A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 22 /2023!

C U P R I N S:
MESAJUL ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE “COSTIN D. NENIŢESCU” cu ocazia Centenarului înfiinţării Trupelor Chimice

Col.(ret.)dr. Ion Mitulețu, APĂRAREA CBRN LA CEAS ANIVERSAR – EVOLUȚIE SAU INVOLUȚIE ?
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Prunache, „ANIVERSAREA – 100”
Col. (ret) Constantin Chiru, 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI GAZELOR ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Gheorghe Prunache, ACȚIUNILE ȘEFULUI DIRECȚIEI „APĂRARE C.B.R.N.” A ARMATEI (DIVIZIEI)

Col. (ret.) Alexandru Zamfir, PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ARMELOR DE NIMICIRE ÎN MASĂ ÎN MARINA MILITARĂ. ISTORIA ARMEI DE-A LUNGUL ANILOR
Lt.col. (r.) Florica Stoicescu, ZIUA CHIMIȘTILOR MILITARI
Gl.bg.(ret.) ing. Cristian Gheorghiu, General SCHMIDT Ioan
Col. (ret.) Gheorghe Dohan, BATALIONUL 187 PROTECȚIEANTICHIMICĂ/
PROTECȚIE N. B. C. ˝CRIȘUL˝ ; ˝REPERE ISTORICE˝

Col. (ret.) Constantin Moisa, SCURTĂ ANALIZĂ ȘI OPINII PRIVIND CONFLICTUL RUSO – UCRAINEAN. RISCURI ȘI SCENARII DE TRECERE LA FOLOSIREA ARMELOR NUCLEARE

Col. (r.) ing. Nicolae Mărunțelu, TEHNOLOGII MODERNE FOLOSITE ÎN ACȚIUNILE DE CĂUTARE-SALVARE PROMOVATE ÎN PROIECTUL EUROPEAN „SEARCH AND RESCUE. Clusterul Român PROECO-CBRNE
ÎNTÂLNIRE DE SUFLET, după 25 de ani
Col.(ret.) Otto Martini, EFECTELE SUBSTANȚELOR CHIMICE M-AU URMĂRIT DIN COPILĂRIE
Col. (ret) ing Aurel Popescu, PROMOȚIE DE POVESTE … 1973
Gl. bg. Ion I. Dănilă, Președintele A.N.V. R., A DOUA MOBILIZARE A ARMATEI ROMÂNIEI – 27 octombrie/9 noiembrie 1918
Gl. bg. (ret.) Ion I. Dănilă, NICOLAE IORGA – OBSERVATOR ȘI ANALIST AL ANULUI 1940 LA ROMÂNI
OŞTENI AI CHIMIEI MILITARE, Colonel VLAD GHEORGHE
Colonel BAICU C. ALEXANDRU

Îl salutăm cu drag și ii urăm bun venit în cadrul A.C.Ch.M.R.R.:

Col. (rtr.) Vișan Ștefan, Sibiu.

A apărut nr. 19 din Revista de Chimie Militară, editată de Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D. Neniţescu (A.C.Ch.M.R.R.).Lansarea acesteia a avut loc săptămâna trecută, (17 09.2021) într-un cadru restrâns, așa cum impun condițiile epidemiologice, la sala „Cinema” a Cercului Militar Național. 

În primele pagini este publicat, sub semnătura generalului de brigadă (rtr.) Vasile Ignat, un articol referitor la Strategia Militară a României în perioada 2021-2024, precizându-se obiectivele și misiunile armatei, precum și direcțiile de acțiune ale acesteia, stabilite în scopul modernizării şi consolidării capabilităţilor militare.

Un spațiu tipografic amplu, din cele 240 de pagini, este dedicat Școlii Militare de Ofițeri de Chimie, care, de la 25 septembrie 1956, a funcționat în garnizoana Câmpulung Muscel. Colonelul (rtr.) Otto Martini relatează, pe larg, evenimente, însoțite de fotografii, din perioada 1956-1961, după care școala a fost mutată la Sibiu. Referitor la anii în care aceasta a funcționat la Câmpulung Muscel, au mai scris generalii (rtr.)  Dumitru Prunache și Desideriu Zastulka,  coloneii (rtr.) Mihai Asimionesei, Ştefan Vişan și Ernest Balogh, precum și locotenent-colonelul (rtr.) Viorel Gârtan.

Generalul de brigadă (rtr.) ing. Cristian Gheorghiu, președintele A.C.Ch.M.R.R., continuă prezentarea unor capitole dintr-o lucrare a sa, referitoare la atacurile cu agenți biologici asupra agriculturii, noi amenințări/riscuri cauzate de dezvoltrea biotehnologiilor, producerea, propagarea și consecințele atacurilor cu agenți biologici, dar și la protecția împotriva războiului biologic. Colonelul (rtr.) Constantin Moisa prezintă, și în acest număr, principalele categorii de tehnică, echipamente și sisteme din dotarea unor unități de apărare NBC (CBRN) din alte armate.

Din numărul 19 al revistei nu lipsesc rubricile deja consacrate. În Planetă de scriitor sunt publicate poezii care-i au ca autori pe coloneii (rtr.) Liviu Vişan, Martin Cata, Gheorghe Nică Buieşteanu. În cadrul rubricii Părerea mea sunt redate fragmente din cărțile scrise de coloneii (rtr.) Jică Aionoaie și Ştefan Vişan. Curiozități și interpretări lingvistice sunt prezentate la Caleidoscop.

Ultimele pagini ale revistei sunt dedicate celor șase membri ai asociației decedați în perioada cuprinsă între apariția numerelor 18 și 19 ale revistei, coloneii  Vlădescu Ilie, Ostafe Ioan, Niculescu Ion-Teodor, Babiuc Victor, Nistor Viorel și Boboc Florian.

(Irina Mihaela Nedelcu)

Pentru plata cotizației, sau pentru oricare alte plăți în contul Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere „Costin D. Nenițescucodul IBAN este:

RO58CECEB50130RON4201429 deschis la CEC BANK, filiala 13 septembrie București.

1.) Vineri, 17.09.2021, între orele 10 și 12, va avea loc la Cercul Militar Național, sala “Cinema”, Adunarea Generală a A. C. Ch. M. R. R., cu respectarea măsurilor prevăzute pentru starea de alertă .Începând cu ora 12, la restaurantul CMN, este programată o masă festivă;

2.) A apărut nr. 19/2021 al Revistei de Chimie Militară. Prețul, 45 de lei.

COMUNICAT

În data de 18. 06. 2021, la sala Galerii a Cercului Militar Naţional, prin bunăvoinţa dl. col. Cristian Leonard Dorca directorul C.M.N. căruia pe această cale îi aducem mulţumirile noastre, s-a desfăşurat Conferinţa Asociaţiei  A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”, în format participare fizică şi digitală.

Au fost parcurse, dezbătute şi aprobate documentele  aferente Ordinii de zi:

 1. Raportul de activitate al Consiliului Director Al A.C.Ch.M.R.R.”Costin D. Neniţescu” în perioada 24.03.2016 – 18.06.2021.

           – prezentat de Gl.bg.ing.(ret.) Gheorghiu Cristian;         

b. Aprobarea modificărilor la Statutul Asociaţiei.

                 – prezentat de Gl.bg.(ret.) Ignat Vasile

c. Raport privind situaţia execuţiei bugetare–2016–2020 şi a proiectului de buget pe anul 2021

                              – prezentat de Col.(ret.) Anorocioaie Turel.

d. Alegerea membrilor Consiliului Director (15 + 2 supleanţi)

In Consiliul Director au fost aleşi:

Col.D.BRÂNZEI, Col.prof.univ.M.ASIMIONESEI, Col.A. ZAMFIR, Col.V. DUMITRESCU, Col.ing.A.POPESCU, Prof.O.STOEAN, Col.ing.C.MIREA Col.E.POPESCU, Gl.bg.ing.C.GHEORGHIU, Col.N.PĂLTÂNEA, Col.Ş.DIACONU, Gl.bg.V.IGNAT, Plt.adj.şef.G.ŢĂPÂRLEA, Col.T.ANOROCIOAIEI, Col.dr.ing.I.SAVU, Col.D. MOISA, Col.V.STOICA.

e. Alegerea cenzorilor

Prezentăm Hotărârea Conferinţei Asociaţiei:

 1. Actualizarea, aprobarea şi validarea Statutului A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu” în concordanţă cu modificările legislative privind funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza” etc..

   .

 • Înfiinţarea de noi filiale (subfiliale) în teritoriu (Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara).
 • Atragerea de noi membrii în filialele/subfilialele existente, cu precădere în Bucureşti, Iaşi, Huşi, Câmpulung Muscel.
 • Menţinerea permanentă a legăturii cu A.N.C.M.R.R.„Alexandru Ioan Cuza”, prelucrarea documentelor primite şi transmiterea acestora, care prezintă interes, pentru informarea membrilor din filiale şi subfiliale.

Participare la acţiunile FORUMULUI.

 • Participarea  membrilor  Consiliului  Director  la  adunările  trimestriale  ale  filialelor  şi subfilialelor, inventarierea propunerilor venite de la membrii asociaţiei, analizarea acestora şi rezolvarea lor, înaintarea acestora la A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza”, dacă se consideră necesar.
 • Întocmirea materialelor pentru Revista de Chimie Militară.
 • Participarea membrilor A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Neniţescu” cu articole pentru revista „Rezerva Oştirii Române”, Revista Centrului de Perfecţionare Ap. C.B.R.N. ”Muscel” etc..
 • Legătura  permanentă  cu  unităţile  de  Ap.C.B.R.N., participarea  la  aniversarea  înfiinţării acestora sau la alte activităţi organizate de acestea.
 • Funcţionalitatea site-ului A.C.Ch.M.R.R.“Costin D. Neniţescu” –  acchmrr.ro
 1. Tipărirea monografiei “A.C.Ch.M.R.R.”Costin D. Neniţescu”

 la majorat”, a “Albumului membrilor A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”” şi finalizarea Dicţionarului biografic “Oşteni ai Chimiei Militare” – vol.II.

 1. Organizarea de întâlniri cu chimiştii din alte garnizoane cu potenţial de specialitate, în scopul promovării A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu” – Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara.
 1. Procurarea prin A.N.C.M.R.R. a biletelor la staţiunile de tratament şi recuperare din structura M.Ap.N.

13. Organizarea activităţilor/participarea la activităţile ocazionate de sărbătorirea zilelor aniversare naţionale/cu specific militar general şi de specialitate/cu alte semnificaţii, comemorări etc..

Un gând pios, recunoştinţă veşnică şi aprinderea candelei din suflet pentru toţi înaintaşii noştri plecaţi la ceruri!

Mulţumim Preşedintelui de onoare al Asociaţiei, dl.Gl.mr.ing.Dumitru Prunache pentru activitate şi sprijinul acordat!

Mulţumiri tuturor membrilor şi simpatizanţilor Asociaţiei pentru activitatea desfăşurată şi responsabilitatea dovedită!

Mulţumim membrilor Consiliului Director pentru răspunderea asumată!

Dorim COEZIUNE şi SPIRIT de ARMĂ!

Multă sănătate şi împliniri familiale şi personale tuturor chimiştilor militari în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla!

Cu recunoştinţă,

Consiliul Director Al A.C.Ch.M.R.R.”Costin D. Neniţescu”

       Moment de recunoştinţă: col.Popescu Ion, mr.Palade Cornel, lt.col.Solomon Ioan, col.ing. Sasu Arcadie, col.Mateescu Gheorghe, col.Ostafe Ioan, col.Rădulescu Dan, Nenu Maria, col.ing. Vlădescu Ilie, lt.col.Pascariu Dan, lt.col.(Inf.) Perdun Adrian, col.Sima Valeriu, col.Anton Radu, col. Patraş Lorentz, col.Ricman Aurel, col.Stoian Vasile, col.Guşanu Nazarie, lt.col.Tamaş Ioanisim col.Iordăchescu Nicolae,, col.Babiuc Victor, th. Lăudat Stelian, col.ing.Scarlat Cornel, col.ing.Niculescu Ion

 1. Ordinea de zi:
 1. Informarea peşedintelui Asociaţiei; prelucrarea materialelor primite de la A.N.C.M.R.R. în perioada 21.01.2020-17.06.2021, a altor documente legislative care prezintă interes.

i.   prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;

anorocioaei turel anotur@yahoo.com                                                 22 ian. la 09:22

Către:PETRU GHEORGHIU    

From: anorocioaei turel <anotur@yahoo.com>

To: ANCMRRCENTRAL <ancmrrcentral@yahoo.com>

Sent: Wednesday, January 22, 2020, 9:22:30 AM GMT+2

Subject: Re: rugaminte  Confirmam. Col.r.Anorocioaei

Rugăm confirmați primirea materialului

DOMNULE  PREȘEDINTE

Vă rugăm să dispuneți actualizarea prezentării Asociației dumneavoastră trimisă în anul 2015, pe care o anexăm. Noi dorim să reedităm MONOGRAFIA din 2015 în luna aprilie 2020, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar și a Aniversării a 95 de ani de la înființarea ANCMRR proveniți din armată.

Rugăm ca materialul rezultat să ne fie transmis prim email, în word, nu mai mult de una la două  pagini A4 mărime 12.  Cu deosebir respect, Vicepreședinte ANCMRR

COMUNICAT

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

Aducem la cunoștința structurilor componente ale FORUMULUI că, în data de 27.01.2020, la sediul MAI a avut loc o întâlnire care a avut ca subiect armonizarea punctului de vedere pe proiectul de OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, remis ministrului de interne de către ministrul apărării naționale pe 30.12.2019. La întâlnire au participat reprezentanții MAI, respectiv domnii Norocel STROE – secretar de stat, Traian BERBECEANU – șeful de cabinet al ministru și Ionel BABUS – consilier al ministrului și reprezentanții FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE – președinții ANCMRR „Al. I. Cuza”, AORR, ROMIL, AMPTO și SNPPC. La această întâlnire s-au purtat discuții pe marginea proiectului de interes comun, elaborat de M.Ap.N. cu consultarea Forumului, privind unele măsuri reparatorii, proiect deja apărut în mediul on line, pe pagina sindicatului polițiștilor din penitenciare.

Legat de proiectul de OUG care privește unele măsurii reparatorii, s-a discutat și analizat poziția oficială a MAI, având în vedere că până la acea oră exista, pe surse, un aviz negativ din partea CPS a MAI care susținea că nu deține fondurile necesare pentru aplicarea acestui proiect. Reprezentanții Forumului au încercat să convingă conducerea MAI că impactul financiar al MAI ar fi infinit mai mic decât la MApN, solicitând o reevaluare a acestui impact și un eventual aviz pozitiv pe cererea M.Ap.N. La final s-a obținut promisiunea că subiectul va fi reanalizat și cererea va primi avizul cerut de MApN.

La această oră, nu deținem detalii privind punctele de vedere de la celelalte ministere/servicii, fapt care ne-a obligat sa întârziem informarea oportună a membrilor structurilor asociative. În continuare, vom solicita MApN informații privind răspunsul celorlalte instituții cărora li s-a cerut punctul de vedere, pentru a solicita, în caz de nevoie, discuții și cu alte structuri, astfel încât proiectul să poată fi supus aprobării Guvernului, cât mai repede. Președintele FORUMULUI,  Gl.lt. (rtr.) Neculai BăHNAREAN

 Vă informăm asupra faptului că la dispoziţia dvs. este

  nr. de tlf. 0372/904967, în vederea efectuării de programări

   la SMU,,Dr.Constantin Papilian” din Cluj Napoca.

SIMPOZION

În ziua de 21 ianuarie, în organizarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” a avut loc, în Sala de Spectacole a Palatului Cercului  Militar Naţional simpozionul dedicat aniversării a 161 de ani de la UNIREA  PRINCIPATELOR  ROMÂNE, MOLDOVA şi ŢARA  ROMÂNEASCĂ.

Simpozionul a fost moderat de domnul gl.lt (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU, preşedintele A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” şi în cadrul acestuia au fost prezentate comunicările:

 • ,,Unirea Principatelor Române – un act de o importanţă covârşitoare pentru poporul român” – domnul gl.bg.(rtr.) dr. Gheorghe CREŢU, vicepreşedinte ANCMRR;
 • ,,Unirea Românilor şi atitudinea marilor puteri ale timpului”- domnul col.(rtr.) dr. Gheorghe CRISTACHE membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, redactor al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”.

La simpozion au participat membrii ai Asociaţiei din cadrul sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor Ilfov şi Giurgiu şi ai Asociaţiilor afiliate.

Reuniunea a continuat cu un spectacol  omagial prezentat de o formaţie a Ansamblului Artistic al Armatei şi s-a încheiat cu ,,Hora Unirii”.     BIROUL PERMANENT CENTRAL

COMUNICAT

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

Conform calendarului acțiunilor stabilite pentru definitivarea proiectului ordonanței de urgenta cu privire la înlăturarea inechităților din domeniul pensiilor militare de stat, in data de 6 februarie 2020 au avut loc la M.A.I. si  la M.Ap.N., întâlniri între reprezentanții acestora și cei ai FORUMULUI, pentru a vedea stadiul acestuia.

Având în vedere situația politică actuală și faptul ca M.A.I. nu a transmis un punct de vedere față de propunerea de proiect de OUG a M.Ap.N. (dar promisiuni sunt), s-a stabilit ca în perioada imediat următoare să se finalizeze procesul de armonizare a punctelor de vedere înaintate de către celelalte structuri din S.A.O.P.S.N.

Totodată s-a stabilit ca, până la sfârșitul lunii februarie a.c. să fie convocat FORUMUL structurilor asociative, activitate la care a fost invitat și ministrul apărării naționale.

Pentru elaborarea unui punct de vedere comun pe care să-l prezentăm în cadrul ședinței anunțate, solicităm structurilor asociative componente ale FORUMULUI să pregătească și să transmită secretariatului propuneri privind acțiunile comune pentru semestru I a.c..

In cadrul FORUMULUI, trebuie sa asigurăm un cadru real și corect de dezbatere pentru găsirea celor mai eficiente soluții la problemele cu care ne confruntam, fără a ajunge îin postura de masa de manevra a politicului, indiferent de  forma sub care s-ar manifesta.

Președintele FORUMULUI,Gl. lt. (rtr) Neculai BĂHNĂREANU

Ministrul Apărării despre pensiile de serviciu ale militarilor

Interviu la “JURNAL MILITAR” – 08.02.2020 09.30

Despre pensii… o chestiune pe care o putem înţelege şi într-o altă notă decât cea a pensiilor militare. Pentru că atunci când vorbeşti de o separare la nivelul instituţiei militare, eu cred că obiectivul nu este acela de a analiza într-un mod onest şi echitabil situaţia pensiilor ci, mai degrabă, de a induce o stare de frământare şi nelinişte într-o instituţie de bază, fundamentală, a statului român, care se bucură de încrederea şi suportul populaţiei într-un procent covârşitor de mare.

Instituţia militară, prin definiţie, este o instituţie coezivă, sinergică. Din momentul în care au intrat pe porţile liceului militar au învăţat împreună, au muncit împreună, au desfăşurat activităţi specifice împreună, s-au dezvoltat în carieră împreună, au fost în misiuni împreună.

O astfel de separaţie, menționez încă o dată, este greu de acceptat, motiv pentru care nici nu am intervenit să o comentăm la vremea respectivă, pentru că mi s-a părut o intervenţie cât se poate de neavenită. Pentru  că  afectează  şi „targetează” în mod deosebit una dintre instituţiile de bază ale statului

                            român care, alături de celelalte – pentru că militari nu sunt

                          numai în armată, militari sunt şi în celelalte instituţii din sistemul

                      naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au în

           spirit aceeaşi natură a acţiunii şi anume cea caracterizată de coeziune şi tot unitar.

Doar ca să înţeleagă cei care sunt mai puţin familiarizaţi cu terminologia, dar şi cu sintagmele din domeniul militar, precizez  că pentru  a susţine  un militar în  teatrele de  operaţii este nevoie de 9 -12 oameni în activităţile de suport.

Noi nu ne putem îndeplini misiunile, oriunde am fi, fără să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă liniile de suport logistic, liniile de suport tehnic, liniile de suport moral, care au o componentă considerabilă în ceea ce înseamnă succesul acţiunii militare. Sper ca pentru mine să fie ultima dată când fac precizarea că armata nu trebuie separată în cei care au fost în misiuni şi cei care nu au fost. Noi nu puteam să mergem în misiuni în dacă nu erau cei din ţară care să ne sprijine în executarea misiunilor.

Pericolul şi tot ceea ce înseamnă cadrul de desfăşurare a acţiunii militare este asumat de fiecare dintre noi, inclusiv de logisticieni, pentru că logistică se face şi în teatrul de operaţii. Cei care ies în misiune execută partea pur operativă a acţiunii militare dar, încă o dată, şi acolo există elementele de sprijin – logistic, tehnic, medical, personal, comunicaţii şi informatică şi aşa mai departe, care sunt acolo, în teatru. Faptul că execută misiunea dintr-o anumită locaţie, un pic mai „safe”, cum se spune, asta nu înseamnă că nu împărtăşesc aceleaşi elemente de pericol.

Pe de altă parte, aş dori să se vadă profesia de militar asumată de fiecare dintre noi. Ştim, atunci când depunem jurământul militar, că ne asumăm riscurile, ne asumăm responsabilitatea a ceea ce înseamnă apărarea ţării chiar cu preţul vieţii, ştim care ne sunt limitările, ştim care ne sunt constrângerile, ştim care ne sunt privaţiunile şi, din nou, drepturile restrânse, pentru că asta este viaţa de militar.

Noi am înţeles foarte bine legea pensiilor militare iar la noi, în instituţia militară, în instituţiile militare, legea se aplică cât se poate de corect. Militarii nu pot să-şi adauge absolut niciun bonus sau coeficient în ultima lună, înainte de a ieşi la pensie, pentru că, în baza legii, singurul drept pe care îl avem de a alege atunci când ieşim la pensie este segmentul acesta de şase luni consecutive din ultimii cinci ani, în baza căruia se calculează pensia, iar pensia începe de la plafonul de 65% şi nu depăşeşte 85%. Ca atare, indiferent despre cine discutăm dintre cei care ies la pensie în uniforma militară pe baza legii, nu depăşesc salariul net în plată la ieşirea la pensie.

Militarii nu au pensie specială. Militarii, de la Alexandru Ioan Cuza încoace, beneficiază de pensie militară de serviciu.

PROTESTUL Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională

            Forumul Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, care reunește în componența sa toate asociațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale veteranilor de război și ale veteranilor participanți la acțiunile militare din teatrele de operațiuni ale NATO împotriva terorismului, precum și sindicate ale polițiștilor din MI și ANP,  își manifestă nemulțumirea și îngrijorarea profundă față de acțiunile propagandistice ale actualei clase politice, ale guvernanților și încercările legislative de atacare a pensiilor militare de serviciu.

            Fiind în campanie electorală, politicienii sunt într-o concurență acerbă de atacare a Armatei Romaniei si a rezervei sale pentru a le diminua câștigurile salariale, ori pensiile de serviciu, promovează populismul deșănțat pentru a-și consolida pozițiile în lupta politică.

            Veteranii de război și pensionarii militari întotdeauna au situat pe primul plan al existenței lor, Țara, interesele poporului român, mulți dintre ei jertfindu-și viața în misiuni NATO, unde sunt trimiși de aceeași clasă politică. De aceea, Armata României se bucură de cea mai mare credibilitate în conștiința românilor, ca și biserica națională. Această recunoaștere populară, bazată pe faptele eroice ale armatei în apărarea intereselor românilor, deranjează foarte mult pe unii din cei care și-au ales cariera politică, de cele mai multe ori pentru a acumula averi și care nu sunt interesați de dezvoltarea economică a României și îmbunătățirea calității vieții poporului, ci numai de interesele personale.

            Speram că atacurile la adresa armatei și a rezerviștilor au rămas ca momente negre ale istoriei politice recente, o dată cu dispariția regimului Băsescu – Boc, a ministeriatului Olguței Vasilescu și altora de teapa lor. Ne-am înșelat însă, practicile nefaste ale perioadelor trecute sunt puternic reînviate de actuala clasă politică, care, deși a procedat corect neincluzând pensiile militare în rândul celor speciale, respectând un adevăr istoric, încă de pe vremea marelui domnitor al Unirii Principatelor Române, Alexandru Ioan Cuza, au declanșat o propagandă furibundă de atac al pensiilor militare, calificându-le ca „pensii nesimțite”.

            Ne așteptăm ca Președintele României, comandantul Forțelor

Armate, domnul Klaus  Werner  Johannis să ia o poziție publică

 împotriva   acestor   atitudini  nedrepte   incompatibile  cu  practicile

politicienilor din statele membre NATO. Se recurge din nou la dezbinarea societății, se promovează   atitudinile nedrepte ale magistraților împotriva militarilor, ale militarilor cu grade și funcții mai mici împotriva celor din fruntea erarhiei militare. Așteptăm ca ministrul apărării naționale, domnul general (r) Nicolae CIUCĂ să nu tolereze asemenea atitudini împotriva armatei și sperăm că autoritățile invocate anterior vor avea puncte de vedere juste, care vor aduce activitatea guvernamentală într-o direcție  corectă  și benefică României.

            Încă o dată se încearcă să se dovedească faptul că profesia militară nu este necesară, să îndepărteze tineretul României de la cea mai sacră datorie civică – apărarea țării. Se reconfirmă spusele mareșalului Napoleon Bonaparte care sublinia că: „Poporul care nu vrea să hrănească armata proprie va fi curând nevoit să hrănească armata dușmanului”.

            Să nu uităm ce spunea marele istoric român Nicolae Iorga „Pentru ce intră cineva în rândul ofițerilor? Pentru plăcerea de a purta uniformă? Nu, fiindcă uniforma se face cât mai puțin frumoasă și oricât de frumoasă ar fi uniforma trebuie să fie însoțită de daruri fizice care s-o scoată în relief. Pentru leafă? Nu este una din cele mai ispititoare lefi, leafa de ofițer. Atunci din ce alt motiv dacă nu din acel înalt sentiment de onoare că el și nu altul este chemat să dea în dauna lui ca individ, în dauna familiei sale, toată forța de care dispune, forța fizică și morală pentru binele țării sale”. Marele istoric și patriot Nicolae Iorga, bun cunoscător al armatei române are mare dreptate.

            Ce au făcut pentru țara lor cei ale căror pensii de serviciu sunt din nou contestate astăzi ? Au contribuit la modernizarea economică a României, pentru că așa cerea clasa politică atunci, au apărat Revoluția din 1989, au planificat și condus procesul de modernizare a armatei pentru aderarea la NATO, înfăptuire de care ne bucurăm cu toții astăzi, inclusiv politicienii. Mulți militari și-au încheiat prematur cariera din motive impuse de reorganizarea armatei, promițându-li-se o stare financiară stabilă pentru familiile lor.

            Armata a îndeplinit cu cinste misiunile în cadrul NATO, în lupta antiteroristă, mulți dintre militarii români care au fost în teatrele de operațiuni, ori au comandat unitățile respective, fiind contestați astăzi.

            Noi ne-am făcut și ne vom face mereu datoria față de Țară, suntem o armată de elită în NATO și de aceea nu putem admite să fim atacați sistematic pentru drepturile pe care le avem legal. Dorim să ne bucurăm de drepturile pe care le au colegii noștri din Armatele statelor NATO. Sunt cunoscute sistemele de pensii militare din statele membre NATO, la care avem și noi dreptul.

          Stabilitatea sistemelor de pensii pentru militari este o prioritate pentru guvernele acestor state, relevant fiind faptul că media pensiilor militare este, în aceste țări, de 5-6 ori mai mare decăt pensiile celorlalte categorii profesionale si sunt reglementate distinct de alte categorii de pensii prin legi separate ca în Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia sau printr-un capitol independent, cuprins formal intr-o singura lege, împreuna cu pensiile civile, ca în Franța, Italia, Grecia, Portugalia. Baza de calcul se raportează la soldele din ultima perioadă de activitate, este luată în calcul în procente de 70-80% la care se adaugă sporuri determinate de anii prestați peste vechimea standard de pensionare și de condițiile de desfășurare a serviciului. La aceasta se adaugă sume substanțiale fixe de bani ca sprijin la ieșirea la pensie sau un multiplu de până la 36 de solde lunare in Germania, Franța, Marea Britanie sau Turcia. Legatura indestructibilă cu forțele active se menține prin actualizări continue cu evoluția soldelor activilor precum și în raport cu inflația.

De aceea,  apreciem continuarea acestei diversiuni politice ca avand caracter anti-național, anti-NATO și anti-UE.

            Regretăm că suntem obligați să aducem din nou în fața Domniilor Voastre aceste încercări ale clasei politice de a ataca permanent profesia militară. Reamintim că noi, rezerviștii și veteranii armatei, am lucrat în condiții grele, nu am beneficiat de drepturi politice sau avantaje economice, ne-am sacrificat viața și sănătatea noastră și a familiilor pentru binele României. Sperăm să existe înțelepciunea necesară pentru înțelegerea și aprecierea rolului Armatei într-o societate democratică și în condițiile mediului de securitate din regiunea noastră.                    Așa să ne ajute Dumnezeu!

    Forumul Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională

Protestul se va trimite către:

1- președinte,

2- prim-ministru,

3- ministrul Ap.

4- președintele Camerei Deputaților,

5- președintelui Senatului României.   

Ministrul propus al Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat luni că pensiile militare nu sunt pensii speciale, ci de serviciu, adăugând că şi-ar dori foarte mult ca soldatul român să nu mai fie pe ultima linie a grilei de salarizare, relatează Agerpres.

„Pensii militare – în momentul de faţă sunt activităţi de coordonare cu mediul asociativ militar în ceea ce priveşte partea de eliminare a inechităţilor, ne coordonăm cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Singurul lucru pe care doresc să îl precizez este cel legat de faptul că pensiile militare, în modul nostru de a înţelege acest aspect, nu sunt pensii speciale, sunt pensii militare de stat. De la 1860 încoace, de la Alexandru Ioan Cuza, militarii au beneficiat, şi nu numai militarii, toţi cei care şi-au desfăşurat activitatea în instituţiile de apărare şi siguranţă naţională ale statului, au beneficiat de pensii de serviciu”, a spus Ciucă, la audierile din Comisiile de apărare ale Parlamentului.

Întrebat dacă este de acord cu diminuarea salariilor militarilor, aşa cum este prevăzut în programul de guvernare al PNL, Ciucă a afirmat că şi-ar dori ca soldatul român să nu mai fie pe ultima linie a grilei de salarizare.

„Dacă se va revedea legea salarizării mi-aş dori foarte tare ca militarii să nu mai fie pe ultima linie de salarizare. Îl ascultam pe domnul Muscă povestind că la Curtici, la dumnealui, plăteşte un lucrător cu 9.000 de lei pentru că i-a pus la îndemână un utilaj agricol de 500 sau 600.000 de euro. Noi cu cât ar trebui să plătim un militar? Ca atare, nu cred că merită militarul, soldatul român, să fie pe ultima linie a grilei de salarizare”, a menţionat ministrul propus la Apărare.

În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă pentru sistemul militar, el a arătat că acestea „au fost cât se poate de benefice”.

Nr.172 din 03.03.2020 DOMNULE PREŞEDINTE al Filialei  Judeţene ___________________

Vă transmitem anexat  Hotărârea Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR din 25 februarie 2020 şi GHIDUL ORIENTATIV de bună practică a desfășurării Adunării generale anuale a Filialei ANCMRR pe care vă rugăm să le prezentaţi membrilor  filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Cu stimă,

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.,,Alexandru Ioan Cuza” Gl.lt.(rtr.)//NECULAI  BĂHNĂREANU// 

BIROUL PERMANENT CENTRAL

          întrunit în ședința ordinară lunară din 25 februarie 2020, în condiție de cvorum, în conformitate cu prevederile art.28, alin. (1) și alin.(4), litera d) din Statutul ANCMRR, ediție 2019, la care au participat, cu statut de invitați membrii Comisiei de cenzori, ai Comisiei de Etică și Integritate, respectiv aparatul central de lucru a Biroului Permanent Central, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

           1.-Aprobă Notificarea privind participarea conducerii centrale la unele activități din perioada 28 ianuarie – 24 februarie 2020, cu referire la:

          a) aspecte curente, în desfășurare, referitoare la pregătirea activităților planificate în perioada 26-28 mai 2020;

          b) demersuri pentru soluționarea problemei privind eliminarea inechităților existente în sistemul pensiilor militare de stat, repectiv promovarea proiectului de lege depus la Parlament. În acest sens, vor avea loc discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și  parlamentarii Comisiilor de specialitate din Senat, pentru sustinerea amendamentelor formulate de reprezentanții structurilor asociative care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instutuției militare, amendamente  care au fost incluse, inițial,  în proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

          2.- Ia act de Informarea privind stadiul inventarierii documentelor ANCMRR – aparat central de lucru, documente create/intrate de la alte instituții (de natura: financiar-contabilă; asigurare logistică; resurse umane; hotărârile Consiliului Director și ale Biroului Permanent Central; decizii ale Președintelui Asociației; planuri de activități; petiții/reclamații; corespondență curentă privind achizițiile publice şi procedurile  aferente  etc.),  înregistrate  în anul 2019. Raportul final al Comisiei de inventariere se va

                               prezenta în ședința BPC din luna martie 2020.

3.- Ia act de realizarea activităților din Programul dedicat sărbătoririi a

95 de ani (1925-31 mai 2020) de la înființarea Societății Ofițerilor în Rezervă 

 Proveniți din Activitate (SORPA), a Zilei ANCMRR și a Zilei Rezervistului Militar. Recomandă  membrilor Biroului Permanent Central și ai aparatului central de lucru să respecte temenele de realizare a  subactivităților din Program, termenele  stabilte în ședința Grupului Operativ de Lucru din luna februarie ac. În ședința BPC din luna martie se vor prezenta punctual stadiul  finalizării acțiunilor circumscrise activităților referitoare la asigurarea logistică a desfășurării adunării festive din 27 mai 2020, inclusiv documentele de prezentare și promovare a aspectelor desfășurate de către ANCMRR.

          4.- Ia act de Calendarul  Adunărilor generale anuale ale fililalelor județene și sectoarelor municipiului București – elemente structurale de bază ale ANCMRR. Recomandă ca la adunările generale anuale să participe vicepreședinții coordonatori, iar în caz de excepție, și alți membrii ai Biroului Permanent Central. Adunările au fost grupate astfel: 3 filiale în luna februarie; 22 filiale în luna martie și 21 filiale în luna aprilie. Datele au fost comunicate de președinții de filiale, în termenul stabilit în ședința BPC  din luna noiembrie 2019.

          5.- Aprobă ,,GHIDUL ORIENTATIV de bună practică a desfășurării  Adunărilor generale anuale ale Filialelor ANCMRR”-anul 2020. Documentul se transmite la toate filialele din structura ANCMRR. Reprezentanții Biroului Permanent Central, care participă la adunările generale anuale ale filialelor, vor îndruma președinții în respectarea procedurii prezentată în Ghid, inclusiv monitorizarea transmiterii de îndată, în copie, a documentelor aprobate în ședință și semnate, conform precizărilor de la punctul 8.

          6.- Aprobă numirea domnului gl.mr.(r) Buciuman Marian ca președinte al Comisiei pentru recepție materiale/produse achiziționate la ANCMRR-aparatul central de lucru, în locul domnului gl.mr.(r) Bantaș Adrian.

7.- Urmare a suplimentării responsabilităților financiar-contabile generate de activitatea privind întocmirea și gestionarea documentelor justificative referitoare la achizții publice și plăți pentru unele utilități fundamentate de filialele din strucura ANCMRR, conform prevederilor legale în vigoare, cu finanțare de la bugetul MApN, se impune o reevaluare salarială a personalului din aparatul central de lucru al Biroului Permanent Central, încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii. În acest context, pentru buna desfășurare a aparatului central de lucru, administrare, gestionare și funcționare a Asociației, la nivel central, în ședința Biroului Permanent Central din luna martie anul 2020, vicepreședintele pentru domeniul Calitatea vieții personalului și Logistică  împreună cu Secretarul general al ANCMRR vor prezenta și supune aprobării numărul și funcțiile personalului încadrat cu contract individual de muncă, timpul de lucru prevăzut în contract și nivelul de salarizare aferent orelor efectuate, cu respectarea prevederilor legale privind salariul minim brut pe economie, potrivit HG nr.935/13 ianuarie 2019. Nivelul salariilor se va stabili, prin decizie a Președintelui Asociației, în funcție de nr. de ore efectuate lunar, prevăzute în contract, în limita bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

         8.- Ia act de intenția președintelui Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, gl.bg.(r) Gropan Nicolae, de a organiza un miting de protest pe data de 18 martie 2020, la sediul Administrației Prezidențiale. Biroul Permanent Central recomandă participarea opțională a membrilor ANCMRR.

         9.- BPC recomandă prudență președinților de filiale în dialogul cu alte structuri asociative  interesate în extinderea propriei notorietăți și vectorizarea ca  purtători de interese paralele cu ale ANCMRR, rămânând deschiși principiului de a recunoaște și sprijini realizările, indiferent cine le obține.

        10.- În conformitate cu prevederile art.25, alin.(5) din STATUT, dispozițiile prezentei Hotărâri sunt obligatorii pentru toți președinții de filiale ANCMRR și  membrii acestora, indiferent de poziția personală ulterioară exprimată verbal sau în scris, și ai celor afiliate, în părțile ce-i privesc, iar dispersia acestora în spațiul public este resticționată.

VICEPREȘEDINTE ORGANIZARE Gl.bg.(r) Joldea Ion

COMUNICAT nr. 3 din 12 martie 2020  privind unele măsuri organizatorice

În contextul măsurilor luate la nivel național pentru protecția populației de coronavirus (COVID-19), conducerea Biroului Permanent Central, în ședința operativă din 12 martie 2020, stabilește  următoarele acțiuni, pentru cadrele militare în rezervă/retragere-membrii ANCMRR, în perioada 13 martie-20 aprilie, anul în curs:

          -recomandă suspendarea activităților de conducere la nivelul central al ANCMRR și la nivelul filialelor din structura acesteia;

          -amână și replanifică, pentru altă dată, adunările generale anuale ale filialelor;

-ședința Biroului Permanent Central se va desfășura on-line, cu finalizare până la data

şi ora planificată;

                          – anulează adunarea festivă din 27 mai ocazionată de sărbătorirea

 a 95 de ani (1925 – 31 mai 2020) de la înființarea Societății Ofițerilor  în Rezervă  Proveniți din Activitate (SORPA) și a 30 de ani de la înființarea ANCMRR;

          –  în funcție de evoluția evenimentelor generate de pandemia declarată de Organizația Mondială a Sănătății, vom comunica, în timp util, date și informații referitoare la ședința Consiliului Director și a Zilei Rezervistului Militar.

          În perioada de referință, la nivel central și teritorial, va funcționa operativa secrtariatului general și a secretariatului filialei, în zilele de marți și joi, ale fiecărei săptămâni, orele 09-13.00.

          Continuitatea conducerii se asigură la domiciliu de către președinte și vicepreședinți, conform programelor proprii. 

PREȘEDINTELE  BIROULUI PERMANENT CENTRAL

General-locotenent(r) //  Neculai  BĂHNĂREANU //

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ” Dr. Carol Davila”

ANUNȚ IMPORTANT
STIMAȚI PACIENȚI,

ÎN VEDEREA REDUCERII EXPUNERII ȘI A TRANSMITERII NOULUI CORONAVIRUS (COVID-19), VĂ INFORMĂM CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.03.2020:
– PROGRAMĂRILE CONSULTAȚIILOR DIN AMBULATORIUL INTEGRAT AL S.U.U.M.C. -> SE VOR FACE NUMAI:
– TELEFONIC: apelând nr. tel. 031.9458, în intervalul orar 7:30 – 19:00, sau
– PRIN E-MAIL: ambulator.integrat@scumc.ro
– PROGRAMĂRILE PENTRU RADIOTERAPIE -> SE VOR FACE NUMAI apelând nr. tel. 021.319.30.51, int. 529 sau 613, în intervalul orar 8:00 – 14:00.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Comandantul S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”
General Maior medic Conf. univ. dr. Florentina IONIȚĂ-RADU

COMUNICAT FORUM din 02.04.2020

FORUMUL  STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR  DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NATIONALĂ

Către membrii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, ancorate permanent în realitatea cotidiană a societăţii româneşti, sunt preocupate de evoluția răspândirii noului coronavirus.

În aceste circumstanțe, dorim să vă asigurăm pe dumneavoastră și întreaga opinie publică de susținerea noastră deplină pentru măsurile adoptate și efortul depus, până în prezent, de autoritățile abilitate de la nivel central și local.

În același timp ne manifestăm disponibilitatea ca, atât prin capacitatea organizatorică a structurilor centrale și teritoriale, cât și individual, prin membrii tuturor asociațiilor noastre (cu un efectiv de peste 100.000 de cadre militare în rezervă), să sprijinim în forme și modalități adecvate, în principal de tip voluntariat, autoritățile de la nivel central și local în soluționarea unor probleme administrative și de altă natură, ce pot fi convenite de comun acord.

Cu încrederea că demersul se înscrie în efortul general al autorităților Statului Român, structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională își reafirmă necondiționat loialitatea lor față de țară și compasiunea pentru greutățile prin care trec Românii.

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE!

Președintele în exercițiu al Forumului și al Structurilor

  Asociative Reprezentative ale Rezerviștilor din Sistemul

Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți la Acordul-Cadru),

 Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”    General-locotenent(r.) //Neculai BĂHNĂREANU//

COMUNICAT Nr.5 din 17.05.2020

          DOMNILOR PREŞEDINŢI,

Să ne felicităm şi să mulţumim lui DUMNEZEU că am trecut cu bine de cele două luni de „Stare de urgenţă”. Incepând de astăzi 15.05.2020, am intrat în cele 30 de zile de „Stare de alertă” (vezi Legea Nr. 55/ 2020 şi HOTĂRÂREA Nr. 24/14.05.2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, anexate).

Conducerea centrală a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” îşi va relua activitatea, după programul obişnuit (săptămânal marţi şi joi), cu participare redusă şi program decalat, conform măsurilor stabilite de directorul Cercului Militar Naţional (vezi Măsuri de prevenire şi control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în cadrul obiectivului Cercul Militar Naţional şi Măsuri specifice ale preşedintelui ANCMRR, anexate), prima zi de lucru, marţi 19.05.2020. Secretariatul va asigura continuitate în toate zilele de lucru ale săptămânii în acelaşi interval orar.

Preşedinţii de filiale judeţene şi de sector vor stabili programul şi măsurile necesare respectării prevederilor Legii Nr. 55/2020, Hotărârii Nr.24/14.05.2020 şi a regulilor specifice locului de desfăşurare a activităţii.

Relaţiile de lucru cu filialele se vor desfăşura, în principiu, online, cu folosirea telefonului sau faxului, cât şi prin corespondenţă scrisă. Se va evita, pe cât posibil, prezenţa fizică a personalului din cadrul filialelor care nu este încadrat în aparatul central de lucru, la sediul central al ANCMRR.

Pe perioada stării de alertă nu se vor desfăşura şedinţe ale Consiliului Director şi Biroului Permanent Central planificate în luna mai, adunări generale anuale restante, extraordinare sau periodice ale filialelor.

Pentru distribuirea distincţiilor acordate cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, Aniversării a 30 de ani de la înfiinţare şi a 95 de ani de tradiţie istorică  a ANCMRR „Al.I.Cuza”, a tehnicii de calcul şi a materialelor de birotică achiziţionate până la această dată, suntem în curs de stabilire a celei mai bune soluţii, adaptată condiţiilor date. Planificarea distribuţiei vă va fi comunicată în timp oportun.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” General locotenent (rtr.) //Neculai BĂHNĂREANU//

MĂSURI SPECIFICE DE FUNCŢIONARE  STABILITE DE CONDUCEREA ANCMRR „Al. I. Cuza” ÎN CONTEXTUL PREVENIRII ŞI GESTIONĂRII EFICIENTE A INCIDENTELOR/RISCURILOR GENERATE DE RĂSPÂNDIREA COVID-19

Pe lângă măsurile generale stabilite de directorul CMN se vor avea în vedere următoarele:

– participarea personalului din Aparatul central de lucru la program va fi redusă şi va fi stabilită de către fiecare şef de departament/ compartiment/serviciu, astfel ca în fiecare încăpere de lucru de dimensiune mare să nu fie prezente mai mult de trei persoane, iar în încăperile de dimensiune mică să fie prezentă numai o singură persoană, dacă nu se asigură separarea prin paravane;

– pentru şefii de departamente/compartimente/servicii ora de începere a programului va fi 08.30, iar pentru personalul din coordonare ora 09.30 şi se va desfăşura pe parcursul a 4 ore;

– personalul care nu este prezent la lucru, în acelaşi interval orar, va fi disponibil online sau la telefon;

                            – în încăperea Secretariatului, în afara personalului care

                              îşi desfăşoară activitatea va mai putea intra o singură

                              persoană şi numai pentru rezolvarea unor sarcini punctuale;

– în biroul preşedintelui vor putea fi în acelaşi timp cel mult încă doua persoane;

– secretarul general va asigura prezenţa unei persoane din cadrul Secretariatului, cu o jumătate de oră înainte de începerea programului, pentru dezinfecţie şi aerisire;

– orice persoană care doreşte şi are posibilitatea să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu de acasă va fi luată în evidenţă şi i se va stabili programul de lucru, situație în care şefii de departamente/compartimente/servicii vor comunica persoanele respective șefului Departamentului resurse umane;

– în stabilirea programului se va ţine cont de patologia şi afecţiunile fiecărei persoane;

– fiecare persoană îşi va asigura mijloacele de protecţie, iar la nivelul Aparatului central de lucru serviciul secretariat va asigura, centralizat, mijloacele de dezinfecţie pe baza contribuției bănești a fiecărui departament/ compartiment/serviciu.

 Măsuri de prevenire si control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 in cadrul           

obiectivului CMN

         Pentru personalul ANCMRR

         La intrarea in instituție se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor care:

 • nu poartă mască (medicala/non medicala);
 • prezintă simtome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră > 37,3′ C);
 • sunt inregistrate pentru izolare.

         Conducerea ANCMRR va dispune măsuri specifice de funcționare, în contextul prevenirii și gestionării eficiente a incidentelor/riscurilor generate răspândirea COVID- 19. Astfel va tine cont de următoarele aspecte:

 • va anunta personalul propriu despre măsurile instituite in obiectivul CMN in cotextul prevenirii si combaterii riscurilor generate de răspândirea COVID- 19;
 • înainte de începerea programului, în spațiile unde personalul urmează a desfășura activitatea, se va realiza dezinfectia suprafetelor cu substante biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea incăperii pentru o perioada de cel putin 30 de minute;
 • stabilirea programului de lucru in cadrul obiectivului a persoanelor cu risc crescut (peste 65 de ani, suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care ii reduce imunitatea);
 • va decala programul de lucru pentru evitarea aglomerării la intrarea/iesirea din incintă si pentru a limita numărul de  persoane prezente in acelasi timp in aceeasi incintă;
 • va asigura distanta de minimum 2 m intre persoanele care lucrează la birouri orientate față in spate si spate in spate; pentru birourile orientate fata in fata este necesara purtarea vizierelor sau separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe baza de alcool;
 • nu va permite prezenta in obiectivul CMN al persoanelor care prezintă simtomatologie de infectie respiratorie (tuse, strănut, rinoree. Febra > 37,3′ C, stare generală alterata).

       Colectarea echipamentelor sanitare de protecție folosite (măști, mănuși, etc.) se va face doar in locurile special destinate in acest sens.

COMUNICAT  Nr. 6 din 19.05.2020

                               Domnilor presedinti,

Am inceput munca si au inceput si problemele. Să le luăm pe rând.

A. In legatura cu FORMULARUL 230:

1) Termen final de depunere – 25.05.2020;

2) Toate filialele care au completat si trimis formulare 230 pentru a primi sumele cuvenite, trebuie să fie inscrise in  “Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale conform legii” – Baza: punctul 28(1), cap. VI, anexa 1 din Ordinul ANAF nr, 147 din 20.01.2020;

3) Pe perioada starii de necesitate si inca 30 de zile dupa incheierea acesteia nu au mai fost trimise notificari, de catre CPS a MApN, pentru confirmarea valabilității/ autenticității completarii formularului, dar la incheierea perioadei mentionate mai sus, procedura va fi reluata. In situatia ca se vor primi la CPS a MApN raspunsuri de neconfirmare a valabilitatii/ autenticitatii completarii formularului, vor fi facute demersuri pentru recuperarea sumelor distribute.

Masuri:

1) Vineri 22.05.2020 se incheie perioada de primire a formularelor 230.

2) Intreprindeti toate demersurile necesare pentru inscrierea, cat mai urgenta, in  “Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale conform legii”           (valabil doar pentru cei care nu sunt inscrisi) – Baza: Ordinul ANAF nr. 819 din 2019, anexat.

3) Privind ” NOTIFICARILE” care vor fi trimise dupa 15.06.2020, cred ca este bine sa informati membri care au completat formularul 230.

B. In legatura cu distributia  distincţiilor, tehnicii de calcul şi materialelor de birotică noi dorim sa o facem pana la sfarsitul lunii mai si aceasta presupune:

1) Fiecare filiala sa cunoasca ce i se distribuie – sarcina ANCMRR, termen – joi 21.05.2020;

2) Fiecare filiala sa opteze pentru perioada/data  de distributie (saptamana                        25 – 29.05.2020 sau alta perioada), prin delegat propriu – termen vineri 22.05.2020;

3) Ne rezervam dreptul de a replanifica distributia, de comun acord, ca data, pentru respectarea masurilor stabilite de Directorul CMN pe perioada Starii de alerta. 

Va doresc succes si bineinteles sanatate!

Cu stima,

Presedintele ANCMRR “Al.I.Cuza” Gl.lt.(rtg.) Neculai BAHNAREANU

În Monitorul Oficial de astăzi nr. 223/22.03.2019 a fost publicat Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conţinutului unor formulare.

În acest registru se vor putea înscrie entitățile nonprofit/unitățile de cult care vor să fie beneficiare a sponsorizărilor efectuate de către persoanele juridice și persoanele fizice, începând cu data de 1 aprilie 2019.

Potrivit Ordinului nr. 819/2019 procedura de înscriere în registru a ONG-urilor este:

 • Entitățile nonprofit solicită înscrierea în registru prin depunerea unei cereri, Formularul 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. În cerere entitatea nonprofit declară pe propria răspundere că desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită.
 • Se înscriu în registru entitățile nonprofit/ unitățile de cult care la data depunerii cererii îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită,

    pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

Exemplu: declaratia pe propria răspundere ca, la data depunerii cererii pentru înscrierea in „Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” ANCMRR „Al. Ioan Cuza” isi desfășoară activitatea in domeniul pentru care a fost constituită, conform prevederilor statutare şi şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de  lege;

 • nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta;
  • a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  • nu a fost declarată inactivă.

Împreună cu cererea de înscriere (formularul 163) entitatea nonprofit/unitatea de cult va depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Cererea de înscriere se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul ANAF și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

ANAF va soluţiona cererile depuse de către entităţile nonprofit/unităţile de cult în termen de 10 zile de la depunere.

Dacă după verificările efectuate de către compartimentul de specialitate se constată că:

 • entitatea nonprofit/unitatea de cult îndeplinește cumulativ condițiile menționate la pct. 2 – ANAF va aproba cererea de înscriere în registru și comunică“Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” (Formularul 164). Astfel, entitatea nonprofit se înscrie în registru cu data comunicării deciziei.
 • entitatea nonprofit/unitatea de cult nu îndeplinește cumulativ condițiile menționate la pct. 2 – ANAF va respinge cererea de încriere în registru și comunică “Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” (formularul 164). Împotriva deciziei privind respingerea cererii de înscriere în registru se poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit codului de procedură fiscală.

Radierea, din oficiu sau la cerere, din Registrul entităților/unităților de cult:

 1. Entitățile nonprofit/unitățile de cult care nu mai îndeplinesc toate condițiile prevăzute la pct. 2 trebuie să depună cererea de radiere la organul fiscal, formularul 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. Pe baza cererii ANAF emite și comunică contribuabilului decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 2. Până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, ANAF verifică, în evidențele proprii, dacă entitățile/unitățile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile prevăzute la pct.2 lit.b)-e). În situaţia în care ANAF constată, din oficiu, neîndeplinirea a cel putin unei condiţii, va emite decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 3. Data radierii din registru este data comuncării deciziei, şi anume “Decizia privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” (Formularul 165).

Registrul entităților nonprofit/ unităților de cult va fi public și se afișează pe site-ul ANAF la adresa: www.anaf.ro/Informatii publice.

Completare la Comunicatul Nr.6

 Pct.A,1) : Termen final de depunere-30.06.2020-vezi Comunicatul

CPS a  MApN atașat;

     Precizare:  – dacă se vor mai completa formulare 230 nu se va mai trece nimic la                          capitolul ÎMPUTERNICIT.

                       – formularele deja completate si cu ÎMPUTERNICIT se trimit așa;

– vineri, 26.06.2020, se încheie perioada de primire a formularelor 230.

                     Președintele ANCMRR “Al.I.Cuza” Gl.lt.(rtg.) Neculai BAHNAREANU

COMUNICAT  Nr. 7 din 10.06.2020

Domnilor Președinți,

In ultima vreme este la modă „datul la gioale”. Nu vă lăsați păcăliți. Este normal să vă informați, dar tot normal este să nu eludăm ce s-a întreprins până la această dată. Vă reamintesc că prin Comunicatul nr. 3 din 25.01.2019, puneam la dispoziția celor interesați modelele de documente pentru deschiderea acțiunilor în instanță pe problema actualizării din 2017. Am pregătit și vă punem la dispoziție, atașat, modelul de „Plângere prealabilă”. Vă rog să informați membri, așa cum o fac și alții, mult mai interesați, despre existența documentului și posibilitatea folosirii lui.

Vă stăm la dispoziție pentru eventuale nelămuriri. 

Vă reamintesc încheierea perioadei depunerii formularului 230 la 30.06.2020. 

Vă doresc sănătate dumneavoastra și celor dragi, tuturor membrilor din Asociație.

                  DEMNITATE, PATRIE, ONOARE!

        PREȘEDINTELE ANCMRR „Al. I. Cuza”   Gl. lt. (rtr.) //Neculai BAHNAREANU //

REVENIRE COMUNICAT  Nr. 7 din 10.06.2020               

Domnilor Președinți, 

In ultima vreme este la modă „datul la gioale”. Nu vă lăsați păcăliți. Este normal să vă informați, dar tot normal este să nu eludăm ce s-a întreprins până la această dată. Vă reamintesc că prin Comunicatul nr. 3 din 25.01.2019, puneam la dispoziția celor interesați modelele de documente pentru deschiderea acțiunilor în instanță pe problema actualizării din 2017. Am pregătit și vă punem la dispoziție, atașat, modelul de „Plângere prealabilă”. Vă rog să informați membri, așa cum o fac și alții, mult mai interesați, despre existența documentului și posibilitatea folosirii lui.

Vă stăm la dispoziție pentru eventuale nelămuriri. 

Vă reamintesc încheierea perioadei depunerii formularului 230 la 30.06.2020. 

Vă doresc sănătate dumneavoastra și celor dragi, tuturor membrilor din Asociație.

                  DEMNITATE, PATRIE, ONOARE!

 PREȘEDINTELE ANCMRR „Al. I. Cuza”  Gl. lt. (rtr.) //Neculai BAHNAREANU //

Completare la Comunicatul  Nr. 7  din 10. 06. 2020

NOTĂ ÎNDRUMĂTOARE

Domnilor generali şi stimaţi camarazi

Pentru a putea valorifica orice posibilitate de a câştiga toate drepturile ce ni se cuvin atât în baza veniturilor reale obţinute în cele 6 luni de activitate alese de fiecare în parte, cât şi prin aplicarea procesului de actualizare a pensiilor militare de stat în urma majorării soldei de funcţie cu 15%, conform art. 60 din Legea nr. 223/2015 şi Anexei nr. 2 de la Ordinul M25/2016, precum şi a majorării de 5% prevăzută de art.14 alin. (2) / O.U.G. nr. 57/2015, prin derogare de la art. 59 din Legea nr. 223/2015, vă propun a urma paşii rezultați din studierea materialelor anexate.

Pentru conformitate,

Preşedintele A.N.C.M.R.R. „Al.I.Cuza”   Gl.lt. (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU

Descărcați toate cele fișierele atașate sub formă de fișier zip

1. NOTĂ ÎNDRUMĂTOARE.doc 45.5kB

2. PLANGERE PREALABILĂ – ANEXA NR. 1.odt 16.6kB

3. PLÂNGERE – ANEXA nr. 2.doc 85.5kB

COMUNICAT  Nr.8  din 18.06.2020

                        Domnilor Președinți,

            Date fiind situația actuală și documentele adoptate în Parlamentul României în data de 17.06.2020, urmând să fie trimise spre promulgare, printre care prevederea impozitării pensiilor ,,speciale” – în care sunt incluși și  militarii, vă informăm despre următoarele:

          Având în vedere toate demersurile făcute de reprezentanții ANCMRR- CENTRAL „Alexandru Ioan Cuza”  în cadrul FORUMULUI, precum și discuțiile purtate cu reprezentanții decizionali din Senat si Camera Deputaților, prin care aveam speranțe îndreptățite privind soluționarea revendicărilor noastre și, în special, a discriminării, votul de ieri ne-a surprins pe toți militarii în rezervă și retragere, și nu numai.

          La emisiunea TV din 17.06.2020 de la ora 20.00 (canal ,,ANTENA 3”), moderată de Radu Tudor, a fost invitat și gl.lt.(r.) Virgil BĂLĂCEANU, ca reprezentant al ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de primvicepreședinte.

         Domnul  gl.lt.(r.) Virgil BĂLĂCEANU a răspuns la întrebările adresate pe tematica pensiilor militare de stat/L223 și a explicat punctual, concret și foarte clar motivațiile, istoricul și considerentele care stau la baza drepturilor acordate tuturor militarilor, în baza Legii 223/2015.

         De asemenea, a detaliat cu exemple concrete și privațiunile serviciului militar, obligațiile militarilor activi, consecințele acestora și baza legală din care se deduc elementele de calcul a pensiei militare de stat, ca ,,drept câștigat”, iar nu drept concesii sau beneficii nedrept atribuite militarilor pensionari.

         Interventia gl.lt.(r.) Virgil BĂLĂCEANU a fost foarte binevenită și acceptată ca atare, inclusiv de moderator și invitații săi din emisiune.

         Suntem și rămânem parte a dialogului în relația cu M.Ap.N. și Parlamentul României în măsură să intervenim în interesul nostru comun. Urmărim cu mare atenție și interes acest parcurs, cu speranța elucidării confuziei privind ,,pensiile speciale” și ,,pensiile militare de stat / L223/2015”. Va vom informa oportun.

Vă doresc sănătate dumneavoastra și celor dragi, tuturor membrilor din Asociație.

                  PATRIE, ONOARE, DEMNITATE!

 PREȘEDINTELE ANCMRR „Al. I. Cuza”           Gl. lt. (rtr.) // Neculai BAHNAREANU  //

Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din  25 iunie 2020

CONVOCARE FORUM

Casapu Eugen <eugencasapu@yahoo.com>

Către: cristhian_gx1@yahoo.com, mar., 30 iun. la 06:36

Am onoarea să vă salut,

Vă trimit alăturat convocatorul întâlnirii, la nivel de președinți, a Forumului structurilor

asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională din 09 iulie 2020.

Cu deosebit respect,    Cdor (rtr.) Eugen Casapu

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN SISTEMUL DE APĂRARE,

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – CONVOCATOR

În conformitate cu protocolul semnat, la inițiativa ASPMD și AMPTO se convoacă Forumul structurilor asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, la nivel de președinți, în data de 09 iulie 2020, ora 10.00, la sala din cadrul Centrului Incubator de Afaceri (C.I.Af.), situat în Șos. Olteniței nr. 225 A, sector 4 , București, cu următoarea ordine de zi:

 1. Dare de seamă a Președinției Forumului privind acțiunile

                   întreprinse și rezultatele obținute;

2. Alegerea unei noi președinții (având în vedere că, în conformitate cu protocolul, durata unei președinții rotative este de un an);

3. Diverse.

Depunerea candidaturilor pentru președinția Forumului se va face la Secretariatul Forumului

(e-mail – eugencasapu@yahoo.com; telefon – 0723 229 169) până la data de 06 iulie 2009.

În conformitate cu prevederile protocolului, Președinția Forumului poate fi acordată pentru doi ani consecutivi aceleiași structuri asociative, cu acordul tuturor membrilor.

Rugăm să confirmaţi primirea acestui e-mail și să nominalizaţi participantul şi structura asociativă pe care o reprezintă. Termen: 06 iulie 2020

Cu deosebită consideraţie,

               PREȘEDINTELE ÎN EXERCIȚIU AL FORUMULUI

     Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

  General locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU

Comunicatul

Biroului executiv al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari Nr. 68 din 04 iulie 2020

            In conformitate cu prevederile statutare referitoare la informarea membrilor proprii in legatura cu evolutia problemelor de interes ale acestora, in particular dar si a tuturor pensionarilor militari, in general, Biroul executiv al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari va aduce la cunostinta urmatoarele:

            I. –  In data de 29 iunie 2020, la Tribunalul Bucuresti, sectia a II-a, contencios administrativ au fost inregistrate la solicitarea Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari urmatoarele doua dosare:  

            1 – Dosarul nr 15171/3/2020 – referitor la modul in care Casa de pensii sectoriala a MApN a furat din drepturile pensionarilor militari aflati in plata la data de 01 iulie 2017 sumele corespunzatoare unui procent de 5% din cuantumul pensiilor aflate in plata – in acest dosar Liga reprezinta 1291 de membri;

            2 – Dosarul nr 15173/3/2020 – referitor la faptul ca pensionarii militari proveniti din structurile componente ale Sistemului National de Aparare, altele decat Politia romana (respectiv cei pensionati dupa data de 01 ianuarie 2017) au fost inlaturati de la primirea drepturilor financiare conferite de HG1/2017  – referitoare la modul de schimbare a procedurii de salarizare a personalului din structurile de Aparare, ordine publica si siguranta nationala raportat la salariul minim brut pe Tara – in acest dosar Liga reprezinta 1692 membri.

            Ne exprimama speranta ca cele doua spete sa fie judecate de oameni cu frica de Dumnezeu, imuni la comenzi politice si… “legati la ochi” precum statuia care simbolizeaza justitia.

            II – Liga a luat nota de demersurile facute de diferite structuri asociative in directia rezolvarii problemelor pensionarilor militari si isi exprima satisfactia pentru aceste demersuri cu mentiunea ca ar fi foarte bine daca acestea s-ar si indeplini si nu ar fi doar “praf electoral in ochii” pensionarilor militari cu beneficii pentru ambele parti, pentru politicieni si pentru cei care s-au erijat in reprezentanti ai tuturor pensionarilor militari.

Conform uzantelor Biroul executiv al Ligii va va tine la curent cu evolutia lucrurilor

    Semneaza

   Presedinte – Nicolae Gropan, Secretar general – Gachi David

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR

DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ

COMUNICAT – FORUM 1

În ziua de 9 iulie 2020 s-a desfășurat ședința ordinară a

FORUMULUI, în cadrul căreia a fost aleasă alegerea președinției rotative, în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare semnat de 53 de structuri asociative din S.Ap.O.P.S.N.

Pentru președinția FORUMULUI și-au depus candidatura două asociații AMPTO și ROMIL. În urma  votului exprimat de  participanții  la  ședință  a  fost  aleasă  să  asigure pentru un an președinția rotativă Asociația ROMIL, președinte col. (rtr.) Marian TUDOR.

Urmează să facem precizări privind măsurile organizatorice pentru preluarea președinției.

Secretariatul FORUMULUI

COMUNICAT – FORUM 2

        In ziua de 9 iulie 2020 s-a desfaşurat  ŞEDINŢA  FORUMULUI  pentru alegerea preşedinţiei rotative conform prevederilor Protocolului semnat de 53 de structuri asociative din SAOPSN.

       Pentru președinția FORUMULUI și-au depus candidatura două asociații: AMPTO și ROMIL. În urma votului exprimat de participanții la ședință a fost aleasă să asigure, pentru un an, președinția rotativă Asociația ROMIL, președinte col. (rtg.) Marian TUDOR.

   Urmează să facem precizări privind măsurile organizatorice pentru preluarea președinției.

â

STIMAȚI  CAMARAZI,

Vă aducem la cunoștință că astăzi, 14.07.2020, la Comisia de Apărare a Camerei Deputaților s-a votat pentru raportul de adoptare la Plx 199 şi de respingere la PLx  221.

Probabil, săptămâna viitoare vor intra pe ordinea de zi şi la Comisia de muncă a Camerei. În speranţa că va fi acelaşi rezultat ca şi astăzi, PLx199 va intra în discuția Plenului Camerei Deputaților, cameră decizională, pentru adoptare ca lege de modificare a Legii 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta reprezintă un pas foarte important în eforturile noastre de elaborare a unui act normativ care să elimine, parţial, discriminările şi inechităţile din actuala Lege a pensiilor militare de stat.

PREȘEDINTELE  ANCMRR „Al. I. Cuza” Gl.lt.(rtg.) Neculai BĂHNĂREANU

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                      mar., 28 iul. la 18:30

COMUNICAT Nr.12 din 28.07.2020

Domnilor Președinți,

Urmare la Comunicatul Nr. 11 din 26.07.2020,

Ca urmare a votului de astăzi, 28.07.2020,  din Comisia de apărare, ordine publica și siguranță națională din Camera Deputaților, inițiativa legislativă PLx 199, a fost retrimisă la Comisia de muncă și justiție socială a aceleeași Camere.

In perioada 01 la 19.08.2020, se desfășoară sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților. 

Până se vor lămuri lucrurile între cele două comisii, dar și în capul unor „deștepți” care se agită ca de fiecare dată, vă rog să mențineti la „foc mic” dialogul cu doamnele/domnii deputați din județe/sectoare.

Vă voi ține la curent cu mersul lucrurilor.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

PRESEDINTE ANCMRR “Al. I. Cuza”          Gl.lt.(rtg.)// Neculai BAHNAREANU//

COMUNICAT

FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

  In data de 29.07.2020, la sediul Ministerului Apărării Naţionale,  s-a desfăşurat o reuniune  informală  cu  participarea  reprezentanţilor  structurilor  asociative  care  îşi desfăşoară

 activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului

Apărării Naţionale şi secretarul de stat si sef al Departamentului

pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului dl. Marius Balu, reuniune SOLICITATA de domnul secretar de stat.

La activitatea au participat din partea FORUMULUI (ca reprezentanti ai structurilor ministerului apararii )

1.Col. rtr. Marian TUDOR- Presedinte in exercitiu al Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN

2. Gl.lt.r Neculai BAHNAREANU – Presedintele ANCMRR ,,A.I. CUZA”

3. Gl lt.r Virgil BALACEANU – Presedinte AORR

           Domnul  secretar de stat Marius BALU a fost insotit de dl. gl. mr. Florin JIANU – sef D.G.F.C. si  col. Valeriu ROSU -loctiitorul sefului DRPCVP. 

In cadrul discutiilor s-a analizat posibilitatea realizarii unei strategii comune pentru sustinerea in Parlament a PLX 199, in special dupa reintoarcerea acestui document la comisiile de aparare si munca pentru elaborarea raportului comun in vederea prezentarii, in aceasta sesiune, in cadrul plenului Camerei Deputatilor.

Chiar daca punctele de vedere exprimate au vizat in principal sustinerea amendamentelor propuse de minister au fost subliniate si multe neclaritati privind aceste amendamente, neclaritati reiesite din multitudinea de opinii aparute dupa elaborarea acestui document.

A reiesit, cu claritate, faptul ca armonizarea ideilor si opiniilor, trebuie sa urmareasca sustinerea acelor amendamente care privesc inlaturarea discriminarii si inechitatilor din sistemul pensiilor militare care, in opinia unor parlamentari ar insemna cresterea bunastarii militarilor ca si cum acestia nu ar fi tot romani.

Avand in vedere faptul ca nu am analizat documentele elaborate de fiecare comisie in parte, nici macar raportul comun ( nu au putut fi prezentate ) s-a stabilit ca pana la urmatoarea sedinta comuna a celor doua comisii sa se revada fiecare amendament, in parte, pentru prezentarea unei singure motivari pentru admitere sau respingere.

In cazul in care la nivelul structurilor asociative, componente ale FORUMULUI,  exista date si puncte de vedere pe tema PLX 199 rog ca acestea sa fie transmise, secretariatului FORUMULUI, pentru elaborarea unui punct de vedere comun.

Totodata, solicitam tuturor structurilor de conducere ale asociatiilor militarilor, sa FACA EFORTURI PENTRU A NU TRANSFORMA LUPTA PENTRU CASTIGAREA UNOR DREPTURI STABILITE DE CONSTITUTIE SI LEGE, INTRO COMPETITIE, TIP CINE TRANSMITE MAI RAPID O INFORMATIE, INFORMATIE CE SE POATE DOVEDI NEFONDATA SI TRANSMISA IN ALTE SCOPURI.

In cadrul FORUMULUI, dorim sa asiguram un cadru real si corect de dezbatere si de cautare a celor mai eficiente solutii pentru solutionarea problemelor cu care ne confruntam. Nu trebuie sa ajungem masa de manevra a politicului, indiferent de  forma sub care se manifesta.

          In speranta ca, pana pe 04.08.2020, vom putea realiza un punct de vedere comun ,vom informa membrii structurilor asociative cu modalitatea de realizare  si prezentare a opiniilor noastre

Presedintele FORUMULUI      Col (rtr.) Marian TUDOR

Vasile Ignat v_ignat48@yahoo.com          PdV A.C.Ch.M.R.R.                    joi, 30 iul. la 13:45

Către:Icleanu Dragos,gheorghiu cristian

Avand in vedere ca dupa intrarea in vigoare a l.223/2015 si pana astazi toate O.U.G.care au avut referiri la pensiile militare nu au avut ca efect decat diminuarea cuantumului acestora, este necesar sa cunoastem cum are in vedere conducerea ministerului eliminarea inechitatilor.Avem in atentie ca toate actele legislative au avut si avizul sau p.d.v. a ministerului.Este obligatoriu acest lucru in conditiile in care la  amendamentele  legislative  pe   care    le  propunem   si   care   ar   duce   la  eliminarea   inechitatilor

                                 ,reprezentantii ministerului invoca impactul bugetar, atunci nu are

                              rost sa ne tot amagim cu diferite propuneri.Sub aceasta justificare sunt

                        respinse si amendamente care nu ar avea mare impact bugetar-vezi acordarea

pensiei suplimentare,plata efectiva a O.M.M.actiuni in care unii pensionari au castigat in prima instanta de judecata. De asemenea justificarea nevalorificarii la C.P.teritoriale a timpului lucrat dupa pensionare este penibila .Cum ai valorificat acest timp la pensionarii care au vechime cumulata de  peste 45 de ani? Sa nu mai acceptam intoducerea in art.28 a unor elemente salariale care se acorda pentru actiuni punctuale si pe timp scurt( vezi sporul pentru covid ) deoarece in final actiunea nu duce decat la adancirea inechitatilor.Propunerea este buna daca cuantumul pensiilor ar fi calculat pe puncte.Daca reprezentantii m.ap.n.au dubii privind aplicarea unor prevederi legale–vezi O.M.M. de ce nu cer clarificari de la organele competente precum curtea de conturi care verifica modul de cheltuire a fondurilor sau Ministerul Justitiei prin structurile de specialitate.Daca nu luptam pentru actualizarea pensiilor militare in mod esalonat incepand ca 01.01 2021 discriminarile se vor adanci pana in 2023. De asemenea propunerea de actualizare esalonata (3-4ani)dupa aplicarea integrala a legii salarizarii unitare care poate fi mult dupa 2023 nu v-a avea ca efect ca se v-a adresa la foarte putini pensionari din cei existenti astazi.(poate si asta se urmareste). Pentru a avea mai mult succes in realizarea unei pozitii unitare a pensionarilor miltari cred ca nu este lipsit de interes sa colaboram si cu SCMD. P.S. La discutiile din luna iunie 2019 initiate de reprezentantii USR din Parlament a participat si SCMD si am reusit sa avem o pozitie comuna.

Cu stima.       

COMUNICAT

FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Consecvenți ideilor noastre de realizare a unui dialog real cu toate instituțiile statului care au obligații în asigurarea unor condiții normale și lipsite de griji a pensionarilor militari, în data de 30.07.2020, la solicitarea noastră, col.rtr. Marian TUDOR Președinte în exercițiu al FORUMULUI structurilor asociative din SNAOPSN,  gl.lt.rtr. Neculai BĂHNĂREANU –Președintele ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA” și lt.col.r. Dragoș ICLEANU – secretarul FORUMULUI, au fost primiți, la o întâlnire informală cu Ministrul Apărării Naționale, dl. Nicolae CIUCĂ, întâlnire prin care am dorit să confirmăm faptul că, președinția rotativă a FORUMULUI … FUNCȚIONEAZă, iar problemele comune ale pensionarilor militari, trebuie soluționate.

Discuțiile au avut ca punct comun,

-eliminarea discriminarilor și inechităților, create de o legislatie preferențială.

-strategia comună pentru susținerea în Parlament a PLX 199, în special după reîntoarcerea acestui document la comisiile de apărare și muncă pentru elaborarea raportului comun în vederea prezentării, în această sesiune, în cadrul plenului Camerei Deputaților, urmărindu-se lămurirea membrilor celor doua comisii despre necesitate adoptării unui act normativ, legal și constituțional, cu impact pozitiv asupra soluționării problemelor pensionarilor militari.

Totodată, punctele de vedere exprimate au vizat în principal susținerea amendamentelor propuse de minister, puncte de vedere care au fost prezentate ministrului apărării încă din decembrie 2019. Au fost subliniate și multe neclarități privind aceste amendamente, neclarități reieșite din multitudinea de opinii apărute după elaborarea acestui document.

Ministrul Apărării Naționale și-a exprimat, încăodată, susținerea față de soluționarea, legală, a problemelor pensionarilor militari și faptul că, în perioada imediat următoare va face precizări privind modul de rezolvare a unora din aceste probleme.

Revenim și susținem faptul că, armonizarea ideilor și opiniilor, trebuie să urmărească susținerea acelor amendamente care privesc înlăturarea discriminarii și inechităților din sistemul pensiilor militare .

În cadrul FORUMULUI, dorim să asigurăm un cadru real de INFORMARE TRANSPARENTĂ ȘI CORECTĂ asupra tuturor întâlnirilor și discuțiilor cu decidenții politici. 

                   Cei care consideră că este necesară o dezbatere lărgită a

               problemelor nesoluționate în domeniul pensiilor militare îi rugăm

să prezinte propuneri concrete pentru găsirea  celor mai eficiente soluții. La nivelul forumului, ca structură de dezbatere, constructivă, cred că este necesară delimitarea de opiniile sau părerile celor care, permanent, s-au considerat …unici. Avem promisiunea ministrului apărării de prezentare a soluției uneia din problemele în discuție (procentul 5%) în perioada următoare.

Consider că, dialogul, este singura soluție (în acest moment), de lămurire a problemelor care confruntă marea masă a pensionarilor militari. 

            Președintele FORUMULUI SAOPSN           Col.(rtr.) Marian TUDOR

FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

 INFORMARE din 03.08.2020

 Ne-am exprimat dorința de a crea în FORUM un cadru de dezbatere care să asigure realizarea ideilor și solicitărilor noastre de către instituțiile statului care au obligații în asigurarea unor condiții constituționale și legale, tuturor pensionarilor militari și, în acest sens am cerut tuturor structurilor asociative să ne transmită punctul lor de vedere privind modalitatea de susținere în Parlament a PLX 199, pentru elaborarea raportului comun în vederea prezentării, în aceasta sesiune, în cadrul plenului Camerei Deputaților, a acestei inițiative legislative.

Până la termenul solicitat am primit răspuns de la ANCMRR, AORR, ROMIL București, ACChMRR, dar și de la Președintele LADPM  care ne-a intrebat ?? dacă mai există consens în cadrul FORUMULUI.

 Chiar dacă punctele de vedere exprimate au vizat în principal susținerea amendamentelor propuse de minister au fost prezentate și câteva propuneri care dacă, am avea posibilitatea să le prezentăm în Plenul sedinței comune a celor doua comisii parlamentare (posibilitate pe care nu o avem nefiind inițiatori), nu ar face decat să ELIMINĂM DIN DEZBATERE ACEASTA INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ!

A reieșit, cu claritate, faptul că armonizarea ideilor și opiniilor, trebuie să urmarească susținerea acelor amendamente care AU FOST INTRODUSE LA CELE DOUA COMISII ȘI CARE VIZEAZĂ înlăturarea discriminării și inechităților din sistemul pensiilor militare.

La nivelul celor patru structuri asociative, care au răspuns  solicitării noastre, s-au analizat, în amănunt, documentele elaborate de fiecare comisie in parte, propunerile făcute de fiecare, le vom prezenta în următoarea informare  (sperăm să nu avem probleme tehnice de transmitere având în vedere mărimea conținutului. În structurile asociative avem colegi pricepuți în întelegerea hațișurilor legislative ale Parlamentului, LE-AM CERUT ȘI LE VOM CERE, ÎN CONTINUARE,  SPRIJINUL, nu îi vom arunca în luptă, surdă, dintre cei care vor să ne facă să înțelegem că ei sunt deținătorii adevărului absolut.

Daca se …CITEA, cu atenție și…. responsabilitate, solicitarea privind exprimarea opiniilor (de ce nu a …soluțiilor) cred că se înțelegea dorința de a încerca găsirea unui punct de vedere comun care poate fi susținut într-o, eventuală confruntare la următoarea ședință comună a celor două comisii ale Parlamentului .

Mă întristează faptul că, şi acum, cand avem mai mare nevoie de unitate și coerența în acțiune, se găsesc câțiva dintre noi care uita care le este menirea. Din acest motiv sunt blamate, permanent, conducerile structurilor asociative. Din acest motiv, am ajuns bătaia de joc a politicienilor care văd dezbinarea și lipsa unei acțiuni comune pentru soluționarea problemei pensiilor militare.

Nu avem informații despre modalitatea de desfășurare a următoarei ședinte comune a celor doua comisii parlamentare.

FAC , ÎNCĂODATĂ APEL LA STRUCTURILE DE

CONDUCERE ALE ASOCIAȚIILOR MILITARILOR, SĂ

DEPUNĂ  EFORTURI PENTRU A NU TRANSFORMA LUPTA PENTRU

CĂȘTIGAREA UNOR DREPTURI STABILITE DE CONSTITUȚIE ȘI LEGE, ÎNTR-O COMPETIȚIE, TIP CINE A FĂCUM MAI MULT SAU MAI PUȚIN ÎN…MANDATUL MEU  SAU….SUNT SINGURUL DEȚINĂTOR AL ADEVARULUI !!!!

Dorim ca, în cel mai scurt timp, să putem informa toți membrii asociațiilor noastre, cu demersurile ce se vor întreprinde pentru rezolvarea mai multor probleme din domeniul pensiilor militare (ce se întamplă cu pensionarii care au desfășurat activități în afara structurilor militare, în economie, în străinătate, etc.) dar nu putem găsi cele mai realiste soluții decăt în cadrul FORUMULUI, prin realizarea unui cadru real și corect de dezbatere, nu a unui cămp de bătălie ideologică cu efecte devastatoare asupra vieții noastre.

      Cu deosebit respect,

Președintele FORUMULUI SAOPSN        Col.(rtr.) Marian TUDOR

15.08.2020     INFORMARE                FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SAOPSN

 Joi, 13 august 2020 am participat la sedinta – online – a Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. La activitatea desfasurata la sediul Ministerului Apararii Nationale la domnul Secretar de stat Marius BALU , am participat impreuna cu dl.gl.lt.r Neculai BAHNAREANU – presedintele ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA” si Col.r. Dumitru HOARA presedintele ACCISMRR  Sfantul Mare Mucenic Mina.

Participarea la sedinta s-a constituit in raspunsul la cateva intrebari puse de presedintele comisiei, dl. deputat Adrian SOLOMON legate de amendamentele aprobate la PLX 199, in ultima sedinta a comisiei. Avand in vedere faptul ca nu s-a discutat decat pe cele 12  amendamente adoptate ne-am exprimat opinia numai asupra amendamentului propus de dl. deputat Dumitru LUPESCU la art.55, amendament care a fost respins cu justificarea ca prin forma generala de prezentare nu se referea la continutul art. 55 si ar crea o noua discriminare intre categoriile de militari.

Raportul comisiei va fi trimis spre discutare Comisiei pentru aparare, urmand sa fie elaborat raportul comun pentru discutiile in Plenul Camerei Deputatilor.

Totodata, punctele de vedere exprimate au vizat in principal sustinerea amendamentelor propuse de minister.

Revenim si sustinem faptul ca, armonizarea ideilor si opiniilor, trebuie sa urmareasca sustinerea acelor amendamente care privesc inlaturarea discriminarii si inechitatilor din sistemul pensiilor militare iar, in cadrul FORUMULUI, dorim sa mentinem un cadru real si corect de informare transparenta si corecta .

Am facut  si fac  incaodata  apel la cei care considera ca este necesara o dezbatere largita a problemelor nesolutionate in domeniul pensiilor militare, sa prezinte propuneri concrete pentru gasirea celor mai eficiente solutii.

         la nivelul forumului, ca structura de dezbatere , constructiva, ne delimitam de opiniile sau parerile celor care , considera ca sustinem …numai parerile unuia sau altuia, in detrimentul pensionarilor militari si totodata credem  ca a elimina dialogul in dezbateri, inclusiv cu politicieni, nu va duce decat la excluderea structurilor asociative de la acestea.

         PRESEDINTELE FORUMULUI SAOPSN    Col(rtr) Marian TUDOR

15.08.2020                                           FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SAOPSN

Demontarea de pe soclu a statuii lui Mihai Viteazul, amplasate in Piata Unirii din municipiu Oradea,

Am onoarea sa va salut.

Dupa cum probabil cunoasteti, in municipiul Oradea, primarul si

consilierii locali au aporbat demontarea de pe soclu a statuii lui Mihai Viteazul, amplasate in Piata Unirii din municipiu, indepartarea soculului si depozitrea temporara a statuii in conditii improprii in diverse locatii din municipiu, in vedera modernizarii pietei respective. Statuia lui Mihai Viteazul urmanad sa fie amplasata in alta locatie din oras mai putin vizibila. Militarii in rezerva din garnizoana Oradea, sub conducerea Comandantului garnizoanei, gl.lt.rtr.Lungu Mihai Corneliu (in perioada 1992-1994) au contribuit material si au depus eforturi pentru amplasrea statuii lui Mihi Viteazul in Piata Unirii, reuniti in Asociatia Mihai Viteazul, al carui Presedinte este dl.col.r. Ursu Anghel, in prezent si Vicepresedinte ACMRR Oradea. Dl. col.rtr. dr Mosincat Constantin, membru in Asociatia Mihai Viteazul si membru ACMRR Oradea, in nume personal si nesustinut de nicio alta structura oganizatorica a rezervistilor, a demarat o actiune in instanta impotriva hotrarii edilului orasului, de demontare si amplasarea in alte spatii a statuii lui Mihai Viteazul, avand ca obiect reamplasare statuii dominitorului in vechea locatie si pe vechiul amaplasament.

Dl Nicusor Moise, tel 0722389553, Director Executiv Romania-Europa, Consiliul Mondial Roman,  pesoana care Pro bono publico s-a oferit sa mediatizeze si sa obtina de la celelalte asociatii ale rezervistilor sustinerea actiunii in instanta a domnului col.rtr. Mosincat Constantin, solicita FORUMULUI structurilor asociative ale militarilor din SNAOPSN sa sustinem Apelul trmis pe adresa FORUMULUI (sturcturiforum@yahoo.com). Atasat aveti Apelul domnului Nicusor Moise si o vasta expunere a situatiei statuii lui Mihai Viteazul, pentru o mai buna intelegere.

Am luat legatura telefonica cu domnii col.rtr.Ursu Angel Presedintele Asociatiei Mihai Viteazul si Vicepresedinte ACMRR Oradea  si cu domnul col.rtr.dr.Mosincat Constantin persoana care a dat in judecata Primaria ORADEA care mi-au confirmat cele prezentate mai sus.

In contextul prezentat anterior va solicit sa ne comunicati  in cel mai scurt timp daca Asociatia dvs este de acord ca in numele FORUMULUI SAOPSN sa sustinem initiativa dl.col.rtr.dr.Mosincat Constantin de reamplasare pe vechiul amaplasament, in Piata Unirii din Oradea, a Statuii lui Mihai Viteazul. In functie de raspunsul dvs urmeaza sa ii comunicam dl Nicusor Moise ca sutinem sau nu initiativa. Modul concret de sustinere, prin semnatura si stampila pe Apel sau printr-o scrisoare, inca nu a fost stabilita de dl. Nicusor Moise. Urmeaza ca sa sa il conteactez pentru a lamuri modalitatea de finalizare cererii domniei sale.Acest document (daca va fi un document) ii este necesar dl Nicusor Moise pana la data de 12.09.2020 cand este  sedinta de judecata.

 Va voi comunica date noi in legatura cu solicitarea domnului Nicusor Moise, imediat cele voi avea.

    Presedintele FORUMULUI SAOPSN                            Col.rtr.Marian TUDOR

Icleanu Dragos structuriforum@yahoo.com                                                mar. 1 .09.2020 13:28

Am onoarea sa va salut.

Pe 31.08.2020 am predat dl Nicusor Moise APELUL PENTRU CONCORDIE CIVICA IN ORADEA semnat si stampilat de Presedintele  FORUMULUI SAOPSN, dl.col.r.Marian TUDOR.

Atasat este APELUL PENTRU CONCORDIE CIVICA IN ORADEA semnat, stampilat si predat.

    INFORMARE din 02.09.2020            FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SAOPSN

STIMATI COLEGI,

Doresc sa va informez cu urmatoarele aspecte:

1. Pe 1 septembrie a.c. ar fi trebuit sa fie discutate in Comisia pentru Aparare a Camerei deputatilor Proiectul PLX 199. L-am contactat pe seful comisiei, domnul deputat Mocioalca si mi-a spus ca inca nu stie cand va avea loc dezbatarea, dar ma va informa.

2.Tot pana pe 1 septembrie ar fi trebuit sa am raspunsul dumnevoastra

 la intrebarile puse in 13 iulie si 25 august, prin care sa ma informati daca

mai doriti sa continuam impreuna, daca sunteti de acord cu amendamentele pe care vi le-am trimis, cum sa interpretez tacerea dumneavoastra la apelurile mele repetate si daca sunteti de acord ca in lipsa raspunsului majoritatii, decizia  sa fie luata de majoritatea care a binevoit sa raspunda.

3. La apelul meu au raspuns-ANCMRR“Al.I Cuza”, AORR, ACChMRR, AMPTO, ACMRR-SPP,   AP-ANP si doar pe probleme  tehnice privind PLX 199.

4. Ca atare avand in vedere lipsa de implicare a dumneavoastra,  pentru a nu trage concluzia ca FORUMUL ar trebui desfiintat datorita lipsei de interes si implicare, voi considera ca asa ati fost obisnuiti timp de trei ani de zile, sa nu fiti consultati si sa lasati conducerea FORUMULUI sa decida fie fara sa va mai consulte, fie fara sa mai astepte raspunsul dumneavoastra.

5. Cum comisia pentru Aparare asteapta o pozitie a FORUMULUI, iar LADPM si SCMD refuza contactul cu FORUMUL (LADPM, desi membra a FORUMULUI a refuzat nu doar a raspunda ci si sa puna la dispozitia conducerii FORUMULUI documentele de infiintare a structurii) voi trimite catre membrii Comisiei pentru Aparare a Camerei deputatilor, varianta de amendamente pe care v-am trimis-o spre consultare si sustinere/ respingere, ca reprezentand punctul nostru de vedere si cererile noastre. Trebuie sa intelegem ca alte propuneri in afara de cele deja discutate in comisii, nu vor fi acceptate si nu vor fi luate in discutie, iar cele propuse in proiectul pe care vi l-am trimis sunt cele mai bune optiuni. Cum aceste amendamente nu au fost respinse de nimeni, vom merge pe aceasta varianta.

6. Nu stiu daca MApN va accepta sau nu aceste amendamente, sper sa mai avem o intalnire cu conducerea MApN pana la votul din Comisia pentru Aparare, dar stiu ca acestia, MApN si MAI vor sa isi pastreze amendamentele asa cum apar in raportul Comisiei Pentru Munca ceea ce este mai rau decat pana acum deoarece amana actualizarea la o data virtuala care nu va veni niciodata si scoate indexarile din calculul actualizarii. Asa ceva este inacceptabil pentru orice pensionar militar.

7. Timpul ne preseaza si avand in vedere interesele clasei politice in aceste momente preocupata de alte aspecte, legate de campania electorala si luptele politice, este putin probabil ca vom mai fi intrebati, consultati de cineva.

8. Ca atare, ma vad nevoit, asa cum am mai spus, sa trimit catre Comisia pentru Aparare, proiectul pe care il cunoasteti deja, spre a fi (speram noi)  consultat si eventual acceptat.

Multumesc celor care au raspuns apelului anterior fie si incomplet. Oricum trebuie sa retinem toti ca asa cum ne implicam asa vom si obtine vreodata ceva iar lipsa noastra de implicare si coeziune  este in sprijinul dusmanilor nostri, nu a noastra.

PRESEDINTELE FORUMULUI SAOPSN                    Col Tudor Marian

COMUNICAT FORUM     15.10.2020

În conformitate cu cele convenite la întâlnirea din data de 22.09.2020 a Asociațiilor membre ale Forumului din MApN, cu conducerea Ministerului Apărării Naționale, la inițiativa ROMIL, filiala Craiova, prin mijlocirea senatorului de Dolj – Radu Preda, în data de 13.10. 2020, a avut loc o întâlnire între membrii ai conducerii ROMIL și Asociației Pro Concordia și domnul deputat Radu Babuș, vicepreședintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Discuțiile s-au purtat cu preponderență pe subiectul proiectului PLX 199. Au fost discutate aspectele ridicate și la întîlnirea cu ministrul Ciucă, și anume nemulțumirile privind amendamentele introduse de MApN prin care legea reparatorie s-a transformat în lege punitivă, printre care:

         –  Anularea indexărilor în procesul actualizării, propusă la art. 591(3);

         – Amânarea actualizării și recalculării la un termen nedefinit, practic sinonim anulării acestor procese, prin art. 591(1) și 1102;

         – Anularea perioadelor de muncă, (deci diminuarea pensiei) din activitatea pensionarilor militari, neincluzându-le în vechimea de muncă, prin sintagma „vechimii în serviciu” de la art. 1101(3), această prevedere fiind discriminatorie atât comparativ cu perioadele de muncă anterioare carierei militare cât și cu sistemul L-263 care admite vechimea în armată la calculul pensiei civile;

         – Neclaritățile de la art.591, 1102, și 1101(2) care dau naștere la interpretări și aplicări înșelătoare care în loc să repare, distrug L-223/2015.

         – Acordă, neconstituțional, ministerelor, dreptul de a completa și modifica legea, prin prevederile art1101(6) care menționează că „Procedura de calcul al cuantumului minim, brut şi net, prevăzute la

alin.(2) – (5), și  termenul  de  emitere  a  deciziei  de  acordare a

acestor  cuantumuri  se  stabilesc  prin  ordin comun al conducătorilor

instituțiilor..”;

         – Diminuarea cuantumului pensiei prin modificarea modului de calcul a perioadei lipsă la vechimea standard de 25 de ani, așa cum prevede art. 1101(4).

           În cadrul discuțiilor s-a ajuns la concluzia că există neclarități și aspecte neconforme, incorecte chiar, în conținutul formei actuale de proiect care trebuiesc modificate în cadrul discuțiilor ce vor avea loc în Comisia pentru Apărare și apoi mai departe. A fost înaintată domnului deputat o variantă de proiect, care mai fusese înaintată spre studiu și punct de vedere atât Asociațiilor membre ale Forumului cât și membrilor comisiilor care urmează să înainteze raportul comun, proiect pe care domnul vicepreședinte a promis că îl va analiza cu seriozitate și susține în vederea reparării celor semnalate.

             S-a convenit menținerea legăturii și informarea reciprocă în ceea ce privește traiectul PLX 199/2019.

Președintele FORUMULUI                                                                 Col.(rtr.) // Marian TUDOR //

INFORMARE FORUM DIN 21.10.2020

Stimati colegi, 

In data de 20.10 2020, am fost solicitat de dl. col. Valeriu Rosu sa particip la o intalnire cu           dl. ministru Nicolae CIUCA, pentru a discuta aspecte legate de  PLX 199.

Discutiile s-au axat pe faptul ca  Forumul a avansat pentru PLX 199 alte propuneri decat cele introduse de ministerul apararii si votate  de deputatii Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala  din Camera Deputatilor  in luna august.

L-am informat pe dl. ministru ca propunerile inaintate domnului deputat Radu Babus  vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, sunt  cele pe care le-au primit spre studiu inca din luna Iulie si reprezententii asociatiilor membre ale Forumului si care au ramas ca varianta agreata, avand in vedere ca varianta propusa de reprezentantii ministerului nu este acceptabila, asa cum a reiesit si din discutiile purtate pe data de 14 septembrie.

Domnia sa mi-a sugerat  accept, in calitate de presedinte in exercitiu al Forumului,   pentru sustinerea variantei adoptate  deja  de Comisia pentru Munca,  cu o modificare la art. 59 care sa  nu mai contina sintagma „dupa data aplicarii in integralitate a Legii cadru 153/2017”,  ci o data concreta,               1 ianuarie 2021

Cum  varianta  pe care o propunea domnul ministru nu avea in vedere si modificarea celorlalte articole – problema, ale PLX 199, NU AM FOST DE ACORD SI AM PROPUS SA SE ACCEPTE VARIANTA TRANSMISA DEPUTATULUI  BABUS.

IN ACEL MOMENT DL. MINISTRU S-A RIDICAT, MI-A COMUNICAT CA DISCUTIA S-A INCHEIAT SI MI-A TRANSMIS CA DE ACUM INCOLO SA NE SOLUTIONEZE PROBLEMELE DOMNUL DEPUTAT BABUS !!!!!

Atitudinea domniei sale a fost intarita de remarcile domnului colonel Rosu  Valeriu, ducand la concluzia ca practic nu se doreste rezolvarea problemelor ci impunerea variantei care convine ministerului, nu rezervistilor.

Am constatat ca MApN doreste practic impunerea cat mai rapida a acelui proiect in varianta propusa de cei care l-au lucrat si l-au impus presedintilor celor doua comisii din Camera deputatilor.

Oricare ar fi interesele si jocurile politice ale unora sau altora, in calitatea mea de presedinte al Forumului si reprezentant al membrilor asociatiilor care il compun, am refuzat sa particip la acest joc si am ramas ferm, neacceptand  un proiect care loveste din nou in rezervisti.

Sper ca la nivelul fiecarei structuri asociative sa se analizeze cu responsabilitate modalitatile viitoare de actiune.

            Presedintele FORUMULUI                                                          Col.rtr. Marian TUDOR

INFORMARE FORUM DIN 22.10.2020

Stimați  colegi,

La invitația domnului Colonel Valeriu Roșu, în data de 22.10.2020, între orele 10.00-12.30 am fost prezent la sediul Ministerului Apărării Naționale pentru a continua discuțile pe marginea PLX 199 și a putea ajunge la un numitor comun în ceea ce privește acest proiect. La discuții au participat locțiitorul

                     șefului Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea

                  Vieții   Personalului,  colonel  Valeriu  Roșu,  șeful  Direcției  generale

         financiar-contabile, general-maior Florin Jianu, directorul Casei de pensii sectoriale,

colonel Mihaela Andrițoiu, alături de alți reprezentanți ai ministerului. Din partea Forumului am participate eu și col(rez) Marin Neacșu invitat și el la discuții.

De data asta discuțiile s-au purtat aplicat, articol cu articol pe ultima variantă de proiect votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților.  Reprezentanții Ministerului și-au reiterat intenția de a introduce cât mai repede la vot forma de proiect acceptată de Comisia pentru Muncă. S-au luat apoi în discuție toate aspectele semnalate de noi, și în discuțiile avute pe 22 septembrie la întâlnirea Forumului, aspecte aceptate atunci de ambele părți ca fiind în neregulă și care necesită modificări, și cele semnalate în  proiectul trimis dumneavoastră spre consultare și puncte de vedere, astfel:

1.     Problema eliminării indexărilor în procesul actualizării, de la art.591(3);

2.     Lipsa de claritate a prevederilor art 591 și 1102 prin sintagma ”după data aplicării în integralitate a legii cadru 153/2017”;

3.     Reintroducerea amendamentelor la art 29 și 30;

4.     Modul în care se vor aplica  prevederile art 601(3) privind Ordinul Meritul Militar;

5.     Reintroducerea amendamentelor de la  art 108 privind modul de acordare a pensiei suplimentare;

6.     Scăderea pensiei pentru vechimea în serviciu prin introducerea în conținutul art. 1101(4)a  sintagmei”proporțional” cu anii de vechime sub limita de 25 de ani în loc de 1% la an, cum e prevăzută în legea actuală”;

7.     Stabilirea termenului de aplicare a procedurii de calcul a cuantumului minim de către Instițuții și nu de legiutor de la art 1101(6);

Toate aceste aspecte au fost discutate unul câte unul și explicate de specialiștii ministerului astfel:

1.     Nu se poate renunța la acest punct deoarece ar crește pensiile prea mult;

2.     Nu se poate renunța la acest aspect deoarece dacă se vor face modificări la actualul proiect, asta ar prelungi data la care acesta ar fi votat și adoptat, iar dânșii doresc ca proiectul să fie adoptat până începe campania electorală;

3.     Nu se pot reintroduce amendamentele privind modificarea cuantumului bazei de calcul deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare dar și deoarece orice modificare va lungi termenul de adoptare;

4.     Reintroducerea ordinului ”Meritul Militar” și acordarea acestuia în afara preederilor  art.28-30 se va aplica tuturor beneficiarilor indiferent de anul ieșirii la pensie;

5.     Nu se poate acorda pensia suplimentară în afara limitării art 30 deoarece ar însemna un efort bugetar prea mare;

6.     Nu se poate modifica art 1101(4) deoarece ar prelungi data votării legii;

7.     Nu se pot face modificări din același motiv ca și cele de la punctele 2, 3 și 6 .

Cu alte cuvinte ÎN FINAL, MApN NU ADMITE NICIO MODIFICARE LA PREVEDERILE ACTUALE ALE PLX 199, nici  măcar la cea DE LA ART 591 cu care acum două zile fuseseră de acord, deoarece asta ar însemna prelungirea procesului legislativ iar dânșii doresc ca proiectul să fie votat săptămâna care urmează, până începe campania electorală.

Mi s-a cerut din nou  să accept această variantă și să facem NOI intervenții la comisiile din Camera deputaților, pentru a urgenta votarea proiectului.

Am răspuns că nu sunt în măsură să iau această decizie fără consultarea liderilor asociațiilor componente, de aceea vă informez cu privire la acest aspect vă rog și să dați un răspuns până vineri, 23.10.2020, ora 15.00 când va trebui să dau la rândul meu un răspuns.

Vă mulțumesc și aștept răspunsurile dumnevoastră.

        PREȘEDINTELE FORUMULUI SAOPSN                                                Col.rtr. Marian TUDOR

De la: PETRU GHEORGHIU <cristhian_gx1@yahoo.com>

Către: Icleanu Dragos <structuriforum@yahoo.com>

Trimis: vineri, 23 octombrie 2020, 09:15:52 EEST

Subiect: Re: INFORMARE DIN 22.10.2020

Am onoarea,

În lipsa unui timp mai mare de analiza va propun urmatoarele:

La pct. 1 sa se prezinte date concrete cu cat cresc pensiile si nu expresia “pensiile cresc prea mult” ceea ce

                                  inseamna ca ei stiu deja cat trebuie sa fie cuantumul pensiilor;

                              La pct.2 si altele legate de timp nu inteleg de cand cadrele militare sunt

interesate de data alegerilor si eventual de inceperea campaniei electorale?;

La pct. 3 privind lungirea termenului de adoptare-de cand este acest proiect in dezbatere ce mai conteaza cateva saptamani dar cel putin actiunea de modificare si completare a legii sa-si atinga scopul (eliminarea inechitatilor);

La pct.4 privind OMM nu ni se face nici o favoare deoarece a fost eliminat abuziv. Deja unele Curti de apel dau castig de cauza  pensionarilor ultima decizie a CC din Ploiesti din 20.10 2020 .

Cred ca in aceasta situatie nu trebuie sa abdicam de la propunerile Forumului.

Cu stima.

INFORMARE FORUM din 24.10.2020,

Stimați colegi,

Așa cum v-am anunțat în informarea din 22.10 2020, până pe 23.10.2020, la ora 15.00 trebuia să dăm un răspuns conducerii MApN  în ceea ce privește acceptarea sau nu a variantei de proiect a PLX 199, respectiv dacă acceptăm sau nu varianta propusă de MApN, FĂRĂ MODIFICĂRI. Termenul scurt a fost impus de MApN.

În urma consultării dumneavoastră răspunsurile au fost după cum urmează:

1.    Așa cum v-am mai răspuns o dată, Asociația ,,Gl. Roland Pârlogeanu” din Medgidia, susține poziția dumneavoastră pe această temă.Cu stimă vicepreședinte, col. rz. F. Pacleanu 

2.   Giuglea Florian ROMIL: ROMIL BUCURESTI este de acord cu cele sustinute de dl.col.r.Tudor Marian. Nimeni nu a transmis nicio opinie asa ca mi-am luat libertatea sa sustin opinia dl.col.r.Tudor Marian.

3.    La informarea Dv. din 22.10.2020.

ADMRR  sustine  pozitia MApN. Astfel s-ar rezolva rapid in mare parte inechitatile. Pentru celelalte probleme ar ramane sa se continue ulterior gasirea de solutii.

Cu stima,

PREȘEDINTELE ADMRR „Al.I. Cuza” Gl.bg.(r) Dan NICULESCU

4.    Domnule Colonel TUDOR

Cadrele militare în rezervă și în retragere din Liga Navală Română sprijină în totalitate demersul Dumneavoastră. Vă rugăm să nu cedați. O seară bună.

           Cam. Flt (rtr.) C. Rusu

          5.    Bună ziua! AORR se abține!

VBălăceanu

6.    COL DRENEA VIOREL: Domnule președinte al Forumului: ACCMRR Buzău vă comunică urmatoarele:

1. De acord cu atitudinea și punctul dumneavoastră de vedere.

2. Susține cele 7 puncte ale PLX 199 așa cum au fost votate în ultima variantă de proiect în Comisia pentru Muncă a Camerei Depuților. 

Cu respect, Președintele ACCMRR   Col.rtr. Viorel DRENEA 

7.   ACCISM COL.R.HOARĂ ION DUMITRU: ACCISMRR SF MARE MUCENIC MINA sustine PLX 199, cu amendamentele acceptate de Forum si MApN, discutate la ultima intalnire a presedintilor de asociatii cu ministrul Ciuca, cu garantarea aplicarii prevederilor incepand cu 01 01 2021. Multumim!

8.   ANCMRR CUZA GL BAHNAREANU NECUL: ANCMRR”Al. I. Cuza” se abține, deși opinia membrilor BPC înclină către susținerea poziției MApN.

9.    ARPIA GL MR r RÂPAN FLORIN: ARPIA este de acord cu PLX 199 si amendamentele susținute la reuniunea dintre Forum  și  MApN, la întălnirea cu dl.ministru Ciuca.

10.  ACMRR Ge_col MOCAN IOAN: ACMRRA Ge este de acord cu PLX 199 si amendamentele susținute la reuniunea dintre Forumului din 22 sept. a.c. la care a participat si ministrul apararii nationale.

 11 A BASARAB I STOICA ILIE BASARAB: As.org Jud Ag Basarab, este de acord cu Plx  199 si amendamentele sustinute la reuniunea dintre Forum si MApN la intilnirea cu  dl ministru Ciuca.

    12. ACChMRR Am onoarea,

                În lipsa unui timp mai mare de analiza va propun urmatoarele:

La pct. 1 sa se prezinte date concrete cu cat cresc pensiile si nu expresia “pensiile cresc prea mult” ceea ce inseamna ca ei stiu deja cat trebuie sa fie cuantumul pensiilor;

La pct.2 si altele legate de timp nu inteleg de cand cadrele militare sunt interesate de data alegerilor si eventual de inceperea campaniei electorale?;

La pct. 3 privind lungirea termenului de adoptare-de cand este acest proiect in dezbatere ce mai conteaza cateva saptamani dar cel putin actiunea de modificare si completare a legii sa-si atinga scopul (eliminarea inechitatilor);

La pct.4 privind OMM nu ni se face nici o favoare deoarece a fost eliminat abuziv. Deja unele Curti de apel dau castig de cauza  pensionarilor ultima decizie a  CC din Ploiesti din 20.10 2020 .

Cred ca in aceasta situatie nu trebuie sa abdicam de la propunerile Forumului.

        Cu stima.Gl.bgPetru Gheoghiu 

13.  ACMRR ZIMBRUL HATEG :Am onoarea sa va salut.                                                                   Cu tristete am constatat inca o data atitudinea umilitoare si jignitoare a MApN la adresa pensionarilor militari. In  nici un caz nu trebuie acceptata varianta a PLX 199 aflata la Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor agreata de MApN. Sa mimezi dialogul si sa nu admiti nici o propunere a partenerului de dialog duce firesc la urmatoarele intrebari: de ce o fac? pentru cine o fac? o fac la la presiunea politicului? onoare? demnitate? ….                                             

Cu stima Presedintele ACMRR ZIMBRUL Hateg          Col. Ciobanu Marcel Adrian 

 14.  ROMIL Craiova

         Nu sunt de acord cu amendamentele M.Ap.N.Justificarile lor sunt de rea credinta ,care ne afecteaza profund drepturile legale.Domnule presedinte nu acceptati.  Col.r Sfetcu Marin 

15.  LOMM-În urma consultărilor am stabilit ca LOMM nu este de acord cu varianta propusă de MApN. Susținem demersurile și acțiunile Forumului pentru respectarea prevederilor legale privind câștigarea drepturilor pensionarilor militari. Col r ing Florin Gatu.          

     Având în vedere că din totalul de 40 de asociații membre,  și-au exprimat opțiunea un număr de 15, din care  2 clar pentru susținerea proiectului votat în Comisia pentru Muncă in integrum, 2 abțineri, 6 voturi categoric împotriva variantei oferite de MApN,  5 asociații acceptă varianta MApN dar numai cu amendamentele discutate și acceptate ca necesare la întâlnirea cu domnul ministru din data de 22 septembrie.  

Deoarece nu s-a întrunit majoritatea necesară luării unei decizii, după ce am încercat într-o convorbire telefonică cu domnul colonel Valentin Roșu să prelungim termenul până luni pentru a avea o exprimare mai largă a votului  și  mi s-a reproșat că nu ne respectăm angajamentul de a da un răspuns până la data și ora stabilite, am transmis domnului colonel Valentin Roșu următorul răspuns:

”Domnule colonel,

Așa cum am convenit în discuțiile purtate în  data de 22.10.2020, am așteptat, fără a primi însă,  documentele promise de dumneavoastră  pentru a le înainta liderilor asociațiilor membre ale Forumului și a-i informa cu privire la cele discutate în vederea luării unei decizii privind forma de proiect pe care Forumul va merge în continuare. Deși am solicitat și în această dimineață domnului general Florin Jianu acele documente prin colegul Neacșu Marin, nu le-am primit. Speram ca acele documente să cântărească în luarea deciziei.

În aceste circumstanțe, am înaintat totuși liderilor asociațiilor, un sumar al discuțiilor purtate, cerându-le opinia privind calea de urmat.

În urma solicitării și informării liderilor asociațiilor membre ale Forumului,  având în vedere și timpul foarte scurt pe care ni l-ați impus pentru a vă da un răspuns, deoarece numărul celor care au dat un răspuns în favoarea admiterii propunerii dumneavoastră de a  accepta varianta aprobată în Comisia pentru Muncă nu întrunește majoritatea cerută de Protocolul semnat de Asociații și Regulamentul de funcționare, cum personal nu pot decide singur   asupra unei probleme atât de importante pentru rezerviști, (mai ales că e vorba de toți rezerviștii, nu numai cei din Forum) vă transmit faptul că ne menținem punctul de vedere exprimat prin înaintarea variantei de amendamente către domnul deputat Radu Babuș. La luarea acestei decizii a stat și faptul că la întâlnirea din 22.10 ați revenit asupra celor promise în data de 20.10 de domnul ministru, adică de a accepta stabilirea unui termen concret pentru

aplicarea prevederilor art.591 și a recalculării. recalculării.

În condițiile în care opiniile dumneavoastră se schimbă din două în două

 zile, noi alegem să ne păstrăm și respectăm angajamentele.

Cu regretul că timpul foarte scurt dar și intransigența conducerii ministerului în ceea ce privește renunțarea la sau modificarea unor prevederi din varianta propusă de dumneavoastră, modificări cu care de principiu conducerea ministerului fusese de acord încă de la întâlnirea din data de 20.09.2020, nu au dat posibilitatea ajungerii până la acest moment la o soluție comună, ne exprimăm speranța că veți rămâne deschiși la alte discuții pe acest proiect sau altele care vor viza în viitor obiective de interes pentru militarii activi sau în rezervă. Sperăm din inimă că deschiderea spre dialog dovedită până în prezent de conducerea ministerului nu se va  schimba.

 În ceea ce ne privește suntem oricând deschiși dialogului pentru că numai așa putem rezolva problemele de interes comun.

          Cu respect,

          Col.(rtr)

Această situație, respectiv imposibilitatea obținerii unei majorități decizionale se datorește atât timpului scurt avut la dispoziție, situației create de COVID prin imposibilitatea întrunirilor, cât și slabei implicări sau neimplicării a majorității asociațiilor componente ale Forumului. De asemenea condiția  realizării cvorumului necesar luării unei decizii in aceste condiții a condus la imposibilitatea luării unei decizii bazate pe o majoritate statutară. Vă reamintesc că în luna August am solicitat acordul dvs ca în astfel de situații de urgență să pot lua decizii cu majoritatea voturilor sau opiniilor exprimate, dar deși termenul pentru acceptul sau respingerea propunerilor făcute a expirat, NU AM PRIMIT NICI UN RĂSPUNS DE LA DUMNEAVOASTRĂ. Urmarea se vede azi, când nu pot prezenta o decizie concretă  pe o problemă crucială. Dacă aș fi luat decizia de capul meu aș fi fost învinuit de autoritarism și lipsă de transparență și consultare.

Vă informez cu tot respectul, că am făcut tot ce a ținut de mine pentru a vă informa și a lua decizii cu  respectarea drepturilor dumneavoastră și a celor semnate în protocolul de colaborare și ghidul de aplicare a protocolului.

Cu respect,

Presedintele FORUMULUI SAOPSN                                                      Col.r Tudor Marian

COMUNICAT ANCMRR  29.10.2020

Hotărârea Biroului Permanent Central

l. ‘Aprobă Informarea privind participarea conducerii centrale la activităţi de interes pentru membrii Asociaţiei în perioada 22 septembrie -28 octombrie 2020 ,la:

– Şedinţa din 22 septembrie-sediul Ministerului Aparării Naţionale-pentru a formula un punct de vedere comun asupra proiectului de lege PLx 199, variantă, votată în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaţilor (vezi Comunicat FORUM transmis de ANCMRR pe data de 23.09.2A20). Au urmat comunicatele şi informările FORUMULUI transmise de ANCMRR pe data de 21 si 24.10.2020.

– Şedinţa lunară ordinară a Consiliului Naţional al Organizatiilor de pensionari şi al Persoanelor Vârstnice ( Lege nr.170/l2 august 2020).

– vizita preşedintelui Asociaţiei Rezerviştilor din Forţele Armate Germane, preşedintele comisiei de control al serviciilor de securitate, membru al Parlamentului German, domnul professor universitar doctor Patrik SENSBURG (vezi comunicatul ANCMRR nr. 11 din 22.10_2020).

2. ‘ Aprobă termenul de 26 noiembrie pentru finalizarea Raportului Comisiei de inventariere a documentelor ANCMRR-aparat central de lucru.

3. Ia act despre stadiul transmiterii de cdtre filiale a tranşei a III-a şi a restanţelor pe anul 2020, din cota de 20% calculată pe sumele încasate de filiale/subfitiale din taxa de înscriere a noilor membri, cotizaţiile lunare şi suma incasată de la Casa de pensii Sectorială a MApN, rezultată prin redirecţionarea a 2 % şi 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensiile militare de stat, urmare a completării, de către membri filialelor, a Fotmularului 230 pe anul 2019.

4. Aprobă Programul de Achiziţii Publice ANCMRR pentru anul 2021, în forma şi structura prezentată.

5. Aprobă propunerea ca rectificurea Bugetului de venituri şi cheltuieli a Aparatului central de lucru a Biroului Permanent Central să fie făcută în luna decembrie a.c..

6. Aprobă  fondurile  necesare pentru confecţionarea a 100  medalii

“Rezervistul Militar” şi l00 Embleme de onoare a ANCMRR, din bugetul

 propriu a ANCMRR.

7. Aprobă propunerea de numire a domnului general de brigadă (r) Joldea lon, ca membru coordonator pentru filialele de sector ale municipiului Bucureşti şii filiala judeţeană Ilfov, începând cu data de               1 noiembrie 2020.

8. Aprobi demersurile la ANAF pentru prelungirea termenului de inscriere a filialelor ANCMRR în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale, în vederea încasării banilor cuveniţi prin completarea Formularului 230, pentru anul 2019.

9. Recomandă preşedinţilor de filiale AJCMRR, ca în condiţiile existente de pandemie, să se detaşeze şi să se implice în problemele Asociaţiei, pentru rezolvarea operativă a acestora, fără a aştepta ordinele Biroului Permanent Central. Numai singuri, prin efort comun, putem rezolva cererile şi drepturile membrilor privind calitatea vieţii acestora,

10. Recomandă prudenţă preşedinţilor de filiale în dialogul cu alte structuri associative interesate în extinderea propriei notorietăţi/vectorizarea ca purtători de interese paralele cu ale ANCMRR, rămânând deschişi principiului de a recunoaşte şi sprijini realizările, indiferent cine le obţine.

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 26.11.2020

Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din  26 noiembrie 2020 și PROCEDURA ce se va aplica pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea adunărilor generale anuale și alegerea noilor organe de conducere ale fililalelor din componența ANCMRR, în condiții normale sau cu  aplicarea unor măsuri cu caracter temporar determinate de pandemia COVID-19, pe care vă rugăm să le prezentaţi membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Președintele ANCMRR  „Alexandru Ioan Cuza”    Gl.lt.(r) // Neculai BĂHNĂREANU //

COMUNICAT ANCMRR  nr.13 din 15.12.2020

      CONSFĂTUIRE de LUCRU

În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017, între cele 9 structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor militari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) și în baza Planului Comun de Acțiune pe anul 2020, la 15 decembrie 2020, s-a desfăşurat Consfătuirea de lucru a președinților structurilor asociative menționate mai sus.

Consfătuirea de lucru a avut loc sub președinția în exercițiu, pe anul 2020, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza” și în organizarea acesteia, în sistem video-conferință cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Agenda Consfătuirii de lucru a cuprins:

1. Analiza stadiului și evaluarea realizării obiectivelor Acordului Cadru și a activităților din Plan;

2. Discutarea și aprobarea Planului Comun de Acțiune Comună;

3. Discutarea și adoptarea Mesajului de sărbători al președinților structurilor asociative din SNAOPSN;

4. Alegerea președinției în exercițiu a structurilor asociative din SNAOPSN și a președinției în exercițiu a Grupului de Lucru;

Consfătuirea a reliefat faptul că, în scopul realizării obiectivelor Acordului-Cadru și pe baza Planului de Acțiune Comună, activitatea a avut ca prioritate identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului de a modifica și/sau elabora acte normative ce pot aduce atingere intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie, precum și altor drepturi legale. Rezultatele nu sunt pe măsura acestor eforturi, ceea ce ne conduce la concluzia că este necesară o regândire a strategiei de abordare a decidentului politic pe problemele ce ne privesc în contextul noii configurații de raporturi de putere politică și a evoluțiilor de sănătate publică. Consfătuirea a reiterat faptul că proiectul de instituționalizare a cooperării dintre asociații, respectiv Acordul – Cadru încheiat la 28 iunie 2017, a fost necesar, este modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea iar obiectivele și căile sale de acțiune sunt realiste și realizabile. Planul de Acțiune Comună pe 2020 a fost îndeplinit, în pofida restricțiilor sanitare severe impuse ca urmare a pandemiei. Activitatea  Grupului  de  Lucru,  creat  prin  acest Acord-Cadru, a corespuns  întru-totul exigenţelor celor două documente analizate.

În cadrul Consfătuirii a fost adoptat Planul de Acțiune Comună pe

anul 2021, completat cu propunerile formulate în urma dezbaterilor.

Mesajul structurilor asociative din SNAOPSN adresat tuturor rezerviștilor militari, exprimă hotărârea de a întări unitatea de acțiune, atât la nivel central, cât și al filialelor/sucursalelor județene ale structurilor asociative Părți la Acord, pentru atingerea obiectivelor și realizarea tuturor activităților comune convenite cu acest prilej (mesajul se difuzează alăturat și se comunică tuturor membrilor filialelor).

Președinția în exercițiu a structurilor asociative din SNAOPSN, precum și cea a Grupului de Lucru pentru anul 2021, au revenit, din nou, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

În esență, din documentele supuse dezbaterii Consfătuirii şi concluziile rezultate, se desprinde hotărârea întăririi unității de acțiune a structurilor asociative ale rezerviștilor militari din SNAOPSN, indiferent de proveniența lor instituțională, pentru susținerea intereselor comune.

  Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza

General-locotenent (rtg.) //Neculai BĂHNĂREANU//

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 17.12.2020

Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din  17 decembrie 2020, PROCEDURA ce se va aplica pentru coordonarea fililalelor din componența ANCMRR, de către o parte a membrilor Biroului Permanent Central și  LISTA COORDONATORILOR structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, pentru anul 2021, pe care vă rugăm să le aduceți la cunoștință membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

      LA  MULȚI  ANI !

       Cu stima

       PRESEDINTE ANCMRR “Al. I. Cuza” Gl.lt.(rtg.) //Neculai BAHNAREANU//

ANCMRR din 08.01.2021

În atenția Președinților Filialelor ANCMRR.

Revenire la mesajul trimis anterior referitor la Campania de vaccinare împotriva COVD 19

Transmitem „Informarea privind Campania de vaccinare impotriva COVID 19”, transmisă de Direcția pentru Relația cu Parlamentul din MApN. În funcție de evoluția  strategiei de vaccinare și de modificările intervenite pe parcurs, vom reveni cu informații suplimentare.

Cu deosebit respect.  Col.(r) ing. Marin Andrei

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 26.01.2021

l. Aprobă Informarea privind unele activităţi de interes pentru membrii Asociaţiei în perioada l7 decembrie 2020-20 ianuarie 2021, astfel:

a) participarea preşedintelui Biroului Permanent Central, domnul general-locotenent (rtg) Neculai Bdhnareanu, la intâlnirea cu ministrul muncii şi protecţiei sociale, doamna Raluca Turcanu, la care au mai participat Preşedintele FederaţieiNaţionale a pensionarilor din Romania, domnul Preda Nedelcu, Preşedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din Romania, domnul Toma Neamţu, Preşedintele Federaţiei ,,Unirea” a pensionarilor (FNUPR), domnul Dumitru Cojanu şi alţi reprezentanţi ai asociaţiilor de pensionari. A fost rediscutată problema majorării valorii punctului de pensie, aşa cum prevede legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii.

De asemenea, a fost reiterată promovarea proiectului de lege PLx199/2020, in varianta aprobatăde comisia de muncă şi protecţie socială din Cameraa Deputaţilor. În cuvântul doamnei ministru s-a afirmat existenţa acestor neajunsuri ale economiei şi că acestea se pot realiza când numărul angajaţilor care contribuie la fondul naţional de pensii va fi egal cu numărul pensionarilor. De asemenea, doamna ministru a reţinut, pentru analiză,, şi alte argumente prezentate de reprezentanţii prezenţi ai structurilor de pensionari, inclusiv dreptul constituţional de a cumula pensia cu salariul. Referitor la proiectul PLx 199, s-a precizat că acesta este prevăzut în Programul de guverare a prezentului executiv. Se va discuta în Comisii, după reluarea sesiunii parlamentare;

 .                     b) prioritizatea, pentru aceasti perioadă, a următoarelor activităţi,

                     la nivel central si terltorial:

– inchiderea exerciţiului financiar la 31 decembrie 2020, conform prevederilor legale in vigoare; pregătirea adunărilor generale anuale şi ale alegerii noilor organe de conducere ale filialelor, in conformitate cu prevederile Statutului ANCMRR, ediţie 2019, şi a procedurii aprobate in qedinla BPC din luna decembrie 2020;

– aprobarea documentelor de conducere pentru aparatul central de lucru a BPC;

– începerea acţiunii de completare a Formularului 230, in conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANAF nr.l5l7 ianuarie 2021, pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei, reprezent6nd până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor non profit care se infiiinţeazd, şi funcţioneză in condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului

unor formulare, publicate in MO, Partea I, nr.34/12 ianuarie 2021. De asemenea, se vor respecta prevederile Precizărilor Preşedintelui ANCMRR, transmise prin email la toţi preşedinţii de filiale

din structura Asociaţiei, cu atenţionare la termenele precizate şi a condiţiilor de înscriere, a fiecărei filiale în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit legii. În situaţia în care entitatea beneficiară (filialele din structura ANCMRR) nu îndeplineşte această condiţie, organul fiscal nu poate efectua transferul sumei, precizate.in Formularul 230, iar suma respectivă este orientată către bugetul statului.

c) solicitarea de către membrii ANCMRR, prin Raport personal, a unor bilete pentru tratarnert in staţiuni din reţeaua civilă, Hotărârea de Guvern nr.998/2020, şi trimiterea acestora,

individual, prin poştă direct, la Casa de Pensii Sectorială a MApN, perioada 15 ianuarie-26

februarie 2021, pentru arul 2021;

COMUNICAT ANCMRR  nr.2 din 22.02.2021

În conformitate cu prevederile Cap.VII ale Statutului și obiectivele planurilor de relații internaționale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” au fost puse în practică, încă din 2018 procedurile de afiliere a Asociației noastre la structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari din spațiul euro-atlantic.

În acest sens, în baza solicitărilor oficiale de afiliere și de reprezentare a României, semnate de președintele ANCMRR și adresate președințiilor italiană – 2019 și belgiană – 2021 ale Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă Medici – CIOMR (structură asociativă cu reprezentare din țările NATO, NATO- PfP și partenere, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale NATO), a avut loc la 26 ianuarie a.c., în cadrul unei Consfătuiri virtuale de urgență a Comitetului Executiv și Biroului Permanent ale CIOMR prezentarea asociațiilor, respectiv: ANCMRR și Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă – AMFOR și susținerea solicitării de afiliere de către reprezentantul celei dintâi.

   Consfătuirea din ianuarie a propus ca decizia de reprezentare a României în CIOMR și afiliere la aceasta să fie consfințită prin votul Consfătuirii virtuale de Iarnă a CIOMR din perioada 19 – 21 februarie a.c.

   În data de 19 februarie 2021, în cadrul Consfătuirii CIOMR, după analizarea documentelor trimise și audierea prezentării făcute de partea română, vicepreședintele SUA al CIOMR, susținut de reprezentanții Germaniei și Marii Britanii au propus Comitetului Executiv să aprobe solicitarea României de aderare la  Confederație, ca membru cu drepturi depline. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către cei 22 membri ai Comitetului.

Începând cu această dată, 19 februarie 2021, România este reprezentată la CIOMR de către AMFOR prin ANCMRR. Până la Congresul de vară al CIOMR, din iunie 2021, la Atena, vor fi definitivate și parafate documentele oficiale de afiliere, respectiv Acordul și protocoalele tehnice, între conducerile CIOMR și ale asociațiilor noastre.

Este primul demers reușit de accedere la  structuri asociative

de factură internațională ale rezerviștilor militari, după aderarea

României la NATO.

        În marja Acordului ce va fi parafat, ofițerii rezerviști medici  vor putea beneficia de participare și implicare la diverse activități (comunicări științifice, simpozioane, ateliere de lucru – în format virtual, hibrid sau corespondență scrisă -, publicarea de articole de specialitate în media NATO și a CIOMR) în cadrul celor două mari domenii de activitate ale Confederației, respectiv: Medicină operațională și Cercetare științifică medicală.

        De asemenea se va mai putea beneficia de participarea la diverse cursuri și exerciții aplicativ practice de pregătire a personalului medical și nu numai, organizate la nivel interaliat pentru rezerviști și cadre active medici.

        Taxele de afiliere și de participare la diverse activități ale CIOMR sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Apărări Naționale nr. M.161/2018, cu modificările și completările ulterioare.

        Urmare a celor de mai sus vor fi trimise filialelor județene/de sector detalii privind  activitatea de ansamblu a CIOMR, a raporturilor noastre cu aceasta, precum și modalitățile de atragere a cât mai mult personal medical interesat.

         Apreciem ca reușit demersul nostru pentru că întărește postura și reprezentativitatea ANCMRR și AMFOR pe plan internațional.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza” Gl.lt (rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU

Urmare la COMUNICATUL ANCMRR  nr.2 din 22.02.2021

RUGĂM  CONFIRMAȚI  PRIMIREA  ADRESEI Nr. 132  din  24.02.2021

PREȘEDINTELUI  FILIALEI  JUDEȚENE / DE SECTOR  A  ANCMRR

„Alexandru Ioan Cuza”

            Domnule președinte,

Urmare la Comunicatul ANCMRR nr. 2 din 22 februarie a.c. privind acceptarea României, ca membru cu drepturi depline, la Confederația Interaliată a Ofițerilor de Rezervă  Medici – CIOMR vă rugăm să vă documentați și să ne comunicați următoarele:

     1.   Câți membri ai filialei dumneavoastră sunt ofițeri medici în rezervă;

– câte cadre medicale (ofițeri, asistenți medicali, subofițeri/maiștri militari) în rezervă despre care aveți cunoștință sau ați putea afla că domiciliază în județ sau garnizoana dumneavoastră de reședință.

– care sunt unitățile medicale militare sau civile în care lucrează cadre medicale în rezervă din garnizoana/garnizoanele din județ/sector.

    2. După această documentare, în măsura posibilităților, contactați persoanele respective și le prezentați importanța aderării la și reprezentării în CIOMR a asociațiilor noastre și participării la unele activități ale Confederației   a cadrelor respective, precum și opțiunea voluntară de a deveni membru la Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă-AMFOR.

    3. Datele astfel colectate ne vor fi comunicate, în scris, până la 06 aprilie 2021.

    4.Pentru detalii suplimentare puneți la dispoziția celor interesați informațiile de pe internet de la următorul link: https://ciomr.org/about-us/  (după accesarea link-ului se poate opta pentru traducerea în limba română) precum și prin solicitare de la Departamentul Relații Internaționale al ANCMRR și de la președintele AMFOR, gl.mr.(rtg). medic Ion Drăgușin.

  Cu speranța că  veți îndeplini cu succes și această sarcină  necesară  pentru

   Asociația noastră, vă asigur de întreaga mea considerație.

            Cu  stimă PRESEDINTE ANCMRR “Al. I. Cuza” Gl.lt.(rtg.) Neculai BAHNAREANU

Domnilor președinți,

                             Referitor la adresa nr.132 din 24.02.2021

 Vă transmit rugămintea, din partea președintelui ANCMRR, ca acest material să fie adus la cunoștința tuturor pensionarilor militari din județul dumneavoastră prin toate mijloacele de comunicare de care dispuneți: site-uri, bloguri, wapp web, facebook, articole în publicații locale și cu precădere respectarea termenului de  6 aprilie 2021.

Cu deosebit respect    Col.(rtr) ing. Marin Andrei

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 25.02.2021

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                      mie., 31 mar. la 14:47

    Nr. 261 din31.03.2021

             Către,

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE/ DE SECTOR

            Domnule președinte,

În baza Planului Comun de Acțiune pe anul 2021 al celor 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) reunite, sub Acordul – Cadru semnat la 28 iunie 2017 s-a desfășurat,  în data de 09 martie a.c., o  Consfătuire extraordinară virtuală a  președinților asociațiilor noastre în vederea adoptării documentului „Platformă comună privind modalitățile de acțiune pentru realizarea obiectivelor Acordului-Cadru  în perioada 2021-2024”. (documentul se trimite anexat, în copie)

Pentru implementarea și generarea unor mecanisme de acțiune concrete la nivel local, în baza prevederilor acestei Platforme, veți întreprinde următoarele:

–     Contactați pe reprezentanții structurilor asociative din SNAOPSN cu care cooperaţi la nivel local și prezentați-le documentul trimis;

–       Analizați și stabiliți împreună măsurile, modalitățile şi căile pentru implementarea prevederilor Platformei în părțile ce vă privesc;

–      Acolo unde se impune se poate întocmi un plan de acțiune comun;

–       Acțiunile/activitățile întreprinse/planificate la nivel de Filială sau în cooperare cu celelalte structuri asociative din SNAOPSN vor fi comunicate în scris la ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” până la 31 mai 2021.

Documentul Platformă și măsurile întreprinse au caracter confidenţial, fiind de interes numai pentru dumneavoastră și reprezentații structurilor asociative din SNAOPSN cu care se cooperează. Pentru orice nelămurire vă stăm la dispoziție.

Punct de contact: Gl.mr.(rtg.) Marian Buciuman tel. – 0721234585,

             e-mail:  marianbuciuman@gmail.com

          Cu stima

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”                                                      Gl.lt ( rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU//

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                          joi, 1 apr. la 17:10

COMUNICAT   Nr. 3 din 01.04.2021

 Încă din 2018, în conformitate cu prevederile Cap.VII din Statut și a obiectivelor planurilor de relații internaționale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, au fost puse în practică procedurile de afiliere a Asociației noastre la structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari din spațiul euro-atlantic. 

          În acest sens, în baza solicitărilor oficiale de afiliere și de reprezentare a României, semnate de președintele ANCMRR și adresate președințiilor slovenă – 2019 și italiană – 2021 ale Uniunii Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger (GI),  a  avut  loc  la  30  martie a.c., în  cadrul  unei  Consfătuiri  virtuale  speciale  a   Consiliului

                               Executiv și Biroului Permanent ale GI prezentarea ANCMRR

                           și susținerea solicitării de afiliere de către reprezentantul acesteia.

          După analizarea documentelor trimise și audierea prezentării făcute de către partea română, și în  urma deliberărilor Consiliul Executiv din seara zilei  de 30 martie,  în unanimitate de voturi a fost aprobată solicitarea ANCMRR de aderare la  această structură de factură internațională, cu titlul de  membru cu drepturi depline.

          Propunerea a fost aprobată de către membrii Consiliului Executiv, constituit din reprezentații, Austriei, Republicii Cehe, Croației, Elveției, Germaniei, Italiei, Macedoniei de Nord, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei și Ungariei. 

          Uniunea Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger (GI) este o structură asociativă de factură internațională înființată în 1995, iar din 2002 se află în sfera de responsabilitate a Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă-CIOR, în baza unui Memorandum de Înțelegere convenit în acel an.

          Începând din 30 martie a.c., România este reprezentată de către ANCMRR la GI. Până la Consfătuirea GI-1 din mai a.c. vor fi definitivate și parafate documentele oficiale de afiliere, respectiv Acordul și protocoalele tehnice.

Taxele de participare la diverse activități ale GI sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M.161/2018, cu modificările și completările ulterioare.

          Este cel de al doilea demers reușit al ANCMRR de accedere la  structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari, după aderarea României la NATO.

          Apreciem că prin cele două demersuri reușite (aderarea la CIOMR și GI) se  atinge nivelul de ambiție al posturii și reprezentării  pe plan internațional ale ANCMRR, solicitate prin Cap. VII din Statutul său.

  PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”                      Gl.lt ( rtr.)  // Neculai BĂHNĂREANU //

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                          vin., 2 apr. la 17:54

Nr. 266 din 02.03.2021

              DOMNULE  PREŞEDINTE al Filialei  Judeţene / de Sector___________________

          Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 30 martie 2021 pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

Cu stimă

          PRESEDINTE ANCMRR “Al. I. Cuza”                  Gl.lt.(rtg.) Neculai BAHNAREANU

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 30.03.2021

Gropan Nicolae nicolae.gropan@yahoo.com                                                  sâm., 3 apr. la 10:29

Multumindu-va anticipat pentru intelegere, permiteti-mi ca ma consult cu dumneavoastra asupra urmatoarelor subiecte:

1. Ati fost consultati asupra componentei delegatiei Forumului la intalnirea din 06.04.2021 cu ministrul apararii?

2. Care sunt criteriile de stabilire a componentei? 

3. Cate structuri asociative din Forum au calitatea legala, scopul si obiectivele stabilite strict pe apararea drepturilor pensionarilor militari ?

4. Cate structuri asociative au reprezentare nationala avand filiale, sucursale si reprezntanti in toate judetele tarii si sectoarele Municipiului Bucuresti? 

5. Cati pensionari militari reprezinta si cate filiale are  Asociația cadrelor de contrainformații și securitate militară în rezervă și în retragere „Sfântul Mare Mucenic Mina” si care este contributia acesteia la apararea drepturilor pensionarilor militari?

6. Pe cine reprezinta domnul colonel Bratasanu?

7. Ati fost consultati asupra mandatului delegatiei?

  8. Considerati ca in actualele conditii si cu procedeele de lucru

folosite acum Forumul mai reprezinta interesele pensionarilor militari?

                       Va multumesc pentru  intelegere si astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra

Cu stima,    Gl.bg.(rtr) Nicolae GROPAN

PETRU GHEORGHIU <cristhian_gx1@yahoo.com>                             sâm., 3 apr. la 13:19

Către:Gropan Nicolae

Am onoarea,

Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere “Costin D. Neniţescu” este afiliată la A.N.C.M.R.R.”Al.I.Cuza”.
      Cu respect

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                              mar., 6 apr. la 16:07

ÎN  ATENȚIA  FILIALELOR CARE NU AU  RĂSPUNS LA ADRESA

Nr. 132  din  24.02.2021

referitoare la comunicarea către  ANCMRR Central a unor date cu privire la:

– câte cadre medicale (ofițeri, asistenți medicali, subofițeri/maiștri militari) în rezervă despre care aveți cunoștință sau ați putea afla că domiciliază în județ sau garnizoana dumneavoastră de reședință;

– care sunt unitățile medicale militare sau civile în care lucrează cadre medicale în rezervă din garnizoana/garnizoanele din județ/sector.

Se prelungește termenul de răspuns până la  15.04.2021.

Totodată solicităm și confirmarea primirii HOTĂRÂRII  Ședinței BPC  din 30.03.2021, trimisă cu adresa nr. 266 din 02.04.2021 (de către filialele care nu au confirmat).

Cu stimă

Vicepreședinte ANCMRR   Gl.mr.(r) dr. Marian Buciuman

Nr. 132  din  24.02.2021

PREȘEDINTELUI  FILIALEI  JUDEȚENE / DE SECTOR  A  ANCMRR

„Alexandru Ioan Cuza”

           Domnule președinte,

Urmare la Comunicatul ANCMRR nr. 2 din 22 februarie a.c. privind acceptarea României, ca membru cu drepturi depline, la Confederația Interaliată a Ofițerilor de Rezervă  Medici – CIOMR vă rugăm să vă documentați și să ne comunicați următoarele:

  1.   Câți membri ai filialei dumneavoastră sunt ofițeri medici în rezervă;

– câte cadre medicale (ofițeri, asistenți medicali, subofițeri/maiștri militari) în rezervă despre care aveți cunoștință sau ați putea afla că domiciliază în județ sau garnizoana dumneavoastră de reședință.

– care sunt unitățile medicale militare sau civile în care lucrează cadre medicale în rezervă din garnizoana/garnizoanele din județ/sector.

   2. După această documentare, în măsura posibilităților, contactați persoanele respective și le prezentați importanța aderării la și reprezentării în CIOMR a asociațiilor noastre și participării la unele activități ale Confederației   a cadrelor respective, precum și opțiunea voluntară de a deveni membru la Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă-AMFOR.

   3. Datele astfel colectate ne vor fi comunicate, în scris, până la 06  aprilie 2021.

   4. Pentru detalii suplimentare puneți la dispoziția celor interesați informațiile de pe internet de la următorul link: https://ciomr.org/about -us/  (după accesarea link-ului se poate opta pentru traducerea în limba română) precum și prin solicitare de la Departamentul Relații Internaționale al ANCMRR și de la președintele AMFOR, gl.mr.(rtg). medic Ion Drăgușin.

Cu speranța că veți îndeplini cu succes și această sarcină necesară

 pentru Asociația noastră, vă asigur de întreaga mea considerație.

Cu  stimă PRESEDINTE ANCMRR “Al. I. Cuza”  Gl.lt.(rtg.)// Neculai BAHNAREANU//

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                   mar., 6 apr. la 18:37

            COMUNICAT  FORUM din 06.04.2021

                 Domnilor președinti,

            Conform celor stabilite împreună cu conducerea ministerului apărării, astăzi, 06.04.2021, împreună cu domnii: gl.lt.(r) Băhnăreanu, colonei (r) Bratasanu, Hoara si Simon, am participat la întâlnirea cu domnul ministru Ciucă Nicolae.

Intâlnirea s-a desfășurat în spiritul acțiunii comune pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă personalul militar activ, în rezervă sau retragere.

Problemele discutate au vizat: situația legislativă a proiectului PLX 199, proiect care trebuie să fie soluționat, dl. ministru urmând să facă demersuri la primul ministru și la președintele Comisiei de apărare a Camerei Deputaților pentru ca proiectul să intre în procedură legislative.

Normele de aplicare a legii 168 sunt în transparență decizională și în 10 zile (până pe 16.04) pot fi înaintate secretariatului general propuneri, sugestii, opinii,

Există preocupare la nivelul conducerii ministerului pentru elaborarea unei legislații a salarizării personalului militar, pentru înlăturarea inechităților din sistem, legislație care să aibă în atenție și prevederile ISCO 08.

Domnul ministru și-a manifestat opinia ca la nivelul structurilor asociative să continue activitatea Forumului, singura opțiune de unificare conceptuală, a acestor structuri.

Domnul ministru a subliniat disponibilitatea ca structuri de specialitate din domeniul medical  să acționeze, împreună cu specialiști din structuri asociative, pentru reanalizarea M110/2019 privind asistența medicala.

S-a subliniat necesitatea intervenției la factorul politic ca singura posibilitate (deocamdată) de punere în operă a PLX 199.

Totodata s-a susținut, de către participanții la întâlnire, a necesității realizării unor întâlniri operative pe tema soluționării problemelor militarilor.

Voi înainta, în scris, către președintele PNL, solicitarea realizării unei întrevederi pe aceste probleme având în vedere faptul că acest partid, prin functiile pe care le ocupă în conducerea statului, are posibilitatea să pună în practică promisiunile de înlăturare a inechităților din sistemul militar.

          Cu respect                                                    Col.(r) Marian Tudor

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                        mar., 6 apr. la 21:56

Am onoarea să vă salut!

  Vă informăm că pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, la rubrica Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică,  a fost publicat următorul proiect:

  –         Ordinul ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.7/2021.

 –   Referat de aprobare

  Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare. (DATA AFISĂRII: 06-04-2021)

Transmitem mai jos cele două material

                             ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com mar.,4 mai la 09:33

           DOMNULE  PREŞEDINTE  al Filialei  Judeţene / de Sector_________

   Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 27 aprilie 2021   pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor  filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. 

Cu stimă,

PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R.  ,,Alexandru Ioan Cuza”

General locotenent (rtr.) // NECULAI  BĂHNĂREANU

HOTĂRÂREA BIROULUI PERMANENT CENTRAL ANCMRR, 27.04.2021

1. – Aprobă Informările privind activitățile desfășurate de membrii Biroului Permanent Central în perioada 31 martie-26 aprilie 2021, cu referire la:

a) unele aspecte referitoare la pregătirea, organizarea și desfășurarea adunărilor generaleanuale de dare de seama și alegeri ale filialelor județene și de sector ale ANCMRR. Se atenționează coordonatorii de filiale, membrii ai Biroului Permanent Central, prezenți sau nu la desfășurarea adunărilor generale, că o parte din filiale nu au finalizat acest proces, fapt care a determinat conducerea Asociației să proroge, pentru data de 25 mai, termenul de finalizare a acestei activități statutare. Prorogarea a fost votată în unanimitate.

Se precizează că, din punct de vedere legislativ, pe tema pensiilor miliatre (PLx 199/ 2020), se păstrează incertitudinea referitoare la termenul de finalizare a demersurilor ANCMRR în cadrul FORUMULUI. Conducerea Ministerului Apărării Naționale susține unilateral aceste demersuri, dar se impune un acord politic, conform precizării acesteia. Pe această temă, s-a solicitat, în regim de urgență, o întâlnire cu președintele principalului partid aflat la guvernare, dar și în calitatea sa de președinte al Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban.

Președintele BPC aduce la cunoștința membrilor faptul că, în acestă perioadă, au fost primite, în scris, de la unii membrii ai Asociației, mesaje de nemulțumire referitoare la: drepturile sociale; pensia militară; drepturile acordate participanților în teatrele de operații; asigurarea accesului în spitalele militare; operativitate în decontarea medicamentelor; accesul la vaccinarea anti-COVID; repartzarea biletelor de odihnă și de tratament; respectarea, în perioada pandemică, a unor restricții pentru desfășurarea activităților la nivel de filială; lipsa disponibilităților, la nivel local, pentru realizarea de cimitire/parcele militare pentru decedații cadrelor militare în rezervă/retragere etc.

Sesizările primite sunt în atenția conducerii centrale, în vederea rezolvării în termenul legal. În acest context, se precizează că președintele Asociației a participat la ședința filialei județene Vrancea, din 21 aprilie 2021, unde au fost formulate răspunsuri punctuale la unele din întrebările membrilor prezenți în sală.

b) transmiterea, la termen, a situațiilor financiar-contabile circumscrise exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.Se precizează că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, ANCMRR „Al. I. Cuza”, a fost asigurată transparența totală și responsabilitatea completă în gestionarea veniturilor și cheltuielilor financiare efectuate. Au fost întocmite Situațiile financiare pentru exercițiul financiar anul 2020, s-a efectuat, de către o autoritate competentă, activitatea de Auditarea financiară și s-a redactat Raportul de activitate al Asociației, pentru anul 2020.

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2020 și Raportul de activitate au fost trimise și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1338/01.04.2021. Documentele referitoare la Declarația președintelui Asociației (autentificată la notarul public, prin care se certifică numărul total de membri și repartiția teritorială a acestora), Raportul anual

de  activitate (din   care   rezultă   activităţile   semnificative

desfăşurate de filiale și de aparatul  central  de lucru, activități cu

impact asupra imaginii şi prestigiului instituției militare- prezentate sub formă de text/fotografii) și documentele publicate în Monitorul Ofical a au fost transmise Ministerului Apărări Naționale-Direcția pentru Relația cu Parlamentul/Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului-și Ministerului Justiției.

c) stadiul finalizării Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a ANCMRR (bază: art.28, alin (4), litera b) din STATUTUL Asociației ediție 2019). Se prezintă structura ROF și se apreciază activitarea depusă de secretarul general al Asociației pentru finalizarea proiectului. Având în vedere urgentare formei finale a Regulamentului, se aprobă următorul calendar de lucru:

1)-centralizarea propunerilor primite de la membrii BPC, cu referire la structura, atribuții/funcții,proceduri pentru desfășurarea activităților din domeniul de responsabilitate, cu termen 11 mai 2021 (răspunde secretarul general al Asociației împreună cu șefii de departamente, birouri, compartimente din aparatul central de lucru);

2)-integrarea propunerilor în proiectul ROF, finalizarea și transmiterea NOTEI DE FUNDAMENTARE  pentru  avizare  la  membrii  BPC, cu termen 18 mai 2021 (răspunde echipa compusă din vicepreședinții Biroului Permanent Central);

3)-prezentarea, dezbaterea și aprobarea în ședința BPC a NOTEI DE FUNDAMENTARE, cu termen 29 mai 2021 (coordonează președintele BPC);

4)-comunicarea, prin email, la membrii Consiliului Director, a NOTEI DE FUNDAMENTARE și a Proiectului ROF, în forma aprobată de BPC, pentru formularea și transmiterea de propuneri și observații, cu termen: 10 iunie 2021 (răspunde secretarul general al sociației);

5)-prezentarea și aprobarea proiectului ROF ANCMRR în ședința CD; termen: 24 iunie 2021 (coordonează președintele BPC).

d) stadiul cooperării ANCMRR cu structurile asociative militare similare, din NATO și UE, în trimestrul I/2021. Se prezintă aspectele referitoare la demersurile Asociației pentru afilierea acesteia la unele structuri asociative ale rezerviștilor militari din spațiul euro-atlantic. Se evidențiază inițiativa aderării la structura ,,Uniunea Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger’’, entitate asociativă cu activitate în cadrul Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă – CIOR. În contextul pregătirii documentelor de afiliere, Acord și Protocoale tehnice, se aprobă Compunerea delegației de reprezentare a ANCMRR și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia. Cheltuielile ocazionate de participarea la întâlnirile, care vor avea loc, se suportă de la bugetul de stat repartizat ANCMRR de la Ministerul Apărării Naționale-secțiunea specific acestei activități (conform Ordinul M 161, cu modificările și completările ulterioare).

2. – Aprobă prorogarea, până la 29 mai 2021, a termenului de finalizare a Raportului de

inventariere a documentelor ANCMRR – aparatul central de lucru, create  sau  intrate  de  la  alte

instituții în anul 2020, de natura finaciar–contabilă, asigurare logistică, personal, hotărâri, decizii,

planuri de activități, petiții, corespondență curentă. Raportul se prezină în ședința BPC din luna mai a.c. Se recomandă mai multă atenție și implicarea constantă pentru respectarea termenelor stabilte prin Hotărârile Biroului Permanent Central.

3. – Aprobă prezentarea referitoare la destinația fondurilor de la bugetul de stat, pentru anul 2021, conform preverilor Ordinului M 161, cu modificările și completările ulterioare. Aprobă fundamentarea cheltuielilor de la bugetul de stat, conform aceluiași ordin, pentru anul 2022.

4. – Aprobă Raportul Comisiei de cenzori referitor la gestionarea patrimoniului aparatului  central  de  lucru  a  Biroului  Permanent  Central,  inclusiv  a fondului repartizat de la

bugetul  de   stat,  prin  Ministerul   Apărării  Naționale,  și  a

fondului constituit conform prevederilor art.47, alin (1) din Statutul

Asociației, ediție 2019. Se precizează că execuţia financiară a anului 2020, este caracterizată de performanţele obţinute de Administrator, împreună cu aparatul central de lucru a Biroului Permanent Central. Rezultatele obținute au permis protecţia patrimoniului propriu şi cel din subvenţii de la Bugetul de Stat. Pentru anul 2021, se recomandă continuarea acestei activităţi, în scopul justificării statutului de structură asociativă de utilitate publică. Activele pe care Asociaţia le are la dispoziţie, în special rezervele în permanentă creştere, pot răspunde la eventuale situații neprevăzute, din punct de vedere sustenabil.

5. – În baza prevederilor art.28, alin.(4), litera g) din STATUT, Biroul Permanent Central

validează provizoriu conducerile filialelor rezultate în urma alegerilor, pe care ulterior la supune

validării Conferinței Naționale/Consliului Director.

Pe baza propunerilor Departamentului ORGANIZARE, formulate pe baza evaluării respectării prevederilor legale (Statutul ANCMRR, ediție 2019; punct. 6 și 8 din Hotărârea Biroului  Permanent  din  26  noiembrie  2020; punctul  4 din  Procedura  ce  se va aplica pentru

pregătirea, organizarea şi desfășurarea adunărilor generale anuale și alegerea noilor organe de conducere ale  fililalelor din componența ANCMRR, în condiții normale sau cu aplicarea unor măsuri cu caracter temporar determinate de pandemia COVID-19, aprobată la pct. 7 din Hotarîrea BPC din 26 noiembrie), Biroul Permanent Central hotărește:

5.1.– Aprobă validarea provizorie a conducerilor a 9 filiale, rezultate în urma alegerilor,

pentru următoarele filiale județene/de sectoar ale municipiului București: Filiala Sector 5; Filiala Sector 6; Filiala Sector 4; Filiala județeană Giurgiu; Filiala județeană Buzău; Filiala județeană Vrancea; Filiala județeană Neamț; Filiala Sector 1 și Filiala județeană Dâmbovița.

5.2.- Prorogă, cu 30 zile, termenul de validare provizorie pentru Filiala județeană Argeș; Filiala județeană Covasna; Filiala județeană Brașov și Filiala județeană Ialomița, cu obligația ca acestea, până la data de 25 mai 2021, să-și completeze și să retransmită documentele precizate la pc.4 din Procedura aprobată prin Hotărîrea BPC din 26 noiembrie 2020.

5.3.- Aprobă transmiterea, pentru informarea președinților de filiale în exercițiu, a constatărilor Departamentului ORGANIZARE, rezultate în urma evaluării documentelor transmise de filialele Asociației ce au desfășurat adunărilor generale anuale în luna martie a.c., astfel:

a) nerespectarea datei desfășurării adunării generale, aprobată prin Hotărîrea BPC din 26 noiembrie 2020, cu încadrarea în perioada martie-aprilie;

b) ignorarea consemnării normei procentuale de participare a membrilor la adunarea generală anuală, calculată la total membrii din evidență;

c) absența Listei cu prezența la adunare și a numărului votanților;

d) restricționarea înscrierii unor membrii ai filialei pe lista candidaților la funcțiile de conducere, generând discuții controversate;

e) ignorarea consemnării în procesele verbale a variantei de vot aplicată și a numărului buletinelor de vot exprimate direct, prin corespondență sau online;

f) ignorarea consemnării în procesul verbal a adunării generale, a rezultatului votului alegerilor pentru funcțiile de conducere;

g) nerespectarea precizărilor din Procedura aprobată prin Hotărârea BPC din 26 noiembrie 2020, cu referire la structura formatului de prezentare a documentelor adunării generale anuale (pentru membrii aleși în Comitet/ Biroul Permanent, nu este precizat nr. telefon, CNP etc);

h) nu s-a respectat numărul membrilor delegați pentru a participa la Conferința Națională, număr aprobat prin Hotărârea BPC;

i) absența consemnării, în HOTĂRÂREA adunării generale, a

alegerii Președintelui de filială, membrilor Comitetului și Biroului

Permanent.

5.4.-Atenționează coordonatori de filiale pentru superficialitatea implicării responsabile în buna desfășurare a adunărilor generale anuale de dare de seamă și alegeri.

6. – Recomandă prudență președinților de filiale în dialogul cu alte structuri associative interesate în extinderea propriei notorietăți/vectorizarea ca purtători de interese paralele cu ale ANCMRR, rămânând deschiși principiului de a recunoaște și sprijini realizările, indiferent cine le obține.

7. – În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (5) din STATUT, prevederile prezenteiHotărâri sunt obligatorii pentru toți președinții de filiale ANCMRR și membrii acestora, indiferent de poziția personală ulterioară exprimată verbal sau în scris, inclusiv pentru structurile asociative afiliate, în părțile ce-i/ce le privesc. Dispersia, în spațiul public, a acestei hotărâri este restricționată.

          ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                               vin., 21 mai la 11:2

Comunicat Forum 19.05.2021

 Domnilor presedinti,

Astăzi, 19.05.2021, împreună cu domnii gl.Băhnăreanu, col.Brătăşanu şi col.Hoară am participat la întâlnirea cu dl. Orban întâlnire solicitată după întâlnirea cu dl. ministru Ciucă.

În urma discuţiilor pe tema discriminărilor şi inechităţilor din sistemul pensiilor militare dl. Orban a solicitat o perioadă de două săptămâni pentru a putea discuta, în coaliţie, problemele ridicate de noi, urmând să îmi comunice punctul dumnealui de vedere precum şi variantele de soluţionare.

Guvernul nu şi-a exprimat punctul de vedere legat de PLX 199, punct de vedere aşteptat de Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, existând o opoziţie clară a USR-PLUS. Voi informa Forumul imediat ce voi primi informaţii pe această linie.

Totodată, doresc să vă informez că voi declanşa acţiunile de convocare a Forumului pentru luna iunie, convocare legată de îndeplinirea mandatului de catre Asociaţia ROMIL. În acest sens vă rog să faceţi propuneri concrete conform prevederilor Protocolului de colaborare.

Vă mulţumesc.     Cu respect,      Col. r. Marian Tudor

P.S. La întâlnire au participat şi dl Guran, şeful grupului parlamentar PNL la CD şi dl. secretar de stat de la ministerul apărării dl. Balu. Îmi cer scuze pentru omisiune.

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                         sâm., 29 mai la 11:32

            Stimaţi membri ai Biroului Permanent Central,

            Domnilor Preşedinţi,                                        

            Stimaţi membri,

        Data de 31 Mai a fiecărui an ne oferă plăcutul prilej de a sărbători Ziua Rezervistului Militar, dar și Ziua Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”. Mă simt extrem de onorat să vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de succes cu ocazia acestor sărbători.

Sunt sărbători cu profunde semnificaţii pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, dar nu numai, moment de apreciere a activităţii desfăşurate, în toată această perioadă, pentru cultivarea şi păstrarea tradiţiilor oştirii române şi cinstirea eroilor neamului, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor, ale tuturor rezerviştilor militari şi ale familiilor acestora.

        ANCMRR reprezintă o structură asociativă viabilă care, prin promovarea celor mai autentice valori, reuşeşte să sporească tăria şi eficienţa activităţilor pe care le desfăşoară, conlucrând în  acest sens, prin intermediul Acordului-Cadru şi al  Forumului, cu celelalte

                               structuri asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine

                           Publică şi Securitate Naţională, atât la nivel central, cât şi în teritoriu.

          Renunţând la „promisiuni” şi cu sentimentul amar al neîmplinirilor acestor ani greu încercați, fidel neamului și țării și în spiritul valorilor devizei PATRIE-ONOARE-DEMNITATE, vă asigur  stimaţi ofiţeri,  maiştri militari şi subofiţeri în rezervă sau în retragere, de întregul meu respect şi vă urez sănătate, noroc, prosperitate şi viaţă frumoasă alături de cei dragi!

         FELICITĂRI tuturor membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” cu ocazia Zilei Rezervistului Militar și a Zilei Asociației!

                                LA  MULŢI ANI !

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

        General locotenent (rtr.)// Neculai BĂHNĂREANU

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                         lun., 31 mai la 21:31

COMUNICAT Nr.4 din 31.05.2021

          Urmare la comunicatele noastre nr.2 și 3 vă informăm că în data de 29 mai 2021, delegațiile permanente ale ANCMRR au participat la Consfătuirile succesive ale structurilor asociative din Uniunea Asociațiilor  Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală – Inițiativa Gaminger – GI-1 și, respectiv Consfătuirea   structurilor asociative ale Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici în Rezervă – CIOMR – V – IBM2.  Ambele Consfătuiri s-au desfășurat în format virtual – video conferință, la sediul ANCMRR, din Palatul Cercului Militar Național. 
          În cadrul Consfătuirii GI–1, care s-a desfășurat în intervalul orar 10.00-13.00, ora României, delegația permanentă  la GI a pregătit și a avut mandatul președintelui ANCMRR să prezinte la tematica dezbaterii Consfătuirii – „COVID-19 – Reacția Rezerviștilor” un document cu această temă, elaborat de către membrii delegației: col.(r) Cornel PAVEL, șeful delegației, col.ing.dpl.(r) Sergiu GHINDĂ – înlocuitorul șefului delegației, col.(r) Aurel MUNTEANU și col.ing.(r) Radu CONSTANTIN- membru.

          Compunerea delegației permanente la GI și regulamentul de organizare și funcționare au fost aprobate în ședința BPC din 29 aprilie a.c.

      Cu această ocazie, delegația permanentă a țării noastre a fost prezentată  celorlalte delegații. La consfătuirea GI, delegații din 9 țări au susținut prezentări la temă, iar documentul susținut de către șeful delegației române a fost foarte bine apreciat,  fiind difuzat tuturor delegațiilor permanente ale celorlalte  țări pentru documentare.

          Pe agenda Consfătuirii au mai fost, ca puncte de interes, invitația pentru țara noastră de a găzdui  în mai 2023 o Consfătuire GI-1 precum și invitația de a participa la Consfătuirea GI-2 din 28-31 octombrie 2021, care va avea loc în Republica Cehă.

        La sesiunea virtuală – video conferință din cadrul Consfătuirii CIOMR – V-IBM2, desfășurată în intervalul 15.00-18.00, în aceeași locație,  a fost prezentată conducerii CIOMR delegația permanentă a ANCMRR și a Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri în Rezervă – AMFOR, formată din:   gl.mr.(r) medic Ion DRĂGUȘIN, președintele AMFOR  și membru ANCMRR, gl.bg.(r) medic Nicolae BUCUR, vicepreședinte AMFOR – locțiitor șef de delegație, gl.mr.(r) Constantin MIHĂLCIOIU, membru ANCMRR – secretarul delegației, col.(r) medic Mihail ALDEA, membru AMFOR și  col.ing (r) Radu CONSTANTIN, membru ANCMRR .

În cadrul Consfătuirii CIOMR au fost abordate teme privind definitivarea documentelor ce urmează a fi supuse aprobării Congresului CIOMR, respectiv Strategia CIOMR, amendamentele la Statutul CIOMR, relaționarea cu CIOR, Comitetul NATO pentru Forțele de Rezervă Naționale (NRFC), Comitetul NATO al șefilor Serviciilor Medicale (COMEDS) și obținerea statutului de utilitatea publică a CIOMR.

Urmare la adresele noastre anterioare, reiterăm solicitarea către

președinții de filiale județene/de sector să ne comunice acele persoane,

cadre medicale active sau în rezervă, care doresc să participe la diverse elemente din infrastructura de lucru și informare din domeniile medicină operațională și cercetare științifică medicală ale CIOMR. 

Desfășurarea Congresului CIOMR se va face în format virtual, în primul week-end din august 2021.

Delegația Română și cea Maghiară au solicitat unele modificări de ordin tehnic la formularea Acordului de Asociere pentru o mai bună încadrare în normativele naționale din domeniu.

Stimați camarazi,

Cele două evenimente de factură internațională din spațiul euro-atlantic, la care a fost reprezentată pentru prima dată și ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, reprezintă încă o dovadă a reprezentativității și notorietății câștigate de asociația noastră pe care o dedicăm celei de a 31-a aniversări a ANCMRR și „Zilei Rezervistului Militar”.

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

             Gl.lt ( rtr.) // Neculai BĂHNĂREANU 

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                         mie., 2 iun. la 12:30

            DOMNULE  PREŞEDINTE  al Filialei  Judeţene / de Sector___________________

Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 27 mai 2021   pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. 

PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R.  “Alexandru Ioan Cuza” Gl.lt.(rtr.)//NECULAI  BĂHNĂREANU//

Icleanu Dragoş structuriforum@yahoo.com                                                    joi, 10 iun. la 03:53

Domnilor Preşedinţi,

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN SISTEMUL DE APĂRARE,

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

CONVOCATOR

În conformitate cu Protocolul semnat, se convoacă FORUMUL structurilor asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, -FORUMUL SAOPSN- la nivel de președinți, în data de 28 iunie 2021, ora 10.30, la Cercul Militar Naţional, sala va fi anunţată imediat ce ne va fi stabilită, cu următoarea ordine de zi:

1. Dare de seamă a Președinției FORUMULUI privind acțiunile întreprinse și rezultatele obținute;

2. Alegerea președinției FORUMULUI, având în vedere prevederile  protocolului referitoare la durata unei președinții rotative de un an;

3. Diverse.

Depunerea candidaturilor pentru președinția Forumului se va face la Secretariatul Forumului e-mail –stucturiforum@yahoo.com până la data de 23 iunie 2021.

În conformitate cu prevederile protocolului, Președinția FORUMULUI poate fi acordată pentru doi ani consecutivi aceleiași structuri asociative, cu acordul tuturor membrilor.

Rugăm să confirmaţi primirea acestui e-mail și să nominalizaţi un participant şi structura asociativă pe care o reprezintă. Termen: 23 iunie 2021.

Președintele in exercitiu al FORUMULUI SAOPSN poate fi contactat la telefon:  0761.684.325; Secretariat: 0744.133.212; Email: Președinte: tudormarian37@yahoo.com ; Secretar: structuriforum@yahoo.com

Anexat:-PROTOCOL DE COLABORARE, Incheiat în data de  5 iunie 2018 între structurile asociative din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

                  – Ghidul de aplicare a protocolului de colaborare privind

                     și conducerea Forumului.

              Cu deosebită consideraţie,

PREȘEDINTELE ÎN EXERCIȚIU AL FORUMULUI, Președintele Asociației ROMIL

    Col.(rtr.) Marian TUDOR

Icleanu Dragos structuriforum@yahoo.com                                                mar., 15 iun. la 12:23

Am onoarea sa va salut! Șeful secției relația cu organizațiile neguvernamentale și coordonare activități/Direcția pentru relația cu Parlamentul din MApN, trimite aprobarea pentru sala unde se va desfasura sedinta pentru alegerea Presedentiei anuale a FORUMULUI SAOPSN, din data de 28.06.2021 ora 10.30. :

Am onoarea să vă salut, domnule colonel!

     Urmare la adresa dumneavoastră nr. 6/10.06.2021, privind asigurarea unui spațiu, pentru 40 de persoane, în incinta Cercului Militar Național, în data de 28.06.2021, începând cu ora 10.30, pentru desfășurarea adunării pentru alegerea Președinției anuale a FORUMULUI SAOPSN, vă informez că v-a fost rezervată  Sala Cinema. Punct de contact: Col. Cristian Dorca, tel: 021/314.95.51.

 Cu stimă,

Șeful secției relația cu organizațiile neguvernamentale și coordonare activități/Direcția pentru relația cu Parlamentul      Lt.col. Dan DINCĂ, tel. 0749.05.04.22

 Cu respect,  Lt.col.r. Dragos Icleanu

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                     mar., 15 iun. la 11:53

        Către Președintii Filialelor ANCMRR

        Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 8 iunie 2021, a fost publicat Ordinul nr. M.107 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021, anexat.

  Cu stimă

PREȘEDINTELE  ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” Gl.lt.(r) Neculai BĂHNĂREANU 

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                        mar., 15 iun. la 10:43

Nr. 485 din 14.06.2021

DOMNULE  PREŞEDINTE  al Filialei  Judeţene/de Sector___________________

          Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 10 iunie 2021 pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

      Cu stimă

     Președintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”  Gl.lt.(r) //Neculai BĂHNĂREANU//

ANCMRRCENTRAL ancmrrcentral@yahoo.com                                mar., 15 iun. la 12:09

Am onoarea să vă salut!

  Vă informă că pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, la rubrica Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică,  a fost publicat următorul proiect:

  –       Lege privind statutul cadrelor militare.

  Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

  Cu stimă

Președintele ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” Gl.lt.(r) Neculai BĂHNĂREANU

ii.  activităţi desfăşurate de la ultima adunare.

 • 24.02.2020 – Dare de seamă anuală, 6 ani de la înfiinţare, acordul pentru modificările la statut, noul Consiliu Director – Vaslui:
 • anunţarea dificilă, au completat formularul 230, viaţă de organizaţie mai vie, fără propuneri de avansare, excursie la Chişinău
 • 25.02.2020 – Dare de seamă anuală, 6 ani de la înfiinţare, acordul pentru modificările la statut, noul Consiliu Director, semnificaţia sărbătorilor de primăvară – Iaşi;
 • 26.02.2020 – Dare de seamă şi alegeri, 16 ani de la înfiinţare, acordul pentru modificările la statut, noul Consiliu Director – Huşi;
 • activitate intense, colaborare foarte bună cu B.202 Ap.CBRN,

     activităţi  cu  văduvele  colegilor  decedaţi, restanţieri la cotizaţie,

          aprobat  darea  de  seamă  şi  cuantumul  cotizaţiei, descărcarea de gestiune,

          ales preşedinte–lt.col.Mihalaş M., secretar executiv–plt.maj.Frij Ciprian,

                 cenzor–col.Gheorghiu M.;

 • plan de măsuri pentru anivesarea a 70 de ani de la înfiinţarea Batalionului;
 • excursie la Chişinău.
 • 05.03.2020 – Dare de seamă anuală, acordul pentru modificările la statut, noul Consiliu Director – Buzău.
 • Mesajul adresat de Consiliul Director membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia „Sărbătorilor pascale”.
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.V.R. – 29.04.2020
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat Centrului de Perfecţionare Ap.C.B.R.N. „Muscelul” cu prilejul aniversării a 89 de ani de la înfiinţae (07.05.1931).
 • Mesajele Consiliului Director adresat membrilor filialelor şi subfilialelor, tuturor chimiştilor militari, activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul Zilei Trupelor de Apărare C.B.R:N.(15 mai) şi a Zilei Rezervistului Militar (31 mai)
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat persoalului unităţilor de Ap.C.B.R.N. din Armata României (B.Ap.C,B,R,N, – Huşi, Piteşti, Sighişoara, Centru de Perfecţionare Ap.C.B.R.N. – Câmpulung Muscel, S Rp.Th.Ap.C.B.R.N.;)
 • Mesajul adresat Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război cu ocazia aniversării a 78 de ani de la Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite (9 mai 2020);
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar (31.05).
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.N.C.M.R.R. cu ocazia Zilei Rezervistului Militar (31.05) şi 95 ani de la înfiinţarea SOPRA..
 • Întocmirea şi transmiterea la ANCMRR a propunerilor de avansare în gradul următor pentru 25 octombrie şi 1 decembrie (01.08.2020).
 • Mesajul adresat B.202 Ap.C.B.R.N. (intervenţie la dezastre) “General Gheorghe Teleman” cu ocazia predării-primirii comenzii şi a drapelului de luptă. 30.07.2020

http://presamil.ro/ultimul_nr/index.html  

http://presamil.ro/ultimul_nr/index.html#22/z

 • Transmis Punct de vedere pentru PLx 199 la Forum.
 • Mesajul adresat B.49 Ap.C.B.R.N. “Argeş” cu ocazia predării-primirii comenzii şi a drapelului de luptă. 03.08.2020–Observatorul Militar nr.31/05.08.2020.
 • Anunţuri în Observatorul Militar a deceselor col.ing.Vlădescu Ilie (nr.32/2020) şi  lt.col.Perdun Adrian (Nr.33/2020)..
 • Mesajul adresat B.72 Ap.C.B.R.N.”Negru Vodă” cu ocazia Zilei Înfiinţării unităţii (01.10.2020).
 • Anunţ în Observatorul Militar a decesului col.Anton Radu, nr.39/2020
 • Obţinerea de la NOTAR (Societatea Profesională Notarială “ANDON şi ASOCIAŢII”) Bivol George-Cosmin, 23.09.2020:
 • Procura de împuternicire a dl.ANOROCIOIEI Turel în respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.660/2017 (Relaţia cu ANAF);
 • Declaraţie pe proprie răspundere a dl.GHEORGHIU Cristian-Petru în conformitate cu prevederile L129/2019 privind prevenirea şi combaterea spăşării banilor şi finanţării terorismului, raportat la dispoziţiile art.6 şi 7 din OG26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile
 • Transmiterea la ANAF a împuternicitului în relaţia cu instituţia-Col.Anorocioaiei Turel cu semnătură electronică
 • Transmiterea la Ministerul Justiţiei a datelor conform L129/2019, O.G.111/2020. (Declaraţie pe proprie răspundere, Tabel cu membri Consiliului Director-beneficiari reali) cu nr.Ch.19 din 12.10.2020 înregistrată la M.J.-Registratura Generală cu nr.88.068 din 13.10.2020.
 • Activitati desfasurate in perioada sept.2020-februarie 2021 pentru obtinerea Certificatului de inscriere ai cadrul entitatilor non profit/unitatilor de cult:
 • imputernicire notariala pentru contabil pentru a utiliza dreptul de semnatura electronica in relatia cu  ANAF:
 • transmiterea la ANAF a formularului 150 (cerere pentru utilizarea unui certificate digital calificat (sept.2020),
 • transmiterea primei declaratii fiscale (D100) in sistem digital(-oct 2020);
 • cerere de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult, formular 163 (-ian 2021);
 • intocmirea si ducerea la ANAF a D.010 de inregistrare fiscal pentru personae juridice;
 • Intocmirea si transmiterea la ANAF, prin sistemul digital a D101 privind impozitul pe profit pe anii 2015-2020, 6 declaratii (ian–febr 2021);
 • Intocmirea si transmiterea la ANAF, in system digital, a situatiilor financiare anuale corespunzatoare anilor 2016-2020, cuprinzand Bilantul prescurtat, Contul prescurtat al rezultatului exercitiului, repartizarea rezultatului, exercitiului financiar cu 4 anexe fiecare, 4 bilanturi (feb.2021);
 •    solicitarea de la taxe locale sector 4 si ducerea la ANAF a Certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice, aferent ACCh.MRR;
 •    8 vizite pentru clarificari si prezentari de documente la ANAF sector 4 si 5.
 • Mesajul adresat B.202 Ap.C.B.R.N.(I:D.).”General Gheorghe

      Telrman” cu ocazia Zilei Înfiinţării unităţii (20.10.2020).

 • Mesalul adresat chimiştilor militari activi, în rezervă şi în retragere cu ocazia Zilei Armatei (25.10.2020)
 • Mesajul adresat A.N.C.M.R.R. cu ocazia Zilei Armatei (25.10.2020)
 • Mesajul adresat C.Cc.Şt.Ap.C.B.R.N.E. cu ocazia Zilei Înfiinţării unităţii (31.10.2020)
 • Participare la inhumarea col.Patraş Lorentz (03.11.2020, Gl.mr.ing.Prunache D., Gl.bg. Ignat V., col. Trandafir C., col. Neagu C., col.Asimionesei M., col. Anorocioaiei T., col. Stroe P., Gl.bg.ing. Gheorghiu C.).
 • Anunţ în Observatorul Militar a decesului col.Patraş Laurenţiu, nr.44/2020
 • Anunţ în Observatorul Militar a decesului col.Ricman Aurel, nr.45/2020
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor asociaţiei cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României.
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R. cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României.
 • Mesajul Consiliului  Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în  rezervă  şi  în retragere, oriunde s-ar afla, cu  ocazia „Naşterii  Domnului” (CRĂCIUNULUI) şi  ANULUI NOU, 2021.
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R., cu ocazia „Naşterii Domnului” (CRĂCIUNULUI) şi ANULUI NOU, 2020.
 • Prezentarea, în proiect,,a Planului de Activitate al Consiliului Director pentru anul 2021.
 • Anunţ deces lt.col.Tamaş Ioanisim, Obs.Milnr,3/2021
 • Anunţ deces col.Iordăchescu Nicolae, Obs.Milnr,5/2021
 • Şedinţa Biroului CD-18.02.2021
 • Mesajul adresat Filialei Campulung Muscel, 17 ani de la infiinţare.
 • Anunţ deces col.Babiuc Victor, Obs.Milnr,8/2021
 • Participare la înmormântare, 03.03.2021-col.Brânzei D., col.Neagu C., col.Zamfir A., col. Mirea C., col. Dumitrescu D.,gl.bg. Gheorghiu C.    
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor ACChMRR, tuturor

chimiştilor militari  activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla,

cu ocazia Sărbătorilor Pascale.Catolice (04.04.2021)

 • Mesajul adresat ANVR pentru “Ziua Veteranului de Război”-29.04.2021
 • Mesajul adresat tuturor chimiştilor militari pentru Sărbătorile Pascale-02.05.2021
 • Anunţ deces col.ing.Scarlat Corne,l Obs.Mil. nr.16/2021
 • Transmiterea la ANAF a Bilanţului Financiar anual – 05.05.2021
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat personalului Centrului de Perfecţionare Ap.C.B.R.N. “Muscel” cu ocazia aniversării a 90 de ani de la înfiinţare – 07.05,1931.
 • Participare la aniversarea Centrului de Perfecţionare Ap.C.B.R.N., Câmpulung Muscel, Gl.bg.ing.Gheorghiu Cristian-07.05.2021
 • Mesajul adresat Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război cu ocazia aniversării a 79 de ani de la Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite (9 mai 2021);
 • Mesajele Consiliului Director adresate membrilor filialelor şi subfilialelor, tuturor chimiştilor militari, în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul Zilei Trupelor de Apărare C.B.R:N.(15 mai) şi a Zilei Rezervistului Militar (31 mai):
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat persoalului unităţilor de Ap.C.B.R.N. din Armata României (B.Ap.C,B,R,N,-Huşi, Piteşti, Sighişoara, Centru de Perfecţionare Ap.C.B.R.N. – Câmpulung Muscel, S Rp.Th.Ap.C.B.R.N.;)
 • Şedinţa Consiliului Director din 13.05.2021.
 • Revederea conţinutului Dării de seamă (martie 2016 – mai 2021) – sugestii, completări, aprobare.
 • Anunţ deces col.ing. Niculescu Ion, Obs.Milnr,20/26.05.2021
 • Participare la înmormântarea col.ing. Niculescu Ion, 26.05.2021-col.Brânzei D., col.Zamfir A.,  col. Anorocioaiei T., gl.bg. Ignat V., gl.bg. Gheorghiu C.          
 • Mesajele Consiliului Director adresate membrilor filialelor şi subfilialelor, tuturor chimiştilor militari, în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul Zilei Trupelor de Apărare C.B.R:N.(15 mai) şi a Zilei Rezervistului Militar (31 mai):
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R., cu ocazia Zilei Rezervistului Militar şi a Înfiinţării Asociaţiei-96 ani.
 • Şedinţa CD-15.06.2021

iii.  noutăţi legislative ce prezintă interes;

► dl. Gral.bg. Ignat V.

 • Stadiul Legii pensiilor.
  • Alte acte normative de interes.
 • Conferinţa A.C.Ch.M.R.R. “Costin D Neniţescu”

               – Darea  de  seamă asupra îndeplinirii sarcinilor ce i-au revenit Consiliului    Director în perioada martie 2016 – martie 2020.

           – prezintă preşedintele – gl.bg.ing.(ret.) Gheorghiu Cristian;         

 • Aprobarea modificărilor la Statutul Asociaţiei.

                  – prezintă gl.bg.(ret..) Ignat Vasile

 • Prezenarea situaţiei execuţiei bugetare – 2016 – 2020 şi a proiectului de buget pe anul 2021

                              – prezintă Col.(ret.) Anorocioaie Turel.

 • Alegerea membrilor Consiliului Director (15 + 2 supleanţi)
 • Alegerea cenzorilor
 • Dineu la Cercul Militar Naţional.

3. Site-ul Asociaţiei

    -Multumiri pentru operare col. Muşat I şi col. Stoica V.

                 – adresa: acchmrr.ro

4. Diverse.

   – moment istoric – gl.bg.(ret.) Dănilă I.;   

 • Articole pentru Revistă
  • Fişe biografice pentru “Oşteni ai Chimiei Militare”  vol.II
  • Deplasări:

       Propuneri de modificare si completare a

                     Statutului A.C.Ch.M.R.R.

          Art.4.1 Se modifică şi va avea urmatorul cuprins: A.C.Ch.M.R.R.este persoană juridică şi reprezintă interesele membrilor Asociaţiei în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat precum şi cu alte instituţii şi organizaţii.  

            Art. 6 (Scopurile asociaţiei) După alin.6.lit.n se introduce un nou aliniat, alin.6.lit.o cu următorul cuprins; -Editarea şi difuzarea de reviste, insigne, pixuri, agende, calendare, plachete, diplome si alte materiale menite să popularizeze imaginea şi activitatea Asociaţiei.

            Art. 7 alin.(1) Se modifică şi va avea următorul cuprins: Membru poate fi orice  militar* în rezervă sau în retragere – pensionar, personal civil care au lucrat în cadrul unităţilor de profil din Armată, soţia/soţul şi văduva/văduvul care solicită individual, în scris calitatea de membru, recunosc şi se obligă să respecte Statutul asociaţiei. Poate fi primit ca membru al Asociaţiei şi un alt militar în rezervă sau în retragere – pensionar provenit dintr-o altă structură a sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Termenul de militar este cel definit prin art.3                                        din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. (*militar: cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulteroare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum şi preotul militar aşa cum este definit de Legea nr.195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.) 

            Art. 7 alin.(2) Se modifică şi va avea următorul cuprins: Membru de onoare poate fi acel membru care prin activitatea lui a contribuit în mod deosebit la sporirea prestigiului Asociaţiei şi la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor acesteia.

 Titlul şi diploma de membru de onoare pot fi acordate şi unor persoane fizice din afara Asociaţiei care prin acţiunile lor sprijină necondiţionat moral, material şi financiar activitatea asociaţiei.

Acesta se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei din proprie initiaţiva sau la propunerea întemeiată a structurilor teritoriale.

Titlul şi diploma de “Preşedinte de onoare” al Asociaţiei sau a structurii teritoriale se conferă preşedinţilor Asociaţiei, respectiv a structurii teritoriale care au îndeplinit cu rezultate deosebite funcţia cel puţin un mandat.

Membrii de onoare participă la activităţile Asociaţiei iar foştii  preşedinţi pot participa şi la şedinţele organelor de  conducere  dacă  nu  fac  parte  din acestea. Ei  pot fi scutiţi de obligaţia                        privind  plata  cotizaţiei  de  membru  sau  alte  contribuţii reprezentând resurse patrimoniale ale Asociaţiei

            Art.8 reformulat astfel: Calitatea de membru al asociaţiei se realizează prin legitimaţia tip, editată şi confecţionată prin grija Consiliului Director, completată la structura teritorială şi semnată de preşedintele acesteia, fiind personală şi inalienabilă.

            Art.11 reformulat astfel: Membrii asociaţiei care sunt şi membri ai diferitelor partide, organizaţii sau alianţe politice, nu pot face parte din organele de conducere ale asociaţiei pe întreaga scară ierarhică, dacă aceasta are ca scop sprijinirea activităţii acestor entităţi.

Art 12 alin.(2) se completează cu următorul cuprins: Pierderea calităţii de membru de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către Consiliul Director a acestui titlu.

            Art.12 se completeaza cu un nou aliniat – (4) – Reprimirea în Asociaţie se va putea face la cererea scrisă a fostului membru, după cel puţin un an, de către conducerea care a hotărât ridicarea calităţii de membru.

            Art. 15 alin.(6) reformulat astfel: Pe fiecare nivel ierarhic un membru al Asociaţiei poate fi ales pe o funcţie de conducere de către adunarea generală. Aceştia pot cumula mai multe mandate succesive.

            Art. 31 se completează cu un nou paragraf: Patrimoniul asociaţiei nu poate fi mai mic de 200.00 lei şi este constituit din aportul în natură şi/sau bani ai membrilor asociaţi.

            Art. 33 paragraful 2 se reformulează astfel: Suma încasată de filiale/subfiliale din taxa de înscriere, cotizaţiile lunare şi redirecţonarea a 2%/3,5% din impozitul anual pe veniturile din

                                  Pensile  militare/civile  se  repartizează  astfel:  85%  se

                                 reţine  la  filială, iar  15% se virează la fondul centralizat al

                            asociaţiei. Suma  încasată  din  redirecţionarea  a  2%/3,5% din

impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii a celor ce nu fac parte din asociaţie se reţine la dispoziţia filialelor/subfilialelor.

            La art.35 se introduce un nou aliniat cu următorul conţinut: Preşedinţii/membrii de onoare din cadrul Asociaţiei nu vor beneficia de drepturi sau facilităţi viagere.

            Art 38 alin (1) se reformulează astfel: controlul financiar intern al asociaţiei este organizat de comisia de cenzori, iar la nivelul filialei/subfilialei care numară peste 15 membri de către un cenzor. Când acestea numară sub 15 membri, inclusiv, controlul va fi exercitat de unul din membrii asociaţi care nu face parte din organele de conducere.

   Prezentul statut a fost aprobat in conferinta A.C.Ch.M.R. din………..

Conferinţa Asociaţiei: 

PROGRAM de DESFĂŞURARE

– Deschiderea Conferinţei

   – prezenţă;

   – alegerea prezidiului;

   – aprobarea ordinei de zi;

Informarea preşedintelui;

Prezentarea:

                               – Darii de seamă

– întrebări

                                  – discuţii

                                  – vot pentru aprobare

     – Modificăril la Statut

         – discuţii

         – vot pentru aprobare

     – Execuţia bugetară

         – discuţii

         – vot pentru cotizaţie

         – vot pentru descărcarea de gestiune

Alegerea membrilor Consiliului Director (15 + 2 supleanţi)

Alegerea cenzorilor (2)

1.Preşedinte

2.Prim-vicepreşedinte

3.Vicepreşedinte (relaţia cu celelalte asociaţii)

4.Vicepreşedinte (documentele asociaţiei)

5.Vicepreşedinte

6.Secretar general

7.Membru (contabil şi protocol)

8.Membru (cultură,social)

9.Membru (cercetare ştiinţifică)

10.Membru (juridic, probleme statutare)

11.Membru (purtător de cuvânt, presă)

12.Membru (arhivă foto, video)

13.Membru (redactor responsabil revistă, secretariat)

14.Membru (site)

15.Membru

16.Membru supleant

17.Membru supleant

Preşedinte filială Câmpulung

Preşedinte subfilială Buzău

Preşedinte subfilială Huşi

Preşedinte subfilială Iaşi

Preşedinte subfilială Vaslui

Comisia de cenzori

1.

2.

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR/ADUNĂRILOR GENERALE

2021

               CONSILIUL DIRECTOR:             ADUNĂRI GENERALE:

Martie16/18, 23/25 marţi/joi
   
Mai11/13, marţi/joi
   
   
   
   
Octombrie19/21, marţ/joii
   
Decembrie14/16, marţi/joi
Ianuarie21, joi
Februarie18, joi
Martie11, joi
Aprilie15, joi
Mai06, joi
Iunie15, marţi
Iulie 
August 
Septembrie09, joi
Octombrie07/14, joi
Noiembrie11, joi
Decembrie09, joi
 1. O B I E C T I V E
 1. Actualizarea, aprobarea şi validarea Statutului A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu” în concordanţă cu modificările legislative privind funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor, statutul A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza” etc..

   .

 • Înfiinţarea de noi filiale (subfiliale) în teritoriu (Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara).
 • Atragerea de noi membrii în filialele/subfilialele existente, cu precădere în Bucureşti, Iaşi, Huşi, Câmpulung Muscel.
 • Menţinerea permanentă a legăturii cu A.N.C.M.R.R.„Alexandru Ioan Cuza”, prelucrarea documentelor primite şi transmiterea acestora, care prezintă interes, pentru informarea membrilor din filiale şi subfiliale.

Participare la acţiunile FORUMULUI.

 • Participarea  membrilor  Consiliului  Director  la  adunările  trimestriale  ale  filialelor  şi subfilialelor, inventarierea propunerilor venite de la membrii asociaţiei, analizarea acestora şi rezolvarea lor, înaintarea acestora la A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza”, dacă se consideră necesar.
 • Întocmirea materialelor pentru Revista de Chimie Militară – ediţia 2020, numerele 19 şi 20.
 • Participarea membrilor A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Neniţescu” cu articole pentru revista „Rezerva Oştirii Române”, Revista Centrului de Perfecţionare Ap. C.B.R.N. ”Muscel” etc..
 • Legătura  permanentă  cu  unităţile  de  Ap.C.B.R.N., participarea  la  aniversarea  înfiinţării acestora sau la alte activităţi organizate de acestea.
 • Funcţionalitatea site-ului A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu” – acchmrr.ro
 1. Tipărirea monografiei “A.C.Ch.M.R.R.”Costin D. Neniţescu” la majorat”, a “Albumului membrilor A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”” şi finalizarea Dicţionarului biografic “Oşteni ai Chimiei Militare” – vol.II.
 1. Organizarea de întâlniri cu chimiştii din alte garnizoane cu potenţial de specialitate, în scopul promovării A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu” – Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara.
 1. Procurarea prin A.N.C.M.R.R. a biletelor la staţiunile de tratament şi recuperare din structura M.Ap.N.

13. Organizarea activităţilor/participarea  la  activităţile  ocazionate  de  sărbătorirea  zilelor aniversare naţionale/cu specific militar general şi de specialitate/cu alte semnificaţii, comemorări etc..

– Unirea Principatelor Române – 24.01.      – Ziua Rezervistului Militar, ANCMRR  – 31.05.

– Ziua Veteranilor –                       29.04.      – Ziua Drapelului                                   – 26.06.

– Ziua Independenţei –                 09.05.       – Ziua Imnului Naţional                         – 29.07.

– Ziua Victoriei – Europei              09.05.      – Ziua Armatei                                       – 25.10.

– Ziua Ap.C.B.R.N.                      15.05.       – Ziua Naţională                                    – 01.12. 

 1. REPERE ISTORICE ALE CHIMIEI MILITARE

1476

545 ani – În faţa oştilor otomane ale lui Mahomed al II-lea, ,,Cuceritorul Constantinopolului”, Ştefan cel Mare a poruncit ca toate grânele să fie tăiate şi până şi ,,papura din mlaştini, şi după ce  s-au tăiat ierburile şi grânele, a pus să fie totul ars, astfel că sultanul a rămas păcălit deoarece crezuse că găseşte ţara îmbelşugată în grâne şi păşuni, cum este ea într-adevăr şi a găsit-o deşartă de oameni şi pretutindeni se ridica un praf de cărbune într-atât încât umplea cerul de fum şi de câte ori ajungeau la popas – spune un martor ocular – erau cu toţii negrii la faţă şi de asemenea, hainele noastre de sus şi până jos pătimeau. Până şi caii sufereau din cauza prafului (fumului) care le intra în ochi”, iar cronicarul turc Saladeddin mărturisea că ,,veşmintele ostaşilor s-au acoperit de colb şi de cenuşă, iar nasul şi nările lor s-au umplut de praf şi de scrum” având efecte asupra sănătăţii lor.

1529 – 1536

485 ani – Conrad Haas, guard de artilerie şi pirotehnician al arsenalului din cetatea Sibiu, descrie în cartea redactată de el între 1529 şi 1569, pe lângã ,,rachetele cu mai multe trepte”, numeroase compoziţii pirotehnice, între care ,,lumânări fumigene”, ,,materiale care ard în apă”, ghiulele de noapte sau ,,pisici de foc”, precum şi ,,oale de foc, căni explozive sau sticle incendiare cu pulbere şi var nestins”.Este de menţionat că lucrarea era cunoscută şi în Moldova şi Ţara Românească, unde erau ,,silitari”(pirotehnicieni) vestiţi,  ca cei domneşti din timpul lui Ştefan cel Mare care exportau silitră la Liov. Reţeta unuia dintre aceştia, Ioan Românul, ,,Hannes Walach”, este preluatã de şeful arsenalului din Alba Iulia şi de la acesta de Condrat Haas la Sibiu.

1926

95 ani – Prin Înalt Decret Regal s-a stabilit ca Trupa S.A.C.G. să poarte la capelă şi pe contraepolet iniţialele        confecţionate din postav roşu.

1936-1940

 În cadrul C.I.A.C.G. funcţionează Şcoala de Aplicaţie a Armei Chimice pentru formarea absolvenţilor Institutului Chimic Militar (Ord.nr.4545/24.05.1933 al M.St.M.).

1950

71 ani – Începând cu anul de învăţământ 1950/1951 în cadrul Academiei Militare Tehnice s-au deschis cursurile FACULTĂŢII DE CHIMIE APLICATĂ, Specialitatea APĂRARE ANTICHIMICÃ, pentru formarea inginerilor de chimie militară.

Cursurile au fost întrerupte în perioada 1955-1964 şi 1982-1991.

La începutul anilor 1950/51

71-70 ani – a luat fiinţă Batalionul 976 Ar.Flc.Independent, în garnizoana Vaslui, 

                    – în 1962, s-a desfiinţat;

– B.27 Ar.Flc. – a fost înfinţat prin ordinul M.F.A.nr.41/10.01.1962, în cazarma 363 Vaslui;

– a fost desfiinţat în martie 1963, transformâmdu-se în 

 – Batalionul 173 Pr.Ach. la Vaslui şi

 – Batalionul 187 Pr.Ach. dislocat începând cu 4 iunie 1963, la Oradea.

1955 (8 Martie, 1 Noiembrie)

66 ani – a fost înfiinţată CATEDRA PENTRU ARMA CHIMICÃ (Tactica Armei Atomice şi Chimice, în aprilie 1956 – Tactica Armei Chimice), în cadrul Academiei Militare Generale pentru pregătirea de ofiţeri cu studii superioare în domeniul tacticii şi artei operative, care a funcţionat neîntrerupt până la înfiinţarea A.I.S.M.

(„La 1 noiembrie 1955, Academia Militară „I.V.Stalin” a început noul an şcolar cu organizarea prevăzută în statul de organizare nr. 16/180 comunicat de M.St.M. cu nr. C.L. 001254 din 8 martie 1955.

La 15 aprilie 1956 intră în vigoare noul stat de organizare nr. 16/180 comunicat de M.St.M. cu nr. C.L. 002232 din 12.04.1956.”)

                              Ianuarie 1945

                      76 ani – În ianuarie 1945, Direcţia  Apărării  Contra  Gazelor,

              Centrul  de  Instrucţie  A.C.G. şi Batalionul  A.C.G. au fost desfiinţare,

rămânând numai cele două companii de protecţie antichimică de la armatele operative care se găseau pe front.

După terminarea războiului aceste companii au fost şi ele desfiinţate (30.06.1945).

75 ani – În perioada 1940-1946, înaintaşii noştri

Gl.Bg. Ştefan C. Enescu – directorul A.C.G. al armatei,

Col. Virgil Oprescu – şeful C.I.A.C.G. şi girant al directorului A.C.G. şi

Col.ing. Manoil Eugen (1944-1946) directorul A.C.G.

şi-au îndeplinit cu credinţă misiunile avute după cum este consemnat în „memoriile ofiţerilor”.

1 Ianuarie 1925

96 ani – Prin Înalt Decret Regal a fost înfiinţat SERVICIUL APĂRĂRII CONTRA GAZELOR (S.A.C.G.), subordonat Direcţiei a XI-a Tehnică din Ministerul de Rãzboi.

Directorul S.A.C.G. – colonel George E. Popescu (pânã în 1929), general de divizie în Al Doilea Rãzboi Mondial.

Coincidenta: istoria depozitului incepe la 1 ianuarie 1925 in cadrul Atelierului Central de Masti si se termina la 1 august 2009,dupa aproape 85 de ani tot la Sectia de Reparatii Tehnica si Echipamente Aparare NBC/CBRN !!!!!!!!

1/9 Ianuarie.1952

96/69 aniDepozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică (prin reorganizarea depozitului de Materiale A.C.G. începe la 1 ianuarie 1925 în cadrul Atelierului Central de Măşti

Depozitul Central de Materiale Aparare Contra Gazelor cu incepere de la 1 ianuarie Prin Ordinul Ministerului de Război nr.3708/18.02. 1942, unitatea îşi dispune majoritatea materialelor în mai multe locaţii şi garnizoane, printre care Forturile 13 şi 14 de la Jilava, garnizoana Câmpulung Muscel,…etc.,în Bucureşti, cazarma “Sfântu – Gheorghe“ (Malmaison), din Calea Plevnei.

După constituire Dp.C.Mat.A.C.G. pleacă pe front şi din efectivele sale se formează :

– Dp.de materiale A.C.G.nr2 care pleacă pe front în subordinea A.1, împreună cu Cp.1 A.C.G.;

– Dp.de materiale A.C.G.nr 1 care pleacă pe front în subordinea A. 3, împreuna cu Cp.3 A.C.G.;

– Dp.de materiale A.C.G.nr 3 care pleacă pe front în subordinea A.4,  împreună cu Cp.4 A.C.G.;

La 12 mai 1944 ATENEUL ROMAN este păzit de militari chimişti.

La 22 ianuarie 1945 , la propunerea Comisiei Aliate de Control (sovietică) DIRECŢIA CHIMICĂ şi unele structuri subordonate acesteia se desfiinţează. Rămâne un singur Birou în cadrul  Inspectoratului Tehnic al Armatei, denumit SERVICIU CHIMIC şi Depozitul  Central de Materiale Chimice, care se mută în garnizoana C-lung Muscel şi alte 8 locaţii.

In 29.03.1945 Depozitul Central de Materiale A.C.G. ia în primire arhiva Centrului de Instrucţie A.C.G. şi a Batalionului A.C.G. (desfiinţat prin ordinal M.St.M. nr.76.500/29.03.1945).

În perioada 16 iulie -21 decembrie 1945 se întorc de pe frontul de vest Cp.1 şi 4 A.C.G., Dp.Mat.A.C.G. nr.2 şi 3, cadrele şi trupa se demobilizează.

Depozitul de materiale A.C.G. rămâne singurul nucleu al trupelor chimice în perioada         29 martie 1945 – 15 septembrie 1948. 

După 15.09.1948 se desprind pe rând din cadrul depozitului o serie de unităţi chimice.

La 09.01.1952, prin reorganizarea Depozitului de Materiale A.C.G, se înfiinţează Depozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică subordonat Comandamentului Trupelor Chimice.

La 15 septembrie 1958 depozitul se mută în garnizoana Unguriu.

La 09.01.1959, Depozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică se reoganizează şi se transformă în Depozitul 110  Materiale Protecţie  Antichimică şi primeşte indicativul numeric U.M. 01635 Unguriu;

   La 1 mai 1961, Depozitul 110  Materiale Protecţie Antichimică se transformă în Depozitul 110 Materiale Chimice şi se reorganizează prin restructurare în 1969.

În anul 2002, Depozitul 110 Materiale Chimice se reoganizează

şi se transformă în Depozitul 110 Tehnică Echipamente Apărare

   N.B.C. şi Ecologizare, subordonat Comandamentului Logistic.

În anul 2004, Depozitul 110 Tehnică Echipamente Apărare N.B.C, şi Ecologizare se restructurează se micşorează se transformă în Secţie de depozitare şi trece în subordinea Depozitului 155 Materiale de Geniu/Cislau.

În perioada 01.10.2007-01.08.2009, suferă modificări de natura restrângerii activităţii specifice , reducerea acesteia până la încetarea activităţii, ;

22 Ianuarie 1945

76 ani – În ianuarie 1945, M.St.M., prin ordinul 76500/45, pe baza dispoziţiilor impuse de Comisia   Aliată   de   Control,   se   desfiinţează   structurile  S.A.C.G.-ului, (Centrul  de

Instrucţie A.C.G. (cu sediul în Bucureşti) şi Batalionul A.C.G.),  cu excepţia Laboratorului de cercetări şi Atelierului central de măşti.

26 Ianuarie 1951

70 ani – Cu ordinul M.St.M. nr.00316115 din 26.01.1951 s-a înfiinţat la Făgăraş ŞCOALA DE OFIŢERI DE APĂRARE ANTICHIMICĂ, cu durata de 2 ani, subordonată Direcţiei Apărării Antichimice.

01 Februarie 2001

Ca urmare a restructurării armatei, a fost desfiinţat Centrul 187 Mobilizare (Protecţie N.B.C.)/Bg.11 Mc.”CAREI” – termenul limită 30.04.2001.) transformat din Btalionul 187 Pr.N.B.C. “CRIŞUL” la 01.08.1998;

3 Martie 1940

81 ani – Conform Decretului-Lege nr.657/1940, Direcţia Chimică a luat denumirea de DIRECŢIA A.C.G., subordonată Inspectoratului General al Artileriei.

11 Martie 1932

89 ani – Prin Decretul-Lege nr. 742 din 11 martie 1932 s-a înfiinţat Corpul tehnic militar, format din ofiţeri ingineri, ofiţeri mecanici şi ofiţeri guarzi, având ca sarcini: organizarea şi realizarea asigurării tehnice în unităţi şi comandamente; executarea construcţiilor necesare armatei, inclusiv a fortificaţiilor; încadrarea şi conducerea unităţilor productive ale armatei; recepţia tehnicii şi echipamentelor etc. Structura de specialitate centrală ce avea ca misiune conducerea unitară a activităţii de înzestrare, înfiinţată prin acelaşi act normativ, era Inspectoratul General Tehnic al Armatei, care avea 3 direcţii: Direcţia Tehnică, Direcţia Materialelor şi Direcţia Chimică. Inspectoratul răspundea şi de învăţământul tehnic militar.

14 Martie1963

58 ani – a fost înfiinţat Batalionul 173 Protecţie Antichimică (Vaslui) subordonat Armatei a 2-a;

15 Martie 1963

58 ani – a fost înfiinţat Batalionul 187 Protecţie Antichimică ,,CRIŞUL” (Oradea), pe baza ordinului M.St.M. nr.CL  0012/15.03.1963, în garnizoana VASLUI.

25 Martie 1931

90 ani – În conferinţă “Din problemele războiului chimic” expusă

la Congresul Societăţii de Chimie din România, dr. Costin D Neniţescu remarca:

După descoperirea prafului de puşcă în secolul al XIII-lea, nici o altă invenţie  nu  a  produs  schimbări  atât  de profunde în arta militară ca întrebuinţarea mijloacelor chimice de luptă în războiul trecut.  

22 Aprilie 1915

106 ani – În dimineaţa zilei, la orele 05.00, în proximitatea localităţii YPRES (YEPER – Flandra/Belgia) armata germană declanşează PRIMUL atac chimic, utilizând 6.000 de butelii cu CLOR sub presiune. 

27 Aprilie 1980

41 ani – a fost înfiinţată Cp.401 Mjl.Inc., conform ordinului

M.St.M. nr.CL 00350/1980, în garnizoana Unguriu, subordonată Armatei 1-a.

7 Mai 1931

90 ani – La Bucureşti, cazarma Malmaison, a fost înfiinţat CENTRUL DE INSTRUCŢIE A.C.G., recunoscut ca atare prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei din 09.05.1932, prin fuzionarea

           – Şcolii A.C.G.,

           – Cp.A.C.G.,

           – Cp.dpo.mat.A.C.G. şi

           – Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti.

Este desfiinţat la 22.01.1945 prin dispoziţia Comisiei Aliate de Control.

15 Mai 1923

98 ani – În conformitate cu Decizia Ministerială nr.297/08.05.1923, începând cu 15.05.1923, se înfiinţează, în cadrul Ministerului de Război “COMITETUL CONSULTATIV PENTRU CHESTIUNILE TEHNICE PRIVITOARE LA RÃZBOIUL CHIMIC, subordonat Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară.

20 Iunie 1941

80 ani – Prin desfiinţarea Direcţiei A.C.G. a luat fiinţă SERVICUL A.C.G., în cadrul Direcţiei Superioare a Infanteriei

24 Iunie 1931

90 ani – Prin ordinul ministrului armatei, S.A.C.G. şi-a schimbat denumirea în DIRECŢIA SERVICIULUI CHIMIC MILITAR, subordonată Inspectoratului General Tehnic al Armatei.

25 Iunie 1927

 94 ani – Prin Decizia Ministerială nr.575/25.06.1927, a fost înfiinţat la Cluj INSTITUTUL CHIMIC MILITAR, care a început să funcţioneze la 15 noiembrie 1927.

30 Iunie1945

76 ani – Se desfiinţează Companiile A.C.G. din organica Armatelor operative.

4 Iulie 1951

70 ani – Prin ordinul ministrului forţelor armate nr.00317319/1951 Direcţia Apărării Antichimice îşi schimbă denumirea în COMANDAMENTUL TRUPELOR CHIMICE (C.T.Ch.).

La înfiinţare, C.T.Ch. avea în subordine:

 • 1 plt. de ap.ach.;
 • 1 cp. de ap.ach.;
 • B.42 Ch. (Făgăraş);
 • 1 cp.ar.portative flc.;
 • 1 cp.ar.gr.flc.;
 • B.976 Ar.Flc.Independent (Vaslui);
 • Dp. Ch. Div.;
 • Dp.Ch.A.
 • Secţiile Ch.A
 • Lab.Ch.Central

Structura C.T.Ch. s-a dezvoltat, restructurat şi modernizat continuu, sporindu-şi aria de responsabilitate în pas cu dezvoltarea şi perfecţionarea ADMNBC, cu noile misiuni de protecţie împotriva acestora, ridicând nivelul de pregătire pentru luptă şi de înzestrare al trupelor chimice corespunzător celui din armatele moderne.

(La 23 ianuarie 1968, a fost numit în funcţia de comandant al trupelor chimice locotenent – colonelul Mihai Chiţac, înaintat colonel în acelaşi an; general maior dr. în 1972; general locotenent dr. în 1984; general de corp de armată dr. în 1990. Sub comanda generalului Chiţac, trupele chimice au cunoscut în anii ’70 şi ’80 o amplă dezvoltare şi modernizare sub raportul structurilor de armă, al cercetării ştiinţifico-aplicative şi al înzestrării cu echipamente şi materiale chimice.)

(Comandamentul Trupelor Chimice, condus de Şeful Trupelor Chimice.

În contextul reformelor postdecembriste ale Armatei României:

– la 01 august 1990, Comandamentul Trupelor Chimice a fost restructurat şi reorganizat sub denumirea de Inspectoratul General al Protecţiei Antichimice condus de General de brigadă Roman Dumitru (1991-1993),

– la 01 decembrie 1993, în baza O.G. 19/21.07.1993 şi a O.G. 24/30.08.1993, a încetat funcţionarea INSPECTORATULUI GENERAL AL PROTECŢIEI ANTICHIMICE.

La Statul Major General se înfiinţează INSPECTORATUL STATULUI MAJOR GENERAL, care are în compunere INSPECTORUL pentru PROTECŢIA ANTICHIMICĂ căruia i se subordona BIROUL de la Inspectorul pentru Protecţia Antichimică.  

La statele majore ale categoriilor de forţe se înfiinţează SECŢIE (BIROU) DE PROTECŢIE ANTICHIMICĂ.

Din 01 aprilie 1998, funcţia de Inspector pentru armă este îndeplinită de şeful Secţiei Apărare N.B.C. din Direcţia Doctrină şi Instrucţie a Statului Major General.)

15 Iulie 1949

73 ani – a fost infiintată Compania 10 Chimică (Iaşi), în baza ordinului 0046354 din 06.07.1949 la 15 iulie 1949, în garnizoana Craiova.

19 – 21 Iulie 1711

310 ani – Prezenţa ruşilor în decursul timpurilor în treburile Moldovei se semnalează pentru prima oară în istorie în anul 1711, când bătălia de la Stănileşti dintre turci de-o parte şi ruşi cu români de cealaltă parte, turcii sunt biruitori, iar Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, fuge în Rusia ascuns între curtenii lui Petru cel Mare, ţarul de atunci.Cronicarul Ion Neculce în ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” descriind folosirea fumului de către Petru cel Mare atât pe teritoriul Moldovei cât şi în afară, în luptele cu turcii sau cu suedezii consemna:

,,Şi atunci au luat şi cetatea cea vestită în lumea mare, anume Râga (Riga-n.n. la 1710). Şi într-alt chip cu război nu o putea lua, făr de cât au făcut meşteşug cu nişte combarale (ghiulele-n.n) cu otravă. care ţine o combara 50 de pungi de bani cheltuialã. Şi aruncând aceste combarale în cetate i-au lovit o moarte pre Şvedzi, cât căutau a se închina, că să spăriase că n-a mai rămâne nimeni.Şi cu acel meşteşug au luat moscalii Râga de la Şvedzi”. La fel este menţiunea cronicarului şi pentru bătălia de la Stănileşti (19 – 21 iulie 1711) dintre oştile ruso – moldovene conduse de Petru I şi Dimitrie Cantemir şi cele turco – tătare de sub ascultarea marelui vizir Mehmed Baltagi, neputând folosi nici una din cele două ,,cumbarale de cele mari făcute cu altu meşteşug, cu otravă” pentru că ordea turcilor nu era strânsă. ,,Că acel fel de cumbarale sunt nu numai herale ce-s într-însele, ce şi mirosul: pre cine atinge cade de moare. Ce oricum, dimineaţă, dintr-acela doa o a arunca una, unde va vede ordia lor strânsă”.

Forţele ruso-moldovene sunt încercuite de oştile otomane. Cronicarul Ion Neculce atestă existenţa unui mijlocde luptă incredibil pentru acea vreme “meşteşugul cu otravă”, utilizat de Petru cel Mare în lupta de POLTAVA.

“În toiul luptei zicea împăratul Moskicesc că are şi două cumbarale, de cele mari acum (când turcii îi împresuraseră pe Muscali) ar arunca şi el vreo una, dar nu are la cine arunca că oastea turcilor încă nu era strânsă, să fie aşezată la un loc. Acest fel de cumbarale, nu numai că hierele ce sint întrânele sunt otrăvite ci şi mirosul pe cine ajunge, cade pe moarte .” (Ion Neculce – O samă de cuvinte).

23 Iulie 1931

90 ani – S-a constituit pe lângă Inspectoratul General Tehnic al Armatei COMITETUL TEHNIC CONSULTATIV PENTRU GAZELE DE LUPTÃ.

1 August 1990

31 ani – Comandamentul Trupelor Chimice se transformă în INSPECTORATUL GENERAL AL PROTECŢIEI ANTICHIMICE, subordonat COMANDAMENTULUI TRUPELOR DE USCAT.

02 Septembrie 1916

105 ani – Primul atac cu gaze pe frontul român a fost înregistrat   

la marginea satului ORLAT, jud.SIBIU, în pregătirea bătăliei de la SIBIU (13/26-15/28 septembrie 1916) – Armata 9 germană a folosit proiectile de artilerie încărcate cu o substanţă iritant-lacrimogenă determinând  înlocuirea unui regiment de infanterie cu un regiment de grăniceri.

Din memoriile studentului Constantin T. Stoika, voluntar în Războiul Sfânt de Dezrobire a Neamului, aflate în custodia Muzeului Militar Naţional, aflăm că primul atac cu gaze toxice pe frontul românesc s-a declanşat pe 2 septembrie 1916 în marginea satului Orlat, din judeţul Sibiu (13/26-15/28 septembrie 1916) – Armata 9 germană a folosit proiectile de artilerie încărcate cu o substanţă iritant-lacrimogenă determinând înlocuirea unui regiment de infanterie cu un regiment de grăniceri. Acum, soldatul român confruntat cu această necunoscută, insidioasă şi perfidă primejdie, va descoperi pentru prima dată utilitatea măştii contra gazelor. Iată cum consemnează evenimentul studentul voluntar în memoriile sale:

,,2  septembrie  1916  –  În  marginea  satului  Răşinari  am  aflat  că regimentul a fost greu  încercat într-o luptă la marginea satului Orlat, că inamicul superior în maşinărie a căutat să acopere prin aceasta inferioritatea  numericã. Veşti scumpe îmi aduse un soldat cu faţa transfigurată de apropierea morţii: încolţiţi de gazele puturoase, am înaintat la baionetă; aruncau din maşini fum atât de mult că o negură groasã ne amestecă laolaltă pe toţi şi în negura aceea de iad am luptat nemişcaţi de pe linia noastră toată noaptea. Pentru a schimba pe aceşti viteji veniserăm două batalioane de grăniceri

Relatarea sublocotenentului voluntar continuă cu episodul din 27 septembrie ora 04.40 astfel:

,,Într-o grădină învăţ pe soldaţi să se folosească de măştile contra gazelor omorâtoare. În minte îmi trec noţiuni ca: bioxid de sulf, acid cianhidric, clorură de nitrosil şi întreaga cohortă de gaze lacrimogene. Vreau să le explic prin culoarea lor fără să le numesc. Soldaţii ascultă încordaţi. Unii au făcut din postavul măştilor jambiere şi glugi contra gerului;nu-i cunoşteau folosul. Şi lângă Sibiu au trecut pe lângă valurile de gaze ca prin valurile limpezi de apă. În câmpia Tălmaciului asemenea şi măştile erau în sacii de pesmeţi. De-acum măştile vor adăposti creştetul şi vor înainta la atac în linii de scafandrieri” îşi încheie memoriile tânărul voluntar român.

Studentul Universităţii Bucureşti, Constantin T. Stoika a fãcut parte din regimentul de Grăniceri comandat de colonelul Zizi Cantacuzino, a luptat în Transilvania şi pe Valea Oltului, dar în ziua de 23 octombrie rănit de un obuz în faţa satului Spini, va înceta din viaţă în drum spre Tiţeşti. Jertfindu-şi tânăra viaţă pe altarul Marii Uniri, îşi va găsi odihna veşnică pe drumul dintre Boişoara şi Tiţeşti, dar mărturia sa schimbã radical cronologia ineditului şi ucigătorului atac chimic de pe meleagurile româneşti.

10 Septembrie 1946

75 ani – Prin Legea nr.842 din 1946 SERVICUL CHIMIC a fost subordonat Inspectoratului Tehnic al Armatei.

15 Septembrie 1978

43 ani – a fost înfiinţat Batalionul 72 Chimic, prin ordin al ministrului apărării naţionale, transmis de M.St.M. cu nr.P.R. 00692 din 28 august 1978 în garnizoana FĂGĂRAŞ, iniţial subordonat C.T.Ch.;

        – între 1990-1993, subordonat I.G.Pr.A.Ch.;

        – ulterior a fost subordonat S.M.F.T.;

       – la 29.07.1995, B.72Ch. a primit patronimul ,,NEGRU VODĂ”, denumindu-se

      Batalionul 72 Aruncătoare de Grenade Incendiare şi Fumizare ,,NEGRU VODĂ”;

– 16.08.2000, resubordonat C.4 A.T. ,,TRANSILVANIA”;

– în 2002 s-a transformat în Batalionul 72 Apărare NBC ,,NEGRU VODÔ;

– la 1 ianuarie 2003, B.72 Ap.NBC a fost redislocat în garnizoana SIGHIŞOARA;

– în 2010, B.72 Ap.CBRN, subordonat D.I. 4 “GEMINA”.)

25 Septembrie 1956

65 ani – S-a înfiinţat la Câmpulung Muscel ŞCOALA MILITARĂ  DE OFIŢERI CHIMICI, unde a funcţionat până la 30.09.1961.

30 Septembrie 1961

60 ani – Începând cu 1961, formarea ofiţerilor de chimie militară

s-a  realizat  în  cadrul  ŞCOLII  MILITARE  SUPERIOARE  DE OFIŢERI

,,NICOLAE BÃLCESCU”, Sibiu, cu durata de 4 ani.

1 Octombrie 1925

96 ani – S-a înfiinţat în cadrul laboratorului Institutului de Chimie din Cluj Secţiunea gazeG”;

1 Octombrie 1968

53 ani -a fost înfiinţat, prin ordinul ministrului forţelor armate nr.M-61, în garnizoana Unguriu, judeţul Buzău, Batalionul 342 Aruncătoare de Flăcări, subordonat iniţial C.T.Ch.;

– începând cu 1 octombrie 1980, se transformă în B.342 Pr.A.Ch., în subordinea Armatei 1-a;

– în 1995, trece în subordinea Armatei a 2-a;

– în 1996, îşi schimbă denumirea în B.342 Pr.NBC;

(31 August 2001

20 ani – se desfiinţează, ca urmare a restructurării armatei, B.342 Pr.NBC;)

1 Octombrie 1976

45 ani – a fost înfiinţat Batalionul 49 Protecţie Antichimică, prin ordinul M.St.M.nr.CL 00716/11.06.1976, în garnizoana Piteşti – cazarma 2728.

                Nucleul acestui batalion a fost constituit din cadrul B.202 Pr.A.Ch..

        – iniţial, subordonat C.T.Ch.;

       – 25.04. 1980, B.49 Pr.A.Ch. a trecut în subordinea Armatei a 3-a;

       – 21.04.1995, a fost resubordonat Armatei 1-a;

      – 10.05.1996, şi-a schimbat denumirea în B.49 Pr.NBC, iar

– la 15.01.2000 în B.49 Ap.NBC, fiind subordonat C.1 A.T.;

                          – B.49 Ap.NBC i se atribuie patronimul “ARGEŞ”

– în 2010, B.49 Ap.CBRN “ARGEŞ”, subordonat D. I. 1 “DACICA” 

B 49 Ap.CBRN a participat cu succes la exerciţiile şi misiunile internaţionale încredinţate în cadrul Forţei de Răspuns NATO  în Germania (2004, 2007 şi 2009), în Cehia (2006), în Italia (2007) şi în Polonia (2008).De asemenea, a participat, în cadrul Grupului Tactic de Luptă Eleno-Bulgaro-Româno-Cipriot (HELBROC) al UE la exerciţii în Grecia în anii 2007, 2008, 2011, 2013 şi 2015.

Drapelul de Luptă al unităţii a fost decorat cu Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, în 2016 la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţare..

18 Octombrie 1595

426 ani – În Ţările Române, ca material incendiar, putea fi folosit chiar petrolul, atestat documentar la 1440 sub denumirea de păcură şi exploatat din ,,fântâni” sau ,,puţuri”. Însuşi Sinan Paşa raporta la Poartă, în octombrie 1595, că oştile Ţării Româneşti au asediat cetatea ridicată de el la Târgovişte folosind ,,artificii, păcură, lumânări incendiare”, temându-se ca aceleaşi mijloace să nu ,,fie folosite şi împotriva întăririi construite de el la Bucureşti, fapt pentru care oştenii săi nu vor să mai rămână acolo”.

La asediul cetăţii Târgovişte, ocupată de turci, oştenii din Ţara Românească  şi  Moldova  au  folosit  pe  lângă  tunuri  şi  puşti şi minarea fortificaţiilor, astfel că ,,Oastea islamică nu s-a putut feri de suferinţele pricinuite de fum, iar de acel fum mulţi se îneca, de cădea ca morţi”.

18 Octombrie 1950

71 ani – a fost înfiinţat Batalionul 42 Chimic, oonform ord.M.St.M. nr.123251/18.10.1950 în garnizoana Făgăraş, subordonat C.I.Tr.Ch.(În prezent B.202 Ap.CBRN “General Gheorghe Telleman”(Intervenţie la dezastre)).

31 Octombrie 1924

97 ani – Prin  aprobarea  ministerială  pe  referatul  nr.665  din

31.10.1924, al Comitetului Consultativ de Gaze a fost înfiinţat ABORATORUL de CERCETĂRI în subordinea Serviciului Apărării Contra Gazelor – Prima instituţie de cercetare ştiinţifică din Armata Română – în Cazarma Sf.GHEORGHE (Malmaison) – din Calea Plevnei.

 A început să funcţioneze în anul 1925;

95 ani – (1926), a fost realizat Detectorul potentiometric P.I. pentru detecţia gazelor de luptă; a fost obţinută cloropicrina şi fosgenul;

90 ani – (1931), Institutul Chimic Militar a fost mutat la Bucureşti în localul Direcţiei Chimice Militare.

    Institutul avea misiunea să pregătească viitorii ofiţeri ingineri chimişti necesari încadrării       funcţiilor importante din cadrul S.A.C.G. A fost desfiinţat în 1935.

01 Noiembrie 2000

21 ani – Reorganizarea S.M.G. şi implicit a Direcţiei Doctrină şi Instrucţie – J7, consfinţeşte încetarea existenţei structurilor centrale ale armelor.

Noua structură are în organică o Secţie Instrucţie organizată pe Birouri – între care menţionăm Biroul Arme cu specialităţile Geniu şi Apărare N.B.C.

15 Noiembrie 1927

94 ani – a început să funcţioneze la Cluj INSTITUTUL CHIMIC MILITAR, înfiinţat prin Decizia Ministerială nr.575/25.06.1927.

20 Noiembrie 1924

97 ani – în localul destinat din cazarma Sf.GHEORGHE (MALMAISON), Bucureşti (Calea Plevnei), au început cursurile ŞCOLII DE APÃRARE CONTRA GAZELOR pentru pregătirea ofiţerilor şi subofiţerilor necesari încadrării Serviciului Apărării Contra Gazelor.

27 Noiembrie 1951

70 ani – Compania 10 Chimică înfiinţată  în baza ordinului 0046354 din 06.07.1949 la       15 iulie 1949, la Craiova, se transformă în Pl. 494 A.Ch. şi se mută la Bacau;

19 Decembrie 1930

91 ani – deciziile delegaţiei permanente a consiliului superior al apărării ţării privind apărarea naţională -şedinţa din 19 decembrie 1930.

25 Decembrie1965

56 ani – a fost înfiinţat LABORATORUL 212 DOZIMETRIE MILITARĂ (conform ordinului M.St.M. nr.CL001456/1965 cu  sediul în Şoseaua Olteniţei nr.202;

A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”:

15.05.2002 – adunarea de constituire

05.09.2002persoană juridică în baza Hotărârii nr.79/A-PJ/2002 emisă de Judecătoria sectorului 4 BUCUREŞTI şi a Statutului propriu de organizare şi funcţionare;

16.10.2002a primit Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patimonial nr.53;

15.11.2003 – subfiliala Buzău (adunarea de constituire);

28.01.2004 – subfiliala Câmpulung Muscel (adunarea de constituire);.

05.01.2005 – filială prin Hotărârea Judecătoriei CÂMPULUNG;

22.02.2004 – subfiliala Huşi(adunarea de constituire);

Prin Hotărârea Adunării generale a A.C.Ch.M.R.R.Costin D. Nenițescu” București, autentificată cu Nr.1862 din 20 octombrie 2004 la Biroul Notarial „LEXUS” București, se aprobă înființarea unei filiale a asociației în localitatea Huși și îl împuternicea pe domunl Lt.col.(r.) BAZARCIUC Toni cu înființarea filialei la Huși.

25.02.2013 – subfiliala Iaşi (adunarea de constituire);

28.02.2013 – subfiliala Vaslui (adunarea de constituire).

Zilele libere care urmează în 2021 sunt:

24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române
2 aprilie – Vinerea mare – Paşte Catolic

4 aprilie (duminică) – Paşte Catolic

5 aprilie (luni) – A doua zi de Paşte Catolic

30 aprilie (vineri) – Vinerea mare – Paşte Ortodox
2 mai (duminică) – Paste Ortodox
3 mai (luni) – A doua zi de Paşte Ortodox
  1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii
  1 iunie (marţi) – Ziua Copilului
  6 iunie (duminică) – Rusalii
  7 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (marţi) – Sfântul Andrei
  1 decembrie (marţi) – Ziua Naţională a României
25 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul
26 decembrie (duminică) – A doua zi a Crăciunului

Trupe Chimice

                         15.05.1923

C.T.Ch.(UM 02581) – BUCUREŞTI

     01.01.1925 – 01.12.1993 – 01.11.2000

B.202 Ap.CBRN “Gl.GHEORGHE TELEMAN”(UM 01776) – HUŞI

    18.10.1950                     03.07.2013  acordarea patronimului

B.49 Ap.CBRN  “ARGEŞ”(UM 01643) – PITEŞTI

    01.10.1976                     15.01.2000  acordarea patronimului

B.72 Ap.CBRN “NEGRU VODĂ”(UM 01752) – SIGHIŞOARA

    15.09.1978                     29.07.1995  acordarea patronimului

B.173 Pr.Ach. (UM 01651) – VASLUI

    14.03.1963 – 15.08.1998

B.187 Pr.Ach. (UM 01659) – ORADEA

     15.03.1963 – 01.02.2000 (30.04.2000)

B.342 Ar.Flc. (UM 01661) – UNGURIU

     24.09.1968  (01.10.1968)  – 31.08.2001

C.Cc.Şt.Ap.CBRN şi Ec. (UM 01642/UM 02512 “C”) – BUCUREŞTI

     31.10.1924

Baza de Instrucţie pentru Apărare C.B.R.N. “MUSCEL” (UM 01634) – CÂMPULUNG        07.05.1931                  01.05.2010 acordarea patronimului                   MUSCEL

Depozitul Central de Tehnică şi Echipamente de Ap.NBC (UM 01635) – UNGURIU

     09.01.1952 – 01.08.2009

S. 263 Rp.Th.Mat.Ch. (UM 01743) – CÂMPULUNG MUSCEL  

     01.10.1945 – 20.10.1973 – 15.10.2002 

Cp. 401 Mijloace Incendiare (UM 01698) – UNGURIU

     01.10.1980 (27.04.1980) – 31.08.2001     

Cp.210 Pr.Ach. (UM 01124) [Cp.234Pr.Ach.(UM 02297 – 16.04.1994)] – IAŞI

     15.07.1949 – xx.xx.20

Academia Tehnică – Facultatea de Chimie Aplicată

     1950

Academia Militară Generală – Catedra pentru Tactica Trupelor Chimice

      01.11. 1955  conform stat de organizare comunicat de M.St.M. cu nr.CL 002232 din 08.03.1955 (Catedra „Tactica armei atomice şi chimice”)

Şcoala Miltară de Protecţie Antichimică

     1951     

Academia Forţelor Terestre – Protecţie Antichimică, Chimie Militară, Apărare NBC, Apărare CBRN

    28.09.1953 – 1956 – Secţia Chimie din Şcoala Militară Tehnică de Artilerie şi Chimie (cazarma CIBIN) 

    21.08.1955 prima promoţie de ofiţeri chimici cu şcolarizare de 3 ani

    01.07.1961 – reorganizarea Şc.Mil.de Inf. şi Int..”N.B.” prin unificare în art., ge., trs., ch. În Şc.Mil.Of.Act.”N.B.”

Am onoarea să vă salut!

Vă aducem la cunoștință republicarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, în  Monitorul Oficialnr. 318 din data de 30 martie a.c.(atașat)

Un comunicat pe subiect a fost publicat pe pagina Trustului de presă al Ministerului Apărării Naționale, în data de 09.04.2021 – http://presamil.ro/cazarea-caminele-de-garnizoana/ .

Precizări privind înscrierea în aplicația INFOCAZARE și efectuarea de rezervări:

http://infocazare.mapn.ro/Account/Login?ReturnUrl=%2F

1. Pensionarii militari se pot înregistra în aplicație începând cu data de 5 aprilie 2021. Formularul de înregistrare este similar cu cel al angajaților M.Ap.N., dar cu diferența că în locul codului de angajat va fi completat numărul dosarului de pensie.

2. Pensionarii militari vor putea face rezervări pentru litoral prin această aplicație începând cu anul 2022. În anul 2021 camerele vor fi alocate pensionarilor militari în baza rapoartelor înaintate de aceștia în cursul anului trecut. Pentru restul cazărilor pot fi făcute rezervări fără restricții.

  Cu respect,

Mr. Magda ȘERBAN

Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 21 ianuarie 2021   pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

       Cu stimă,

       PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R.  ,,Alexandru Ioan Cuza”

     General locotenent (rtr.)  //NECULAI  BĂHNĂREANU//

Am onoarea, Spre informare şi conformare!
Responsabilul Asociaţiei este  dl. col.(rtr.) Anorocioaei Turel-0724323249, anotur@yahoo.com 

Multă sănătate! Vaccinare uşoară!
Cu recunoştinţă

De la: ANCMRRCENTRAL <ancmrrcentral@yahoo.com>

Trimis: joi, 21 ianuarie 2021, 21:32:35 EET

Subiect: Cerere formular 230

                      Domnilor    Preşedinţi,

           În anul 2020, un număr important de filiale judeţene şi din sectoarele municipiului Bucureşti (28 din 46, iar ca număr de formulare completate şi depuse, între 10 şi 262/filială) au făcut, din preocuparea de a completa şi depune la CPS a MApN (prin ANCMRR) a formularelor 230, o importantă sursă de venit la bugetele proprii. Fac încă un apel, şi în acest an, către filialele care nu au valorificat până în prezent această facilitate, că se merită să facă un mic efort pentru a convinge membri să completeze formularul 230.

         Vă prezint, în cotinuare, modul în care se va proceda în acest an:                                     baza legală: 

          – Ordinul A.N.A.F. nr. 15/2021 text publicat în M.Of. al    României  nr. 34 din 12 ianuarie 2021;

Organ fiscal competent:

–      C.P.S. a M.Ap.N. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de aceasta (centralizat – ANCMRR, pe bază de borderou);

–      organele financiare de unitate pentru militarii activi (sarcină proprie);

–       A.N.A.F. – urile de domiciliu pentru civili, inclusiv cei care lucrează în unităţi militare (sarcină proprie);

–      C.P.S. a S.R.I. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de aceasta (centralizat – ANCMRR prin împuternicit cu borderou);

–  A.N.A.F.- urile de domiciliu pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de C.P.S. a M.A.I (sarcină proprie).

                   – termen limită: 25.05.2021;

                   – modalitate de depunere a formularelor 230: centralizată, pe bază de borderou, după principiul, cu cât mai repede şi corect, cu atât mai bine;

                     CONDITIE OBLIGATORIE (conform pct. 25 si 26 din Anexa nr.1 la Ordin A.N.A.F. nr. 15/2021):

Capitolul VII  Virarea sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult

25.                Virarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în 90 de zile sde la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data expirării termenului legal de exercitare a opțiunii, potrivit legii.

26.                       Înainte de transmiterea borderoului către unitatea de trezorerie în vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate are obligația să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit legii. În situația în care entitatea beneficiară nu îndeplinește această condiție, compartimentul de specialitate informează contribuabilul că organul fiscal nu poate efectua transferul sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, precum și motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.

Scopul acestei atentionari este de a preveni neîmplinirile din anul 2020, când au fost FILIALE care, deşi au completat şi depus formulare 230, nu au primit sumele de bani cuvenite datorită acestei condiţionari (vezi prevederile Legii nr. 30/2019 si ale Ordinului ANAF nr. 819/2019 – prezentate in extras).      

                              – PROCEDURĂ:

– se descarcă formularul 230 şi Instrucţiunile de completare de pe site-ul  ANCMRRCENTRL sau de pe site-ul A.N.A.F.;

– se completează pe fiecare formular, de către persoana desemnată la fiecare filială să se ocupe de această activitate, anul, respectiv 2020 şi rubricile de la Secţiunea II punctul 2, fără bifarea căsuţei „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” (aceasta va fi completata sau nu de catre contribuabil) şi a sumei (aceasta va fi calculată şi completată de C.P.S. sau A.N.A.F.-ul de domiciliu);

– ulterior, se completeză, cu  majuscule, de către fiecare persoană care consimte să dispună asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii, rubricele de la Secţiunea I şi semnătura la fnal în rubrica „Semnătura contribuabilului” (atenţie mărită la corectitudinea înscrierii codului numeric personal). Pentru operativitate în derularea operaţiunilor de către organul fiscal competent este bine să se completeze şi adresa de e-mail şi în special numărul de telefon;

– în cazul în care la Secţiunea II, rubrica „Procentul din impozit (%)” se optează pentru fracţionarea procentului de 3,5% din impozit şi repartizarea acestuia către mai multe entitaţi nonprofit/unităţi de cult se vor completa şi numărul corespunzător de anexe, semnate de contribuabil şi ataşate la formularul de bază;

– începând cu 15.02.2021, ANCMRR centralizează formularele primite de la filiale şi le depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I. Trimiterea formularelor de către filiale şi depunerea acestora de către ANCMRR se poate face în mai multe etape, dar nu mai târziu de 25.05.2021 (ultima zi în care se pot depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I..

       Corectitudinea completării formularelor 230 şi numărul acestora vor determina valoarea sumei ce va reveni fiecărei filiale. Rog filialele care nu s-au conformat prevederilor art. 48 din STATUT şi nu au depus în contul ANCMRR suma reprezentând 20% din încasările pe 2% şi 3,5% primite de la C.P.S. a M.Ap.N. în anul 2020, să se conformeze cât mai urgent. 

ATENŢIE!

               NU se admit formulare vechi. Dacă au fost expediate asemenea formulare către CPS a MApN, acestea vor fi anulate.

               Fiecare contribuabil trebuie să consimtă asupra destinaţiei a celor 3,5% din impozitul pe venit din anul 2020.

              Punct de contact: col. Moldoveanu Constantin :

  – tf. mob. 0739 923 054       

 Vă dorim succes!

PREŞEDINTELE ANCMRR „A.I.Cuza”

       General locotenent (rtg.) Neculai BĂHNĂRANU

ANEXE 

1 .COMUNICAT  referitor la Ordinul A.N.A.F. nr. 15/2021 privitor la

completarea şi depunerea la CPS a MApN (prin ANCMRR) a formularelor 230

2. CERERE – Formular 230

3. Procedura ANAF.

4. Extras din Legea 227 /2015

Comunicat de presa nr. 7/ 12.01.2021Centrele militare au început preluarea solicitărilor pensionarilor pentru vaccinarea împotriva COVID-19Centrele militare zonale, județene sau de sector au început să preia solicitările pensionarilor militari cu vârsta de peste 65 de ani, veteranilor și văduvelor de război care își exprimă dorința de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2.Aceștia fac parte din prima grupă de prioritate a etapei a II-a de vaccinare, împreună cu persoanele care sunt înregistrate cu boli cronice, cu personalul din serviciul de luptă permanent, personalul aeronautic, personalul militar și civil participant sau aflat în pregătire pentru misiuni și operaţii desfășurate în afara teritoriului național, cel de la misiunile permanente, cu personalul care execută misiuni în sprijinul altor instituții, precum și cu persoanele care ocupă funcții-cheie în structura MApN și cu personalul, studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ.Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a făcut apel la camaraderia personalului MApN eligibil pentru prima grupă de prioritate a etapei a II-a și a solicitat structurilor responsabile analizarea posibilității de vaccinare, cu prioritate, a veteranilor de război și a pensionarilor militari care au probleme de sănătate.În centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinați și membrii de familie ai pensionarilor militari, veteranilor și văduvelor de război (soț sau soție, copiii, precum și persoane aflate în întreținere legală), care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina, în funcție de etapa în care se încadrează, conform strategiei naționale de vaccinare (etapele II și III).Pensionarii militari, veteranii și văduvele de război vor fi planificați prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. Acestea au pregătit și instruit personalul care, începând de luni, 11 ianuarie, a început preluarea apelurilor telefonice de la pensionarii militari. La începerea propriu-zisă a procesului de vaccinare, operatorii din centrele militare îi vor contacta pe pensionarii militari – care și-au exprimat intenția de vaccinare – cu minim 48 de ore înainte de administrarea vaccinului, pentru programare în centrele de vaccinare aparținând MApN.Apelurile telefonice sunt preluate de centrele militare în regim permanent, inclusiv în zilele nelucrătoare.Pentru personalul care nu se poate deplasa se vor organiza, prin grija centrelor de vaccinare, în funcție de situație, echipe mobile care vor executa vaccinarea. În situațiile în care personalul militar în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandanții unităților și centrelor militare vor solicita sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din rețeaua Ministerului Sănătății, mai apropiate de zona de domiciliu.Reamintim că, pentru informarea pensionarilor militari, a veteranilor și văduvelor de război cu privire la procedura de înscriere pentru vaccinare, pe spatele cuponului de pensie aferent lunilor ianuarie și februarie, a fost înscris un mesaj prin care beneficiarii care doresc să se vaccineze se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu pentru informații suplimentare și pentru programare. De asemenea, în momentul operaționalizării centrelor de vaccinare aparținând MApN din fiecare județ, centrele militare vor posta pe paginile de facebook proprii informații suplimentare referitoare la vaccinare.Vaccinarea personalul militar și civil care activează în Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, retragere și veteranilor de război se va face exclusiv prin exprimarea opțiunii în mod voluntar. Biroul presă

Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22

Nr. 6 din 08.01.2021

MApN pregătește vaccinarea personalului

eligibil pentru etapa a II-a

În pregătirea trecerii la vaccinarea personalului eligibil pentru etapa a II-a de vaccinare, estimată de Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) să înceapă în a doua jumătate a lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a stabilit măsurile organizatorice pentru imunizarea voluntară a personalului militar și civil care activează în Armata României, respectiv militarii în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război.
În acest sens au fost stabilite două grupe de prioritate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute de strategia națională.

În prima grupă de prioritate sunt cuprinse persoanele care optează pentru vaccinare și care sunt înregistrate cu boli cronice, în funcție de indicația terapeutică, pensionarii militari cu vârsta de peste 65 de ani, veteranii și văduvele de război. De asemenea, va fi vaccinat personalul din serviciul de luptă permanent, personalul aeronautic (membri ai echipajelor, personal tehnic, controlori de trafic aerian etc), personalul militar și civil participant sau aflat în pregătire pentru misiuni și operaţii desfășurate în afara teritoriului național, dar și cel de la misiunile permanente, precum și personalul care execută misiuni în sprijinul altor instituții (MAI, Ministerul Sănătății etc). Din această grupă de vaccinare vor face parte și persoanele care ocupă funcții-cheie în structura MApN, precum și personalul, studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ (conform recomandărilor de vaccinare pe criterial de vârstă).

Cea de a doua grupă a acestei etape se adresează personalului militar și civil în activitate, care nu a fost cuprins în grupele de prioritate anterioare, pensionarilor militari cu vârsta sub 65 de ani ș irezerviștilor voluntari.

În centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinați și membrii de familie ai personalului eligibil (soț sau soție, copiii, precum și persoane aflate în întreținere legală), care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina, în funcție de etapa în care se încadrează, conform strategiei naționale de vaccinare (etapele II și III).

Pentru vaccinarea personalului prevăzut mai sus, MApN va înființa centre de vaccinare proprii, care vor fi evaluate și acreditate de Direcția medicală a ministerului, comunicate Institutului Național de Sănătate Publică, prin CNCAV, și incluse în Registrul electronic național de vaccinare, precum și în aplicația informatică dedicată (Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19).

Unitățile militare vor planifica, în centrele de vaccinare ale MApN, vaccinarea personalului și rezerviștilor voluntari proprii, iar pensionarii militari, veteranii și văduvele de război vor fi planificați prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. Fiecare centru de vaccinare va fi prevăzut cu unul sau mai multe puncte de vaccinare, care vor funcționa zilnic între orele 8.00 – 20.00, inclusive în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Informarea pensionarilor militari, a veteranilor și văduvelor de război cu privire la procedura de înscriere pentru vaccinare și programarea efectivă a acestora se va face prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. În acest sens, printr-un mesaj inserat de Casa de pensii sectorială a MApN pe spatele cuponului de pensie, pensionarii militari și veteranii de război vor fi anunțați că, în situația în care își exprimă consimțământul pentru a se vaccina împotriva COVID-19, se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, pentru programare și informații suplimentare.

Pentru personalul care nu se poate deplasa, se vor organiza prin grija centrelor de vaccinare, în funcție de situație, echipe mobile care vor executa vaccinarea. În situațiile în care personalul militar în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandanții unităților și centrelor militare vor solicita sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din rețeaua Ministerului Sănătații, mai apropiate de zona de domiciliu.

În vederea unei bune informări și programării pentru vaccinare, numărul posturilor din call-center-urile deservite de militari va fi sporit, iar programul de funcționare a modulelor de planificare la vaccinare va fi zilnic între orele 08.00 – 22.00, inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale.

Vaccinarea personalul militar și civil care activează în Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, retragere și veteranilor de război se va face exclusiv prin exprimarea opțiunii în mod voluntar.

              Biroul presă

În data de 31. 10. 2020, decanul de vârstă al Asociației
Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere „Costin D. Nenițescu”
colonelul (rtr.), veteran de război, Patras Laurențiu a încetat din viață.
Pe 18 ianuarie 2021 ar fi împlinit 95 de ani.
Adresăm condoleanțele noastre familiei indoliate, și ne exprimăm compasiunea cu aceasta.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în împărăția Sa!

A apărut Nr.18 /2020, al Revistei de Chimie Militară

FORUMULSTRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

 COMUNICAT

 In data de 29.07.2020, la sediul Ministerului Apărării Naţionale,  s-a desfăşurat o reuniune informală cu participarea reprezentanţilor structurilor asociative care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului dl. Marius Balu, reuniune SOLICITATA de domnul secretar de stat.

La activitatea au participat din partea FORUMULUI (ca reprezentanti ai structurilor ministerului apararii )1.Col. rtr. Marian TUDOR- Presedinte in exercitiu al Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN2. Gl.lt.r Neculai BAHNAREANU – Presedintele ANCMRR ,,A.I. CUZA”3. Gl lt.r Virgil BALACEANU – Presedinte AORR           Domnul  secretar de stat Marius BALU a fost insotit de dl. gl. mr. Florin JIANU – sef D.G.F.C. si  col. Valeriu ROSU -loctiitorul sefului DRPCVP. In cadrul discutiilor s-a analizat posibilitatea realizarii unei strategii comune pentru sustinerea in Parlament a PLX 199, in special dupa reintoarcerea acestui document la comisiile de aparare si munca pentru elaborarea raportului comun in vederea prezentarii, in aceasta sesiune, in cadrul plenului Camerei Deputatilor.

Chiar daca punctele de vedere exprimate au vizat in principal sustinerea amendamentelor propuse de minister au fost subliniate si multe neclaritati privind aceste amendamente, neclaritati reiesite din multitudinea de opinii aparute dupa elaborarea acestui document.

A reiesit, cu claritate, faptul ca armonizarea ideilor si opiniilor, trebuie sa urmareasca sustinerea acelor amendamente care privesc inlaturarea discriminarii si inechitatilor din sistemul pensiilor militare care, in opinia unor parlamentari ar insemna cresterea bunastarii militarilor ca si cum acestia nu ar fi tot romani.

Avand in vedere faptul ca nu am analizat documentele elaborate de fiecare comisie in parte, nici macar raportul comun ( nu au putut fi prezentate ) s-a stabilit ca pana la urmatoarea sedinta comuna a celor doua comisii sa se revada fiecare amendament, in parte, pentru prezentarea unei singure motivari pentru admitere sau respingere.

In cazul in care la nivelul structurilor asociative, componente ale FORUMULUI,  exista date si puncte de vedere pe tema PLX 199 rog ca acestea sa fie transmise, secretariatului FORUMULUI, pentru elaborarea unui punct de vedere comun.

Totodata, solicitam tuturor structurilor de conducere ale asociatiilor militarilor, sa FACA EFORTURI PENTRU A NU TRANSFORMA LUPTA PENTRU CASTIGAREA UNOR DREPTURI STABILITE DE CONSTITUTIE SI LEGE, INTRO COMPETITIE, TIP CINE TRANSMITE MAI RAPID O INFORMATIE, INFORMATIE CE SE POATE DOVEDI NEFONDATA SI TRANSMISA IN ALTE SCOPURI.

In cadrul FORUMULUI, dorim sa asiguram un cadru real si corect de dezbatere si de cautare a celor mai eficiente solutii pentru solutionarea problemelor cu care ne confruntam. Nu trebuie sa ajungem masa de manevra a politicului, indiferent de  forma sub care se manifesta.          In speranta ca, pana pe 04.08.2020, vom putea realiza un punct de vedere comun ,vom informa membrii structurilor asociative cu modalitatea de realizare  si prezentare a opiniilor noastrePresedintele FORUMULUI

Col(rtr) Marian TUDOR

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other