COLEGIUL DE REDACŢIE:

 Gl. mr. (rtr.) ing. Dumitru PRUNACHE

Gl. bg. (rtr.) ing. Cristian GHEORGHIU

Gl. bg. (rtr.) Ion DĂNILĂ

Col. (rtr.) dr. ing. Ion SAVU

Col. (rtr.) ing. Ioan CORNEA

Col. (rtr.) Mihai ASIMIONESEI

Col. (rtr.) Ştefan DIACONU – Redactor şef

Col. (rtr.) Victor STOICA

Col. (rtr.) Jică AIONOAIE

Lt. col. (rtr.) Viorel GÂRTAN

Prof. Olga STOEAN – Redactor responsabil de număr

Copertă şi tehnoredactare Alina VLĂSCEANU; Fotografii: prof. Olga STOEAN și Col. (rtr.) ing. Aurel POPESCU

*Autorii articolelor răspund pentru corectitudinea şi exactitatea datelor furnizate.

Supliment al Revistei de Chimie Militară editată de A.C.Ch.M.R.R. Costin D. Neniţescu, ISSN 2343-8150

În domeniul LOTO

Col. (rtr.) ing. Ch. Mil. Vicențiu Dumitrescu

PROMOȚIA ”ÎNTREGIREA NAȚIONALĂ – 90” –  Ordinul ministrului apărării naționale M.P. 1269/18.12.2008

Cursul de formare a ofițerilor în activitate, filiera indirectă, arma Apărare CBRN, specialitatea Apărare CBRN în anul 2008 – Curs organizat de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN a Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN.

Cursanți 14 din care:

  • 7 subofițeri și maiștri militari de diferite arme și specialități dar care au încadrat funcții de Ap. CBRN sau au avut cursuri în domeniul Ap. CBRN (și au absolvit o facultate)
  • 7 civili absolvenți de diverse facultăți care se încadrează în arma Ap. CBRN
  • 2 absolvenți de chimie – chimiști
  • 2 absolvenți de fizică – 1 inginer și 1 fizician
  • 1 absolvent de geografie – inginer
  • 1 absolvent de biologie – biolog.

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 22/2023!

C U P R I N S:
MESAJUL ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE “COSTIN D. NENIŢESCU” cu ocazia Centenarului înfiinţării Trupelor Chimice

Col.(ret.)dr. Ion Mitulețu, APĂRAREA CBRN LA CEAS ANIVERSAR – EVOLUȚIE SAU INVOLUȚIE ?
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Prunache, „ANIVERSAREA – 100”
Col. (ret) Constantin Chiru, 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI GAZELOR ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Gl. mr. (ret.) ing. Dumitru Gheorghe Prunache, ACȚIUNILE ȘEFULUI DIRECȚIEI „APĂRARE C.B.R.N.” A ARMATEI (DIVIZIEI)

Col. (ret.) Alexandru Zamfir, PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ARMELOR DE NIMICIRE ÎN MASĂ ÎN MARINA MILITARĂ. ISTORIA ARMEI DE-A LUNGUL ANILOR
Lt.col. (r.) Florica Stoicescu, ZIUA CHIMIȘTILOR MILITARI
Gl.bg.(ret.) ing. Cristian Gheorghiu, General SCHMIDT Ioan
Col. (ret.) Gheorghe Dohan, BATALIONUL 187 PROTECȚIEANTICHIMICĂ/
PROTECȚIE N. B. C. ˝CRIȘUL˝ ; ˝REPERE ISTORICE˝

Col. (ret.) Constantin Moisa, SCURTĂ ANALIZĂ ȘI OPINII PRIVIND CONFLICTUL RUSO – UCRAINEAN. RISCURI ȘI SCENARII DE TRECERE LA FOLOSIREA ARMELOR NUCLEARE

Col. (r.) ing. Nicolae Mărunțelu, TEHNOLOGII MODERNE FOLOSITE ÎN ACȚIUNILE DE CĂUTARE-SALVARE PROMOVATE ÎN PROIECTUL EUROPEAN „SEARCH AND RESCUE. Clusterul Român PROECO-CBRNE
ÎNTÂLNIRE DE SUFLET, după 25 de ani
Col.(ret.) Otto Martini, EFECTELE SUBSTANȚELOR CHIMICE M-AU URMĂRIT DIN COPILĂRIE
Col. (ret) ing Aurel Popescu, PROMOȚIE DE POVESTE … 1973
Gl. bg. Ion I. Dănilă, Președintele A.N.V. R., A DOUA MOBILIZARE A ARMATEI ROMÂNIEI – 27 octombrie/9 noiembrie 1918
Gl. bg. (ret.) Ion I. Dănilă, NICOLAE IORGA – OBSERVATOR ȘI ANALIST AL ANULUI 1940 LA ROMÂNI
OŞTENI AI CHIMIEI MILITARE, Colonel VLAD GHEORGHE
Colonel BAICU C. ALEXANDRU

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 21/01.12.2022

CUPRINS:

MESAJUL  ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

CU PRILEJUL  ÎMPLINIRII A 105 ANI de la înființarea Serviciului de Studii al Protecției Contra Gazelor Asfixiante,  apariția broşurii

„Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” și emiterea Ordinului Circular no.12071/1917…… p. 5

Gl. bg. (ret.) ing. Cristian Gheorghiu, DIRECŢIA CHIMICĂ MILITARĂ ………………………………………………………………………………..p. 9

Col. (ret.) Constantin Moisa, EVOLUȚII RECENTE ÎN CRIZA RUSO-UCRAINEANĂ. RISCURI ȘI AMENINȚĂRI DE ESCALADARE

A CONFLICTULUI. SCENARII POSIBILE ALE UNUI ………………………………………………………………………………………………………p. 15

Gl. bg. (ret.) Vasile Ignat, SUMMITUL NATO – MADRID 29 – 30.06.2022……………………………………………………………………………p. 38

Col. (ret.) Otto  Martini,OFIȚER CHIMIST LA U.M. 01776 HUȘI – iunie-octombrie 1974  ……………………………………………………..p. 40

Col. (ret.) Jică Aionoaie, DUREREA UNUI COMANDANT CÂND ÎȘI VEDE FOSTA CAZARMA SFÂRTECATĂ DE RECHINII

IMOBILIARI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 46

Col. (ret.) Jică Aionoaie, UN CHIMIST PE FRONTIERA DE EST………………………………………………………………………………….. ….p. 50

Col. (ret.) Jică Aionoaie, BATE LA UŞA LUMII IARNA NUCLEARĂ?…………………………………………………………………………………..p. 54

Întâlniri de suflet

Col. (ret.) dr. Bebe Gheorghe Dobre, SEMICENTENAR – PROMOȚIA  1972………………………………………………………………………..p. 60

Cerasela Moldoveanu, GENERALUL CONSTANTIN CHRISTESCU, PERSONALITATE PROEMINENTĂ A ARMATEI ROMÂNE,

ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI DE ÎNTREGIRE………………………………………………………………………………………………………………………….p. 62

Planetă de scriitor

Col. (ret.) Liviu Vişan, CÂNTEC DE UIMIRE……………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                          ZBOR LICHID…………………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                          PEISAJ………………………………………………………………………………………………………………………………………p. 66                                          

ECOU DE IARBĂ ……………………………………………………………………………………………………………………….p. 66                                       

    DIN LUMINĂ ȘI DIN LUT……………………………………………………………………………………………………………….p. 67                                       

    VARĂ UITATĂ …………………………………………………………………………………………………………………………….p. 67                                         UTRENIE……………………………………………………………………………………………………………………………………p. 67

CĂLĂTORIE PE UN RÂU DE SÂNGE ……………………………………………………………………………………………………………………………….p. 67

 PICTURĂ DIN CUVINTE………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..p. 68                                       ARMAGHEDON………………………………………………………………………………………………………………………………p. 68

Col. (ret.) Victor Stoica, AMINTIRI DIN MILENIUL TRECUT……………………………………………………………………………………………………p. 68

                                           LIBER………………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 68

                                           UITARE………………………………………………………………………………………………………………………………………p. 68                                            DESTĂINUIRE ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 68                                            IUBITEI MELE PIERDUTĂ PRINTRE STELE…………………………………………………………………………………..p. 69                                              MINUNEA MEA………………………………………………………………………………………………………………………….p. 69                                             FĂRĂ MINE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 69                                             PREVEDERE ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 70

                                          DESPĂRŢIRE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 70

                                        ADIO!………………………………………………………………………………………………………………………………. ………..p. 70                                             RENUNŢARE………………………………………………………………………………………………………………………………p. 70                                            HAIHUI ……………………………………………………………………………………………………………………………………….p. 71                                            REGĂSIRE…………………………………………………………………………………………………………………………………..p. 71                                            RUGĂ………………………………………………………………………………………………………………………………………….p. 71

Prezentare de carte

Col. (ret.) Alexandru Zamfir, O CLIPĂ DE ACTUALITATE …………………………………………………………………………………………………………p. 72

Părerea mea

Col. (ret.) Ştefan Vişan,  VIS DE CRĂCIUN ……………………………………………………………………………………………………………………………p. 73

Col. (ret.) Jică Aionoaie, DOUĂ PLANETE. POVESTE S.F. DE COPII, PENTRU OAMENI MARI…………………………………………………..p. 75

LENEA – FACTOR DE PROGRES AL OMENIRII ?…………………………………………………………………………………………………………………..p. 78

In memoriam

Colonel inginer Nică Gheorghe Buieşteanu……………………………………………………………………………………………………………………………….p. 81

cand-ai-o-varsta-1 
      
1.              *Surpriza a sosit!*

Directorul Școlii de Medicină a Universității George Washington susține că creierul unei persoane în vârstă este mult mai practic decât se crede în mod obișnuit. La această vârstă, interacțiunea dintre emisferele drepte și stângi ale creierului devine armonioasă, ceea ce ne extinde posibilitățile creative. De aceea, printre persoanele cu vârsta peste 60 de ani găsiți multe personalități care tocmai și-au început activitățile creative.

Desigur, creierul nu mai este la fel de rapid ca în tinerețe. Cu toate acestea, câștigă în flexibilitate. Prin urmare, odată cu vârsta, avem mai multe șanse să luăm deciziile corecte și suntem mai puțin expuși la emoții negative. Apogeul activității intelectuale umane are loc în jurul vârstei de 70 de ani, când creierul începe să funcționeze la maxim.

În timp, cantitatea de mielină din creier crește, substanță care facilitează trecerea rapidă a semnalelor între neuroni. Datorită acestui fapt, abilitățile intelectuale cresc cu 300% față de medie.

Interesant este și faptul că, după 60 de ani, o persoană poate folosi 2 emisfere în același timp. Acest lucru vă permite să rezolvați probleme mult mai complexe.

Profesorul Monchi Uri, de la Universitatea din Montreal, crede că creierul bătrânului alege calea care consumă mai puțină energie, elimină ceea ce nu este necesar și lasă doar opțiunile potrivite pentru a rezolva problema. A fost realizat un studiu care a implicat diferite grupe de vârstă. Tinerii au fost foarte confuzi la trecerea testelor, în timp ce cei peste 60 de ani au luat deciziile corecte.

Acum, să ne uităm la caracteristicile creierului între 60 și 80 de ani. Sunt chiar roz.

*CARACTERISTICI ALE CREIERULUI UNEI PERSOANE VÂTRÂSTNICE.*

*1.* Neuronii din creier nu mor, așa cum spune toată lumea din jurul tău. Legăturile dintre ei pur și simplu dispar dacă nu se angajează în muncă mentală.

*2.* Distracția și uitarea apar din cauza unei supraabundențe de informații. Prin urmare, nu este necesar să vă concentrați toată viața pe fleacuri inutile.

*3.* De la vârsta de 60 de ani, atunci când ia decizii, o persoană nu folosește doar o emisferă a creierului, ca tinerii, ci pe amândouă.

*4. Concluzie:* dacă o persoană duce un stil de viață sănătos, se mișcă, are activitate fizică viabilă și este pe deplin activă din punct de vedere mental, *abilitățile intelectuale NU scad odată cu vârsta, pur și simplu CRESC,* atingând un vârf la vârsta de 80-90 de ani.

*SFATURI SĂNĂTOASE:*
*1)* Nu-ți fie frică de bătrânețe. *2)* Străduiți-vă să vă dezvoltați intelectual. *3)* Învățați noi meserii, faceți muzică, învățați să cântați la instrumente muzicale, pictați imagini! Dans!
*4)* Interesează-te de viață, întâlnește-te și comunică cu prietenii, fă-ți planuri pentru viitor, călătorește cât poți de bine.
*5)* Nu uitați să mergeți la magazine, cafenele, spectacole.
*6)* Nu taci singur, este distructiv pentru oricine.
*7)* Fii pozitiv, trăiește mereu cu gândul: următorul: *_”toate lucrurile bune sunt încă înaintea mea!”_*
  
*SURSA: _New England Journal of Medicine._*

 Download

Numărul 20 al revistei de chimie militară a fost lansat joi, 12 aprilie, la Sala cinema a Cercului Militar Național. Membri ai Asociaţiei Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D Neniţescu (ACChMRR) s-au reunit pentru a omagia împlinirea a 99 de ani de la înfiinţarea trupelor chimice. Cu acest prilej, președintele asociației, general de brigadă (ret) ing. Cristian Gheorghiu, a prezentat un scurt istoric al armei chimice, care a apărut în Primul Război Mondial, odată cu folosirea gazelor de luptă în scopul nimicirii forței vii. Revista editată de ACChMRR, al cărei redactor-șef este fostul nostru coleg, colonel (ret) Ștefan Diaconu, a apărut în condiții grafice deosebite și este dedicată aniversării trupelor chimice. În articole ample, generalul de brigadă (ret) Desideriu Zastulka, coloneii (ret) Constantin Moisa, Dumitru Brînzei, Otto Martini și locotenent-colonelul (ret) Viorel Gârtan prezintă pagini importante din istoria armei, amintiri referitoare la activitățile la care au participat în perioada de activitate. Despre dezinformare în războiul hibrid scrie generalul de brigadă (ret) Vasile Ignat, iar veteranii de război sunt elogiați de generalul de brigadă (ret) Ion I. Dănilă, președintele ANVR. Un articol semnat de Cerasela Moldoveanu ne duce cu 100 de ani în urmă când, în 1921, s-a încheiat alianța politico-militară cu Polonia, denumită alianța inimilor de unul dintre de artizanii săi, mareșalul Jòzef Piłsudski. Este evocat istoricul Nicolae Iorga, prieten cu mareșalul și unul dintre cei mai fervenți susținători ai apropierii și dezvoltării relațiilor politice, militare și culturale româno-poloneze. După Primul Război Mondial, istoricul român, alături de oamenii politici ai vremii, a militat în mod frecvent pentru realizarea unei alianțe politico-militare îndreptată împotriva pericolului sovietic, de la răsărit, și pentru recunoașterea internațională a celor două state. Sub titlul Cuvinte înțelepte, colonelul (ret) prof. univ. Mihai Asimionesei a cules mai multe cugetări ale unor personalităţi din toată lumea, cu scopul de a-și ajuta colegii de armă să tragă unele învăţăminte pentru viaţă. Rubrica deja consacrată a revistei, Planetă de scriitor, găzduiește poezii ce îi au ca autori pe coloneii (ret) Liviu Vişan (președintele Societății scriitorilor militari), ing. Gheorghe Nică Buieşteanu și ing. Aurel Popescu. La secțiunea Părerea mea se găsesc fragmente scrise de colonelul (ret) Ştefan Vişan care, în ultimele pagini ale revistei publică și câteva sfaturi, sub titlul Cum să-ți trăiești bătrânețea. Închei și eu însemnarea de față, preluând două dintre acestea: * Nu folosi niciodată expresia pe vremea mea. Vremea ta este acum. Atâta timp cât trăiești, faci parte din acest acum. Cândva ai fost mai tânăr, dar trăiești în continuare acum. De aceea, bucură-te de zilele pe care le ai: * Viața rămasă este prea scurtă pentru ca să bei un vin de proastă calitate…Irina-Mihaela Nedelcu

A apărut nr. 19 din Revista de Chimie Militară, editată de Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere Costin D. Neniţescu (A.C.Ch.M.R.R.).Lansarea acesteia a avut loc săptămâna trecută, într-un cadru restrâns, așa cum impun condițiile epidemiologice, la sala „Cinema” a Cercului Militar Național. 

În primele pagini este publicat, sub semnătura generalului de brigadă (rtr.) Vasile Ignat, un articol referitor la Strategia Militară a României în perioada 2021-2024, precizându-se obiectivele și misiunile armatei, precum și direcțiile de acțiune ale acesteia, stabilite în scopul modernizării şi consolidării capabilităţilor militare.

Un spațiu tipografic amplu, din cele 240 de pagini, este dedicat Școlii Militare de Ofițeri de Chimie, care, de la 25 septembrie 1956, a funcționat în garnizoana Câmpulung Muscel. Colonelul (rtr.) Otto Martini relatează, pe larg, evenimente, însoțite de fotografii, din perioada 1956-1961, după care școala a fost mutată la Sibiu. Referitor la anii în care aceasta a funcționat la Câmpulung Muscel, au mai scris generalii (rtr.)  Dumitru Prunache și Desideriu Zastulka,  coloneii (rtr.) Mihai Asimionesei, Ştefan Vişan și Ernest Balogh, precum și locotenent-colonelul (rtr.) Viorel Gârtan.

Generalul de brigadă (rtr.) ing. Cristian Gheorghiu, președintele A.C.Ch.M.R.R., continuă prezentarea unor capitole dintr-o lucrare a sa, referitoare la atacurile cu agenți biologici asupra agriculturii, noi amenințări/riscuri cauzate de dezvoltrea biotehnologiilor, producerea, propagarea și consecințele atacurilor cu agenți biologici, dar și la protecția împotriva războiului biologic. Colonelul (rtr.) Constantin Moisa prezintă, și în acest număr, principalele categorii de tehnică, echipamente și sisteme din dotarea unor unități de apărare NBC (CBRN) din alte armate.

Din numărul 19 al revistei nu lipsesc rubricile deja consacrate. În Planetă de scriitor sunt publicate poezii care-i au ca autori pe coloneii (rtr.) Liviu Vişan, Martin Cata, Gheorghe Nică Buieşteanu. În cadrul rubricii Părerea mea sunt redate fragmente din cărțile scrise de coloneii (rtr.) Jică Aionoaie și Ştefan Vişan. Curiozități și interpretări lingvistice sunt prezentate la Caleidoscop.

Ultimele pagini ale revistei sunt dedicate celor șase membri ai asociației decedați în perioada cuprinsă între apariția numerelor 18 și 19 ale revistei, coloneii  Vlădescu Ilie, Ostafe Ioan, Niculescu Ion-Teodor, Babiuc Victor, Nistor Viorel și Boboc Florian.

(Irina Mihaela Nedelcu)

A apărut Revista de Chimie Militară Nr. 18/2020
Din cuprins:
MESAJUL A.C.Ch.M.R.R. ADRESAT TUTUROR CHIMIŞTILOR MILITARI, ACTIVI, ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 97 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA TRUPELOR CHIMICE – “APĂRARE C.B.B.R.N……………………………………………………….p. 5
Col.(r) dr. Ion Mitulețu, SUNTEM PREGĂTIȚI PENTRU A GESTIONA O CRIZĂ BIOLOGICĂ?………………………………………………………………………………………………………………..p. 9
Gl. bg. (ret.) ing. Cristian Gheorghiu, PRIMUL ATAC CU GAZE PE FRONTUL
ROMÂN ÎN PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL – 1/2 SEPTEMBRIE 1916 ……………………………………………………………………p. 17
Col. (ret.) Constantin Moisa, PRINCIPALELE CATEGORII DE TEHNICĂ, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DIN
DOTAREA UNITĂȚILOR DE APĂRARE NBC DIN ARMATA FEDERAȚIEI RUSE. p.65
Demersuri postrevoluţie
APĂRAREA BIOLOGICĂ…………………………………………………………………………………………….p. 76
Să ne reamintim
Col. (ret.) Otto Martini, CINCI ANI LA ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI:
PE DRUMUL CONSACRĂRII PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR…………………………………………………………………………………………………………….p. 138
Col. (ret.) Victor Babiuc, AMINTIRI…………………………………………………………………………………………………….p. 153
Col. (ret.) ing. Gheorghe Nică, ÎNTÂLNIRI, REVEDERI ÎNAINTE ȘI DUPĂ
60 DE ANI……………………………………………………………………………………………………………….p. 156
Planetă de scriitor
Col. (ret.) ing. Gheorghe Nică Buieşteanu, INIMĂ DE MAMĂ……………………………………………………………………………………………………….p. 161
SĂRUT MÂNA, MAMĂ!………………………………………………………………………p. 161
INIMI DE FOC…………………………………………………………………………………….p. 162
Col. (ret.) ing. Ionel Crețu, ELEGIE-N SOL MINOR………………………………….p. 163
INSOMNII DE PRIMAVARĂ………………………………………………………………….p.163
TANDEM…………………………………………………………………………………………….p. 164

Col.(ret.) Martin Cata, SONETELE URII
SONET 1 (ura primordială)……………………………………………………………………p. 164
SONET 2 (ura simţurilor)………………………………………………………………….……p. 164
SONET 3 (culorile urii)……………………………………………………………………………p. 165
SONET 4 (al frumuseţii)………………………………………………………………………….p. 165
SONET 5 (al diferenţei)…………………………………………………………………………..p. 165
SONET 6 (al umilirii)………………………………………………………………………………..p. 165
SONET 7 (ura puterii)……………………………………………………………………………….p. 165
Col.(ret.) Liviu Vişan, DIN VIITOR NE-ÎNDREPTĂM SPRE TRECUT
EFECTELE PANDEMIEI…………………………………………………………………………….p. 166
FLORILE PANDEMIEI……………………………………………………………………………….p. 166
MAMA EI DE IZOLARE……………………………………………………………………………p. 167
TRECUTUL DIN PREZENT- melancolic obosit…………………………………………p. 167
Semnal editorial
Prof. Olga Stoean, CRÂMPEIE DE VIAŢĂ ………………………………………………p. 168
Col. (ret.) Vicenţiu Dumitrescu, O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA „RAZEI CERCULUI”
ŞI A NUMĂRULUI „PI”.
METRICA CERCULUI………………………………………………………………………………….p. 170
Col. (ret.) BUTOI NICOLAE (1934 – 2019)……………………………………………….p. 188
Col. (ret.) POPESCU N. ION (1931 – 2020)……………………………………………….p. 189
Col. Nicolae BUTOI – UN COMANDANT CU VIZIUNE……………………………p.190
CU STIMĂ, RESPECT ŞI CONSIDERAŢIE, LA 4 AUGUST 2019,
CADRELE DE CHIMIE MILITARĂ
DIN ARMATA ROMÂNIEI, I-AU ZIS ADIO GL. MR. IANCU ŞTEFAN…….p. 193
Profesor universitar dr. doc. ION BERGHIA……………………………………………….p.195

Vă prezentăm versiunea în limba engleză a studiului „ O nouă viziune asupra razei cercului și a
numărului “ Π “. Metrica cercului. Autor, col. (rtr.) ing, ch.mil., Vicențiu Dumitrescu.

A NEW LOOK ON  THE “RADIUS OF THE CIRCLE” AND THE NUMBER “ Π “. THE MATRIX OF THE CIRCLE.

Vicențiu Dumitrescu, colonel(r) military chemical engineer,    dumi1940@gmail.com