MESAJUL

ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

“COSTIN D. NENIŢESCU”

adresat CHIMIŞTILOR MILITARI în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde vă aflați DOMNIILE DUMNEAVOASTRĂ,  cu ocazia Zilei Trupelor de Apărare CBRN  “De la Chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic  la APĂRAREA Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară.” 

                                                          15.05.1923–15.05.2024

Este arhicunoscut că “arma chimică”, în accepţiunea modernă a apărut în timpul Primului Război Mondial, odată cu  folosirea  “gazelor de luptă”,  în  scopul  nimiciri forței vii.  

De-a  lungul mileniilor, în cadrul conflictelor sau războaielor, oamenii  au folosit diverse substanțe

 toxice, fie otrăvuri obţinute din plante sau   minerale, cu  care  la inceput  şi-au uns săgețile sau săbiile aducătoare de moarte, iar mai târziu le-au folosit ca încărcătură pentru diverse dispozitive şi echipamente de luptă, fie substanţe toxice sintetizate în laborator care au constituit încărcatura bombelor şi rachetelor folosite în conflictele armate din secolele XIX-XX. Astfel putem aminti câteva utilizări păstrate în paginile de istorie: Bătălia de la Valea Albă–Războieni-26.07.1476, Asediul Cetății de la Târgoviște-16-18.10.1595, Bătălia de la Stănilești, meșteșugul cu otravă-19-21.07.1711.  

Până la izbucnirea Primului Război Mondial au apărut multe invenţii, precum telegraful, motorul cu  ardere internă, gaze toxice, aruncătoarele de gaze, geroplanul şi submarinul, care au fost  testate,  perfecţionate şi aplicate în Marele Război. Acest război a fost cel dintâi beneficiar global al  dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei.

La intrarea României în război, în 1916, întrebuinţarea “armei chimice” pe diferite teatre de operaţiuni era în plină evoluţie, ceea ce a determinat apariţia în armatele beligerante a unor formaţiuni şi servicii specializate, responsabile cu întrebuinţarea gazelor de luptă, precum şi de realizare a măsurilor de protecţie.

Primul atac cu gaze pe frontul român a fost înregistrat pe 1/2 septembrie 1916, la marginea satului ORLAT, jud.SIBIU, în pregătirea bătăliei de la SIBIU (13/26-15/28 septembrie 1916)–Armata   9 germană a folosit proiectile de artilerie încărcate cu o substanţă iritant-lacrimogenă determinând înlocuirea Regimentului 5 Vânători cu Regimentul 1 Grăniceri.

La 28 aprilie 1917, lt.col. medic Laurenţiu Bârzotescu–şeful de stat major al Serviciului Sanitar al Armatei, a editat ,,Instrucţiuni asupra protecţiunii împotriva gazelor asfixiante”.  

La 31 mai 1917, Ministerul de Război hotărăşte ca pe lângă Direcţiunea Generalã a Muniţiilor, condusă de inginerul Anghel Saligny, să se înfiinţeze SERVICIUL DE STUDII AL PROTECŢIEI CONTRA GAZELOR ASFIXIANTE, care să aibã în compunere un Laborator pentru studiul gazelor asfixiante şi un Atelier de reparat măşti. La conducerea acestui serviciu a fost numit profesorul universitar doctor Nicolae Costăchescu, şeful Laboratorului de chimie organică al Universităţii din Iaşi.

Ordinul Circular no.12071 din 26 octombrie 1917, este primul ordin transmis în întreaga armată română pentru aplicarea prescripţiilor din broşura “Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” semnat de gl.c.a.adj.Constantin Prezan, şeful Statului Major General al Armatei-“

 La Marele Cartier General (M.C.G.)-Serviciul Sanitar-va funcţiona un birou, 

Şeful de stat major al serviciului sanitar va conduce lucrările biroului de la M.C.G., echipele chimico-tehnice și cursurile de instructori, responsabilitatea de a controla existenţa, starea și cunoașterea întrebuințării materialului de apărare contra gazelor, organizarea serviciului de apărare la divizii şi pe poziţii….”

S-a organizat:

  • Şcoala pentru instrucţia echipelor de apărare contra gazelor” pe lângă Centrul de Instrucţie al Armatei a 2-a de la Iaşi (16 iulie 1917);
  • Curs practic la Centrul de Instrucţie de la Bacău (înființat în luna octombrie 1916, prin transformarea Diviziei 4 Marș în Centrul de instrucție al Armatei de Nord în scopul instrucției preliminare a personalului destinat completării, înainte de a fi trimis la unitățile operative de pe front.

Principalul efect al înfiinţării serviciului de apărare contra gazelor, în toamna anului 1917, l-a reprezentat creşterea considerabilă a capacităţii de luptă a armatei române în condiţiile întrebuinţării de către inamic a substanţelor toxice de luptă.

La începutul anului 1922, Direcţia a XI-a Tehnică Superioară, din Ministerul de Război, analizând problema armei chimice în ansamblul său, a evidențiat necesitatea pregătirii armatei pentru a face faţă unui eventual război chimic și a însărcinat Secţia I Tehnică să studieze toate aspectele organizării unui serviciu specializat în armata română care au fost sistematizate în Referatul nr.116/27 aprilie 1923, pe care ministrul de război generalul Gheorghe D. Mărdărescu a aprobat înfiinţarea Comitetului Tehnic al Războiului Chimic

Sub autoratul lt.col. medic Laurențiu Bârzotescu apare lucrărea “Gazele ca mijloc de luptă. Întrebuinţarea lor în Războiul 1914-1918. Atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor”–Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 1922.”

Prin Decizia Ministerială nr.297 din 8 mai 1923, publicată în Monitorul Oastei nr.28/15 mai 1923,La Direcţia a XI-a Tehnică Superioară va funcţiona un COMITET CONSULTATIV pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic”, compus din: preşedinte-directorul superior al Direcţiei a XI-a Tehnică-Gl.div.Ioan Ghinescu, membri: profesorii universitari Neculai Costăchescu, Ştefan Minovici, Negoiţă Dănăilă, locotenent-colonelul farmacist doctor Alexandru Ionescu-Matiu şi căpitanul farmacist Constantin Hârşovescu. În prima şedinţă a Comitetului

Consultativ (04.08.1923), s-a propus și aprobat crearea în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară a unui organ special denumit Secţia IV Gaze de Luptă cu misiunea ”centralizării tuturor chestiunilor relative la războiul cu gaze”  urmând să coordoneze “instituţiile războiului cu gaze” şi Comitetul Consultativ. 

La 15 Noiembrie 1923, prin decret ministerial, Comitetul Consultativ se transformă în COMITETUL CONSULTATIV DE GAZE. 

În localul destinat din cazarma Sf.GHEORGHE (MALMAISON), Bucureşti (Calea Plevnei), la         20 Noiembrie 1924, au început cursurile ŞCOLII DE APÃRARE CONTRA GAZELOR.

Pe baza propunerilor Comitetului prin aprobarea ministerială pe raportul Marelui Stat Major       nr.665 din 31 Octombrie 1924, Secţia a IV-a Gaze din Direcţia a XI-a Tehnică Superioară s-a transformat în Serviciul Gazelor și s-a înființat LABORATORUL DE CERCETĂRI

Prin Înalt Decret Regal, MS Regele Ferdinad I, la 01 ianuarie 1925 legiferează înfiinţarea SERVICIUL APĂRĂRII CONTRA GAZELOR (S.A.C.G.), subordonat Direcţiei a XI-a Tehnică din Ministerul de Război. Directorul S.A.C.G.-colonel George E. Popescu (pânã în 1929), concluziona:

“Acest organ, creiat în parte în 1924 şi definitiv la 1 Ianuarie 1925, este o grupare de specialişti civili şi militari care cu sprijinul puternic al Ministerului de Răsboi şi sub impulsul şefilor militari şi al profesorilor universitari ce au binevoit a răspunde la apelul armatei s-au pus la lucru, s-au devotat şi dedicat chestiunei gazelor de luptă căutând a realiza fapte iar nu a imita pe boerul din povestea ”Ion Roată şi Unirea”. Acesta cuprindea un organ central de concepţie şi de coordonare a lucrărilor celor   

3 organe de execuţie-Laboratorul de cercetări, Atelierul central de măşti, Şcoala de gaze. Structura centrală a Serviciului Gazelor era organizată pe 4 birouri: informaţii şi mobilizare, studiul gazelor, apărarea contra gazelor, administraţia și Registratura. În februarie a fost constituită Compania de Gaze (A.C.G.)-104 oameni trupă (4 plutoane).

      Conform Inalt Decret (Î.D.) Nr. 4102 din 23 decembrie 1926

publicat în M.O. Nr.11 din 16 ianuarie 1927, Serviciul de Apărare contra Gazelor (S.A.C.G.) înfiinţează RevistaANTIGAZ” care va apare, în principiu, lunar. Armata dă alarma şi face apella toate competenţele din ţara noastră–civile şi militare–pentru o colaborare permanentă şi durabilă în  scopul de a ataca şi rezolva problemele din domeniul Chimiei pure şi aplicative pentru realizarea dublului obiectiv: propăşirea şi bunul trai al naţiunei în timp de pace, precum și sprijin eventual, la nevoie, în caz de răsboi.

Celui de al doilea Congres al Societății de Chimie, ținut la Băile Herculane-21-24.05.1927, “i-a fost menit să pună temelia solidă a colaborării tuturor competenţelor din ţară în serviciul marei cauze a Apărărei Naţionale”.  

Prin Decizia Ministerială nr.575/25.06.1927 a fost înfiinţat la Cluj INSTITUTUL CHIMIC MILITAR, care a început să funcţioneze la 15 noiembrie 1927, mutat la Bucureşti la Malmaison în 1931, desfiinţat în 1935.

La 25 martie 1931, în ConferinţaDin problemele războiului chimic” expusă la Congresul al treilea al Societăţii de Chimie din România, dr. Costin D Neniţescu remarca: “După descoperirea prafului de puşcă în secolul al XIII-lea, nici o altă invenţie nu a produs schimbări atât de profunde în arta militară ca întrebuinţarea mijloacelor chimice de luptă în războiul trecut. ”  

P rin ordinul Marelui Stat Major/Secţia 1 Organizare nr.4033 la 7 mai 1931, a fost înfiinţat la Bucureşti, cazarma Malmaison, CENTRUL DE INSTRUCŢIE A.C.G. (C.I.A.C.G.), recunoscut ca atare prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei din 09.05.1932, prin fuzionarea Şcolii A.C.G., Cp.dpo.mat.A.C.G., Cp.A.C.G. şi Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti. reprezintă debutul învăţământului de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor active şi de rezervă din armă. Între 1936-1940, în cadrul C.I.A.C.G., funcţionează Şcoala de Aplicaţie a Armei Chimice pentru formarea absolvenţilor Institutului Chimic Militar Este desfiinţat la 22.01.1945 prin dispoziţia Comisiei Aliate de Control.                                          

S.A.C.G. şi-a schimbat denumirea prin ordinul ministrului armatei, la 24 iunie 1931, în DIRECŢIA SERVICIULUI CHIMIC MILITAR, subordonată Inspectoratului General Tehnic al Armatei. În

perioada interbelică și după război, până la 4 iulie 1951, denumirea DIRECȚIEI a suferit diferite modificări terminologice și subordonări.  

COMITETUL CONSULTATIV DE GAZE, la 23 iulie 1931, s-a transformat în

COMITETUL TEHNIC CONSULTATIV PENTRU GAZELE DE LUPTÃ subordonat

Inspectoratului General Tehnic al Armatei.

Promulgarea la 28 aprilie 1932, prin Î.D. nr.1536/1932 a Legii nr.125 relativă la modificarea Legii de organizare a armatei, publicată în M.O. nr.132/1932 şi promulgarea Legii relative la stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei din 4 mai

1932, publicată în M.O. nr.106 din 9 mai 1932, constituie consacrarea în terminologia militară românească a sintagmelor arma chimică (de sine stătătoare între celelalte arme, distinctă în cadrul armatei române), trupe chimice şi ofiţer chimist; culoarea acestui gen de armă fiind “galbenverzui”, iar semnul de armă–o mască contra gazelor. Se înființează Batalionul A.C.G. (în cadrul C.I.A.C.G.) care din 24.02.1941, îndeplinește misiuni specifice de război.

În 1945, pe baza dispoziţiilor impuse de Comisia Aliată de Control, M.St.M., prin ordinul nr.76500/22.01.1945, Direcţia Apărării Contra Gazelor, Centrul de Instrucţie A.C.G.(București) şi Batalionul A.C.G. au fost desfiinţare, rămânând numai cele două companii de protecţie antichimică de la armatele operative care se găseau pe front. După terminarea războiului aceste companii au fost şi ele desfiinţate la 30 iunie 1945. A luat fiinţă Biroul 5 Gaze în Direcţia Artileriei, având în subordine doar Depozitul de Materiale A.C.G. Câmpulung Muscel. Laboratorul de studii şi experienţe al Armatei, a trecut sub ordinele Direcţiei Tehnice, executând în principal, diverse analize (pentru combustibil, alimente, material de protecţie etc..)

 Prin ordinul M.St.M. nr.48528/15.09.1948 s-a desfiinţat SERVICIUL CHIMIC  înființat la 10 Septembrie 1946, subordonat Inspectoratului Tehnic al Armatei şi a luat fiinţă DIRECŢIA APĂRĂRII ANTICHIMICE în cadrul Secretariatului General pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei.

La 25 Ianuarie 1949, prin ordinul ministrului apărării naţionale nr.96, s-a desfiinţat Secretariatul

General pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei, împreună cu direcţiile acestuia, inclusiv Dir.Ap.A.Ch. şi a luat fiinţă ,,Spatele Armatei”, în a cărui organică identificăm SECŢIA CHIMICĂ.

În octombrie 1949, în întreaga structură a Ministerului Apărării Naţionale au fost operate importante modificări, printre care şi transformarea SECȚIEI CHIMICE în DIRECȚIA APĂRĂRII ANTICIMICE, în aceeași coordonare-Spatele Armatei.

Începând cu anul de învăţământ 1950/1951, în cadrul Academiei Militare Tehnice, s-au deschis cursurile FACULTĂŢII DE CHIMIE APLICATĂ, Specialitatea APĂRARE ANTICHIMICÃ, pentru formarea inginerilor de chimie militară; cursurile au fost întrerupte în perioadele 1955-1964 şi 1982-1991.

Direcţia Apărării Antichimice îşi schimbă denumirea în COMANDAMENTUL TRUPELOR CHIMICE (C.T.Ch.), la 4 Iulie 1951, prin ordinul ministrului forţelor armate nr.00317319/1951. Structura C.T.Ch. s-a dezvoltat, restructurat şi modernizat continuu, sporindu-şi aria de responsabilitate în trend cu dezvoltarea şi perfecţionarea ADMNBC, cu noile misiuni de protecţie împotriva acestora, ridicând nivelul de pregătire pentru luptă şi de înzestrare al trupelor chimice corespunzător celui din armatele moderne.

La 10 Septembrie 1953, apare primul număr al BULETINULUI TRUPELOR CHIMICE cu scopul  răspândirll în armată, în special, în structurile de chimie militară a cunoştinţelor relative la S.T.L., dezbaterii principiilor, procedeelor de organizare şi realizare a asigurării chimice, studiilor de cercetare ştiinţifică a protecţiei trupelor, pregătirii de luptă etc., cu apariţie bianuală. 

Conform cu organizării prevăzută în statul de organizare nr. 16/180 comunicat de M.St.M. cu          nr. C.L. 001254 din 8 martie 1955, Academia Militară „I.V.Stalin” a început noul an de învățământ la 1 Noiembrie 1955-Șeful serviciului chimic (un lector de la Catedra de tactica armei atomice și chimice), Catedra “TACTICA ARMEI ATOMICE ȘI CHIMICE”, Facultatea de chimie, Catedra de chimie și fizică, Laboratorul catedrei de protecție antichimică. La 15 aprilie 1956, intră în vigoare noul stat de organizare nr.16/180 comunicat de M.St.M. cu nr. C.L002232 din 12.04.1956, catedra se redenumește “CATEDRA DE TACTICA ARMEI CHIMICE”..  

Începând cu 09 Ianuarie 1959, sintagma “Apărare Antichimică”-adoptată la 15.09.1948, șe actualizează cu denumirea “PROTECȚIE ANTICHIMICĂ”  

În contextul reformelor postdecembriste ale Armatei României la 1 August 1990, Comandamentul Trupelor Chimice se transformă în INSPECTORATUL GENERAL AL PROTECŢIEI ANTICHIMICE, subordonat COMANDAMENTULUI TRUPELOR DE USCAT.

În baza O.G. 19/21.07.1993 şi a O.G. 24/30.08.1993, începând cu 1 Decembrie1993, a încetat funcţionarea INSPECTORATULUI GENERAL AL PROTECŢIEI ANTICHIMICE.

La Statul Major General se înfiinţează INSPECTORATUL STATULUI MAJOR GENERAL, care are în compunere INSPECTORUL pentru PROTECŢIA ANTICHIMICĂ căruia i se subordona

BIROUL de la Inspectorul pentru Protecţia Antichimică.   

La statele majore ale categoriilor de forţe se înfiinţează SECŢIE (BIROU) DE PROTECŢIE ANTICHIMICĂ.

   Protecţia antichimică şi-a încheiat parcursul la 1 Mai 1995,actualizându-se- “PROTECŢIE NUCLEARĂ, BIOLOGICĂ ŞI CHIMICĂ (Pr.N.B.C.)” care explicitează mai bine domeniul de competenţă şi rezonează cu începuturile participării la Parteneriatul pentru Pace-efortul de preluare a standardelor N.A.T.O. (STANAG-uri), efortul de restructurare al armatei la scara domeniului, etapă intermediară, o anticameră pentru accederea la Organizaţia Tratatului Nord Atlantic (N.A.T.O.).

Restructurarea organizării M.St.M după modelul N.A.T.O, la 01.05.1997, redefineşte domeniul cu sintagma “APĂRARE NUCLEARĂ, BIOLOGICĂ ȘI CHIMICĂ. (Ap.N.B.C.)” pe deplin corespunzătoare etapei, aspiraţiilor şi activităţii similare cu a N.A T.O. către care tindeam şi ne pregăteam în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Domeniul se completează cu Evenimente Altele Decât Atacul (EADA: Debite Mici ale Dozelor Absorbite, Substanţe Chimice Industriale etc.), începuturile Sistemului pentru Avertizare şi Raportare N.B.C., reluarea temei protecţiei colective, efortul pentru elaborarea Concepţiei Apărării N.B.C. şi a Doctrinei Apărării N.B.C. 

La 1 Noiembrie 2000, reorganizarea Statului Major General şi implicit a Direcţiei Doctrină şi Instrucţie (D.D.I.)–J7 consfinţeşte încetarea existenţei structurilor centrale ale armelor. Noua structură D.D.I. are în organică o Secţie Instrucţie organizată pe Birouri–între care menţionăm BIROUL ARME cu specialităţile GENIU şi APĂRARE N.B.C..

La Statul Major General, la 01.06.2002, urmare a concursului, se încadrează funcția de Consilier (expert gr.II-IA) pe probleme de Ap.N.B.C., funcție desființată la 15.12.2003.   

În perioada 20 MartieNoiembrie 2003, Detașamentul 383 Ap.N.B.C.-de valoare companie–în compunere cu efective din Brigada 81 Mecanizată.”General Grigore Bălan”, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărarea N.B.C.”Muscel”, Batalionul 49 Ap.N.B.C.”Argeș”, Statul Major General. (Consilierul pe probleme de Ap.N.B.C.), Statul Major al .Forțelor Terestre. (ofițerul de stat major în Biroul Operații Multinaționale/Serviciul Operații), Direcția Generală de Informații a Apărării.a participat-în cadrul “Coalţiei împotriva IrakuluiIraqi Freedom și Enduring Freedom”-la singurul război în care a fost iminentă folosirea armelor chimică şi biologică.

În baza Dispoziţiei şefului S.M.G. nr. S-15/22.02 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 9/16.01 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale          nr. CP2-154 11.01 2010, începând cu data de 1 Mai 2010 arma “Apărare NBC” se actualizează cu denumirea „APĂRARE CHIMICĂ, BIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ ȘI NUCLEARĂ (Ap.C.B.R.N.)”.

Menţinerea zonelor de instabilitate, proliferarea armelor de distrugere în masă, chimice, biologice, radiologice şi a celor nucleare, a tehnologiilor tot mai sofisticate, determină apariţia unor noi forme de ameninţare în care folosirea agenţilor toxici de luptă, substanţelor/produşilor radioactive(i) sau agenţilor biologici cu diferite mijloace/dispozitive, militare sau improvizate şi evenimentele ce se pot produce ca urmare a acţiunii umane ostile, necontrolate ori accidentale asupra instalaţiilor cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear pot determina contaminarea, pe diferite perioade de timp, a unor zone/suprafeţe de teren cu valori variabile şi consecinţe deosebit de grave asupra vieţii şi a mediului. Această formă de ameninţare determină o viziune nouă asupra evaluării riscurilor, consecinţelor şi efectelor de masă ce pot fi produse, a asigurării operaţiilor, protecţiei forţelor şi desfăşurării activităţilor de către populaţia civilă în condiţii de ameninţare/nesiguranţă sau a producerii/existenţei unor zone/suprafeţe mari de contaminare chimică, biologică, radiologică ori nucleară. În acest context contribuţia apărării CBRN la îndeplinirea misiunilor presupune în mod necesar, situarea acesteia pe coordonate care pot fi definite prin termenii modern, eficace, flexibil iar asumarea obligaţiilor de membru NATO şi UE, ne impune valorificarea la maximum a potenţialului acestei arme, printr-o acţiune tenace, focalizată, realizată cu profesionalism şi cu perspectivă.

    Structurile de apărare C.B.R.N.-structuri flexibile, multifuncţionale,

interoperabile şi dislocabile, în măsură să execute întreaga gamă de misiuni specifice apărării C.B.R.N.-sunt integrate operaţional, în prezent, în toate formele acţiunilor militare pentru multiplicarea puterii de luptă a trupelor, în operaţiile de stabilitate, precum şi în anumite acţiuni de urgenţă civile specifice. 

Să nu ne uităm patronii spirituali ai chimiştilor militari-Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii,  Constantin şi Maica sa Elena care ne veghează şi ne ocrotesc!  

Un moment de aducere aminte şi aprinderea candelei din suflet pentru toţi făuritorii istoriei trupelor!

Folosesc acest prilej minunat, pentru a vă transmite gândurile bune de sănătate şi viaţă lungă în deplinătate, precum şi urările cele mai simţite din partea Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere “Costin D. Neniţescu” care are filiale şi subfiliale în Bucureşti, Buzău, Câmpulung Muscel, Huşi, Iaşi şi Vaslui, cu peste 200 de membri.

De asemenea, vă fac cunoscută buna intenţie şi răbdarea excelenţelor lor, seniorilor,.de a vă aştepta, ca în timp, să vă alăturaţi dumnealor. 

Împreună să purtăm mai departe tradiţiile acestei arme de elită a Armatei României și îi dorim “la trecutu-i mare, MARE VIITOR”!

Să ne călăuzească dorinţa de a sluji cu devotament şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor!

LA MULŢI ANI onoraţi şi stimaţi camarazi de armă!

LA MULŢI ANI tuturor doamnelor, domnişoarelor şi domnilor care activează/provin/s-au confirmat/au lucrat în domeniul armei–unităţi, servicii, subunităţi, formaţiuni etc..

s

M E S A J

adresat Bazei de Perfecţionare Apărare C.B.R.N.cu ocazia  aniversării “ZILEI ÎNFIINŢĂRII–07.05.1931’

Se împlinesc 93 de ani–07.05.1931, dată oficializată prin Ordinul MStM/S1-Organizare nr.4033–de la înfiinţarea Centrului de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor (C.I.A.C.G.), în garnizoana Bucureşti, cazarma Malmaison, recunoscut ca atare prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei nr.125 din 09.05.1932, prin fuzionarea Şcolii de Apărare Contra Gazelor, Companiei A.C.G., Companiei depozit pentru materiale A.C.G. şi Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti. 

  Între 1936-1940 în cadrul C.I.A.C.G. funcţionează Şcoala de Aplicaţie a Armei Chimice pentru formarea absolvenţilor Institutului Chimic Militar (Ord. nr.4545/24.05.1933 al M.St.M.). Este desfiinţat la 22.01.1945 prin dispoziţia Comisiei Aliate de Control. 

Cercetând Istoria Războiului Reîntregirii vom constata că “…Instruirea personalului specializat în aplicarea măsurilor de apărare contra gazelor în întreaga Armată de Operaţii-ofiţeri combatanţi, medici, farmacişti şi gradaţi – s-a făcut, începând cu primăvara anului 1917,

în Centrul de Instrucţie din Iaşi, care dispunea de poligonul pentru aplicaţii de la Copou şi în Centrul de Instrucţie al Armatei a II-a de la Bacãu.” Prin ordinul nr.45748 din 03.06.1949 al Marelui Stat Major (M.St.M.)–Secţia a IV-a, în garnizoana Făgăraş, s-a înfiinţat/reînfiinţat Centrul de Instrucţie al Apărării Antichimice (C.I.Ap.A.Ch.), subordonat Direcţiei Apărării Antichimice. Prin ordinul nr.CL 007628 din 13.08.1953 al M.St.M., Centrul de Instrucţie a fost desfiinţat,    înfiinţându-se Poligonul de Experienţe al Trupelor Chimice, fără să schimbe locaţia până în anul 1957, când a fost dislocat în garnizoana Câmpulung MuscelConform ordinului ministrului forţelor armate, transmis de M.St.M. cu nr.CL 00620 din 05.05.1969 şi retransmis de Comandamentul Trupelor Chimice cu nr.HH 002120 din 20.06.1969 pe data de 01.07.1969 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice (C.I.Tr.Ch.), în garnizoana Câmpulung Muscel, care a subordonat prin transformare Poligonul de Experienţe.  

Conform ordinului ministrului apărării naţionale nr. M-12 din 21.02.1997, începând cu data de 01.06.1997 şi-a încetat activitatea Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Chimie Militară denumire în serviciu din anul 1991 şi s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară în aceeaşi locaţie–Câmpulung Muscel.  

Începând cu 15.01.2000, şcoala a luat denumirea de Şcoala de Aplicaţie Interforţe pentru Apărare Nucleară, Biologică şi Chimică care reprezenta cel mai corect scopul, obiectivele, misiunile şi activităţile pentru care a fost înfiinţată şi există.   

În anul 2002 s-a revenit la denumirea de Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare Nucleară, Biologică şi ChimicăÎncepând cu data de 01.08.2005, prin Dispoziţia SMG nr.B5/S/1185 din 14.06.2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC s-a transformat în Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC,  subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă, “General Ieremia Grigorescu” Sibiu. 

La 01.08.2008, prin dispoziţia Statului Major General nr.G.2/S/1306 din 31.07.2008, Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC se transformă în Baza de Instruire pentru Apărare CBRN şi se resubordonează Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, începând cu data de 01.09.2008  (Râmnicu  Vâlcea),  (01 septembrie 2008-se   înfiinţează  Centrul  de  Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC,, Panait Donici” având în subordine Baza de Instruire EOD, dislocată la Râmnicu Vâlcea, şi Baza de Instruire pentru Apărare NBC dislocată în garnizoana Câmpulung Muscel.)

La data de 01.05.2010, în baza Dispoziţiei şefului S.M.G. nr.S-15 din 22.02.2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S. 9 din 16.01.2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale nr.CP 2-154 din 11.01.2010, începând cu data de 01.05.2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC ,,Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul  de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN, Panait  Donici”, iar  Baza  de Instruire pentru Apărare NBC se actualizează cu denumirea de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN ,,Muscel”,   având în continuare aceleaşi locaţii.  

În baza raportului nr. I-1619 din 18.03.2011, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” a preluat tradiţiile de luptă ale Centrului de Instruire al Apărării Contra Gazelor care reprezintă debutul învăţământului de formare, perfecţionare şi specializare a cadrelor active şi de rezervă din armă.  La 01.09.2019, în conformitate cu concepţia modernizării învăţământului militar şi a formării profesionale continue în structurile din coordonarea Statului Major al Apărării, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” se transformă în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” şi se subordonează Şcolii de Aplicaţie Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”.

               Centrul  de  Perfecţionare  Apărare  CBRN „Muscel”, continuatoarea tradiţiilor de ţământmilitar în armă, este singura instituţie din sistemul militar, care asigură formarea, specializarea şi dezvoltarea profesională în armă a personalului militar în activitate şi în rezervă, în arma “Apărare CBRN” şi în domeniul protecţiei mediului, capabilă să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte, managementul îndeplinirii misiunilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriul naţional sau în cadrul structurilor multinaţionale.  

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” ca instituţie de învăţământ  militar a  asigurat instruirea de specialitate în arma “Apărare CBRN” şi în domeniul protecţiei mediului pentru toate categoriile de forţe ale Armatei României, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, departamentelor, agenţiilor şi altor ministere la solicitarea acestora, în conformitate cu actualele riscuri şi ameninţări CBRN.  

  Pe parcursul celor 75 de ani de existență Câmpulungean-Musceleană, și a 92 de ani de funcţionare, Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a contribuit la elaborarea şi fundamentarea principiilor tactic-operative de ducere a luptei, în condiţiile întrebuinţării armelor de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare. 

Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a avut un aport deosebit la elaborarea actelor normative, a manualelor şi instrucţiunilor pe linie de armă pentru întreg personalul din Armata României, participând la elaborarea Documentelor cu Nevoile Misiunii şi Documentelor cu Cerinţele Operaţionale pentru echipamentele de specialitate, realizând integrarea şi interoperabilitatea    conceptuală a Apărării CBRN în spaţiul euro-atlantic în domeniul armei Apărare CBRN, precum şi la modernizarea, proiectarea, experimentarea și omologarea unor echipamente de Apărare CBRN.  

Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a asigurat pregătirea şi a participat, cu efective şi specialişti, în operaţii militare multinaţionale „Iraki Freedom” şi „Enduring Freedom”, a participat cu reprezentanţi şi observatori militari în misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, în Angola, Somalia, Bosnia-Herţegovina, Etiopia-Eritreea, Congo, Coasta de Fildeş, Georgia, Kosovo şi Nepal, sau în comandamente NATO, fapt ce a demonstrat pregătirea, profesionalismul şi deschiderea spre îndeplinirea unor astfel de misiuni a personalului.           

Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a contribuit la ridicarea prestigiului armatei României prin desfăşurarea de activităţi bilaterale, schimburi de experienţă şi instruire în comun cu peste 25 de ţări de pe întreg mapamondul, prin prezentarea de exerciţii complexe în cadrul reuniunilor specialiştilor CBRN din ţările membre NATO sau seminarilor organizate în cadrul Grupului de neproliferare precum şi prin desfăşurarea a opt tabere româno-germane de îngrijire a mormintelor de război germane din zona oraşului Câmpulung.

În cadrul Centrului de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” s-au desfăşurat cursuri la care au participat şi cursanţi din alte ţări (Arabia Saudită, Azerbaidjan, Republica Moldova), acestea regăsindu-se permanent în oferta de cursuri a instituţiei.  

Preocupările permanente ale personalului didactic din cadrul Centrului de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” au vizat, în principal, identificarea tuturor cerinţelor esenţiale de instruire şi educare   pentru cursanţi, acesta trebuind să fie permanent la curent cu noile transformări şi concepţii ale misiunilor specifice structurilor beneficiare. Instructorii au realizat schimburi de opinii cu instructori şi cursanţi din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare şi Colegiului de Război aflaţi în vizită de   documentare, pe probleme referitoare la noile concepţii de realizare a sprijinului CBRN şi Protecţiei   Forţei pe timpul operaţiilor. De asemenea, personalul didactic este preocupat permanent de identificarea programelor de studii care fac obiectul autorizării și/sau acreditării, vizându-se acele programe de studii ce au ca obiective realizarea unor competenţe echivalente cu o calificare din Clasificarea Ocupaţiilor din România/COR pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, realizarea competenţelor echivalente cu o ocupaţie din Clasificarea ocupaţiilor din România, sau cel puţin o competenţă din Lista de competenţe comune mai multor ocupaţii.  

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN ,,Muscel” a devenit o unitate fanion în domeniu, o “centrală intelectuală” în creuzetele careia ard, se topesc şi se recompun ideile, teoriile, concepţiile, principiile, metodologiile şi normativele care guvernează această armă.

 O moștenire bogată în date și fapte, o evoluție meritorie demnă de toată lauda!

          La 1 August 2022, în baza Dispoziției șefului S.M.Ap. nr G/S-1975/07.07.2022, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN “Panait Donici” se transformă în Centrul de Instruire Sprijin de Luptă în subordinea Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre “Mihai Viteazul”, având în continuare aceiași locație, având în subordine Baza de Perfecționare EOD și C-IED și Grupul 2 EOD, dislocate la Râmnicu Vâlcea, Baza de Perfecționare Artilerie dislocată la Focșani, Baza de Perfecționare Geniu dislocată la Brăila, Baza de Perfecționare Poliție Militară dislocată la București și Baza de Perfecționare Apărare CBRN dislocată la Pitești, precum și Poligonul de Instrucție al Armei CBRN “Valea Poienii”.  Ulterior, Poligonul de Instrucție al Armei CBRN “Valea Poienii” a fost resubordonat Centrului Național de Instruire Întrunită “Getica”.

      Competenţa, profesionalismul şi pasiunea să vă conducă în procesul de instruire şi educare a luptătorului specializat, a structurilor de armă, să fiţi în măsură să executaţi misiunile de specialitate oportun, creativ şi în concordanţă cu cerinţele standardelor N.A.T.O.!  

Manifestaţi dăruire şi încredere în forţele proprii, depuneţi un efort susţinut pentru a vă pregăti şi acţiona în vederea îndeplinirii viitoarelor misiuni specifice armei Apărare CBRN într-o lume în continuă transformare şi modernizare, pentru a ieşi învingãtori, atât în activitatea pe care o desfăşuraţi, cât şi în viaţă!  Fiţi conştienţi de rolul ce vă revine, acela de a asigura o parte importantă a protecţiei forţei şi de a activa într-o armă de elită a Armatei României!  Primiţi cele mai sincere sentimente de admiraţie şi prietenie, urări de sănătate şi împliniri personale şi familiale, precum şi fefelicitări pentru rezultateleobținute!

  M  E  S  A  J   ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI, ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE,

ORIUNDE VĂ AFLAŢI DOMNIILE VOASTRE, CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI

Ne adresăm astăzi tuturor chimiştilor care servesc sau au servit ţara în rândurile Armatei României şi le transmitem recunoştinţa noastră pentru întreaga activitate. 

Armata este o instituţie respectată de societatea noastră pentru că a dovedit seriozitate, spirit de sacrificiu şi patriotism. Este o instituție care şi-a asumat reforme ample, unele dureroase în ceea ce priveşte politica de reducere a forţelor, care nu s-a ferit de procesul de modernizare şi occidentalizare. 

25 octombrie 1944, este o zi cu o rezonanţă specială în conştiinţa şi istoria poporului român, când celebrăm un eveniment cu valoare de simbol al împlinirii naţionale, ziua în care ostaşii Armatei noastre  după lupte eroice şi zeci de mii de ostaşi căzuţi la datorie eliberau animaţi de dragostea de ţară, ultima brazdă de pământ de sub ocupaţie străină din Ardealul răpit prin Dictatul de la Viena, oraşul Carei.

Misiunea Armatei Române însă a continuat, alături de aliaţi, şi dincolo de graniţele ţării, militarii români contribuind decisiv la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.

Aducem respectul şi recunoştinţa noastă în faţa memoriei celor căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi exprimăm un sincer omagiu veteranilor de război, pentru care care credinţa, responsabilitatea şi onoarea în slujirea idealurilor de libertate şi independenţă, datoria faţă de ţară a reprezentat crezul suprem.

Pentru eroismul şi dăruirea ostaşilor români, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, ziua de 25 octombrie a devenit Ziua Armatei Române, moment de sărbătoare şi de aducere aminte a eroilor neamului şi veteranilor de război

Istoria celor care au îmbrăcat haina militară, într-un anumit moment al istoriei, nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atâta vreme cât momentele de cumpănă–Razboiul de Independenţă, în 1877, primul şi al doilea Război Mondial, dar şi cel din Decembrie 1989-,  nu au putut fi depăşite decât prin contribuţia decisivă a armatei.

Astăzi lumea modernă se confruntă cu provocări de neimaginat ca fenomen și amploare acum 33 de ani, când România s-a rupt de comunism. Terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, amenințările din spaţiul cibernetic sunt provocări cărora NATO, și implicit România trebuie să le facă față. În plus, Europa se confruntă cu o gravă criză în domeniul securității, conflictul din Ucraina arătând că pericolul redesenării frontierelor prin forță nu a apus  pe continent. 

Militarii români sunt la înălţimea faptelor de arme ale înaintaşilor, prin misiunile îndeplinite în ţară şi peste hotare în teatrele de operaţiuni pentru îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat ca ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice.

             Gândurile noastre se îndreaptă, în aceste momente, şi către militarii aflaţi departe de cei dragi, în Balcanii de Vest şi în alte părţi ale lumii. Ei demonstrează determinarea noastră de a ne respecta angajamentele şi de a lupta pentru promovarea şi apărarea intereselor de securitate ale României”.

Cinstim, totodată, cu preţuire şi respect, memoria eroilor căzuţi la

la datorie  în teatrele de operaţii, precum şi a militarilor răniţi în  misiunile internaţionale şi  suntem alături  de familiile acestora.

Celor care purtaţi în suflet Tricolorul, cu ocazia sărbătoriri Zilei Armatei României vă transmitem cele mai calde felicitări pentru activitatea depusă şi urări de multă sănătate, bună dispoziţie şi împlinire a dorinţelor!

La mulți ani, camarazi de armă!

La mulţi ani, Armata României!

 

MANIIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI TRUPELOR CHIMICE (APĂRARE CBRN)

https://www.facebook.com/groups/396990310379885

La împlinirea Centenarului armei Apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, componenta de bază a protecției forțelor și a sprijinului operațiilor forțelor Armatei României, ceremonia festivă s-a desfăşurat începând cu ora 12.00, la monumentul ,,Latinităţii” din Sighișoara, iar o expoziție de tehnică și echipamente militare, a fost deschisă publicului începând cu ora 10.00, în Piața ,,Octavian Goga” din municipiu.

Trei batalioane de elită ale Armatei României, aparținând acest arme, respectiv Batalionul 72 Apărare CBRN Negru Vodă Sighișoara, Batalionul 49 Apărare CBRN Argeș și Batalionul 202 Apărare CBRN (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” Huși au participat la eveniment.

În deschidere sa citit Ordinul Ministrului Apărării Naţionale Angel Tîlvăr la ceas aniversar.

În cadrul solemn a avut loc ceremonia de decorare a unor drapele de luptă în semn de apreciere a profesionalismului și modului exemplar de îndeplinire a misiunilor încredințate precum și pentru contribuția adusă la ridicarea prestigiului Armatei României.

Tot cu această ocazie au fost conferite şi distincţii militare în semn de apreciere a profesionalismului manifestat în îndeplinirea misiunilor încredinţate şi a rezultatelor meritorii obţinute în activitatea desfăşurată.

General Lt Gheorghiţă Vlad, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării a transmis mesajul Statului Major al Apărării susţinând că festivitatea de la Sighişoara a avut loc într-un moment de mare însemnătate istorică a Armatei României.

Două elicoptere de luptă au survolat în cadrul ceremoniei iar aceasta s-a încheiat cu defilarea militară a celor trei batalioane de elită ale armei Apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară.

Stiri Radio Son Sighisoara

89,5 FM

Asociația Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere, filiala Cîmpulung Muscel, aniversează Centenarul Trupelor Chimice pe data de 15.05.2023. 12.00, la Cercul Militar din Garnizoană. Urmează o Agapă creștinească, cu participare benevolă.

Detalii la Lt.col. (rtr.) Drăghici Viorel-0722682409

M  E  S  A  J

CU OCAZIA

aniversării a 20 ani de la debutul Detașamentului 383 Ap.NBC-Bistriţa în cadrul

“Coaliţiei Împotriva Irakului-Misiunea 1003V”

într-un război în care era iminentă întrebuinţarea ADM-CB.

11.03.2003-11.03.2023

Onorați și Respectați camarazi de armă,

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului României nr.2 din 12.02,2003, a Hotărârii Guvernului României nr.340/2003 privind finanțarea pregătirii și participării României cu personal și tehnică din Ministerul Apărării Naționale la “Coaliția împotriva Irakului” și a aprobării ministrului apărării naționale pe raportul șefului Statului Major al Forțelor Terestre nr.E-1189/2003, o companie de apărare nucleară, biologică și chimică a acționat în teatrul de operații în cadul coaliției “Enduring Freedom” .

Războiul din Golf, “eveniment major din istoria războiului chimic”, a constituit punctul culminant al ameninţării comunităţii internaţionale cu arme chimice și biologice, estimându-se că arsenalul de arme chimice de care dispunea Saddam Hussein (50.000 obuze şi bombe cu iperită, sarin şi sarin ciclohexil) situa Irakul pe locul trei în lume, unde ameninţarea „ChBio” a determinat un adevărat coşmar.

Aceşti “profesionişti dedicaţi”, care sunt şi printre dumneavoastră, au scris o pagină memorabilă în istoria Trupelor Chimice şi în Cărţile de Onoare ale fiecărei unităţi care a contribuit cu efective la compunerea Detaşamentului–Brigada 81 Mecanizată.”General Grigore Bălan”, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărarea N.B.C.”Muscel”, Batalionul 49 Ap.N.B.C.”Argeș”, Statul Major General. (Consilierul pe probleme de Ap.N.B.C.), Statul Major al .Forțelor Terestre. (ofițerul de stat major în Biroul Operații Multinaționale/Serviciul Operații), Direcția Generală de Informații a Apărării.

Raportul Comisiei Multinaţionale de Evaluare, pe baza acţiunii în cadrul aplicaţiei întrunite  desfăşurate  pe  data  de 21.04.2003, consemna:

        „Compania 383 Ap.N.B.C. este o unitate remarcabilă şi bine condusă Militarii şi-au îndeplinit misiunile în condiţii severe de căldură şi însorire. Unitatea este în măsură să execute misiuni de cercetare sau decontaminare pentru Forţele Aliate. Este o onoare să lucrezi cu astfel de profesionişti dedicaţi.

De neuitat sunt sunete alternative de sirenă cu tonalitate înaltă și joasă-ALARMĂ AERIANĂ:

“Caută un adăpost apropiat și stai ghemuit!, Dacă este posibil îmbracă casca și vesta antiglonț!

Dacă rămâi înăuntru, stai departe de ferestre și așteaptă instrucțiuni!

O voce gravă anunță:

This is a SCUD ALERT! Please do not move! NBC Recon is on coay! This is not a drill! Please wait for inctructions! Vehicle must STOP!  Remain ubdercover! Drink water for hidratation!

Sirena cu tonalitate continuă-ALARMĂ SCUD:

“Deplasează-te imediat spre cel mai apropiat adăpost! Dacă este posibil, îmbracă casca, vesta antiglonț și EPINBC! Adoptă NOPINBC-4 și așteaptă instrucțiuni!

FELICITĂRI! ADMIRAȚIE! STIMĂ!

Un moment de aducere aminte şi aprinderea candelei din suflet pentru toţi făuritorii istoriei trupelor!

Folosesc acest prilej minunat, pentru a vă transmite gândurile bune de sănătate şi viaţă lungă în deplinătate, precum şi urările cele mai simţite din partea Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere “Costin D. Neniţescu” care are filiale şi subfiliale în Bucureşti, Buzău, Câmpulung Muscel, Huşi, Iaşi şi Vaslui cu peste 200 de membri.

De asemenea, vă fac cunoscută buna intenţie şi răbdarea excelenţelor lor şi seniorilor de a vă aştepta, ca în timp să vă alăturaţi dumnealor.

Împreună să purtăm mai departe tradiţiile acestei arme de elită a Armatei României!

Să ne călăuzească dorinţa de a sluji cu devotament şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor!

                                                                                       LA MULŢI ANI camarazi de armă!

164 de ani de la cea de-a doua materializare a CONȘTIINȚEI APARTENENȚEI ROMÂNILOR LA ACELAȘI NEAM

24 ianuarie, 1859 – 24 ianuarie, 2023 Marile Puteri şi-au  „construit”  istoria cu armele, apoi au scris-o „după dictare.”

                                                             Walter S.

România și-a construit istoria cu armele, prin voință națională, însă nu i-a scris încă epilogul.

                                                               

STEMA PRINCIPATELOR UNITE

  Principalul animator al celei de-a doua etape a UNIRII românilor, după Mihai VITEAZUL, COLONELUL Alexandru Ioan CUZA
(  n. 1820, Bârlad, m. 1873, Heidelberg, Germania)

 La 5 ianuarie, la Iaşi, şi 24 ianuarie, la Bucureşti, a fost  ales domn al Principatelor Unite colonelul    Alexandru Ioan Cuza.

Prindubla alegere a sa,ca domn la Iaşi şi Bucureşti, românii au înfăptuit o unire adevărată şi nu una formală, contrar intereselor marilor puteri. 

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL DOMNITORULUI PRINCIPATELOR UNITE, ALEXANDRU IOAN CUZA

„Jur să păzesc cu sfinţenie drepturile şi interesele patriei, să fiu credincios Constituţiei, în textul şi spiritul ei, să priveghez la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române.”  

“Moș” Ion Roată, din Câmpuri, Vrancea
1806 – 1882

 S-a nascut in cătunul Gura Văii, din com. Câmpuri, jud. Vrancea, si  este unul dintre ţăranii de frunte participanţi la Divanul ad-hoc din Moldova. Deşi la Unire avea doar 52 de ani, a rămas în “memoria istorica” a romanilor ca Moş Ion Roată, pentru că era intelept şi nu se sfia sa îi înfrunte pe boieri cu hotarare. 

    Hai la Milcov cu grabire…

În  1861 Turcia recunoaşte unirea deplină a Principatelor Române, pe timpul vieţii lui Cuza.

La 11 decembrie 1861, Cuza adresează naţiunii o proclamaţie, anunţând:

“Unirea este îndeplinită, naţionalitatea română este întemeiată”.

La 22 ianuarie 1862 se formează primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de Barbu Catargiu. Parlamentul unic îşi deschide lucrările la    24 ianuarie 1862, an în care Alexandru Ioan Cuza proclamă Unirea definitivă a Principatelor.

Din 1862, Principatele Unite adoptă oficial numele de R O M Â N I A cu capitala la BUCUREŞTI

La 13 februarie 1866, Cuza a părăsit Capitala, declarand, la Palatul Cotroceni, înaintea plecării:

 “Să dea Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine fără mine decât cu mine.   Să trăiască România!”

La 15 mai 1873, s-a stins din viaţă     la Heidelberg în Germania.

La înmormântarea sa, pe domeniul familiei din Ruginoasa, Mihail Kogălniceanu spunea:

       „Veşnica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre şi ale fiilor noştri şi cât va avea ţara aceasta o istorie … cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I … Nu greşalele lui  l-au răsturnat, ci faptele lui cele bune”.

 (tunica de colonel de lăncieri a viitorului domnitor

Cât or fi români pe lume

   Cât va fi pe cer un soare

   A  lui Cuza mare nume

   Să fiţi siguri că nu moare.”

     (Vasile Alecsandri

LA MULȚI ANI! Domnul colonel (rtr.) Giurgiu Arghir, membru al filialei A.C.Ch.M.R.R, Vaslui, la sărbătorirea zilei de naștere.

Sa născut la 30 octombrie 1931, în localitatea Ciugud de jos, jud. Alba.A absolvit Scoala Militară de Ofițeri de Chimie în anul 1953 și Academia Militară Generală sectia Trupe Chimice în anul 1961. A fost profesor la Scoala de ofiteri de artilerie, Sibiu,1953-1958, și Șef al Protecției Antichimice la diferite Regimente și Divizii, precum și la Armata a 2 A. Și-a încheiat cariera militară la Vaslui în anul 1992 . Între 1981 și1992, a fost Comandantul CMJ Vaslui. Multă sănătate, domnule colonel!

https://www.facebook.com/100023627419243/videos/486581763427544/https://www.facebook.com/100023627419243/videos/486581763427544

Între 5 și 7 august, 2022, promoția 1977 AFT Sibiu, chimie militară, a aniversat la Brașov cei 45 de ani împliniți de la absolvire.

Felicitări, dragii mei colegi, pentru implicare, organizare și participare: Boțan, Danilescu, Clinciu, Socol, Costan, Roșca și Stanică. Și soțiilor voastre participante, în aceeași măsură!

1972 – 2022

50 de ani de la absolvire!

Promoția 1972, chimie militară, a sărbătorit evenimentul la Sibiu, în luna august 2022.

Felicitări!

Promoția 1976 a sarbatorit 46 de ani de la absolvire la Brașov.
Felicitări! Porojan, Moisa, Ganea, Bărbieru, Tauber, Popescu și Urlan.

Nr.Ch.15 din 05.05.2022                                                                                                 

M E S A J

adresat Centrului de Perfecţionare Apărare C.B.R.N. “Muscel”

cu ocazia  aniversării ZILEI ÎNFIINŢĂRII–07.05.1931

Se împlinesc 91 de ani–07.05.1931, dată oficializată prin Ordinul MStM/         S1-Organizare nr.4033–de la înfiinţarea Centrului de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor (C.I.A.C.G.), în garnizoana Bucureşti, cazarma Malmaison, recunoscut ca atare prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei nr.125 din 09.05.1932, prin fuzionarea Şcolii de Apărare Contra Gazelor, Companiei A.C.G., Companiei depozit pentru materiale A.C.G. şi Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti. Între 1936-1940 în cadrul C.I.A.C.G. funcţionează Şcoala de Aplicaţie a Armei Chimice pentru formarea absolvenţilor Institutului Chimic Militar (Ord.nr.4545/24.05.1933 al M.St.M.). Este desfiinţat la 22.01.1945 prin dispoziţia Comisiei Aliate de Control.

Cercetând Istoria Războiului Reîntregirii vom constata că “…Instruirea personalului specializat în aplicarea măsurilor de apărare contra gazelor în întreaga Armată de Operaţii-ofiţeri combatanţi, medici, farmacişti şi gradaţi – s-a făcut, începând cu primăvara anului 1917,

– în Centrul de Instrucţie din Iaşi, care dispunea de poligonul pentru aplicaţii de la Copou şi

– în Centrul de Instrucţie al Armatei a II-a de la Bacãu.”

Prin ordinul nr.45748 din 03.06.1949 al Marelui Stat Major (M.St.M.)–Secţia a IV-a, în garnizoana Făgăraş, s-a înfiinţat/reînfiinţat Centrul de Instrucţie al Apărării Antichimice (C.I.Ap.A.Ch.), subordonat Direcţiei Apărării Antichimice.  

Prin ordinul nr.CL 007628 din 13.08.1953 al M.St.M., Centrul de Instrucţie a fost desfiinţat, înfiinţându-se Poligonul de Experienţe al Trupelor Chimice, fără să schimbe locaţia până în anul 1957 când a fost dislocat în garnizoana Câmpulung Muscel.   

Conform ordinului ministrului forţelor armate, transmis de M.St.M. cu nr.CL 00620 din 05.05.1969 şi retransmis de Comandamentul Trupelor Chimice cu nr.HH 002120 din 20.06.1969 pe data de 01.07.1969 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice (C.I.Tr.Ch.) în garnizoana Câmpulung Muscel care a subordonat prin transformare Poligonul de Experienţe.

Conform ordinului ministrului apărării naţionale nr.M-12 din 21.02.1997, începând cu data de 01.06.1997 şi-a încetat activitatea Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Chimie Militară denumire în serviciu din anul 1991 şi s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară în aceeaşi locaţie–Câmpulung Muscel.

Începând cu 15.01.2000, şcoala a luat denumirea de Şcoala de Aplicaţie Interforţe pentru Apărare Nucleară, Biologică şi Chimică care reprezenta cel mai corect scopul, obiectivele, misiunile şi activităţile pentru care a fost înfiinţată şi există.

În anul 2002 s-a revenit la denumirea de Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare Nucleară, Biologică şi Chimică.

Începând cu data de 01.08.2005, prin Dispoziţia SMG nr.B5/S/1185 din 14.06.2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC s-a transformat în Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC, subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă, “General Ieremia Grigorescu” Sibiu.

La data de 01.09.2008, Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC s-a transformat în Baza de Instruire pentru Apărare NBC, subordonată Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC, Râmnicu-Vâlcea, înfiinţat la data de 01.09.2008.

În  baza  Dispoziţiei  şefului S.M.G. nr.S-15  din 22.02.2010  pentru

aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S. 9 din 16.01.2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale nr.CP 2-154 din 11.01.2010, începând cu data de 01.05.2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC  ,,Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici”, iar Baza de Instruire pentru Apărare NBC se actualizează cu denumirea de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN ,,Muscel”,  având în continuare aceleaşi locaţii.

La 1 septembrie 2019, în conformitate cu concepţia modernizării învăţământului militar şi a formării profesionale continue în structurile din coordonarea Statului Major al Apărării, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” se transformă în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” şi se subordonează Şcolii de Aplicaţie Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”.

Pe parcursul celor 91 de ani de funcţionare, Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a contribuit la elaborarea şi fundamentarea principiilor tactic-operative de ducere a luptei, în condiţiile întrebuinţării armelor de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare.

De asemenea, a avut un aport deosebit la elaborarea actelor normative în domeniul armei Apărare CBRN, precum şi la modernizarea, proiectarea, omologarea şi experimentarea unor echipamente de apărare CBRN.

Această instituţie militară a asigurat pregătirea şi a participat, cu efective şi specialişti, la desfăşurarea unor operaţii de stabilitate şi de sprijin în Somalia, Angola, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Afganistan şi Irak, iar în Kuwait în cadrul “Coaliţiei împotriva Irakului” la singurul război în care a fost iminentă întrebuinţarea armelor chimică şi biologică.

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN ,,Muscel” a devenit o unitate fanion în domeniu, o “centrală intelectuală” în creuzetele careia ard, se topesc şi se recompun ideile, teoriile, concepţiile, principiile, metodologiile şi normativele care guvernează această armă.

Competenţa, profesionalismul şi pasiunea să vă conducă în procesul de instruire şi educare a luptătorului specializat, a structurilor de armă, să fiţi în măsură să executaţi misiunile de specialitate oportun, creativ şi în concordanţă cu cerinţele standardelor N.A.T.O.!

Manifestaţi dăruire şi încredere în forţele proprii, depuneţi un efort susţinut pentru a vă pregăti şi acţiona în vederea îndeplinirii viitoarelor misiuni specifice armei Apărare CBRN într-o lume în continuă transformare şi modernizare, pentru a ieşi învingãtori, atât în activitatea pe care o desfăşuraţi, cât şi în viaţă!

Fiţi conştienţi de rolul ce vă revine, acela de a asigura o parte importantă a protecţiei forţei şi de a activa într-o armă de elită a Armatei României!

Primiţi cele mai sincere sentimente de admiraţie şi prietenie, urări de sănătate şi împliniri personale şi familiale, precum şi felicitări pentru rezultatele obţinute!

                                                                              

M  E  S  A  J  ADRESAT C E N T R U L U I  D E  C E R C E T A R E  Ş T I I N Ţ I F I C Ă

PENTRU APĂRARE CHIMICĂ, BIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ, NUCLEARĂ ŞI ECOLOGIE

 CU OCAZIA ANIVERSĂRII ÎNFIINŢĂRII 31 OCTOMBRIE 1924-31 OCTOMBRIE 2021

Aniversarea a 97 ani de la înfiinţarea unităţii dumneavoastră, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare Chimică, Biologică, Radiologică, Nucleară şi Ecologie la înfiinţare Laboratorul de Cercetări Chimiceprima unitate de cercetare ştiinţifică din Armata României – prin aprobarea ministerială pe referatul nr.665 din 31 octombrie 1924, al Comitetului Consultativ de Gaze, ne oferă onorantul prilej de a vă adresa tuturor sincere felicitări, sănătate şi tot ceea ce este suprem şi meritaţi cu prisosinţă personal şi pentru familiile dumneavoastră.

Apreciemrelaţia colegială instituită, sperăm în menţinerea şi dezvoltarea acesteia în spiritul tradiţiei existente în “Trupele Chimice”.

O naţiune care se respectă îşi cinsteşte şi îşi omagiază evenimentele şi pe făuritorii lor, izvorând din mareţia, istoria şi gloria OSTAŞULUI român şi a tradiţiei cercetării militare româneşti.

Am făcut dovada ataşamentului faţă de ţară, dârzeniei, disciplinei, simţului datoriei şi al onoarei militare, puterii şi curajului pe care le-am apărat şi le-am afirmat cu tărie decenii la rând, îndeplinindu-ne cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi ostaşi ai României, în drumul spre o construcţie democratică, europeană şi euro-atlantică.

Ca oşteni care am slujit, de asemenea, sub tricolor ne înclinăm şi vă asigurăm de toată consideraţia şi profundul respect, perpetuu, stimaţi camarazi, file de cronică militară glorioasă încă în marş.

La ceas sărbătoresc vă adresăm din adâncul sufletului numai urări de bine, zile senine, linişte şi pace sufletească!

La mulţi şi productivi ani!

Presedintele A.C.Ch.M.R.R.,
Gl. Bg. (rtr.) ing. Gheorghiu Cristian- Petru

  M  E  S  A  J   ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI, ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE,

ORIUNDE VĂ AFLAŢI DOMNIILE VOASTRE, CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI

Ne adresăm astăzi tuturor chimiştilor care servesc sau au servit ţara în rândurile Armatei României şi le transmitem recunoştinţa noastră pentru întreaga activitate. 

Armata este o instituţie respectată de societatea noastră pentru că a dovedit seriozitate, spirit de sacrificiu şi patriotism. Este o instituție care şi-a asumat reforme ample, unele dureroase în ceea ce priveşte politica de reducere a forţelor, care nu s-a ferit de procesul de modernizare şi occidentalizare. 

25 octombrie 1944, este o zi cu o rezonanţă specială în conştiinţa şi istoria poporului român, când celebrăm un eveniment cu valoare de simbol al împlinirii naţionale, ziua în care ostaşii Armatei noastre  după lupte eroice şi zeci de mii de ostaşi căzuţi la datorie eliberau animaţi de dragostea de ţară, ultima brazdă de pământ de sub ocupaţie străină din Ardealul răpit prin Dictatul de la Viena, oraşul Carei.

Misiunea Armatei Române însă a continuat, alături de aliaţi, şi dincolo de graniţele ţării, militarii români contribuind decisiv la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.

Aducem respectul şi recunoştinţa noastă în faţa memoriei celor căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi exprimăm un sincer omagiu veteranilor de război, pentru care credinţa, responsabilitatea şi onoarea în slujirea idealurilor de libertate şi independenţă, datoria faţă de ţară a reprezentat crezul suprem.

Pentru eroismul şi dăruirea ostaşilor români, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, ziua de 25 octombrie a devenit Ziua Armatei Române, moment de sărbătoare şi de aducere aminte a eroilor neamului şi veteranilor de război

Istoria celor care au îmbrăcat haina militară, într-un anumit moment al istoriei, nu poate fi disociată de cea a poporului nostru, atâta vreme cât momentele de cumpănă – Razboiul de Independenţă, în 1877, primul şi al doilea Război Mondial, dar şi cel din Decembrie 1989 -,  nu au putut fi depăşite decât prin contribuţia decisivă a armatei.

Astăzi lumea modernă se confruntă cu provocări de neimaginat ca fenomen și amploare acum 32 de ani, când România s-a rupt de comunism. Terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, amenințările din spaţiul cibernetic sunt provocări cărora NATO, și implicit România trebuie să le facă față. În plus, Europa se confruntă cu o gravă criză în domeniul securității, conflictul din Ucraina arătând că pericolul redesenării frontierelor prin forță nu a apus  pe continent. 

Militarii români sunt la înălţimea faptelor de arme ale înaintaşilor, prin misiunile îndeplinite în ţară şi peste hotare în teatrele de operaţiuni pentru îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat ca ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice.

             Gândurile noastre se îndreaptă, în aceste momente, şi către militarii aflaţi departe de cei dragi, în Balcanii de Vest şi în alte părţi ale lumii. Ei demonstrează determinarea noastră de a ne respecta angajamentele şi de a lupta pentru promovarea şi apărarea intereselor de securitate ale României.

Cinstim, totodată, cu preţuire şi respect, memoria eroilor căzuţi

la datorie  în teatrele de operaţii, precum şi a militarilor răniţi în  misiunile internaţionale şi  suntem alături  de familiile acestora.

Celor care purtaţi în suflet Tricolorul, cu ocazia sărbătoriri Zilei Armatei României vă transmitem cele mai calde felicitări pentru activitatea depusă şi urări de multă sănătate, bună dispoziţie şi împlinire a dorinţelor!

La mulţi ani, Armata României! 

Preşedintele A.C.Ch.M.R.R.

Gl.Bg. (rtr.) ing.

                 Gheorghiu Cristian

 

LA MULȚI ANI, domnule General!
Pe data de 19 septembrie 2021, Președintele Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere „ Costin D. Nenițescu”, domnul
General de brigadă (rtr.) ing. Gheorghiu C. Cristian – Petru
, a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani. Consiliul Director îi urează cu această fericită ocazie, să fie sănătos și să manifeste în continuare aceeași vivacitate de care a dat dovadă în cele două mandate la conducerea A.C.Ch.M.R.R.!

  

MESAJUL ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE“COSTIN D. NENIŢESCU”  adresat CHIMIŞTILOR MILITARI, activi, în rezervă şi în retragere,    oriunde s-ar afla DOMNIILE LOR,  cu ocazia împlinirii a 97 ani de la înfiinţarea Trupelor Chimice   “APĂRARE C.B.R.N.”   15.05.1923 – 15.05.2021

Este arhicunoscut  că “arma chimică”, în accepţiunea modernă, a apărut în timpul primului război mondial, odată cu folosirea “gazelor de luptă”, în scopul nimicirii forţei vii.

La intrarea României în război, în 1916, întrebuinţarea acestei arme pe diferite teatre de operaţiuni era în plină evoluţie, ceea ce a determinat apariţia în armatele beligerante a unor formaţiuni şi servicii specializate, responsabile cu întrebuinţarea gazelor de luptă, precum şi de realizare a măsurilor de protecţie.  

Primul atac cu gaze pe frontul român a fost înregistrat pe 1/2 septembrie 1916, la marginea satului ORLAT, jud.SIBIU, în pregătirea bătăliei de la SIBIU (13/26-15/28 septembrie 1916) – Armata 9 germană a folosit proiectile de artilerie încărcate cu o substanţă iritantlacrimogenă determinând înlocuirea Regimentului 5 Vânători cu Regimentul 1 Grăniceri. 

  La 28 aprilie 1917, lt.col.medic Laurenţiu Bârzotescu – şeful de stat major al Serviciului  Sanitar al Armatei, a editat ,,Instrucţiuni asupra protecţiunii împotriva gazelor asfixiante”; în 1922, acesta consemnând:  

  “În primăvara anului 1917, fiind şef de stat major al serviciului sanitar al armatei de operaţii am fost însărcinat cu întocmirea unor instrucţiuni pentru apărarea contra gazelor. Ajutat de locotenentul de rezervă Meteş, care ştia ruseşte şi de farmacistul căpitan de rezervă Liwowsky, şi studiind organizarea acestui serviciu la armata rusească, care în această privinţă era foarte bine organizată şi înzestrată din belşug cu material de protecţiune contra gazelor, am întocmit “Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante”, care s’a distribuit la trupe.  

S’a înfiinţat apoi o Şcoală la Iaşi cu un poligon la Copou, unde s’a experimentat cu ofiţeri şi gradaţi de la corpurile de trupă şi s’au învăţat aceste mijloace de apărare. Acelaşi lucru s’a făcut apoi la Centrul de Instrucţie al Armatei a IIa la Bacău.     

 În cuprinsul lucrării “Gazele ca mijloc de luptă. Întrebuinţarea lor în Războiul 1914 – 1918. Atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor” – Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 1922” -autorul explică: 

  “La noi, la începutul războiului procurarea materialului de protecţie şi darea de instrucţiuni privea Direcţia Armamentului.   

În vara anului 1917 (29 mai), întreaga chestiune a apărării contra gazelor a fost trecută asupra Statului Major al Serviciului Sanitar al Armatei de Operaţii plecând de la principiul că instrucţia trupei în întrebuinţarea mijloacelor de protecţie contra gazelor constituie o ramură a instrucţiei militare a trupei, care trebuie să privească pe comandanţii de pe toate treptele, astfel că Marele Cartier General a despărţit atribuţiile  ”  

  La 31 mai 1917, Ministerul de Război hotărăşte ca pe lângă Direcţiunea Generalã a Muniţiilor, condusă de inginerul Anghel Saligny, să se înfiinţeze SERVICIUL DE STUDII AL PROTECŢIEI CONTRA GAZELOR ASFIXIANTE, care să aibã în compunere un Laborator pentru studiul gazelor asfixiante şi un Atelier de reparat măşti. La conducerea acestui serviciu a fost numit profesorul universitar doctor Nicolae Costăchescu, şeful Laboratorului de chimie organică al Universităţii din Iaşi; 

  Ordinul Circular no.12071 este primul ordin transmis în întreaga armată română pentru aplicarea prescripţiilor din broşura “Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” întocmite de locotenent-colonelul Laurenţiu Bârzotescu, şeful statului major al

Serviciului Sanitar al Armatei de Operaţii şi aprobate de gl.c.a.adj.Constantin Prezan, şeful Statului Major General al Armatei. 

Ordinul Circular no.12071 din 26 octombrie 1917    

“Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri ca prescripţiunile din broşura “Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” să fie studiate cât mai temeinic de ofiţerii din Comandamentul Dv. şi aplicate cât mai grabnic. Pentru aplicarea acestor instrucţiuni, pentru adunarea, controlul şi păstrarea materialului de apărare individuală şi colectivă se vor organiza:  

  La Regiment: O echipă de apărare contra gazelor asfixiante. Această echipă va fi compusă, la fiecare regiment de infanterie, artilerie şi cavalerie din: un ofiţer şi câte un gradat sau soldat inteligent şi cu ştiinţă de carte, pentru fiecare companie, baterie, escadron.  

  La Divizie: Un ofiţer – la biroul operaţii – va fi special însărcinat cu măsurile de apărare contra gazelor în  

sectorul diviziei.  

  La Armată: Un ofiţer (combatant, sanitar sau asimilat)   

  La Marele Cartier General (Serviciul Sanitar): Va funcţiona un birou   

Pentru formarea de instructori şi şefi de echipe la corpuri, precum şi aplicarea instrucţiunilor privitoare la atacul şi apărarea contra gazelor, va înfiinţa cursuri periodice, la care va chema ofiţerii şi gradaţii destinaţi a fi întrebuinţaţi ca instructori.  

  Şeful de stat major al serviciului sanitar va conduce lucrările biroului de la M.C.G., echipele chimicotehnice.

cursurile de instructori şi are obligaţia de a controla existenţa, situaţia materialului de apărare contra gazelor, cunoşterea întrebuinţării lui, organizarea serviciului de apărare la divizii şi pe poziţii.  

  Din Înalt Ordin/Şeful Statului Major General al Armatei/General de Corp de Armată Adjutant/General PREZAN”   

  Principalul efect al înfiinţării serviciului de apărare contra gazelor în toamna anului 1917    la reprezentat creşterea considerabilă a capacităţii de luptă a armatei române în condiţiile întrebuinţării de către inamic a substanţelor toxice de luptă. 

  În contextul politic, economic şi militar, existent în lume după Primul Război Mondial, sau Marele Război cum a fost numit, când principalele armate îşi reorganizează serviciile de profil chimic, unele în mod făţiş – SUA, Rusia, Italia, Franţa, Polonia etc.- altele camuflat – Anglia,  Germania, când industriile chimice din multe state cunoşteau ritmuri accelerate de dezvoltare, era firesc ca şi în armata română să apară problema perfecţionării organizării apărării împotriva gazelor de luptă. 

  La începutul anului 1922, în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară, din Ministerul de Război, înfiinţată în iunie 1920, s-a analizat problema armei chimice în ansamblul său, subliniindu-se necesitatea pregătirii armatei pentru a face faţă unui eventual război chimic.  

  Secţia I Tehnică din cadrul Direcţiei a fost însărcinată să studieze toate aspectele organizării unui serviciu specializat în armata română. Prima acţiune a reprezentat-o efectuarea unei vizite de documentare în Polonia în mai 1922.  

Delegaţia compusă din lt.col. George E. Popescu (artilerist) şi lt.col.farm. dr. Alexandru Ionescu-Matiu a studiat timp de o lună de zile organizarea serviciului de gaze, luând la cunoştinţă de activitatea Institutului de Gaze şi Şcolii de Gaze din Warşowia, precum şi a Atelierului de măşti din Zegrze.  

  La înapoiere, pe baza documentării şi a specificului armatei române, delegaţia a prezentat propuneri de constituire a unor instituţii şi unităţi specializate (laboratoare de gaze, şcoală de gaze, baterie de gaze, atelier de repararea şi verificarea măştilor), precum şi privind introducerea instrucţiei de specialitate la toate unităţile şi instituţiile militare.  

  Prin Decizia Ministerială nr.297 din 8 mai 1923, publicată în Monitorul Oastei nr.28/1923   s-a înfiinţat Comitetul Consultativ de Gaze.  

 “Având  în  vedere  propunerile  Marelui  Stat  Major prin referatele nr.123/1923, nr.1994/1922 şi nr.135/1923 ale Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară din Ministerul de Războiu Decid:    

  Art.1. – Toate chestiunile privitoare la pregătirea armatei pentru eventualităţile războiului chimic vor depinde de Direcţia a XI-a Tehnică Superioară din Ministerul de Războiu, care va studia de acord cu Marele Stat Major, după ce va lua şi avizul Comitetului Consultativ arătat la articolul 2.  

Art.2. – La  Direcţia  a  XI-a  Tehnică  Superioară  va  funcţiona  un  COMITET   CONSULTATIV pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic, după cum urmează:  directorul superior al Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară, ca preşedinte;  patru profesori universitari chimişti; şeful laboratorului special al gazelor de luptă; – un chimist de la acel laborator, ca membri.  

Art.3. – Acest comitet se va întruni după necesităţi la Direcţia a XI-aTehnică Superioară la cererea preşedintelui şi-şi va consemna încheierile prin procese-verbale. Secretariatul  comitetului  va  fi  numit  de  către  

Direcţia a XI-a Tehnică Superioară, care va hotărî şi şedinţele comune cu comitetul tehnic al său.    

Ministrul de Răsboiu s.s  Gl.Div. Mărdărăscu ”.  

  La 25 martie 1931, în conferinţa “Din problemele războiului chimic” expusă la Congresul Societăţii de Chimie din România, dr. Costin D Neniţescu remarca:  

“După descoperirea prafului de puşcă în secolul al XIII-lea, nici o altă invenţie nu a produs schimbări atât de profunde în arta militară ca întrebuinţarea mijloacelor chimice de luptă în războiul trecut. ”    

  Promulgarea la 28 aprilie 1932, prin Înaltul Decret nr.1536/1932 a Legii nr.125 relativă la modificarea Legii de organizare a armatei, publicată în M.O. nr.132/1932 şi promulgarea Legii relative la stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei din 4 mai 1932, publicată în M.O. nr.106 din 9 mai 1932, constituie consacrarea în terminologia militară românească a sintagmelor arma chimică (de sine stătătoare între celelalte arme, distinctă în cadrul armatei române), trupe chimice şi ofiţer chimist; culoarea acestui gen de armă fiind “galben-verzui”, iar semnul de armă – o mască contra gazelor.  

               Proliferarea noilor riscuri şi ameninţări amplifică aspectele de insecuritate ale mediului global astfel că, în perspectiva următorului deceniu, ordinea mondială va arăta sensibil diferit, în condiţiile în care noua dinamică a relaţiilor internaţionale favorizează eforturile comunităţii euroatlantice care vizează construcţia unui nou echilibru internaţional, capabil să asigure expansiunea şi consolidarea libertăţii şi democraţiei. 

              În acest context, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale a României sunt percepute, în primul rând, din perspectiva posturii de ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene. 

În acelaşi timp, însă, o serie de ameninţări noi, asimetrice, hibride, de natură militară şi nonmilitară tind să sporească sub raportul gradului de pericol şi al posibilităţii de producere şi pot afecta grav starea de securitate a cetăţenilor români sau a organizaţiilor din care România face parte. 

         Combaterea terorismului şi a proliferării armelor de distrugere în masă CBRNE reprezintă o prioritate a preocupărilor vizând pacea şi securitatea statelor lumii, din cauza amplificării riscului de folosire iraţională a rezultatelor dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei moderne.  

  În pofida unor progrese majore privind reducerea arsenalelor nucleare strategice şi a unor succese importante obţinute în implementarea acordurilor internaţionale de neproliferare, pericolul distrugerii civilizaţiei umane şi a vieţii, prin folosirea unor astfel de mijloace, se menţine încă ridicat.  

  Sporesc, totodată, riscurile ca armele de distrugere în masă să facă joncţiunea cu  terorismul internaţional sau ca terorismul nu           clear să fie promovat de regimuri iresponsabile. 

Provocările secolului XXI nu numai că infirmă modul superficial al unora de abordare a misiunilor Apărării CBRNE, ci îi sporesc importanţa.  

          Razboiul din Golf, unde ameninţarea ChBio a constituit un adevărat coşmar, actele teroriste  chimice şi biologice, comerţul ilicit cu substanţe radioactive, accentuate de îngrijorarea  proliferării 

ADMCBRNE  la  un  nivel  fără precedent, au  făcut ca   Apărării C.B.R.N.E. să i se acorde o importanţă deosebită, chiar preferenţială şi privilegiată în unele armate moderne.  

  Sperăm şi dorim să fim una din acele armate moderne! 

   –      98 de ani de la înfiinţarea Trupelor Chimice; 

  • 90 de ani de la înfiinţarea Centrului de Perfecţionare pentru Apărare C.B.R.N.”Muscel”; 
  • 18 ani de la participarea unei structuri de valoare companie – Compania 383 Ap.N.B.C.- în cadrul “Coalţiei împotriva Irakului” la singurul război în care a fost iminentă folosirea armelor chimică şi biologică.   

Raportul Comisiei Multinaţionale de Evaluare, pe baza acţiunii în cadrul aplicaţiei întrunite  desfăşurate  pe  data  de 21.04.2003, consemna: 

„Compania 383 Ap.N.B.C. este o unitate remarcabilă şi bine condusă. Militarii şi-au îndeplinit misiunile în condiţii severe de căldură şi însorire.Unitatea este în măsură să execute misiuni de cercetare sau decontaminare pentru Forţele Aliate. Este o onoare să lucrezi cu astfel de profesionişti dedicaţi.”   

  Aceşti “profesionişti dedicaţi”, care sunt şi printre dumneavoastră, au scris o pagină memorabilă în istoria Trupelor Chimice şi în Cărţile de Onoare ale fiecărei unităţi care a contribuit cu efective la compunerea Detaşamentului – Bg.81 Mc., Şcoala de Aplicaţie pentru Apărarea N.B.C., B.49 Ap.N.B.C., S.M.G. (Consilierul pe probleme de Ap.N.B.C.), S.M.F.T., D.I.M. 

   Aceste 3 aniversări vor fi pururi îngemănate, fiecare constituind un eveniment, iar împreună încununarea apoteotică a armei.  

  Maximă atenţie trebuie acordată coşmarului SARS – CoV – 2. Lecţiile învăţate vor fi determinante abordăriii ulterioare a componentei “B” din Apărarea CBRNE! Felicitări tuturor!  

  Să nu ne uităm patronii spirituali ai chimiştilor militari – Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii,  Constantin şi Maica sa Elena care ne veghează şi ne ocrotesc!   

  Un moment de aducere aminte şi aprinderea candelei din suflet pentru toţi făuritorii istoriei trupelor! 

Folosesc acest prilej minunat, pentru a vă transmite gândurile bune de sănătate şi viaţă lungă în deplinătate, precum şi urările cele mai simţite din partea Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere “Costin D. Neniţescu” care are filiale şi subfiliale în Bucureşti, Buzău, Câmpulung Muscel, Huşi, Iaşi şi Vaslui cu peste 200 de membri. 

          De asemenea, vă fac cunoscută buna intenţie şi răbdarea excelenţelor lor şi seniorilor de a vă aştepta, ca în timp să vă alăturaţi dumnealor.  

                                Împreună să purtăm mai departe tradiţiile acestei arme de elită a Armatei României! 

Să ne călăuzească dorinţa de a sluji cu devotament şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor! 

 LA MULŢI ANI onoraţi şi stimaţi camarazi de armă! 

LA MULŢI ANI tuturor doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, care provin/s-au confirmat/au lucrat în domeniul armei – unităţi, servicii, subunităţi, formaţiuni etc.. 

Nr.Ch.15 din 05.05.2021                                                                                                    NECLASIFICAT

MESAJ adresat Centrului de Perfecţionare Apărare C.B.R.N. “Muscel” cu ocazia  aniversării “ZILEI ÎNFIINŢĂRII”– 07.05.1931

Se împlinesc 90 de ani – 07.05.1931, dată oficializată prin Ordinul MStM/S1Organizare nr.4033 – de la înfiinţarea Centrului de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor (C.I.A.C.G.), în garnizoana Bucureşti, cazarma Malmaison, recunoscut ca atare prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei nr.125 din 09.05.1932, prin fuzionarea Şcolii de Apărare Contra Gazelor, Companiei A.C.G., Companiei depozit pentru materiale A.C.G. şi Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti.

Cercetând Istoria Războiului Reîntregirii vom constata că “…Instruirea personalului specializat în aplicarea măsurilor de apărare contra gazelor în întreaga Armată de Operaţii – ofiţeri combatanţi, medici, farmacişti şi gradaţi – s-a făcut, începând cu primăvara anului 1917,

  • în Centrul de Instrucţie din Iaşi, care dispunea de poligonul pentru aplicaţii de la Copou şi 
  • în Centrul de Instrucţie al Armatei a II-a de la Bacãu.”

Prin ordinul nr.45748 din 03.06.1949 al Marelui Stat Major (M.St.M.) – Secţia a IV-a, în garnizoana Făgăraş, s-a înfiinţat/reînfiinţat Centrul de Instrucţie al Apărării Antichimice (C.I.Ap.A.Ch.), subordonat Direcţiei Apărării Antichimice.   

Prin ordinul nr.CL 007628 din 13.08.1953 al M.St.M., Centrul de Instrucţie a fost desfiinţat, înfiinţându-se Poligonul de Experienţe al Trupelor Chimice, fără să schimbe locaţia până în anul 1957 când a fost dislocat în garnizoana Câmpulung Muscel.    

Conform ordinului ministrului forţelor armate, transmis de M.St.M. cu nr.CL 00620 din

05.05.1969 şi retransmis de Comandamentul Trupelor Chimice cu nr.HH 002120 din 20.06.1969 pe data de 01.07.1969 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Trupelor Chimice (C.I.Tr.Ch.) în garnizoana Câmpulung Muscel care a subordonat prin transformare Poligonul de Experienţe.

Conform ordinului ministrului apărării naţionale nr.M-12 din 21.02.1997, începând cu data de 01.06.1997 şi-a încetat activitatea Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Chimie Militară denumire în serviciu din anul 1991 şi s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară în aceeaşi locaţie – Câmpulung Muscel.

Începând cu 15.01.2000, şcoala a luat denumirea de Şcoala de Aplicaţie Interforţe pentru Apărare Nucleară, Biologică şi Chimică care reprezenta cel mai corect scopul, obiectivele, misiunile şi activităţile pentru care a fost înfiinţată şi există. 

În anul 2002 s-a revenit la denumirea de Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare Nucleară, Biologică şi Chimică. 

Începând cu data de 01.08.2005, prin Dispoziţia SMG nr.B5/S/1185 din 14.06.2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Apărare NBC s-a transformat în Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC, subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă, “General Ieremia Grigorescu” Sibiu. 

La data de 01.09.2008, Centrul de Pregătire pentru Apărare NBC s-a transformat în Baza de Instruire pentru Apărare NBC, subordonată Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC, Râmnicu-Vâlcea, înfiinţat la data de 01.09.2008.

        În  baza  Dispoziţiei  şefului S.M.G. nr.S-15  din 22.02.2010  pentru aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S. 9 din 16.01.2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale nr.CP 2-154 din 11.01.2010, începând cu data de 01.05.2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC  ,,Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici”, iar Baza de Instruire pentru Apărare NBC se actualizează cu denumirea de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN ,,Muscel”,  având în continuare aceleaşi locaţii.

La 1 septembrie 2019, în conformitate cu concepţia modernizării învăţământului militar şi a formării profesionale continue în structurile din coordonarea Statului Major al Apărării, Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel” se transformă în Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN „Muscel” şi se subordonează Şcolii de Aplicaţie Instruire Interarme a Forţelor Terestre „Mihai Viteazul”.

Pe parcursul celor 90 de ani de funcţionare, Centrul de Perfecţioanare Apărare CBRN ,,Muscel” a contribuit la elaborarea şi fundamentarea principiilor tactic-operative de ducere a luptei, în condiţiile întrebuinţării armelor de distrugere în masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare. 

De asemenea, a avut un aport deosebit la elaborarea actelor normative în domeniul armei Apărare CBRN, precum şi la modernizarea, proiectarea, omologarea şi experimentarea unor echipamente de apărare CBRN. 

Această instituţie militară a asigurat pregătirea şi a participat, cu efective şi specialişti, la desfăşurarea unor operaţii de stabilitate şi de sprijin în Somalia, Angola, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Afganistan şi Irak, iar în Kuwait în cadrul “Coaliţiei împotriva Irakului” la singurul război în care a fost iminentă întrebuinţarea armelor chimică şi biologică.

Centrul de Perfecţionare Apărare CBRN ,,Muscel” a devenit o unitate fanion în domeniu, o “centrală intelectuală” în creuzetele careia ard, se topesc şi se recompun ideile, teoriile, concepţiile, principiile, metodologiile şi normativele care guvernează această armă.

Competenţa, profesionalismul şi pasiunea să vă conducă în procesul de instruire şi educare a luptătorului specializat, a structurilor de armă, să fiţi în măsură să executaţi misiunile de specialitate oportun, creativ şi în concordanţă cu cerinţele standardelor N.A.T.O.!

Manifestaţi dăruire şi încredere în forţele proprii, depuneţi un efort susţinut pentru a vă pregăti şi acţiona în vederea îndeplinirii viitoarelor misiuni specifice armei Apărare CBRN într-o lume în continuă transformare şi modernizare, pentru a ieşi învingãtori, atât în activitatea pe care o desfăşuraţi, cât şi în viaţă!

Fiţi conştienţi de rolul ce vă revine, acela de a asigura o parte importantă a protecţiei forţei şi de a activa într-o armă de elită a Armatei României!

Primiţi cele mai sincere sentimente de admiraţie şi prietenie, urări de sănătate şi împliniri personale şi familiale, precum şi felicitări pentru rezultatele obţinute!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Fie ca Dumnezeiasca Lumină coborîtă pe pământ la învierea Lui, să ne călăuzească pașii pe drumul spre mântuire și nemurire!

CONSILIUL DIRECTOR AL A.C.Ch.M.R.R. VĂ UREAZĂ SĂ AVEȚI SĂRBĂTORI PASCALE MINUNATE ȘI LUMINATE!

MESAJUL Consiliului Director al Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară/Ap.C.B.R.N. în Rezervă şi în Retragere “Costin D. Neniţescu”   cu ocazia Sărbătorilor Pascale   adresat  CHIMIŞTLOR MILITARI activi, în rezervă şi în retragere, indiferent unde s-ar afla aceştia.

                                                Creştinii ortodocşi sărbătoresc Paştele duminică, pe 02 mai. 

E timpul să fim împreună de Învierea Domnului! Fie ca binecuvantarea cerească să se răsfrângă asupra noastră, a tuturor şi să ne facă mai buni, mai darnici şi mai inţelepţi!

Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să coboare peste noi toţi bucurii duhovniceşti pace şi bună întelegere, iar Hristos cel Inviat să ne dăruiască sănătate şi întru toate, bună sporire!

Nespusa bucurie a Invierii Domnului să se şălăşuiască întru noi, iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viaţă, pace şi belşug de bucurii!Sărbătoarea Sfintelor Paşti minunea Invierii lui  Isus  să dăinuie în  inimile tuturor, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei,  a speranţei, a bucuriei, cu bunătate şi căldura în suflete!ubirea să învie în sufletele noastre, aduse  de  Cel  care  este Calea,   Adevărul şi Viaţa! Mireasma Sărbătorilor Pascale  să fie un moment unic  de întoarcere  spre pietate, armonie, toleranţă, evlavie…     HRISTOS A INVIAT! Să răsune strigătul nostru peste lumea întreagă, în cer şi pe pământ!     ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 S

Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

      Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna APRILIE

Filiala/ Numele și prenumeleGradulZiua /anul de naștere
București  
Asimionesei MihaiCol. (r.)12 .04. 1937
Babiuc VictorCol. (r.)06 .04. 1927
Diculescu AlexandruCol. (r.) ing.02..04.1947
Dumitrescu DanCol. (r.)24 .04.1950
Muşat IonCol. (r.)02 .04.1953
Tăbăcaru CristianCol. (r.)08 .04. 1948
   
Câmpulung Mușcel  
Curuia GabrielCol.(r)14.04.1956
   
Buzău  
Livint NeculaiCol. (r.)23.04.1952
Iaru PetreaCol. (r.)10.04.1957
Dobre N. StereLt. col. (r.)08.04.1952
Vodarici  St. MarianMr. (r.)29.04.1957
   
Vaslui  
Fecioru GeluM.M.(r.)09.04.1960
Doroftei Gh.M.M.(r.)01.04.1948
Gilea Gh.Mr. (r.)01.04.1957
   
  
   
Iași
Aionoaie N. JicăCol. (r.)15.04.1957
Căpăţână ConstantinCol. (ret.)11.04.1950
Oghină RaduSlt. (rz.)15.04.1957

Ne cinstim veteranii!

Încă un nonagenar printre membrii A.C.Ch.M.R.R.!
Astăzi, 06.02. 2020, domnul colonel (rtr.) Ion Trandafir, membru al Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și Retragere, filiala București, împlinește frumoasa vârstă de 90 de ani. Cu această ocazie, Consiliul Director al A. C. Ch. M. R. R. îi urează mulți ani fericiți înainte, cu sănătate! Să ne trăiți!

1 Decembrie, Ziua Națională a României

Avem onoranta ocazie de a ne adresa seniorilor, „OSTENITORI, ŞLEFUITORI, TRUDITORI, ENTUZIAŞTI, NOSTALGICI, IUBITORI” ai armei, “OŞTENI” ai chimiei militare, la un moment de sărbătoare, reiterând dovada ataşamentului faţă de ţară, dârzeniei, disciplinei, simţului datoriei şi al onoarei militare, puterii şi curajului pe care le-aţi apărat şi le-aţi  afirmat cu tărie decenii la  rând, îndeplinindu-vă cu abnegaţie îndatoririle de cetăţeni şi ostaşi ai României, în drumul spre o construcţie democratică, europeană şi euro-atlantică.

Suntem din generaţiile care şi-au consacrat viaţa activă, cu devotament, cu responsabilitate, cu demnitate şi cu onestitate activării, în cazul nostru ca militari într-o instituţie cu destinaţie specială în articularea Oştirii Naţionale.

În cei 15 ani de activitate am reuşit să realizăm acţiuni notabile pentru ISTORIA CHIMIEI MILITARE, să evocăm evenimentele importante din evoluţia armei, să cinstim faptele memorabile ale personalităţilor contributoare la înfiinţarea şi parcursul armei, să conservăm şi să îmbunănăţim tradiţiile.

Apreciem relaţia colegială instituită cu colegii activi, sperăm în menţinerea şi dezvoltarea acesteia în spiritul tradiţiei existente în “Trupele Chimice”.

Să nu ne uităm patronii spirituali ai chimiştilor militari – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Maica sa Elena care ne veghează şi ne ocrotesc!  Totodată, se cuvine să aducem un pios omagiu, tuturor eroilor din arma Chimie Militară/Ap.C.B.R.N. deveniţi legendă şi intraţi pe vecie în conştiinţa naţională. Fie ca sacrificiul lor, să constituie un imbold pentru întreaga dumneavoastră activitate. Un moment de aducere aminte şi aprinderea candelei din suflet pentru toţi făuritorii istoriei trupelor!

Împreună să purtăm mai departe tradiţiile acestei arme de elită a Armatei României!Să ne călăuzească dorinţa de a sluji cu devotament şi responsabilitate ROMÂNIA şi poporul său, dobândind vibraţia unică sub tricolor!

LA MULŢI ANI onoraţi şi stimaţi camarazi de armă!

A apărut volumul I al dicționarului biografic ” OŞTENI AI CHIMIEI MILITARE”
În cuprins, în cele 485 de pagini, găsiți fotografii şi date biografice din carierele militare ale unor membri A.C.Ch.M.R.R.

  

                      Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

Săgetătorilor și capricornilor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.,

și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna DECEMBRIE.

 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Boghian Ion M.M. pr. (ret.)              03.12.1947
Moinescu Emilian Constantin Col. (ret.)              04.12.1951
Moisescu Marin Col. (ret.)             02.12.1944
Niţă Stere   Col. (ret.)             13.12.1939
Popescu Eugeniu Col. (ret.)             24.12.1945
Vasile Gheorghe Col. (ret.)             01.12.1941

Câmpulung Mușcel

   
Bidilică Cornel M.M. Pr.(r.)

06.12.1957

Grigorescu Mihail Col. (ret.)

14.12.1950

Buzău

   
Lazar Gicu Lt.col. (ret.)

22.12.1952

Ionescu  Dan

Mr. (ret.)

10.12.1952

Vaslui

   
Rosu Nicusor Cpt.(r.)

02.12.1957

Nitica C-tin. Col. (ret.)

08.12.1950

            Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!   

Scorpionilor și săgetătorilor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.,   

  și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna NOIEMBRIE.

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Boboc Vladimir Lt.col. (r.) ing. 20 nov. 1957
Guşanu Nazarie Col. (ret.) 01 nov.1929
Năstase Irina Col. (ret.) 18 nov. 1951
Nistor Mihai – Dumitru M.M. pr. (ret) 06 nov. 1943
Parasca Constantin M.M.pr.(r.) 22. nov. 1956
Văleanu Mihai Col. (r.) ing. 02.nov.1958

Câmpulung Mușcel

   
Iancu Aurel Col.  (ret.) 01. nov.1948

Buzău

   
Harstoaga  Gh. Mr.  (ret.) 12. nov.1950
Ionescu G.Marin-Lucian Cpt. (ret.) 03. nov.1946
     

Vaslui

   
Cozma Mihai Mr. (r.) 02. nov.1958
Cozma Gabriel Mr. (r.) 02. nov.1958
Stoleru Damian Mr. (r.) 15. nov.1957

Huși

   
     

Iași

   
Toran Ioan Plt.adj. (ret.) 13.11.1936

            Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate! Balanțelor și scorpionilor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R., și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna OCTOMBRIE. 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Cocoroveanu  Matei S.C. 25 oct.1947
Mărunţelu Nicolae Lt.col.(r.) ing. 26 oct. 1952
Mituleţu Ion Col. (r.) prof.dr. 13 oct. 1957
Munteanu Nicolae Col. (ret.) 11 oct. 1932
Neagu Corneliu Col. (ret.) 22 oct. 1936
Nicolae Ion Col. (r.) ing. 19 oct.1953
Păltânea Nicoliţa Col. (ret.) 01 oct. 1947
Popescu V. Ioan Col. (r.) ing. 02 oct. 1935
Toma Ştefan Col. (ret.) 15 oct. 1934
Văleanu Corina Lt. Col. (r.) 11 oct. 1954
     

Câmpulung Mușcel

   
Gârtan Viorel Lt.Col. (r.) 06 oct. 1953
Ionescu Graţian Col. (r.) 04 oct. 1954
Mocanu Petre Plt.adj. (ret.) 25 oct. 1952
Rădulescu Gheorghe Col.(ret) 05 oct. 1930

Buzău

   
Duta   Benone Lt.col. (r.) 18 oct. 1953
Parasca Vasile Lt.col (ret.) 26 oct. 1950
     

Vaslui

   
Giurgiu Arghir Col. (ret.) 30 oct. 1931
   
   
   

Iași

   
Hâncu  V.Vasile Col. (ret.) 01 oct. 1947
Plai G. Lenuţa Lt.col.(r.) 16 oct. 1955
 
 

 După 45 de ani. Revederea promoției 1972.
un film realizat de col. (ret.) Mihail Grigorescu

   https://youtu.be/et1O3RUMau0

Dragi colegi ,

Am reusit sa editez partial filmul Revederii promotiei OFITERI DE  CHIMIE MILITARA 1972 , SIBIU 6-8 sept a.c..Probabil , unii dintre Dvs s-au si intrebat ce tot imi dau eu importanta filmand intruna cu telefonul. ..

Filmul dureaza fix 49 min si este fullHD. Contine doar activitatea de la Hotel – restaurant CONTINENTAL ( fost BULEVARD , pentru cei care n-au mai fost prin Sibiu ).
Este incarcat pe canalul meu de YOUTUBE , fiind un fisier mare de peste 1 GB . Este cea mai simpla modalitate de a-l face cunoscut , neavand  decat sa va trimit linkul de mai jos. Totodata , trebuie sa va spun ca nu am putut interveni prea mult in corectarea unor imperfectiuni , de ex sa rescriu muzica unor piese care nu suna prea bine.Pe youtube nu ai voie sa incalci legea drepturilor de autor.Totusi , sper sa va placa ; eu cred ca filmul ne reprezinta.Asa cum s-au exprimat fostii nostri comandanti si profesori , am fost nu numai cea mai numeroasa promotie din istoria armei , ci si una deosebita prin pregatire si prin responsabilitatile indeplinite in cariera.
Am realizat un film si la intalnirea tuturor promotiilor de ofiteri de chimie militara – de la infiintarea Scolii in 1955 – de anul trecut , tot la Sibiu , care a fost bine primit si pe care cred ca l-ati vizionat.
 Daca Bebe Dobre a fost sufletul revederii , Dvs ati fost – cum o sa vedeti in film – vedetele , iar mie , de asemenea ca organizator , imi revine sarcina sa ilustrez in imagini dinamice evenimentul. Remarc si eu sprijinul logistic desavarsit acordat prin concursul colegului nostru Dinu Martis pentru derularea activitatilor de la restaurant..
  Imi exprim , totodata , gratitudinea fata de asigurarea celor mai bune conditii pentru desfasurarea activitatilor din Academia Fortelor Terestre.
 Urmeaza sa editez prima parte a filmului cu activitatile desfasurate in AFT. Asa cum v-am rugat.., astept de la Dvs fotografii din perioada scolii.Am primit doar cateva .Din nou recomand sa faceti copii la un.. copiator , ca sa fie cat mai lizibile .
 Sugestii -daca vor fi – sunt binevenite.
Filmul este nelistat , adica il poate viziona doar cine are link ul. Va recomand ca la randul vostru sa -l distribuiti mai departe prietenilor
( atentie – si la cei care nu au putut participa la eveniment !). Eu nu am la toti adresele de mail si , de asemenea , putini au WhatsApp .
 Totodata , daca vreti sa-l pastrati , va recomand sa -l descarcati pe un stick de memorie. Daca intamplator ii schimb pozitia , nu-l mai puteti vedea.
Vizionati-l pe un smart tv sau laptop ; merge excelent pe un smartphone performant…
Rog mult , in incheiere , sa-mi confirmati pe mail , WhatsApp, ori  message daca ati reusit sa -l vizionat si eventual cui l-ati distribuit.
 Cele bune ,
               M.Grig.

     Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

   Fecioarelor și balanțelor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.,

    și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna SEPTEMBRIE.

 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Bălulescu Gheorghe Col. (ret.) ing. 21 09.1937
Dănilă Ion Gl. Bg. (ret.) 12 09.1945
Gheorghiu Cristian Gl.Bg.(ret.) ing. 19 09.1946
Ignat Vasile Gl.Bg. (ret.) 16 09. 1948
     
Stoica Victor Col. (r.) 25 09.1955
Ţurcanu Constantin Col. (ret.) ing. 19 09. 1937
     

Câmpulung Mușcel

   
Aftanasă Constantin MM pr. (r.) 14.09.1953
Mihai Gheorghe Col. ing. (ret.) 02.09.1944
Popescu Cristinel Plt.adj. şef (ret.) 20.09.1950
Răuţoiu Nicolae MM Cl.I (ret.) 28.09.1940

Buzău

   
Cobilita Ioan Gl.Bg.(r.) 10.09.1959
Cornea Ioan  Col. (ret.)ing. 18.09.1947
Iancu Nicu MM Cl.I (r.) 10.09.1963
   

Vaslui

   
Cojan Mihai Plt.adj. (ret.) 24.09.1939
Tinta C-tin. Plt.adj. (ret.) 19.09.1948
Barbu Danut Plt.adj. (r.) 01.09.1956
     

Huși

   
Buhuş  Emil Lt. col. (r.) 02.09.1955

Iași

   
Văduva   Cristian Mr. (r.) 18.09.1968   

             

Între 18 și 20 august 2017, la „Moara cu noroc” de la Ineu, județul Arad, promoția 1977 si-a măcinat amintirile acumulate în cei 40 de ani de după absolvire.
Exceptându-l pe Neluțu Lucaciu, pe care Dummnezeu l-a chemat la oastea Sa, ar fi trebuit să răspundă prezent, următorii:

1.            Boros Petru-Vilmos
2.            Boțan Dumitru
3.            Clinciu Gheorghe
4.            Cojocaru Ionel
5.            Costan Mihai
6.            Danilescu Corneliu
7.            Gheorghe Constantin
8.            Diaconu Mircea-Dorel
9.            Hasan Erol
10.       Hlihor Constantin
11.       Kessler Ioan
12.       Mândru Nicolae
13.       Mihalache Sorin
14.       Milu Gheorghe
15.       Mironescu Dorel-Vali
16.       Pănoiu Sabin
17.       Petru Zaharie
18.       Puf Nicolae
19.       Roșca Marian
20.       Scrobotă Vasile
21.       Socol Emilian
22.       Stan Valeriu
23.       Stănică Gheorghe
24.       Stoica Victor
25.       Tamaș Ioan
   Au fost 14 din 25

                          Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

Leilor și fecioarelor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.  și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna AUGUST

 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Brânzei Dumitru Col. (ret.) 09 08.1934
Călcîi Diogen Col. (ret.) 23 08.1934
Creţu Ionel Col (ret.) ing. 07 08.1948
Daviţoiu Emilian Col. (ret.)med. 14 08.1933
Dumitrescu Vicenţiu Col. (ret.) 05 08.1940
Lelcu Vasile Col. (ret.) 16 08. 1949
Popovici Ion Col. (ret.) 25 08. 1936
Savu Ion Col. (ret.)dr. ing. 10 08.1953
Stan Mihai Col. (ret.) ing. 12 08.1935

Câmpulung Mușcel

   
Cumpănăşoiu Nicolae Col. (ret.) 22.08.1947

Buzău

   
Coman Valeriu Col.(r.) 16.08.1956
Ivan. Ion Lt. col. (ret.) 12.08.1952
Nae   Ion Mr. (r.) 13.08.1958
Morosanu  Liviu Plt.maj. (r.) 04.08.1961
Predescu Gheorghe Plt..adj. (ret.) 20.08.1945

Vaslui

   
Cileac Ilie Lt.col. (ret.) 06.08.1957
Mehedint Gheorghe Lt.col. (ret.) 28.08.1959
Chelaru Eugen M.M. (ret.) 25.08.1950

Huși

   
Gheorghiu  Mihai Col.(r.) 19.08.1954

Iași

   
Clinciu G. Gheorghe Mr. (r.) 28.08.1955  

 

   Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

Racilor și leilor, membri ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.,

născuți în luna IULIE

 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

   
Bărbuică Constantin Col. (r.) ing. 16 iul. 1937
Burlacu Ghiorghi Col. (r.) dr. 08 iul. 1938
Năstase Constantin Gl.Mr. (r.) 16 iul. 1954
     
Popescu N. Ioan Col. (r.) 16 iul. 1931
Stroe Petre Col. (r.) 01 iul. 1956
     

Câmpulung Mușcel

   
     
Popescu Nicolae Gl.bg (ret.) dr. 16.07.1949
Radu Ilie MM Cl.II (ret.) 20.07.1948

Buzău

   
Aldea Alexandru Col. (ret.) 01.07.1947
Popa M. Ilie Marian Plt.adj (r.) 21.07.1959
Gramoiu C. Mihaita Plt.adj. (ret.) 10.07.1953

Vaslui

   
Buhăiescu Iorgu Lt.col. (ret.) 25.07.1949

Huși

   
Blăniţă I. Ioan Mr.(r.) 03.07.1964
Huzum C. Gheorghe Plt. adj.şef. (ret.) 13.07.1949
Codreanu  Nicu Plt. adj.şef. (ret.) 25.07.1940

Iași

   
Dosoftei N.  Petrică Col. rz. 09.07.1952
Pricop G. Ion Col. ret. 06.07.1942

                       Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

      Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna IUNIE

 

Filiala / Numele și prenumele

Gradul

Ziua / anul de naștere

București

 

 

Bodoga Petre Col. (r.) dr. ing. 08 iun. 1938
Iliţoi  Dinu Col. (r.) ing. 11 iun. 1952
Iordache Constantina Lt.col. (r.) 09 iun. 1954
Iordănescu Dumitru Col. (r.) 28 iun. 1933

 

 

 

     
     

Buzău

 

 

Balaceanu Gheorghe Lt. col. (r.) 28 iun. ?
Dima  Dumitru Mr. (ret.) 19 iun. 1950

 

 

 

Vaslui

   
Iordachi Teofil Col. (ret.) 02 iun.1952
Baicu Miluta M.M. (ret.) 02 iun.1947
Ghiur Toader Col. (ret.) 09 iun.1948
Tudor C-tin. Lt.col.(r.) 20 iun.1956
     

Huși

   
Geman Ioan Col. (ret.) 18 iun.1934
Rotaru Dumitru Plt. adj. șef 23 iun. 1941
     

Iași

   
Coman Aurora Lt. col. (r.) 15 iun.1953

 

                Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna MAI

 

Filiala/ Numele și prenumele

Gradul

Ziua /anul de naștere

București

   
Carapancea Nicolae Col. (r.) 02 mai 1948
Mirea Constantin Col. (r.) ing. 14 mai 1945
Niculescu Ion Col. (r.) ing. 02 mai 1932
     
Prunache Dumitru Gl.Mr.(r.)  ing. 08 mai 1934
     

Câmpulung Mușcel

   
Ilioiu Paulin Plt.adj. şef

05mai 1950

Morariu Constantin M.M.pr. 07mai.1957
Penelea Benone Plt.adj. 18 mai 1947
Popa Dumitru Col. 03 mai 1961
     
     
     

Vaslui

   
Baba Silviu M.M. 24 mai.1956
     

Huși

   
Mihalaş D. Ilie – Mugurel Lt. col. 28 mai 1965
Marin I. Cristinel Cpt. 28 mai 1967

Iași

 

 

Olaru  Paul Col. ret. 12 mai 1937

                         Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

      Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna APRILIE

Filiala/ Numele și prenumele

Gradul

Ziua /anul de naștere

București

   
Asimionesei Mihai Col. (r.) 12 .04. 1937
Babiuc Victor Col. (r.) 06 .04. 1927
     
Diculescu Alexandru Col. (r.) ing. 02..04.1947
Dumitrescu Dan Col. (r.) 24 .04.1950
Muşat Ion Col. (r.) 02 .04.1953
Tăbăcaru Cristian Col. (r.) 08 .04. 1948
     

Câmpulung Mușcel

   
Curuia Gabriel Col.(r) 14.04.1956
     

Buzău

   
Livint Neculai Col. (r.) 23.04.1952
Iaru Petrea Col. (r.) 10.04.1957
Dobre N. Stere Lt. col. (r.) 08.04.1952
Vodarici  St. Marian Mr. (r.) 29.04.1957
     

Vaslui

   
Fecioru Gelu M.M.(r.) 09.04.1960
Doroftei Gh. M.M.(r.) 01.04.1948
Gilea Gh. Mr. (r.) 01.04.1957
     

Huși

   
Palade C. Corneliu Mr.(r.) 21.04.1965
     

Iași

 
 
Aionoaie N. Jica Col. (r.) 15.04.1957
Căpăţână Constantin Col. (ret.) 11.04.1950
Oghină Radu Slt. (rz.) 15.04.1957

 Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna MARTIE      

         Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate și belșug!

 

Filiala/ Numele și prenumele

Gradul

Ziua /Anul nașterii

BUCUREȘTI

   
Ceterchi Gheorghe Col. (ret.) ing. 26 mar. 1937
Ganea Stelică Col. (ret.) 28 mar. 1935
Mareşi Ioan Col. (ret.) 03 mar. 1948
Mihailiuc Gheorghe Col. (ret.) 03 mar. 1945
Taban Nicolae Col. (ret.) 09 mar. 1931
Ţăpârlea Goriţă Plt. adj. (ret.) 06 mar. 1952

BUZĂU

   
Anghel Constantin Cpt. (r.) 20 mar. 1960
Mirescu  Petre Lt.col. (ret.) 23 mar. 1947
Panaitescu Mircea Plt. maj. (r.) 28 mar. 1956

IAȘI

   
Bălan Nicu Col. (ret.) 18 mar. 195


   Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate și belșug!

  Membrilor filialelor A.C.Ch.M.R.R. născuți în luna FEBRUARIE

Filiala/ Numele și prenumele

    Gradul

Ziua /Anul      nașterii

BUCUREȘTI

   
Hâncu Nelu Col. 23.02. 1933
Marin Marilena s.c. 01.02. 1947
Nedelcu Valerică Col. 11.02. 1936
Popescu  Aurel Col. ing. 26.02.1941
Roman Ioan Col. ing. 21.02. 1945
Stoean Olga prof. 02.02.1942
Trandafir Ion Col. 06.02. 1930

CÂMPULUNG MUȘCEL

   
Mak Adalbert Cpt. 26.02.1963

BUZĂU

   
Gheorghiu Ioan Col. 17.02.1957
Costache Ion Lt.Col. 21.02.1946
Vlad Gigi Mr. 25.02.1962
Tabacu  Stefan Plt.adj. sef 28.02.1949
Scarlat  Marcel Plt.maj. 27.02.1962
     

VASLUI

   
     
Chiratcu Neculai Plt.adj. 03.02.1957

HUȘI

   
Cata M. Martin Col. 07.02.1956
     
     

                 

                  Le urăm mulți ani fericiți, cu sănătate!

Capricornilor și vărsătorilor, membrii ai filialelor A.C.Ch.M.R.R.,

 și tuturor rezerviștilor militari născuți în luna IANUARIE

 

Filiala/ Numele și prenumele

Gradul

Ziua de naștere

BUCUREȘTI

   
Anorocioaei Turel Col. 14.01.1953
Botez Vasile col. 09.01.1932
Diaconu Ştefan col. 18.01.1948
Iancu Ştefan Gl.mr. 23.01.1925
Jumătate Lucian col. 14.01.1947
Moisescu Marin col. 02.01.1944
     
Zamfir Alexandru col. 01.01.1939
Zamfirescu Gheorghe col. 15.01.1940

CÂMPULUNG MUȘCEL

   
Muşat Vasile Slt. 01.01.1947
Negoescu Ioan plt.adj. şef 03.01.1949
Popa Mircea Emil Mm.cl.I 01.01.1957

BUZĂU

   
Hancu Gheorghe col. 28.01.1950
     
Cazan Vasile   27.01.1955
Coman T. C-tin   29.01.1960
Toma Gh. Laura Steluta Cpt. 24.01.1969
Dinu A. Constantin Mm.pr. 09.01.1961

VASLUI

   
Pasarel Costel Cpt. 19.01.1956

HUȘI

   
Şapcă N. Nicu col. 21.01.1945

 

22 – 24 noiembrie 2016

ACCh.MRR împreuna cu Academia Fortelor Terestre (AFT) au organizat sarbatorirea a 55 de ani de invatamant neîntrerupt de CHIMIE MILITARA in Garnizoana SIBIU