Vă transmitem anexat  Hotărârea  Şedinţei Biroului Permanent Central al ANCMRR  din 21 ianuarie 2021   pe care vă rugăm să o prezentaţi membrilor   filialei şi să dispuneţi măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

       Cu stimă,

       PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R.  ,,Alexandru Ioan Cuza”

     General locotenent (rtr.)  //NECULAI  BĂHNĂREANU//

Am onoarea, Spre informare şi conformare!
Responsabilul Asociaţiei este  dl. col.(rtr.) Anorocioaei Turel-0724323249, anotur@yahoo.com 

Multă sănătate! Vaccinare uşoară!
Cu recunoştinţă

De la: ANCMRRCENTRAL <ancmrrcentral@yahoo.com>

Trimis: joi, 21 ianuarie 2021, 21:32:35 EET

Subiect: Cerere formular 230

                      Domnilor    Preşedinţi,

           În anul 2020, un număr important de filiale judeţene şi din sectoarele municipiului Bucureşti (28 din 46, iar ca număr de formulare completate şi depuse, între 10 şi 262/filială) au făcut, din preocuparea de a completa şi depune la CPS a MApN (prin ANCMRR) a formularelor 230, o importantă sursă de venit la bugetele proprii. Fac încă un apel, şi în acest an, către filialele care nu au valorificat până în prezent această facilitate, că se merită să facă un mic efort pentru a convinge membri să completeze formularul 230.

         Vă prezint, în cotinuare, modul în care se va proceda în acest an:                                     baza legală: 

          – Ordinul A.N.A.F. nr. 15/2021 text publicat în M.Of. al    României  nr. 34 din 12 ianuarie 2021;

Organ fiscal competent:

–      C.P.S. a M.Ap.N. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de aceasta (centralizat – ANCMRR, pe bază de borderou);

–      organele financiare de unitate pentru militarii activi (sarcină proprie);

–       A.N.A.F. – urile de domiciliu pentru civili, inclusiv cei care lucrează în unităţi militare (sarcină proprie);

–      C.P.S. a S.R.I. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de aceasta (centralizat – ANCMRR prin împuternicit cu borderou);

–  A.N.A.F.- urile de domiciliu pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere deservite de C.P.S. a M.A.I (sarcină proprie).

                   – termen limită: 25.05.2021;

                   – modalitate de depunere a formularelor 230: centralizată, pe bază de borderou, după principiul, cu cât mai repede şi corect, cu atât mai bine;

                     CONDITIE OBLIGATORIE (conform pct. 25 si 26 din Anexa nr.1 la Ordin A.N.A.F. nr. 15/2021):

Capitolul VII  Virarea sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult

25.                Virarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în 90 de zile sde la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data expirării termenului legal de exercitare a opțiunii, potrivit legii.

26.                       Înainte de transmiterea borderoului către unitatea de trezorerie în vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate are obligația să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit legii. În situația în care entitatea beneficiară nu îndeplinește această condiție, compartimentul de specialitate informează contribuabilul că organul fiscal nu poate efectua transferul sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, precum și motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.

Scopul acestei atentionari este de a preveni neîmplinirile din anul 2020, când au fost FILIALE care, deşi au completat şi depus formulare 230, nu au primit sumele de bani cuvenite datorită acestei condiţionari (vezi prevederile Legii nr. 30/2019 si ale Ordinului ANAF nr. 819/2019 – prezentate in extras).      

                              – PROCEDURĂ:

– se descarcă formularul 230 şi Instrucţiunile de completare de pe site-ul  ANCMRRCENTRL sau de pe site-ul A.N.A.F.;

– se completează pe fiecare formular, de către persoana desemnată la fiecare filială să se ocupe de această activitate, anul, respectiv 2020 şi rubricile de la Secţiunea II punctul 2, fără bifarea căsuţei „Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” (aceasta va fi completata sau nu de catre contribuabil) şi a sumei (aceasta va fi calculată şi completată de C.P.S. sau A.N.A.F.-ul de domiciliu);

– ulterior, se completeză, cu  majuscule, de către fiecare persoană care consimte să dispună asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii, rubricele de la Secţiunea I şi semnătura la fnal în rubrica „Semnătura contribuabilului” (atenţie mărită la corectitudinea înscrierii codului numeric personal). Pentru operativitate în derularea operaţiunilor de către organul fiscal competent este bine să se completeze şi adresa de e-mail şi în special numărul de telefon;

– în cazul în care la Secţiunea II, rubrica „Procentul din impozit (%)” se optează pentru fracţionarea procentului de 3,5% din impozit şi repartizarea acestuia către mai multe entitaţi nonprofit/unităţi de cult se vor completa şi numărul corespunzător de anexe, semnate de contribuabil şi ataşate la formularul de bază;

– începând cu 15.02.2021, ANCMRR centralizează formularele primite de la filiale şi le depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I. Trimiterea formularelor de către filiale şi depunerea acestora de către ANCMRR se poate face în mai multe etape, dar nu mai târziu de 25.05.2021 (ultima zi în care se pot depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I..

       Corectitudinea completării formularelor 230 şi numărul acestora vor determina valoarea sumei ce va reveni fiecărei filiale. Rog filialele care nu s-au conformat prevederilor art. 48 din STATUT şi nu au depus în contul ANCMRR suma reprezentând 20% din încasările pe 2% şi 3,5% primite de la C.P.S. a M.Ap.N. în anul 2020, să se conformeze cât mai urgent. 

ATENŢIE!

               NU se admit formulare vechi. Dacă au fost expediate asemenea formulare către CPS a MApN, acestea vor fi anulate.

               Fiecare contribuabil trebuie să consimtă asupra destinaţiei a celor 3,5% din impozitul pe venit din anul 2020.

              Punct de contact: col. Moldoveanu Constantin :

  – tf. mob. 0739 923 054       

 Vă dorim succes!

PREŞEDINTELE ANCMRR „A.I.Cuza”

       General locotenent (rtg.) Neculai BĂHNĂRANU

ANEXE 

1 .COMUNICAT  referitor la Ordinul A.N.A.F. nr. 15/2021 privitor la

completarea şi depunerea la CPS a MApN (prin ANCMRR) a formularelor 230

2. CERERE – Formular 230

3. Procedura ANAF.

4. Extras din Legea 227 /2015

Comunicat de presa nr. 7/ 12.01.2021Centrele militare au început preluarea solicitărilor pensionarilor pentru vaccinarea împotriva COVID-19Centrele militare zonale, județene sau de sector au început să preia solicitările pensionarilor militari cu vârsta de peste 65 de ani, veteranilor și văduvelor de război care își exprimă dorința de imunizare împotriva virusului SARS-CoV-2.Aceștia fac parte din prima grupă de prioritate a etapei a II-a de vaccinare, împreună cu persoanele care sunt înregistrate cu boli cronice, cu personalul din serviciul de luptă permanent, personalul aeronautic, personalul militar și civil participant sau aflat în pregătire pentru misiuni și operaţii desfășurate în afara teritoriului național, cel de la misiunile permanente, cu personalul care execută misiuni în sprijinul altor instituții, precum și cu persoanele care ocupă funcții-cheie în structura MApN și cu personalul, studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ.Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a făcut apel la camaraderia personalului MApN eligibil pentru prima grupă de prioritate a etapei a II-a și a solicitat structurilor responsabile analizarea posibilității de vaccinare, cu prioritate, a veteranilor de război și a pensionarilor militari care au probleme de sănătate.În centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinați și membrii de familie ai pensionarilor militari, veteranilor și văduvelor de război (soț sau soție, copiii, precum și persoane aflate în întreținere legală), care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina, în funcție de etapa în care se încadrează, conform strategiei naționale de vaccinare (etapele II și III).Pensionarii militari, veteranii și văduvele de război vor fi planificați prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. Acestea au pregătit și instruit personalul care, începând de luni, 11 ianuarie, a început preluarea apelurilor telefonice de la pensionarii militari. La începerea propriu-zisă a procesului de vaccinare, operatorii din centrele militare îi vor contacta pe pensionarii militari – care și-au exprimat intenția de vaccinare – cu minim 48 de ore înainte de administrarea vaccinului, pentru programare în centrele de vaccinare aparținând MApN.Apelurile telefonice sunt preluate de centrele militare în regim permanent, inclusiv în zilele nelucrătoare.Pentru personalul care nu se poate deplasa se vor organiza, prin grija centrelor de vaccinare, în funcție de situație, echipe mobile care vor executa vaccinarea. În situațiile în care personalul militar în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandanții unităților și centrelor militare vor solicita sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din rețeaua Ministerului Sănătății, mai apropiate de zona de domiciliu.Reamintim că, pentru informarea pensionarilor militari, a veteranilor și văduvelor de război cu privire la procedura de înscriere pentru vaccinare, pe spatele cuponului de pensie aferent lunilor ianuarie și februarie, a fost înscris un mesaj prin care beneficiarii care doresc să se vaccineze se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu pentru informații suplimentare și pentru programare. De asemenea, în momentul operaționalizării centrelor de vaccinare aparținând MApN din fiecare județ, centrele militare vor posta pe paginile de facebook proprii informații suplimentare referitoare la vaccinare.Vaccinarea personalul militar și civil care activează în Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, retragere și veteranilor de război se va face exclusiv prin exprimarea opțiunii în mod voluntar. Biroul presă

Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22

Nr. 6 din 08.01.2021

MApN pregătește vaccinarea personalului

eligibil pentru etapa a II-a

În pregătirea trecerii la vaccinarea personalului eligibil pentru etapa a II-a de vaccinare, estimată de Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) să înceapă în a doua jumătate a lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a stabilit măsurile organizatorice pentru imunizarea voluntară a personalului militar și civil care activează în Armata României, respectiv militarii în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război.
În acest sens au fost stabilite două grupe de prioritate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute de strategia națională.

În prima grupă de prioritate sunt cuprinse persoanele care optează pentru vaccinare și care sunt înregistrate cu boli cronice, în funcție de indicația terapeutică, pensionarii militari cu vârsta de peste 65 de ani, veteranii și văduvele de război. De asemenea, va fi vaccinat personalul din serviciul de luptă permanent, personalul aeronautic (membri ai echipajelor, personal tehnic, controlori de trafic aerian etc), personalul militar și civil participant sau aflat în pregătire pentru misiuni și operaţii desfășurate în afara teritoriului național, dar și cel de la misiunile permanente, precum și personalul care execută misiuni în sprijinul altor instituții (MAI, Ministerul Sănătății etc). Din această grupă de vaccinare vor face parte și persoanele care ocupă funcții-cheie în structura MApN, precum și personalul, studenții și elevii instituțiilor militare de învățământ (conform recomandărilor de vaccinare pe criterial de vârstă).

Cea de a doua grupă a acestei etape se adresează personalului militar și civil în activitate, care nu a fost cuprins în grupele de prioritate anterioare, pensionarilor militari cu vârsta sub 65 de ani ș irezerviștilor voluntari.

În centrele de vaccinare organizate de MApN vor putea fi vaccinați și membrii de familie ai personalului eligibil (soț sau soție, copiii, precum și persoane aflate în întreținere legală), care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina, în funcție de etapa în care se încadrează, conform strategiei naționale de vaccinare (etapele II și III).

Pentru vaccinarea personalului prevăzut mai sus, MApN va înființa centre de vaccinare proprii, care vor fi evaluate și acreditate de Direcția medicală a ministerului, comunicate Institutului Național de Sănătate Publică, prin CNCAV, și incluse în Registrul electronic național de vaccinare, precum și în aplicația informatică dedicată (Platforma națională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19).

Unitățile militare vor planifica, în centrele de vaccinare ale MApN, vaccinarea personalului și rezerviștilor voluntari proprii, iar pensionarii militari, veteranii și văduvele de război vor fi planificați prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. Fiecare centru de vaccinare va fi prevăzut cu unul sau mai multe puncte de vaccinare, care vor funcționa zilnic între orele 8.00 – 20.00, inclusive în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Informarea pensionarilor militari, a veteranilor și văduvelor de război cu privire la procedura de înscriere pentru vaccinare și programarea efectivă a acestora se va face prin intermediul centrelor militare județene, de sector sau zonale. În acest sens, printr-un mesaj inserat de Casa de pensii sectorială a MApN pe spatele cuponului de pensie, pensionarii militari și veteranii de război vor fi anunțați că, în situația în care își exprimă consimțământul pentru a se vaccina împotriva COVID-19, se pot adresa centrului militar de pe raza de domiciliu, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, pentru programare și informații suplimentare.

Pentru personalul care nu se poate deplasa, se vor organiza prin grija centrelor de vaccinare, în funcție de situație, echipe mobile care vor executa vaccinarea. În situațiile în care personalul militar în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război sau membrii de familie ai acestora nu se pot deplasa la centrele de vaccinare ale MApN, comandanții unităților și centrelor militare vor solicita sprijinul Direcțiilor de Sănătate Publică pentru programarea acestora la alte centre de vaccinare, din rețeaua Ministerului Sănătații, mai apropiate de zona de domiciliu.

În vederea unei bune informări și programării pentru vaccinare, numărul posturilor din call-center-urile deservite de militari va fi sporit, iar programul de funcționare a modulelor de planificare la vaccinare va fi zilnic între orele 08.00 – 22.00, inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale.

Vaccinarea personalul militar și civil care activează în Armata României, respectiv a militarilor în rezervă, retragere și veteranilor de război se va face exclusiv prin exprimarea opțiunii în mod voluntar.

              Biroul presă

În data de 31. 10. 2020, decanul de vârstă al Asociației
Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere „Costin D. Nenițescu”
colonelul (rtr.), veteran de război, Patras Laurențiu a încetat din viață.
Pe 18 ianuarie 2021 ar fi împlinit 95 de ani.
Adresăm condoleanțele noastre familiei indoliate, și ne exprimăm compasiunea cu aceasta.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în împărăția Sa!

A apărut Nr.18 /2020, al Revistei de Chimie Militară

FORUMULSTRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE  MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

 COMUNICAT

 In data de 29.07.2020, la sediul Ministerului Apărării Naţionale,  s-a desfăşurat o reuniune informală cu participarea reprezentanţilor structurilor asociative care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului dl. Marius Balu, reuniune SOLICITATA de domnul secretar de stat.

La activitatea au participat din partea FORUMULUI (ca reprezentanti ai structurilor ministerului apararii )1.Col. rtr. Marian TUDOR- Presedinte in exercitiu al Forumului Structurilor Asociative din SNAOPSN2. Gl.lt.r Neculai BAHNAREANU – Presedintele ANCMRR ,,A.I. CUZA”3. Gl lt.r Virgil BALACEANU – Presedinte AORR           Domnul  secretar de stat Marius BALU a fost insotit de dl. gl. mr. Florin JIANU – sef D.G.F.C. si  col. Valeriu ROSU -loctiitorul sefului DRPCVP. In cadrul discutiilor s-a analizat posibilitatea realizarii unei strategii comune pentru sustinerea in Parlament a PLX 199, in special dupa reintoarcerea acestui document la comisiile de aparare si munca pentru elaborarea raportului comun in vederea prezentarii, in aceasta sesiune, in cadrul plenului Camerei Deputatilor.

Chiar daca punctele de vedere exprimate au vizat in principal sustinerea amendamentelor propuse de minister au fost subliniate si multe neclaritati privind aceste amendamente, neclaritati reiesite din multitudinea de opinii aparute dupa elaborarea acestui document.

A reiesit, cu claritate, faptul ca armonizarea ideilor si opiniilor, trebuie sa urmareasca sustinerea acelor amendamente care privesc inlaturarea discriminarii si inechitatilor din sistemul pensiilor militare care, in opinia unor parlamentari ar insemna cresterea bunastarii militarilor ca si cum acestia nu ar fi tot romani.

Avand in vedere faptul ca nu am analizat documentele elaborate de fiecare comisie in parte, nici macar raportul comun ( nu au putut fi prezentate ) s-a stabilit ca pana la urmatoarea sedinta comuna a celor doua comisii sa se revada fiecare amendament, in parte, pentru prezentarea unei singure motivari pentru admitere sau respingere.

In cazul in care la nivelul structurilor asociative, componente ale FORUMULUI,  exista date si puncte de vedere pe tema PLX 199 rog ca acestea sa fie transmise, secretariatului FORUMULUI, pentru elaborarea unui punct de vedere comun.

Totodata, solicitam tuturor structurilor de conducere ale asociatiilor militarilor, sa FACA EFORTURI PENTRU A NU TRANSFORMA LUPTA PENTRU CASTIGAREA UNOR DREPTURI STABILITE DE CONSTITUTIE SI LEGE, INTRO COMPETITIE, TIP CINE TRANSMITE MAI RAPID O INFORMATIE, INFORMATIE CE SE POATE DOVEDI NEFONDATA SI TRANSMISA IN ALTE SCOPURI.

In cadrul FORUMULUI, dorim sa asiguram un cadru real si corect de dezbatere si de cautare a celor mai eficiente solutii pentru solutionarea problemelor cu care ne confruntam. Nu trebuie sa ajungem masa de manevra a politicului, indiferent de  forma sub care se manifesta.          In speranta ca, pana pe 04.08.2020, vom putea realiza un punct de vedere comun ,vom informa membrii structurilor asociative cu modalitatea de realizare  si prezentare a opiniilor noastrePresedintele FORUMULUI

Col(rtr) Marian TUDOR