sighişoara şi Cp.383 Apărare NBC – Bistriţa-Năsăud, participantă la „misiunea 1003 V” „CAMP DOHA KUWAIT” – s-a ocupat de decontaminare.

 1. g) O altă iniţiativă nouă a fost aniversarea unei perioade de timp – de la înfiinţare, astfel:

–   65 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Chimie Aplicată (Catedra de Chimie Militară) 1950-2015 (10.09.2015) – Revista de Chimie Militară  nr.8/ 2015;

–    60 de ani de la înfiinţarea CATEDREI DE TACTICA TRUPELOR CHIMICE – 1955-2015 (24.09.2015);

–   65 de ani de la înfiinţarea Şcolii Militare de Ofiţeri de Apărare Antichimică  din Făgăraş la 26 ianuarie 1951 (26-28.01.2016) – Revista de Chimie Militară  nr.10/sep.2016;

–   55 de ani de învăţământ de chimie militară la Sibiu – 1961-2016 – Revista de Chimie Militară  nr.11/ 2016;

–     65 de ani de la înfiinţarea Companiei 10 chimică – 15.07.1949 pe lângă D.10 Infanterie, dislocată la Brăila (Revista de Chimie Militară  nr.5/dec.2014, p. 163).

Pentru a monitoriza activităţile desfăşurate de A.C.Ch.M.R.R. şi importanţa lor în istoria chimiei militare româneşti a fost nevoie să înfiinţăm Revista de Chimie Militară. Numărul 1 al revistei a apărut cu ocazia celei de a 85-a aniversări de la înfiinţarea primelor structuri de chimie militară/Apărare CBRN în Armata României, 25 mai 2008.

De la schimbarea preşedintelui, până în prezent (21.03.2012 – 15 mai 2017) au mai apărut 11 numere ale revistei.

Trebuie să scoatem în evidenţă masa de autori de articole din toate filialele (subfilialele) Asociaţiei noastre şi pe dl Col. (r.) Diaconu Ştefan şi dna Olga Stoean care dau forma finală, din ce în ce mai interesantă, a revistei noastre. Vă mulţumim dragi colegi.

 1. h) De asemenea, pentru a ne prezenta ca o asociaţie serioasă, am înfiinţat insigne reprezentative. În ambele etape ale fiinţării Asociaţiei au fost înscrisuri diferite. Se arată mai jos:

                       

La venirea dlui Col. (r.) Gheorghiu Cristian în Asociaţie a adus o heraldică specială a trupelor chimice, care a stat la baza tuturor propunerilor ulterioare.

Cu ocazia împlinirii unei vârste rotunde a membrilor noştri, la început foloseam felicitări realizate la Editura Militară. Felicitarea se adresa direct, cât şi prin Observatorul Militar. De această problemă în Asociaţie se ocupa col. (r.) Neagu Corneliu, iar în prezent se ocupă Col. (r.) Diaconu Ştefan.

Pentru a-i felicita pe membrii Asociaţiei cu ocazia împlinirii a 85 de ani de existenţă a armei chimie militară/Apărare CBRN am realizat Diplome de excelenţă, pe care le-am înmânat în cadru festiv. În prezent, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, fiecare membru al Asociației primeşte o diplomă de excelenţă prin care i se mulţumeşte pentru activitatea desfăşurată în armă, pentru instruirea trupelor sau pentru realizarea de tehnică militară (vezi Revista de Chimie Militară nr.3/1 dec. 2013, coperta 4).

Având în vedere rezultatele pozitive ale întâlnirilor cadrelor militare în rezervă sau în retragere privind petrecerea timpului liber în mod plăcut şi distractiv, unii membrii ai asociaţiei noastre au început să-şi mobilizeze colegii de promoţii de şcoală/academie pentru a se întâlni periodic.

Un exemplu practic cu rezultate deosebite în memoria cadrelor de chimie militară este întâlnirea care s-a organizat de C.T.Ch., după 20 de ani de la absolvirea şcolii militare. Revederea constituia un moment de sărbătoare, care făcea bine sănătăţii mintale şi trupeşti, cum spun psihologii, iar fotografia obţinută, cu adnotările unor colegi, prieteni, reprezintă o plăcere să le reciteşti din când în când. La aceasta se mai adaugă plăcerea de a întâlni profesorii, comandanţii pe care i-ai avut, de a revedea şcoala şi oraşul unde te-ai format ca ofiţer.

După acest principiu se organizează întâlnirile promoţiilor de şcoală sau academie militară.

Un exemplu pe care îl cunosc bine sunt întâlnirile promoţiei de şcoală militară – 1955, reprezentată de d-l Col. (r.) Brânzei Dumitru. Promoţia dânsului a  început să se întâlnească încă înainte de a ajunge pensionari, pe rând, la câte unul din membri. După pensionare s-au întâlnit cu familiile în garnizoanele unde au urmat şcoala militară sau în garniozoana chimiei militare româneşti – Câmpulung Muscel, împreună cu soţiile. Acum au rămas mai puţini, dar continuă să se întâlnească. Să le urmăm  exemplul! Sunt şi serii care nu s-au întâlnit deloc.

Răsfoind Revista de Chimie Militară mi-am dat seama că s-au întâlnit tot mai multe promoţii de şcoală militară, astfel: 59 – reprezentată de d-l Col. Vişan Ştefan; 69 – Col. (r.) Diaconu Ştefan; 1970 reprezentată de d-l Gl.bg.dr. Popescu Nicolae, Gl. Rizea, Col. Dedu, Col. Scurtu, Col. Zaha; 71 – reprezentată de d-l Col. (r.) Popescu E.; 1979 – serie A.M. – Gl.bg.(r.) dr. Popescu N.; 78 – Col. (r.) Cata Marin; 55 – Col.(r.) Brânzei Dumitru; 1957 – Col. (r.) ing. Nică Gheorghe; 1959 – Col. (r.) Zamfir Alexandru;1953 – Col. (r.) Munteanu (Noaghe) Nicolae; 1960 – Col. (r.) Asimionesei Mihai; 1976 – Col. (r.) Aionoaie Jică (Caceu Septimiu, Ionete Ion, Ionescu Graţian, Moisa Constantin, Muşat Ion, Popescu Emanoil (Sibiu); 1977, col. (r.) Stoica Victor, etc. În anul 2015 s-a hotărât de către guvernul tehnocrat să se recalculeze pensiile militare şi dacă rezultatul este mai bun, să se aplice în plată, iar dacă pensia recalculată este mai mică, să rămână cea care este în plată în prezent.

Cadrele noastre au fost sfătuite să studieze Legea 223/2015 şi să-şi  îndeplinească obligaţiile faţă de Centrul Militar şi Direcţia Pensii.

Dar în societate au început să apară diferite zvonuri şi în primul rând că pensiile se vor micşora. Ofiţeri cu vârste peste 70 de ani, care au primit noua decizie au primit pensii recalculate mai mici cu până la 50%.

Consiliul Director al A.N.C.M.R.R., prin Dl Gl. bg. (r.) Ignat Vasile, care s-a documentat cum se calculează pensiile şi, la cerere, a explicat celor interesaţi. De asemenea, a participat la întâlniri cu comisii de la alte asociaţii şi de la Senat, făcând propuneri pentru recalcularea corectă a pensiilor militare de stat.

 1. i) Să nu nemulţumesc cele două părţi ale existenţei A.C.Ch.M.R.R., fac următoarele completări:
 2. Şi pe timpul dlui Gl. bg. (r.) ing. Gheorghiu Cristian s-au continuat propunerile pentru avansări. Dar nu toate propunerile s-au soluţionat, astfel: în anul 2012 – 7 ofiţeri şi 2 subofiţeri, iar în 2015 – 1 general şi 3 ofiţeri; total avansaţi: 1 general, 10 ofiţeri şi 4 subofiţeri, în total 15 cadre ca şi în perioada precedentă.
 3. În această perioadă s-a actualizat o dată statutul Asociaţiei noastre în anul 2008. În această muncă au fost angajaţi dl Col. (r.) Muşat Ion şi dl  Gl. bg. (r.) Ignat Vasile. A apărut statutul ediţia 2008. Dar de atunci Statutul A.N.C.M.R.R. s-a actualizat de două ori în 2010 şi 2013. Deci este necesar să se actualizeze şi Statutul A.C.Ch.M.R.R.
 4. Conform indicaţiilor Consiliului Director al A.N.C.M.R.R. filialele dânşilor din ţară trebuie să-şi constituie un „Registru istoric al filialei” şi un „Album cu fotografii”. Încă din prima etapă a Asociaţiei, am început să întocmesc un „Registru Istoric”, pe care l-a continuat dl Col. (r.) Asimionesei Mihai şi în momentul de faţă este la zi.

Albumul, de asemenea, a început din prima perioadă, dar colegii sunt puţin activi în această activitate. De asemenea, dl Col. (r.) Zamfir Alexandru a fost cam puţin activ în ţinerea la zi a albumului şi chiar în solicitarea la înscriere în Asociaţia noastră a unei fotografii pe lângă adeziune. Acestea lipsesc de la mulţi membri ai Asociaţiei. Să sperăm că odată cu intrarea în vigoare a Enciclopediei Asociaţiei, se va rezolva şi această problemă.

 1. Începând din etapa iniţială, la zilele aniversare ale unităţilor de profil se mergea cu o felicitare a unităţii respective.

Odată cu alegrea noului preşedinte, dl Gl. bg. (r.) ing. Gheorghiu Cristian-Petru, având mai multe posibilităţi tehnice – cu fiecare aniversare a armei şi chiar cu ocazia zilelor unităţilor de profil – s-au întocmit „Mesaje Aniversare” pentru fiecare unitate aniversată, chiar cu ocazia sărbătorilor religioase de iarnă şi pascale s-au prezentat în întrunirile lunare ale Consiliului Director, au fost discutate şi completate dacă a fost cazul şi apoi transmise la destinaţie.

 1. De asemenea, se încearcă în această etapă să se adune o evidenţă a tuturor promoţiilor de ofiţeri chimiști, dar merge foarte greu la promoţiile mai tinere. Promoţiile 1952, 53, 55 etc. au predat tabelele cu ofiţerii lor.
 2. şi încă o realizare frumoasă a dlui Gl. bg.(r.) Gheorghiu Cristian-Petru este întocmirea unui „Pomelnic al ofiţerilor chimiști” şi ţinerea unei slujbe de pomenire în luna mai, cu ocazia aniversării Zilei Armei Apărare CBRN.

În întrunirile trimestriale se ţine un moment de reculegere pentru cei dispăruţi. Cu această ocazie Consiliul Director a ajutat familiile celor decedaţi prin reprezentantul nostru  d-l Col. (r.) Rujoiu Gheorghe şi a mobilizat colegii de armă să participe la ceremonia de înmormântare. Se simte nevoia de a participa mai mulţi colegi la conducerea pe ultimul drum a celor  trecuţi într-o altă lume. În prima parte a Asociaţiei au părăsit această lume 19 membri ai Asociaţiei, iar în partea a II-a – 16. DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

 1. Asociaţia noastră, împreună cu A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” a contribuit cu bani (600 Roni) pentru cumpărarea de icoane pictate în catapeteasma bisericii de lemn din localitatea Most-Cehia (adresa Patriarhiei Române nr.7637/06.09.2011, în care mulţumeşte pentru ajutorul primit).

În cadrul asociaţiei nu a fost nevoie să intervenim pentru a-i ajuta material pe membrii noştri. Dar ne-am plătit cotele stabilite pentru participarea la dineurile organizate cu ocazia zilelor aniversare la Câmpulung-Argeş şi Piteşti-Argeş.

 1. O altă realizare deosebită a Consiliului Director este realizarea site-ului Asociaţiei prin grija dlui Col. (r.) Stoica Victor,  site care reprezintă un mijloc eficient de informare a membrilor Asociaţiei.
 2. j) Acest subcapitol este întocmit pentru membrii A.C.Ch.M.R.R. pentru a se evidenţia munca depusă de colegii lor de armă pentru a se trece de la apărarea antichimică la Apărarea NBC/CBRN. Despre această muncă ne-au vorbit colegii de armă: Gl. bg.( r.) ing. Gheorghiu Cristian-Petru (vezi Revista de Chimie Militară2-11), dl Col. (r.) dr. Mituleţu Ion şi desigur „ofiţerii specialişti NBC” din perioada anilor ’90.

Conducerea  Armatei României a început să se pregătească pentru a accede în NATO şi structurile euro-atlantice, iar după invitarea în NATO şi primirea în NATO (aprilie 2004) a trebuit să se amplifice toate activităţile de integrare. După cum se cunoaşte, după anul 1993, s-a trecut la o nouă orgnizare a Armatei Române – Armata (ca eşalon) şi diviziile ca eşaloane superioare au fost înlocuite de către următoarele eşaloane – corpurile de armată şi brigăzile, iar în prezent CORPURILE DE ARMATĂ au fost înlocuite de către DIVIZII DE INFANTERIE: „Dacica”, „Getica” şi „Gemina”.

Trupele şi unităţile armatei române au trebuit să treacă prin diferite strategii de transformare, adunate într-un document însuşit şi aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în luna februarie 2006 (4 etape: în prima  s-a urmărit desfiinţarea structurilor care nu mai corespundeau, reducerea efectivelor, reorganizarea structurală, având ca reper structurile tip C.A., Bg. şi B.; a doua – măsuri de compatibilizare a structurilor, în special a comandamentelor ca structuri similare cu cele din NATO;  etapa a treia: a vizat restructurarea şi operaţionalizarea structurii de forţe la nivelul cerinţelor minime (cea mai severă reducere de efective – peste 70.000 posturi) procesul de reformă şi restructurare;  etapa a patra: 2005-2007 – etapa finalizării restructurărilor de bază  – obiectiv – realizarea interoperabilităţii structurilor participante la misiuni în diverse teatre de operaţii).

Continuarea procesului de transformare a Armatei României reprezintă o necesitate firească ce decurge din noile orientări strategice şi de transformare a Alianţei (Revista de Chimie Militară nr.1 din 15 mai 2008, p.79). Scopul fundamental al continuării transformărilor armatei îl constituie realizarea noilor capabilităţi care vor asigura îndeplinirea cerinţelor din Constituţie, a angajamentelor asumate de România faţă de NATO, Uniunea Europeană, precum şi în cadrul iniţiativelor regionale şi coaliţiilor.

Transformarea Armatei României, conform strategiei de transformare a Armatei, aprobată de C.S.A.T. pentru perioada 2008-2015(2025) are ca obiectiv general realizarea unei structuri moderne complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficienţă, flexibilitate, dislocabilă, sustenabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un larg spectru de misiuni. Această perioadă cuprinde etapa integrării operaţionale depline în NATO şi Uniunea Europeană (2008-2015) şi etapa integrării tehnice depline în NATO şi Uniunea Europeană (2016-2025).

Procesul principal al transformării Armatei României îl va reprezenta structura de forţe constituite din:

 • forţe destinate NATO – (2015 – 1 divizie complet operaţionalizată şi o Bg.Mc., – capacităţi aparţinând Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale.
 • Forţe de generare şi regenerare.

Trupele de apărare CBRN au trecut prin aceste etape de transformare şi integrare în structurile NATO şi euro-atlantice. Se cunosc reducerile care au avut loc şi reorganizările  – B.202, B.49 şi B.72 Apărare CBRN. Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru Apărare CBR şi Ecologie a pus la dispoziţia trupelor noi laboratoare de cercetare de tip SIBCA şi alte adaptări ale tehnicii de apărare CBRN – mijloace individuale şi colective de protecţie, echipamente de cercetare şi decontaminare etc.

„NU TREBUIE omis faptul că ameninţările ANM şi managementul gestionării urmărilor întrebuinţării acestora constituie o preocupare constantă pe fondul proliferării acestui tip de armament.”

„NATO DISPUNE ŞI ÎMBUNĂTĂŢEŞTE DOTAREA şi pregătirea  structurilor specializate în apărarea împotriva armelor de nimicire în masă.”

Având în vedere situaţia de la graniţa de est a României, în septembrie 2015 (Adevărul de vineri-duminică, 4-6 septpembrie 2015), ca urmare a hotărârilor luate la Summitul NATO din Ţara Galilor, s-a  înfiinţat primul centru de comandă şi control al NATO de pe teritoriul României, la Bucureşti (joi 03.09.2015), care reprezintă o unitate pentru integrarea Forţelor NATO (NFIU), unde vor activa 42 militari români şi aliaţi (dintre care 27 români) este un cartier general unde se vor planifica exerciţiile trupelor NATO. Unitatea este condusă de Col. Cătălin Ticulescu şi are ca scop prelucrarea şi integrarea forţelor comandamentului multinaţional din ţările din sud-estul Europei. Investiţia – 16 mil. Lei (NATO – 13 mil).

De asemenea, Puncte de comandă şi control se vor mai înfiinţa în Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania – în total 6.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a explicat că structura nu este o bază militară propriu-zisă, ci un CENTRU DE LOGISTICĂ ŞI PREGĂTIRE A TRUPELOR TERESTRE ALE ALIAŢILOR! Operaţional în 2016.

Tot la Bucureşti se înfiinţează un Comandament multinaţional de Divizie, de sud-est, care va fi formată din Divizia de Infanterie (D.1 I.) ce apără 30% din teritoriul ţării. Comandamentul va coordona forţe de 10.000 de militari şi aliaţi. Costuri:  60 mil Euro. Structura ete condusă de Gl. Ovidiu Uifăleanu,

Tot în acest scop – de întărire a graniţei de est şi a ţărilor care au cerut alianţei NATO – s-au adus şi dispus anumite cantităţi de armament  american (în 2016).

O subunitate de artilerie antiaeriană (120 militari) cu tehnica necesară, din România, a fost dispusă în Polonia.

Armata Română este apreciată pentru modul cum îşi dezvoltă capabilităţile pentru integrarea completă în NATO şi structurile euro-atlantice. De asemenea, este apreciată pentru acţiunile în teatrele de operaţii.

PROPUNERI

 • S-a propus Consiliului Director, la întrunirea din luna mai următoarele:
  • Subfilialele (Buzău, Huşi, Vaslui, Iaşi) să-şi legalizeze situaţia prin înscrierea la tribunal.
  • Fonduri – din banii pe care Consiliul Director nu-i solicită de la subfiliale, aşa cum Consiliul Director al A.N.C.M.R.R. îi solicită de la filialele subordonate (Statutul Asociaţiei naţionale, art. 51, al.3).
  • Subfilialele să-şi stabilească un nume după înaintaşii noştri (ai armei chimice) şi să-l raporteze la Consiliul Director al A.C.Ch.M.R.R. pentru coordonare (să nu se suprapună). Vedeţi Revista de Chimie Militară 7/15 mai 2015, p.78.

 

BIBLIOGRAFIE

 • M.G. – Enciclopedia Armatei Române, Ed. CTEA, Bucureşti, 2009, Cap.V. Arma Chimică Militară şi apărarea NBC.
 • Observatorul Militar14/aprilie 2000; 16/aprilie 2009; 32/august 2010 (în text.)
 • Observatorul Militar 44/2009 Amiralul doctor Gheorghe Marin, „Transformarea Armatei României…” p.5-6
 • Gl. bg. dr. Nicolae Popescu, Col. (r.) prof. Mihail Grigorescu: „Istoria Chimiei Militare Româneşti 1917-2005” Centrul Tehnic – editorial al Armatei, Bucureşti, 2005.
 • Revista Apărarea NBC1 (17), Câmpulung, 2009 – colaboratorii revistei – coperta nr.3.