COLEGIUL DE REDACŢIE:

 Gl. mr. (rtr.) ing. Dumitru PRUNACHE

Gl. bg. (rtr.) ing. Cristian GHEORGHIU

Gl. bg. (rtr.) Ion DĂNILĂ

Col. (rtr.) dr. ing. Ion SAVU

Col. (rtr.) ing. Ioan CORNEA

Col. (rtr.) Mihai ASIMIONESEI

Col. (rtr.) Ştefan DIACONU – Redactor şef

Col. (rtr.) Victor STOICA

Col. (rtr.) Jică AIONOAIE

Lt. col. (rtr.) Viorel GÂRTAN

Prof. Olga STOEAN – Redactor responsabil de număr

Copertă şi tehnoredactare Alina VLĂSCEANU; Fotografii: prof. Olga STOEAN și Col. (rtr.) ing. Aurel POPESCU

*Autorii articolelor răspund pentru corectitudinea şi exactitatea datelor furnizate.

Supliment al Revistei de Chimie Militară editată de A.C.Ch.M.R.R. Costin D. Neniţescu, ISSN 2343-8150

LEGEA „Celui de-al treilea exclus ”În domeniul LOTO acum și la sistemul Loto 5/45 & 1/20 „JOKER”

Ing. Ch. Mil. Vicențiu Dumitrescu – acchmrr.ro-site-ul

„Asociația Cadrelor de Chimie Militară în rezervă și în retragere”

București – ianuarie 2024

LEGEA „Celui de-al treilea exclus” în domeniul LOTO acum și la sistemul Loto 5/45 & 1/20 „JOKER”

Ing. Ch. Mil. Vicențiu Dumitrescu

        Din cuprins:

Am ales să operez în Loto cu nouă astre ale sistemului solar…

Dacă tot am elaborat în a doua parte a anului 2023 studiul referitor la „Cel de-al treilea exclus”, destinat sistemului Loto 6/49, am decis să continui, inclusiv la cererea terților, și la sistemul 5/45 și 1/20 „JOKER”.

Cu acest prilej reiau definiția legii în cauză, dar cu o completare necesară finalizării acesteia: „Omisiunile reprezintă o proporționalitate de 2/3 în cazul numerelor care au fot extrase și 1/3 în cazul numerelor  care nu au fost extrase” – cu obținerea unui final „a” 1/3 însumată”, însă „Față de tote numerele participante la tragerea Loto”.

Evident, a se ține seama și de actualizarea legii în legătură cu „numerele lotonice” – în care scop reiau câteva definiții:

Număr lotonic – entitate energetică (bio) discretă, produs al gândirii umane, purtătoare de informație numerică, este specific fiecărui sistem loto.

În cazul „5/45” este egală cu 0,1112 · 10-n J/s – cu trunchierea primului grup de zecimale la poziția a patra, iar în cazul 1/20 Joker = 0,05 ·10-n J/s.

Loto număr –  este similar cifrei (lor).

Număr lotonic activ – număr care este extras de două sau mai multe ori, în dauna numerelor în omisiune/excluse.

Lotonist – exjucător la loto.

Lotonnia știința de graniță a cunoașterii realităților universului, pe baza interpretării evenimentelor cosmice și Terra, în conexiunea lor, decelate prin numere lotonice – vezi studiul T-T.

x           x

x

Și de această dată ne vom folosi, în continuare, de Nomenclatorul tabelelor din lucrare, abrevierilor și simbolurilor.

 1. – Nomenclatorul de tabele

Tb.L.1 – „Mg T.L. 5/45 și 1/20 Joker” – Megaturul de trageri loto – „Structura strategică a tragerilor loto;

Tb.L.2 – „S.C. 45/2023” – Statistica combinațiilor loto tip, cu numere cosmice/astrale;

Tb.L.3 – „S. 45-1” – Sorgintea numerelor de linie – Turul 1/anii 2000-2001;

Tb.L.4 ÷ 8  – „Situația exclus – 45” – Turul 1/ciclurile 1-5/anii 2000-2001;

Tb.L.9 – „S.45 – 1” – Sorgintea numerelor de linie – Turul 42/ anul 2023;

Tb.L.10 ÷ 14 – „Situația exclus – 42/ciclurile 1-5 – Turul42/anul 2023;

Tb.L.15 – „Centralizator media. Final”, Loto 5/45 – tip „hazard” –  anii  09.2000 – 07.2008;

Tb.L.16 – „Centralizator media. Final”, Loto 5/45 – tip „hazard mixat” – anii 2000 – 2004;

Tb.L.17 – Loto 1/20 Joker – Analiza a 160 de trageri loto – anii 2000 – 2003;

Tb.L.18 – „Situația exclus – 20” – Turul 1, anii 09.2000 – 06.2001;

Tb.L.19 – „Situația exclus – 20” – 3; 20-04; anii 2001 – 2002;

Tb.L.20 – „Situația exclus – 20” – Turul 40-41/S.T.6 – anul 2023;

Tb.L.21 – „Situația exclus – 20” – turul 41 – anul 2023.

x           x

x

2. – Abrevieri

Tb.L.   – tabel loto;

Lg.3 ex. – legea „Celui de-al treilea exclus”;

ex.       – exclus;

Cicl. L. – ciclu de tragere loto;

comb. – combinații (cu numere loto);

nr.       – număr (numere);

trg. L   – tragere(i) loto;

St.5     – statistica;

Sit.      – situația;

Svg0    – sorgintea;

pg.       – pagina;

S.L.S.  – sistem loto special;

Std. T-T – Studiu Tachinare Terrei;

T.L.     – tur de tragere loto;

Mg.T.L. – mega tur de tragere loto;

Str.Strg – structura (tragerilor loto) strategică;

Lts.     – lotonist – exjucător la loto;

Ltn.     – Lotonnia;

S.T.L. – super tur de tragere loto;

Ctr.m.f. – centralizator media final;

ap.       – apariții (numere extrase);

Nr. adv. – număr de adevăr;

Nrt.a. – număr teoretic de apărut.

x           x

x.

3.- Simboluri

I          – număr extras (apărut) o singură dată;

T         – număr extras de două ori;

/¯        – număr extras de trei ori;

In         – număr extras de peste trei ori (n = 4; 5; S.a.);

n0        – grupa numere în omisiune (c.f. Lrgii);

n1        – grupa de numere cu 1 apariție;

n2        – grupa de numere cu 2 apariții;

n2+       – grupa de numere cu peste 2 apariții – la „Joker”;

n3+       – grupa de numere cu 3 sau peste trei apariții.

x           x

x.

Urmează paginile cu explicații la tabele, analiza tragerilor loto, aplicarea Legii „Celui  de-al treilea exclus”, precum și modalitatea de alegere a variantelor optime – toate acestea, cu unele detalii metodice.

Partea I

4.- Explicații la tabele

4.1. – Tb.L.1

Mega turul de trageri loto este destinat orientării lotonistului (exjucătorului la loto) în timp și spațiu asupra tragerilor loto grupate în cicluri, tururi, super tururi ș.a., în vederea elaborării analizelor loto speciale.

Grafica tabelului este ușor de înțeles. Mă limitez în a preciza că, de regulă, primul cicl. Trg. L. se află „în bază”, precum o cărămidă peste care se „construiesc” celelalte cicluri – detalii, ulterior. La S. T. 6* am bifat perioada de timp la care existau tragerile loto la momentul elaborării lucrării.

Evident, după Mg. T. L. urmează al doilea ș.a.m.d.

4.2. – Tb.L.2

Este un tabel extrem de important – „Statistica apariției combinațiilor cu numere cosmice/astrale, transpuse, ale tragerilor loto – Ro.” – dispune de elemente necesare analizelor în domeniu, precum și a Legii în cauză.

Conform calculelor formulei combinatorii „C⁵₄₅, sunt 1.221.759 variante loto la acest sistem, însă frustrarea fanilor constă în faptul că fiecare variantă se multiplică cu x20 „Joker”, ceea ce duce la un total de aproximativ 24.500.000 de variante – extrem de descurajant!

Precum la Loto 6/49, și în acest caz am introdus în aplicații cele nouă astre ale sistemului nostru solar, reducând la numai 1287 tipuri de combinații loto – vezi pozițiile 2-5 din tabel – detalii în continuare.

Caut să fiu mai explicit în acest studiu, așa că apelez la

5.- Triada Loto Ro, Numerologia și Astrologia

 Tabloul „A”

În tabloul numeric „A” sunt ordonate cele 45 de numere ale sistemului de analizat, cu formarea a 9 coloane și 5 orizontale, într-un anumit scop – vom vedea;

1         2          3          4          5          6          7          8          9

10       11        12        13        14        15        16        17        18

19       20        21        22        23        24        25        26        27

28       29        30        31        32        33        34        35        36

37       38        39        40        41        42        43        44        45

Cele  nouă astre ale sistemului solar:

        Soarele       Luna    Jupiter    Uranus    Mercur            Venus    Neptun    Pluton

            1*             2*          3*             4*            5*          6*          7*           9*

În tabloul numeric „B” sunt trecute numerele de la 1-45 (Tbl. „A”), dar reduse numerologic la unitate „subordonate” celor nouă astre*.

Tabloul „B”

1*       2*        3*        4*        5*        6*        7*        8*        9*

1         2          3          4          5          6          7          8          9

1         2          3          4          5          6          7          8          9

1         2          3          4          5          6          7          8          9

1         2          3          4          5          6          7          8          9

Și la „Tbl. „A”, reiau, sunt formate cele nouă coloane și cinci orizontale, însă respectând cele impuse de astrele menționate, în funcție de care se și formatează structurile specifice:

1 Tur de trg.L. = 45 de nr.;

Cicl. trg. L. = 9 variante/1 ciclu și

5 Cicl. trg. L/1 Tur ș.a.m.d.

Din punct de vedere numerologic, câteva exemple, privind reducerile:

10 – numerologic  1; 1+0 = 1;

37 – numerologic  1; 3+7 = 10; 10 = 1 + 0; = 1

13 – numerologic  4; 1 + 3 = 4;

41 – numerologic  5;   4 + 1 = 5;

„Ce mai întâlnim în Tbl.L.2 cu tipurile de combinații?”

Important pentru analize sunt de reținut: ce tipuri de combinații/variante loto vor fi în mai mare sau mai mică măsură extrase sau deloc!?

Vin în sprijin în acest scop coloanele nr.5 și 8 ale tabelului; o notă aparte pentru coloanele 10  și 11, ce reprezintă media statistică a apariției tipurilor de combinații – col. 5- 8 – a 10 tipuri de trg.l; calcule în acest sens urmează.

 Cu numerele din tabloul nr. „B” se formează, inițial tipurile de combinații (ale coloanei a doua), precum:

 • 1 3 9 7 8 – simplă;
 • 33 11 6 – cu două duble;
 • 777 51 – cu o triplă ș.a.

În atenție! La tipurile de variante de genul:

            444 – 88 sau 88 – 999 – triplă – dublă sau dublă – triplă;

            3 – 5555 sau 5555 – 8 – 1 număr + cvadruplă  sau invers;

În Tb.L. cu sorgintea se trec întâi grupările (nr.) mai mici! Aceasta pentru că formulele C91 x C81 = 72 teoretic se împart la doi.

x           x

x

6.- Tb.L.3 și Tb.L.9

Se aseamănă, în general, cu datele din tabelele sistemului Loto 6/49, cu particularizări prin faptul că sunt trecute, bineînțeles, numerele „Joker”, acestea fiind marcate cu un punct pe desfășurătorul de la 1 – 9. A se ține seama de Numerologie.

În procesul de analiză, a se ține cont și de:

 • coroborarea dintre tipul combinațiilor (coloana a 5-a) cu datele Tb. L.2; de asemenea rămâne valabilă și împărțirea în două a celor 45 de numere desfășurate în coloanele din poziția a 4-a din tabelele 3 și 9, însă reduse numerologic conform celor înscrise în final, în coloana „A”;
 • grupa a – numerele 1, 3, 5, 6 și 9; grupa b – 2, 4, 7 și 8 se totalizează, teoretic, astfel: în grupa a = 25 de numere; în grupa b = 20 de numere.

x           x

x

Evidența la „Joker” se poate ține conform datelor din Tb.L.17. Detlii – vezi Legenda la tabel.

x           x

x

7.- Analiza sistemului Loto 5/45 · 1/20 „Joker”, conform cu:

Legea „Celui de-al treilea exclus”

7.1.- La sistemul Loto 5/45

Pentru o analiză pertinentă, am ales două grupări de numere – de la debutul sistemului loto: T. 1/09.2000 și din perioada de elaborare a studiului T. 42/anul 2023.

Cu acest prilej ne vom da seama în ce măsură gândirea umană se reflectă prin nmerele loto în realitatea înconjurătoare!!

Din Tb.L.6 se înțelege mai ușor ce înseamnă „Lg.3 ex.”, ținând cont și de ultima completare a subsemnatului. Cele patru grupe de numere din tabel – n0,  n1, n2 și n3+ –, inițial, provin din ciclul precedent, având la total câte 17+17+6+5 nr., total general = 45.

Numerele marcate cu un cerculeț în partea de jos reprezintă ceea ce ne interesează – numerele care nu au fost extrase/în omisiune în următoarele trageri loto și care vor constitui, toate 15, grupa n0 a noii Sit.ex.45 (Tb.L.7).

Analizăm esența legii în cauză:

– la grupa n0 au fost în omisiune 17 numere;

– nu au fost extrase 6 numere.

Legea stipulează că 1/3 din cele 17 nu vor fi extrase n⁰

Calculăm: 17/3 = 5,66 nr. n0. Concluzia:  legea, cu aproximație, se respectă.

„Ce mai spune Legea 3 ex.?” Omisiunile reprezintă 2/3 din numerele extrase!! Pentru aceasta, adunăm numerele extrase, de la fiecare grupă de numere, rezultând, în total, 30.

Calculăm: 30/3 =10 n0 provenite de la celelalte grupe. Rezultatul  se înscrie întocmai în prevederile legii. Sunt 4n0 la grupa n1 și 3 + 2 n0 la celelalte grupe.

Evident că cele 15 nr. n⁰ constituie grupa n⁰ a Cicl. trg. L. următor, trecute în Tb. L. 7!!

Totuși, nu scap ocazia de a sublinia că „Legea 3 ex.” se  respectă ad literam „la treimea însumată” – completarea la lege a subsemnatului, față de totalul numerelor participante la tragerea loto: 45/3 = 15!

Aplicarea proporționalității de 1/3 se poate face, evident, ca prognoză și la celelalte grupe de  numere, de exemplu, la grupa n¹ (același Tb. L. 6); 17 n1/3 = 5,66 n0. Atenție! Să fie 5,66 n0 până la finalul celor nouă trageri loto pe ciclu.

x          x

x

7.2. Din fericire sau din nefericire, nu am scăpat de analizele derulate. Trecem la tabelele cu „Sit. Ex. 45” ale Turului 1/anul 2000 (Tb. L. 4 – 8) vs. Turul 42/anul 2023 (Tb. L. 10 – 14) pentru a concluziona modul de comportare a tragerilor loto în domeniul „Lg. 3 ex.”

Media calculată a numerelor grupelor n0 ale Tb. L. 4 – 8 se prezintă astfel: 5 nr. la al doilea ciclu + 6 + 6 + 6 la celelalte cicluri, TOTAL = 23; MEDIA = 23/4 = 5,75 n0. O depășire cu 0,75 puncte la ceea ce stipulează legea.

Calculăm media și la celelalte Sit. Ex.: 8 nr. la primul ciclu +6 + 10 + 8 +7 la următoarele patru cicluri, TOTAL =39; MEDIA – 39/5 = 7,8 n0 – o depășire cu aproape trei puncte!?

Oricum, depășirea numerelor în omisiune la grupele n0 ale ciclurilor specificate duce la concluzia că la grupele n1, n2 și n3+ acestea se apropie de normalitate.

În continuare.

7.3.- Legea „Celui de-al treilea exclus” la subsistemul

Loto 1/20 „JOKER”

 Ne folosim, în acest scop, de Tb. L 18 și 19 aferente T.1 cu 80 de numere extrase (anii 09.2000 – 04.2002) vs. Tb. L. 20 și 21/ tururile 41 și 42, idem ca numere extrase în anul 2023.

În cazul acestui subsistem, sunt numai trei grupe de numere: n0, n1 și n2+.

Calculăm, per total, câte numere n0 trebuie să fie pe un ciclu de 20 numere extrase – conform completării la lege a subsemnatului: 20/3 = 6,66 n0.

Din acest total, tot 1/3 trebuie să fie, însă, la grupa n0, 6,66/3 = 2,22 nr. Restul de 4,44 numere n0 rămân în omisiune/excluse la grupele n1 și n2+. Să analizăm la cald:

 • la Tb. L 20 și 21 sunt 3+3+4, TOTAL 10 nr. la grupa n0. MEDIA – 10/3 = 3,33 n0.
 • Concluzia: Legea 3 ex. nu se respectă întocmai – apare o depășire de 1,11 puncte?
 • la Tb. L. 18 și 19 sunt 3+2+1 TOTAL 6 nr. la grupa n0; MEDIA 6/3 = 2 n0 față de 2,22 n0.  Concluzia:  Legea 3- ex. se respectă, în principiu.

 x           x

x

Acestea fiind scrise, trec la ultima problemă de detaliat.

8.- Determinarea variantei(lor) loto optime

Ne folosim, în principiu, de datele calculate sau statistice conținute în tabelele loto centralizatoare – Tb. L. 15 și 16 – a nu se neglija nici cele redactate până în prezent. Preiau, repet, totuși unele  expresii din studiul precedent – cu Loto 6/49.

Imperios necesar trebuie să avem în față și situațiile exclus ținute la zi de fiecare fan al loto-ului, atât la 5/45, precum și la 1/20 Joker.

8.1.- Structura Tb. L. 15

La capul de Tb. L. sunt trecute la poziția 1 „Nr. trg. L.”. Urmează pozițiile 2, 3, 4 și 5 cu grupele de numere conform „Sit. Ex. 45”, respectiv n0, n1, n2 și n3+, iar la poziția a șasea, în ordine: cantitatea de lotonumere, numere lotonice, apariții ale numerelor lotonice, precum și numere lotonice active, pe care le-am definit anterior.

De reținut, că în verticala n0 se regăsește „Lg. 3 ex.”: la grupa n⁰, de exemplu, la intersecția trg.L. nr.5 cu verticala n⁰, poziția a doua, întâlnim un dreptunghi cu numerele excluse: 8,47 + 9,63 + 5,45 + 1,66 – TOTAL 25,21 n⁰, ceea ce înseamnă că, la tragerea loto a cincea, fiecăreia din grupele n0, n1, n2 și n3+ îi revin respectivele n0, iar pentru tragerile loto de la 6 – 9 se pot alege până la 9,5 numere n0 de trecut pe formularul loto (25, 21 minus 15,71).

La finele coloanei n0 sunt cele 15,71 numere excluse, ceea ce denotă în mare măsură respectarea „Lg. 3 ex.” (orizontala „0” de la început fiind identică cu cea a noua).

Mai departe – dreptunghiurile formate prin intersecția orizontalei a 5-a cu verticalele n0, n1, n2 și n3+, pozițiile 3 – 5 conțin cantitatea de numere existentă tragerii loto nr.5 și anume: 15,6 la grupa n1, 4,21 la grupa n2 și 0,496 + 0,022 la grupa n3+, care, adunate cu cele 25,21 n0, dau totalul de 45 de numere ale sistemului loto în analiză.

A se avea în vedere numerele loto active ale grupelor n2 și n3+. Adaug și faptul  că, după efectuarea tragerii loto nr.4, analizăm toate datele de prognoză pentru trg.L nr.5!

x          x

x

8.2.- Al doilea tabel Centralizator nr.16

Acest tabel este destinat evaluării tragerilor loto de la nr. 10 până la 14. În acest scop, orizontalele formularelor cu „Sit. Ex. 45” – vezi Tb. L. 14, se prelungesc.

Numerele extrase se punctează succesiv sub cele existente, apoi, pe grila prelungită. În acest fel, se va dispune de suficiente numere extrase aferente noului ciclu de tragere loto.

x          x

x

9.- În ceea ce privește Loto 1/20 „Joker” statistica și analizele efectuate arată că:

– la un ciclu de tragere loto, în numărul de 20, unele numere sunt extrase de mai multe ori – fiind active – în dauna celor rămase în omisiune – vezi Tb. L. 18 – 21, cu situațiile de exclus 20.

De reținut că seturile de numere: 1, 10, 19 și 2, 11, 20 reduse numerologic ca numere astrale: 1 1 1 și 2 2 2, pot avea o frecvență mai mare la apariții, față de celelalte! Însă, tot așa, într-un ciclu de 20 de trageri loto.

x          x

x

Prezenta lucrare se dorește a veni în sprijinul fanilor loto România, în vederea alegerii variantelor loto optime/ schemelor loto reduse, pentru efectuarea analizelor în domeniu și a practicării loto-ului potențial în cunoștință de cauză.

                                                                       Succes!!

                                                                       17.01.2024

Sructura strategică a tragerilor Loto la sistemul Loto 5/45. 1/20 Joker.

Față de Megaturul de trageri Loto din volumul al doilea al studiului T-T, modific Structura în cauză pentru

o mai acceptabilă corelare între cele două Subsisteme de Loto.

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ

 1. Maria Duval : A.B.C.-ul Numerologiei, Ed. Rom Direct Impex, Bucureşti 1997;
 • Studiu „Primul meu milion” – Ed. Rom Direct Impex, 1994;
 • Revista Loto Prono, anii 1992-2001;
 • Arhiva Loto 5-45 şi 1-20 Joker, Internet Google;
 • Joseph Murphy: Puterea extraordinară a subconştientului tău, Ed. Deceneu, 1995;
 • Albert Enstein: „Teoria relativităţii”, ediţia a 5-a, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1957;
 • Engels: Dialectica naturii, Ed, Politică, Bucureşti, 1950;
 • Dumitrescu Vicenţiu: Studiul Tachinarea Terrei, Bucureşti, Cosminele, Jud. Prahova, după anul 1997.

Ianuarie 2024-02-01      Tf. 0784 670 661            0764 437 050

Tehnoredactare computerizată: Prof. Olga Stoean
Adaptare, postare și administrare pe site, col. (rtr.) Victor Stoica

Copia legalizată de notarul MIRCEA ANIŞOARA şi ASOCIAŢII, din Bucureşti – Nr.131/06.02.2024

În domeniul LOTO

Col. (rtr.) ing. Ch. Mil. Vicențiu Dumitrescu

PROMOȚIA ”ÎNTREGIREA NAȚIONALĂ – 90” –  Ordinul ministrului apărării naționale M.P. 1269/18.12.2008

Cursul de formare a ofițerilor în activitate, filiera indirectă, arma Apărare CBRN, specialitatea Apărare CBRN în anul 2008 – Curs organizat de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN a Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN.

Cursanți 14 din care:

 • 7 subofițeri și maiștri militari de diferite arme și specialități dar care au încadrat funcții de Ap. CBRN sau au avut cursuri în domeniul Ap. CBRN (și au absolvit o facultate)
 • 7 civili absolvenți de diverse facultăți care se încadrează în arma Ap. CBRN
 • 2 absolvenți de chimie – chimiști
 • 2 absolvenți de fizică – 1 inginer și 1 fizician
 • 1 absolvent de geografie – inginer
 • 1 absolvent de biologie – biolog.

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 22/2023!

C U P R I N S:
MESAJUL ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE “COSTIN D. NENIŢESCU” cu ocazia Centenarului înfiinţării Trupelor Chimice

Col.(ret.)dr. Ion Mitulețu, APĂRAREA CBRN LA CEAS ANIVERSAR – EVOLUȚIE SAU INVOLUȚIE ?
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Prunache, „ANIVERSAREA – 100”
Col. (ret) Constantin Chiru, 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI GAZELOR ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Gheorghe Prunache, ACȚIUNILE ȘEFULUI DIRECȚIEI „APĂRARE C.B.R.N.” A ARMATEI (DIVIZIEI)

Col. (ret.) Alexandru Zamfir, PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ARMELOR DE NIMICIRE ÎN MASĂ ÎN MARINA MILITARĂ. ISTORIA ARMEI DE-A LUNGUL ANILOR
Lt.col. (r.) Florica Stoicescu, ZIUA CHIMIȘTILOR MILITARI
Gl.bg.(ret.) ing. Cristian Gheorghiu, General SCHMIDT Ioan
Col. (ret.) Gheorghe Dohan, BATALIONUL 187 PROTECȚIEANTICHIMICĂ/
PROTECȚIE N. B. C. ˝CRIȘUL˝ ; ˝REPERE ISTORICE˝

Col. (ret.) Constantin Moisa, SCURTĂ ANALIZĂ ȘI OPINII PRIVIND CONFLICTUL RUSO – UCRAINEAN. RISCURI ȘI SCENARII DE TRECERE LA FOLOSIREA ARMELOR NUCLEARE

Col. (r.) ing. Nicolae Mărunțelu, TEHNOLOGII MODERNE FOLOSITE ÎN ACȚIUNILE DE CĂUTARE-SALVARE PROMOVATE ÎN PROIECTUL EUROPEAN „SEARCH AND RESCUE. Clusterul Român PROECO-CBRNE
ÎNTÂLNIRE DE SUFLET, după 25 de ani
Col.(ret.) Otto Martini, EFECTELE SUBSTANȚELOR CHIMICE M-AU URMĂRIT DIN COPILĂRIE
Col. (ret) ing Aurel Popescu, PROMOȚIE DE POVESTE … 1973
Gl. bg. Ion I. Dănilă, Președintele A.N.V. R., A DOUA MOBILIZARE A ARMATEI ROMÂNIEI – 27 octombrie/9 noiembrie 1918
Gl. bg. (ret.) Ion I. Dănilă, NICOLAE IORGA – OBSERVATOR ȘI ANALIST AL ANULUI 1940 LA ROMÂNI
OŞTENI AI CHIMIEI MILITARE, Colonel VLAD GHEORGHE
Colonel BAICU C. ALEXANDRU

Material furnizat de dl. col. (ret.) dr. ing. Nicolae MĂRUNȚELU
Tehnologii moderne folosite în acțiunile de căutare-salvare promovate în proiectul european
Search and Rescue: Emerging Technologies for the Early Location of Entrapped Victims under Collapsed Structures & Advanced Wearables for Risk Assessment and First Responders Safety in SAR Operations” 

Clusterul Roman PROECO-CBRNE
 Abstract: În cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm, în sinteză, produsele și serviciile inovative dezvoltate în cadrul unui proiect de cercetare – inovare finanțat în cadrul programului Orizont 2020 de către Uniunea Europeană. Soluțiile elaborate în cadrul proiectului se bazează pe tehnologii moderne, a căror utilizare va permite creșterea eficienței misiunilor de căutare-salvare în condițiile asigurării unei siguranțe sporite a echipelor de intervenție.  
Cuvinte cheie: căutare – salvare, echipamente, tehnologii
 
            Clusterul Român PROECO-CBRNE  este o asociație de persoane juridice din România care are ca scop cercetarea, inovarea, dezvoltarea, transferul tehnologic și educația în domeniul protecției mediului și a materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare și explozive.
            Activitatea de cercetare – dezvoltare este o preocupare permanentă a specialiștilor din cadrul Clusterului Român PROECO-CBRNE, lucru concretizat prin participarea clusterului ca partener în proiecte europene finanțate în cadrul programului european Orizont 2020, astfel:
–        proiectul RESIST (Resilience Support for CriticalInfrastructures’ through Standardized Training on CBRN);
–        proiectul Search and Rescue (S&R):  în perioada 2020-2023 [ SU-DRS02-2018-2019-2020– Technologies for first responders – Research and Innovation Action (RIA)].
            Consorțiul care derulează proiectul S&R este alcătuit din 28 de parteneri din 12 țări membre ale Uniunii Europene, sub coordonarea Universității Tehnice Naționale din Atena – (NTUA) din Grecia.
            Din partea României la acest proiect participă Clusterul Roman PROECO-CBRNE, care asigură și coordonarea tehnico-științifică a proiectului, precum și firma SIMAVI, ca furnizor de tehnologie.
            Principalul obiectiv al proiectului  S&R este de a elabora un cadru eficient în care să se gestioneze fluxul de informații și serviciile inovatoare între diferitele autorități implicate în operațiunile de gestionare a situațiilor de urgență și managerii de criză (pompieri, formațiuni de protectie civilă, echipe medicale, poliție etc.).
            În scopul optimizării actului decizional din cadrul misiunilor de căutare-salvare, în cadrul proiectului s-a dezvoltat și propus pentru implementare o platformă software comună, pentru colectarea, analiza și partajarea datelor, în timp real, provenite de la senzorii instalați pe drone și roboți de salvare. Proiectul se bazează  pe un set de echipamente și tehnologii de ultimă oră prin intermediul cărora s-a realizat:
1.     integrarea senzorilor, sistemelor și procedurilor pentru a obține capacități superioare de cunoaștere în timp real a evoluției situației operative din zona afectată;
2.     integrarea și securizarea datelor și fluxurilor de informații și partajarea acestora între diferitele autorități implicate în criză și gestionarea evenimentelor de urgență;
3.     fuziunea de date din diferite surse și crearea unui tablou situațional comun pentru sprijinirea deciziilor de gestionare a situațiilor de urgență și de criză;
4.     o arhitectură multi-nivel de procesare a informațiilor, al cărei rezultat va fi accesibil într-o manieră unitară tuturor actorilor implicați în misiuni de căutare-salvare.
Principalele  echipamente și soluții dezvoltate în cadrul proiectului sunt prezentate în continuare, împreună cu misiunile în care acestea se folosesc.
Cunoașterea situației tactice la fața locului și evaluarea riscurilor existente prin intermediul unei aplicații pentru echipamentele mobile bazate pe sistemul de operare Android, pentru direcționarea utilizatorilor finali și comunicarea cu serviciile de protecție civilă, cum ar fi poliția, ambulanța și / sau alte vehicule de salvare, vehicule aeriene fără pilot ( UAV-uri) și roboți de salvare.
Protecția personală a Primilor Salvatori se va realiza cu un costum de protecție care să asigure atât protecția la diferiți agenți chimici, dar și posibilitatea montarii unor dispozitive de monitorizare și de transmiterea datelor specifice (tensiune arterială și pulsul, nivelul de oxigen etc.) Costumul de protecție (Figura 1) a fost proiectat și executat de către Universitatea din Florența, partener în cadrul proiectului.

 
 

Figura 1 – Costum de protectie

Asigurarea protecției fizice a salvatorilor va fi îmbunătățită prin utilizarea unui monitor Six Gas HAZMAT cu detectare COV (compuși organici volatili), ceas inteligent, cască Rescuer AR, senzori de radiații, uniforme profesionale inclusiv un sistem pentru salvarea copiilor ( Figura 2)

Figura 2 – Sistem pentru salvarea copiilor
Echipa care a organizat exercițiul, din partea clusterului este prezentată în Figura 3.
 

Figura 3 – Echipa Clusterului Român PROECO-CBRNE
 
La exercițiu au participat: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”,  Comandamentul Forțelor Navale (Figura 5), Urban Search and Rescue Service (USAR) România și Serviciul de Ambulanță SAMARITANUS.

Figura 4 – Participanții la exercițiu
 
 


Figura 5 – Echipa de intervenție CBRN Forțele Navale

Figura 6 – Echipa de Pompieri CBRNE ISU „DOBROGEA”
 
 
Evaluarea eficientă privind victimele și persoanele afectate este asigurată de Smart-phone / Tough-phone, un program android care oferă informații cu privire la poziția victimelor în teren, căile de evacuare ale persoanelor afectate care s-au putut autoevacua și punctele de întâlnire pentru adunare ale acestora.  
 
Coordonarea intervenției voluntarilor se realizează prin intermediul unei aplicații care furnizează informații despre evenimentul de urgență, cum ar fi punctele de întâlnire pentru misiunea și planificarea resurselor, cerințele pentru desfășurarea voluntarilor (asigurarea hranei, condiții de cazare, modul de împărțire a zonelor de intervenție cu formațiunile profesioniste etc).
 
Instruirea prin AR/VR (realitate augmentată/ realitate virtuală) = curriculum armonizat de formare în materie de securitate, bazat pe materiale de instruire convenite și exerciții practice (prelegeri și seminarii moderne online; modele interactive bazate pe computer și realitate virtuală, evaluarea modelelor computerizate 3D în timpul exercițiilor practice pe teren).
CONCORDE Emergency Management System (EMS) este un tablou de bord, de la care toate informațiile operaționale pot fi accesate printr-un singur clic (vezi Figura 7).


Figura 7 – CONCORDE Emergency Management System (ConcORDE – KONNEKT-ABLE.NET [konnektable.net])

 

 
            O etapa importantă în cadrul proiectului este cea de validare a echipamentelor și soluțiilor dezvoltate. În acest sens au fost definite și s-au realizat 7 exerciții practice în teren, după cum urmează:
–        Acțiuni de căutare a victimelor prinse sub dărâmături (loc de desfășurare: Italia și Franța);
–        Acțiuni de căutare – salvare în zona muntoasă a victimelor rezultate în urma unui accident aviatic (loc de desfășurare: Grecia);
–        Acțiuni de căutare-salvare în condiții de furtună a victimelor rezultate în urma producerii unui seism (loc de desfășurare: granița dintre Austria și Germania);
–        Acțiuni de intervenție în cazul producerii unui incendiu de pădure în apropierea unei zone industriale (loc de desfășurare: Grecia);
–        Acțiuni de intervenție în cazul unui atac terorist de tip CBRNE la un obiectiv de infrastructura critică (loc de desfășurare: România, aeroportul TUZLA, județul Constanța);
–      Acțiuni de intervenție în cazul producerii unor scurgeri de substanțe chimice într-o zonă industrială (loc de desfășurare: Spania).
 
 Contribuția membrilor Clusterului Român PROECO – CBRNE, suplimentar față de organizarea exercițiului de la aeroportului Tuzla, județul Constanța, menționat mai sus, a constat în următoarele activități:
–      a realizat controlul tehnico-științific al tuturor materialelor elaborate în cadrul proiectului S&R;
–      a coordonat toate activitățile în cadrul WP1 (Pachetul de lucru 1);
–      a elaborat 5 livrabile;
–      și-a adus contribuția la elaborarea a 10 livrabile.
 
Concluzii
 
În mod cert complexitatea acțiunilor de căutare-salvare în cazul situațiilor de urgență justifică preocuparea de a dezvolta în mod continuu a dispozitivelor, echipamentelor și tehnologiilor care să optimizeze eficiența misiunilor de salvare, în condițiile creșterii securității salvatorilor.  
În acest context colaborarea dintre autorități, mediul academic, sectorul de cercetare și utilizatorii finali la nivelul Uniunii Europene reprezintă modalitatea concretă prin care tehnologiile moderne sprijină eforturile de limitare a consecințelor negative în cazul dezastrelor naturale sau incidentelor de tip CBRN.
Proiectul european S&R răspunde acestor preocupări și tendințe actuale, reprezentând un reper important pentru dezvoltarea de proceduri și standarde în managementul acțiunilor și activitatea operativă a personalului de intervenție.

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 21/01.12.2022

CUPRINS:

MESAJUL  ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

CU PRILEJUL  ÎMPLINIRII A 105 ANI de la înființarea Serviciului de Studii al Protecției Contra Gazelor Asfixiante,  apariția broşurii

„Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” și emiterea Ordinului Circular no.12071/1917…… p. 5

Gl. bg. (ret.) ing. Cristian Gheorghiu, DIRECŢIA CHIMICĂ MILITARĂ ………………………………………………………………………………..p. 9

Col. (ret.) Constantin Moisa, EVOLUȚII RECENTE ÎN CRIZA RUSO-UCRAINEANĂ. RISCURI ȘI AMENINȚĂRI DE ESCALADARE

A CONFLICTULUI. SCENARII POSIBILE ALE UNUI ………………………………………………………………………………………………………p. 15

Gl. bg. (ret.) Vasile Ignat, SUMMITUL NATO – MADRID 29 – 30.06.2022……………………………………………………………………………p. 38

Col. (ret.) Otto  Martini,OFIȚER CHIMIST LA U.M. 01776 HUȘI – iunie-octombrie 1974  ……………………………………………………..p. 40

Col. (ret.) Jică Aionoaie, DUREREA UNUI COMANDANT CÂND ÎȘI VEDE FOSTA CAZARMA SFÂRTECATĂ DE RECHINII

IMOBILIARI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 46

Col. (ret.) Jică Aionoaie, UN CHIMIST PE FRONTIERA DE EST………………………………………………………………………………….. ….p. 50

Col. (ret.) Jică Aionoaie, BATE LA UŞA LUMII IARNA NUCLEARĂ?…………………………………………………………………………………..p. 54

Întâlniri de suflet

Col. (ret.) dr. Bebe Gheorghe Dobre, SEMICENTENAR – PROMOȚIA  1972………………………………………………………………………..p. 60

Cerasela Moldoveanu, GENERALUL CONSTANTIN CHRISTESCU, PERSONALITATE PROEMINENTĂ A ARMATEI ROMÂNE,

ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI DE ÎNTREGIRE………………………………………………………………………………………………………………………….p. 62

Planetă de scriitor

Col. (ret.) Liviu Vişan, CÂNTEC DE UIMIRE……………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                          ZBOR LICHID…………………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                          PEISAJ………………………………………………………………………………………………………………………………………p. 66                                          

ECOU DE IARBĂ ……………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                       

    DIN LUMINĂ ȘI DIN LUT……………………………………………………………………………………………………………….p. 67                                       

    VARĂ UITATĂ …………………………………………………………………………………………………………………………….p. 67                                         UTRENIE……………………………………………………………………………………………………………………………………p. 67

CĂLĂTORIE PE UN RÂU DE SÂNGE ……………………………………………………………………………………………………………………………….p. 67

 PICTURĂ DIN CUVINTE………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..p. 68                                       ARMAGHEDON………………………………………………………………………………………………………………………………p. 68

Col. (ret.) Victor Stoica, AMINTIRI DIN MILENIUL TRECUT……………………………………………………………………………………………………p. 68

                                           LIBER………………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 68

                                           UITARE………………………………………………………………………………………………………………………………………p. 68                                            DESTĂINUIRE ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 68                                            IUBITEI MELE PIERDUTĂ PRINTRE STELE…………………………………………………………………………………..p. 69                                              MINUNEA MEA………………………………………………………………………………………………………………………….p. 69                                             FĂRĂ MINE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 69                                             PREVEDERE ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 70

                                          DESPĂRŢIRE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 70

                                        ADIO!………………………………………………………………………………………………………………………………. ………..p. 70                                             RENUNŢARE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 70                                            HAIHUI ……………………………………………………………………………………………………………………………………….p. 71                                            REGĂSIRE…………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 71                                            RUGĂ………………………………………………………………………………………………………………………………………….p. 71

Prezentare de carte

Col. (ret.) Alexandru Zamfir, O CLIPĂ DE ACTUALITATE …………………………………………………………………………………………………………p. 72

Părerea mea

Col. (ret.) Ştefan Vişan,  VIS DE CRĂCIUN ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 73

Col. (ret.) Jică Aionoaie, DOUĂ PLANETE. POVESTE S.F. DE COPII, PENTRU OAMENI MARI…………………………………………………..p. 75

LENEA – FACTOR DE PROGRES AL OMENIRII ?…………………………………………………………………………………………………………………..p. 78

In memoriam

Colonel inginer Nică Gheorghe Buieşteanu……………………………………………………………………………………………………………………………….p. 81

cand-ai-o-varsta-1 
      
1.              *Surpriza a sosit!*

Directorul Școlii de Medicină a Universității George Washington susține că creierul unei persoane în vârstă este mult mai practic decât se crede în mod obișnuit. La această vârstă, interacțiunea dintre emisferele drepte și stângi ale creierului devine armonioasă, ceea ce ne extinde posibilitățile creative. De aceea, printre persoanele cu vârsta peste 60 de ani găsiți multe personalități care tocmai și-au început activitățile creative.

Desigur, creierul nu mai este la fel de rapid ca în tinerețe. Cu toate acestea, câștigă în flexibilitate. Prin urmare, odată cu vârsta, avem mai multe șanse să luăm deciziile corecte și suntem mai puțin expuși la emoții negative. Apogeul activității intelectuale umane are loc în jurul vârstei de 70 de ani, când creierul începe să funcționeze la maxim.

În timp, cantitatea de mielină din creier crește, substanță care facilitează trecerea rapidă a semnalelor între neuroni. Datorită acestui fapt, abilitățile intelectuale cresc cu 300% față de medie.

Interesant este și faptul că, după 60 de ani, o persoană poate folosi 2 emisfere în același timp. Acest lucru vă permite să rezolvați probleme mult mai complexe.

Profesorul Monchi Uri, de la Universitatea din Montreal, crede că creierul bătrânului alege calea care consumă mai puțină energie, elimină ceea ce nu este necesar și lasă doar opțiunile potrivite pentru a rezolva problema. A fost realizat un studiu care a implicat diferite grupe de vârstă. Tinerii au fost foarte confuzi la trecerea testelor, în timp ce cei peste 60 de ani au luat deciziile corecte.

Acum, să ne uităm la caracteristicile creierului între 60 și 80 de ani. Sunt chiar roz.

*CARACTERISTICI ALE CREIERULUI UNEI PERSOANE VÂTRÂSTNICE.*

*1.* Neuronii din creier nu mor, așa cum spune toată lumea din jurul tău. Legăturile dintre ei pur și simplu dispar dacă nu se angajează în muncă mentală.

*2.* Distracția și uitarea apar din cauza unei supraabundențe de informații. Prin urmare, nu este necesar să vă concentrați toată viața pe fleacuri inutile.

*3.* De la vârsta de 60 de ani, atunci când ia decizii, o persoană nu folosește doar o emisferă a creierului, ca tinerii, ci pe amândouă.

*4. Concluzie:* dacă o persoană duce un stil de viață sănătos, se mișcă, are activitate fizică viabilă și este pe deplin activă din punct de vedere mental, *abilitățile intelectuale NU scad odată cu vârsta, pur și simplu CRESC,* atingând un vârf la vârsta de 80-90 de ani.

*SFATURI SĂNĂTOASE:*
*1)* Nu-ți fie frică de bătrânețe. *2)* Străduiți-vă să vă dezvoltați intelectual. *3)* Învățați noi meserii, faceți muzică, învățați să cântați la instrumente muzicale, pictați imagini! Dans!
*4)* Interesează-te de viață, întâlnește-te și comunică cu prietenii, fă-ți planuri pentru viitor, călătorește cât poți de bine.
*5)* Nu uitați să mergeți la magazine, cafenele, spectacole.
*6)* Nu taci singur, este distructiv pentru oricine.
*7)* Fii pozitiv, trăiește mereu cu gândul: următorul: *_”toate lucrurile bune sunt încă înaintea mea!”_*
  
*SURSA: _New England Journal of Medicine._*

 Download

Numărul 20 al revistei de chimie militară a fost lansat joi, 12 aprilie, la Sala cinema a Cercului Militar Național. Membri ai Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D Neniţescu (ACChMRR) s-au reunit pentru a omagia împlinirea a 99 de ani de la înfiinţarea trupelor chimice. Cu acest prilej, președintele asociației, general de brigadă (ret) ing. Cristian Gheorghiu, a prezentat un scurt istoric al armei chimice, care a apărut în Primul Război Mondial, odată cu folosirea gazelor de luptă în scopul nimicirii forței vii. Revista editată de ACChMRR, al cărei redactor-șef este fostul nostru coleg, colonel (ret) Ștefan Diaconu, a apărut în condiții grafice deosebite și este dedicată aniversării trupelor chimice. În articole ample, generalul de brigadă (ret) Desideriu Zastulka, coloneii (ret) Constantin Moisa, Dumitru Brînzei, Otto Martini și locotenent-colonelul (ret) Viorel Gârtan prezintă pagini importante din istoria armei, amintiri referitoare la activitățile la care au participat în perioada de activitate. Despre dezinformare în războiul hibrid scrie generalul de brigadă (ret) Vasile Ignat, iar veteranii de război sunt elogiați de generalul de brigadă (ret) Ion I. Dănilă, președintele ANVR. Un articol semnat de Cerasela Moldoveanu ne duce cu 100 de ani în urmă când, în 1921, s-a încheiat alianța politico-militară cu Polonia, denumită alianța inimilor de unul dintre de artizanii săi, mareșalul Jòzef Piłsudski. Este evocat istoricul Nicolae Iorga, prieten cu mareșalul și unul dintre cei mai fervenți susținători ai apropierii și dezvoltării relațiilor politice, militare și culturale româno-poloneze. După Primul Război Mondial, istoricul român, alături de oamenii politici ai vremii, a militat în mod frecvent pentru realizarea unei alianțe politico-militare îndreptată împotriva pericolului sovietic, de la răsărit, și pentru recunoașterea internațională a celor două state. Sub titlul Cuvinte înțelepte, colonelul (ret) prof. univ. Mihai Asimionesei a cules mai multe cugetări ale unor personalităţi din toată lumea, cu scopul de a-și ajuta colegii de armă să tragă unele învăţăminte pentru viaţă. Rubrica deja consacrată a revistei, Planetă de scriitor, găzduiește poezii ce îi au ca autori pe coloneii (ret) Liviu Vişan (președintele Societății scriitorilor militari), ing. Gheorghe Nică Buieşteanu și ing. Aurel Popescu. La secțiunea Părerea mea se găsesc fragmente scrise de colonelul (ret) Ştefan Vişan care, în ultimele pagini ale revistei publică și câteva sfaturi, sub titlul Cum să-ți trăiești bătrânețea. Închei și eu însemnarea de față, preluând două dintre acestea: * Nu folosi niciodată expresia pe vremea mea. Vremea ta este acum. Atâta timp cât trăiești, faci parte din acest acum. Cândva ai fost mai tânăr, dar trăiești în continuare acum. De aceea, bucură-te de zilele pe care le ai: * Viața rămasă este prea scurtă pentru ca să bei un vin de proastă calitate…Irina-Mihaela Nedelcu

A apărut nr. 19 din Revista de Chimie Militară, editată de Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D. Neniţescu (A.C.Ch.M.R.R.).Lansarea acesteia a avut loc săptămâna trecută, într-un cadru restrâns, așa cum impun condițiile epidemiologice, la sala „Cinema” a Cercului Militar Național. 

În primele pagini este publicat, sub semnătura generalului de brigadă (rtr.) Vasile Ignat, un articol referitor la Strategia Militară a României în perioada 2021-2024, precizându-se obiectivele și misiunile armatei, precum și direcțiile de acțiune ale acesteia, stabilite în scopul modernizării şi consolidării capabilităţilor militare.

Un spațiu tipografic amplu, din cele 240 de pagini, este dedicat Școlii Militare de Ofițeri de Chimie, care, de la 25 septembrie 1956, a funcționat în garnizoana Câmpulung Muscel. Colonelul (rtr.) Otto Martini relatează, pe larg, evenimente, însoțite de fotografii, din perioada 1956-1961, după care școala a fost mutată la Sibiu. Referitor la anii în care aceasta a funcționat la Câmpulung Muscel, au mai scris generalii (rtr.)  Dumitru Prunache și Desideriu Zastulka,  coloneii (rtr.) Mihai Asimionesei, Ştefan Vişan și Ernest Balogh, precum și locotenent-colonelul (rtr.) Viorel Gârtan.

Generalul de brigadă (rtr.) ing. Cristian Gheorghiu, președintele A.C.Ch.M.R.R., continuă prezentarea unor capitole dintr-o lucrare a sa, referitoare la atacurile cu agenți biologici asupra agriculturii, noi amenințări/riscuri cauzate de dezvoltrea biotehnologiilor, producerea, propagarea și consecințele atacurilor cu agenți biologici, dar și la protecția împotriva războiului biologic. Colonelul (rtr.) Constantin Moisa prezintă, și în acest număr, principalele categorii de tehnică, echipamente și sisteme din dotarea unor unități de apărare NBC (CBRN) din alte armate.

Din numărul 19 al revistei nu lipsesc rubricile deja consacrate. În Planetă de scriitor sunt publicate poezii care-i au ca autori pe coloneii (rtr.) Liviu Vişan, Martin Cata, Gheorghe Nică Buieşteanu. În cadrul rubricii Părerea mea sunt redate fragmente din cărțile scrise de coloneii (rtr.) Jică Aionoaie și Ştefan Vişan. Curiozități și interpretări lingvistice sunt prezentate la Caleidoscop.

Ultimele pagini ale revistei sunt dedicate celor șase membri ai asociației decedați în perioada cuprinsă între apariția numerelor 18 și 19 ale revistei, coloneii  Vlădescu Ilie, Ostafe Ioan, Niculescu Ion-Teodor, Babiuc Victor, Nistor Viorel și Boboc Florian.

(Irina Mihaela Nedelcu)

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 18/2020
Din cuprins:
MESAJUL A.C.Ch.M.R.R. ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI, ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 97 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA TRUPELOR CHIMICE – “APĂRARE C.B.B.R.N……………………………………………………….p. 5
Col.(r) dr. Ion Mitulețu, SUNTEM PREGĂTIȚI PENTRU A GESTIONA O CRIZĂ BIOLOGICĂ?………………………………………………………………………………………………………………..p. 9
Gl. bg. (ret.) ing. Cristian Gheorghiu, PRIMUL ATAC CU GAZE PE FRONTUL
ROMÂN ÎN PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL – 1/2 SEPTEMBRIE 1916 ……………………………………………………………………p. 17
Col. (ret.) Constantin Moisa, PRINCIPALELE CATEGORII DE TEHNICĂ, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DIN
DOTAREA UNITĂȚILOR DE APĂRARE NBC DIN ARMATA FEDERAȚIEI RUSE. p.65
Demersuri postrevoluţie
APĂRAREA BIOLOGICĂ…………………………………………………………………………………………….p. 76
Să ne reamintim
Col. (ret.) Otto Martini, CINCI ANI LA ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI:
PE DRUMUL CONSACRĂRII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR…………………………………………………………………………………………………………….p. 138
Col. (ret.) Victor Babiuc, AMINTIRI…………………………………………………………………………………………………….p. 153
Col. (ret.) ing. Gheorghe Nică, ÎNTÂLNIRI, REVEDERI ÎNAINTE ȘI DUPĂ
60 DE ANI……………………………………………………………………………………………………………….p. 156
Planetă de scriitor
Col. (ret.) ing. Gheorghe Nică Buieşteanu, INIMĂ DE MAMĂ……………………………………………………………………………………………………….p. 161
SĂRUT MÂNA, MAMĂ!………………………………………………………………………p. 161
INIMI DE FOC…………………………………………………………………………………….p. 162
Col. (ret.) ing. Ionel Crețu, ELEGIE-N SOL MINOR………………………………….p. 163
INSOMNII DE PRIMAVARĂ………………………………………………………………….p.163
TANDEM…………………………………………………………………………………………….p. 164

Col.(ret.) Martin Cata, SONETELE URII
SONET 1 (ura primordială)……………………………………………………………………p. 164
SONET 2 (ura simţurilor)………………………………………………………………….……p. 164
SONET 3 (culorile urii)……………………………………………………………………………p. 165
SONET 4 (al frumuseţii)………………………………………………………………………….p. 165
SONET 5 (al diferenţei)…………………………………………………………………………..p. 165
SONET 6 (al umilirii)………………………………………………………………………………..p. 165
SONET 7 (ura puterii)……………………………………………………………………………….p. 165
Col.(ret.) Liviu Vişan, DIN VIITOR NE-ÎNDREPTĂM SPRE TRECUT
EFECTELE PANDEMIEI…………………………………………………………………………….p. 166
FLORILE PANDEMIEI……………………………………………………………………………….p. 166
MAMA EI DE IZOLARE……………………………………………………………………………p. 167
TRECUTUL DIN PREZENT- melancolic obosit…………………………………………p. 167
Semnal editorial
Prof. Olga Stoean, CRÂMPEIE DE VIAŢĂ ………………………………………………p. 168
Col. (ret.) Vicenţiu Dumitrescu, O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA „RAZEI CERCULUI”
ŞI A NUMĂRULUI „PI”.
METRICA CERCULUI………………………………………………………………………………….p. 170
Col. (ret.) BUTOI NICOLAE (1934 – 2019)……………………………………………….p. 188
Col. (ret.) POPESCU N. ION (1931 – 2020)……………………………………………….p. 189
Col. Nicolae BUTOI – UN COMANDANT CU VIZIUNE……………………………p.190
CU STIMĂ, RESPECT ŞI CONSIDERAŢIE, LA 4 AUGUST 2019,
CADRELE DE CHIMIE MILITARĂ
DIN ARMATA ROMÂNIEI, I-AU ZIS ADIO GL. MR. IANCU ŞTEFAN…….p. 193
Profesor universitar dr. doc. ION BERGHIA……………………………………………….p.195

Vă prezentăm versiunea în limba engleză a studiului „ O nouă viziune asupra razei cercului și a
numărului “ Π “. Metrica cercului. Autor, col. (rtr.) ing, ch.mil., Vicențiu Dumitrescu.

A NEW LOOK ON  THE “RADIUS OF THE CIRCLE” AND THE NUMBER “ Π “. THE MATRIX OF THE CIRCLE.

Vicențiu Dumitrescu, colonel(r) military chemical engineer,    dumi1940@gmail.com