cropped-sigla1-acchmrr_094534-1.jpg

 

 

                                              FILIALA  BUCUREŞTI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI  DIRECTOR, ȘI PREȘEDINTELE A.C.Ch.M.R.R., Gl. bg. (rtr.) ing. Cristian Petru GHEORGHIU

Nr.
crt.
Nume şi prenume
Grad
Obs.
1
Anorocioaei Turel
Col. (r.)
2
Asimionesei Mihai
Col. (r.)
3
Bălulescu Gheorghe
Col. (r.) ing.
4
Bărbuică Constantin
Col. (r.) ing.
5
Boboc Vladimir
Lt.col. (r.) ing.
6
Bodoga Petre
Col. (r.) dr. ing.
7
Boghian Ion
M.M. pr. (r.)
8
Botez Vasile
Col. (r.)
9
+Brânzei Dumitru
Col. (r.)
decedat 09.2023
10
+Burlacu Ghiorghi
Col. (r.) dr.
decedat 26.12.2023
11
Carapancea Nicolae
Col. (r.) 
12
Ceterchi Gheorghe
Col. (r.). ing.
13
Cocoroveanu  Matei
S.C.
14
Creţu Ionel
Col. (r.) ing.
15
Dănilă Ion
Gl. Bg. (r.)
16
Diaconu Ştefan
Col. (r.)
17
Diculescu Alexandru
Col. (r.) ing.
18
Dumitrescu Dan
Col. (r.)
19
Dumitrescu Vicenţiu
Col. (r.)
20
Fojică C-tin Ion
Col. (r.) ing.
21
Gheorghiu Cristian
Gl. bg. (r.) ing.
22
Hâncu Nelu
Col. (r.)
23
+ Ignat Vasile 
Gl. bg. (r.)
Decedat 12.02.2024
24
Iliţoi  Dinu
Col. (r.) ing.
25
Iordache Constantina
Col. (r.)
26
Iordănescu Dumitru
Col. (r.)
27
Jumătate Lucian
Col. (r.)
28
Lazăr Ştefan
Col. (r.) dr.
29
Lelcu Vasile
Col. (r.)
30
+Livinţ Neculai
Col. (r.)
Decedat 09. 2023
31
Manea Niculae
Col. (r.)
32
Mareşi Ioan
Col. (r.)
33
Marin Marilena
S.C.
34
Mărunţelu Nicolae
Lt. col. (r.) ing.
35
Mihailiuc Gheorghe
Col. (r.)
36
Mirea Constantin
Col. (r.) ing.
37
Mituleţu Ion
Col. (r.) prof. dr.
38
Moinescu Emilian Constantin
Col.(r.)
39
Moisa Constantin
Col. (r.)
40
Moisescu Marin
Col. (r.)
41
Munteanu Nicolae
Col. (r.)
42
Muşat Ion
Col. (r.)
43
Năstase Constantin
Gl. mr. (r.)
44
Năstase Irina
Col. (r.)
45
Neagu Corneliu
Col. (r.)
46
+Nică Gheorghe
Col. (r.) ing.
Decedat 2022
47
Nicolae Ion
Col. (r.) ing.
48
Nistor Mihai – Dumitru
M.M. pr.
49
Niţă Stere
Col. (r.)
50
Parasca Constantin
M.m. pr.(r.)
51
Păltânea Nicoliţa
Col. (r.)
52
Popescu  Aureliu
Col. (r.) ing.
53
Popescu Eugeniu
Col. (r.)
54
Popovici Ioan
Col. (r.)
55
Prunache Dumitru
Gl.mr. (r.)  ing.
56
Roman Ioan
Col. (r.) ing.
57
Savu Ion
Col. (r.) ing.
58
Săndulache Aurel
Col.(r.)
59
Stoean Olga
prof. p.c. (urmaş)
60
Stoica Victor
Col. (r.)
61
Stroe Petre
Col. (r.)
62
Taban Nicolae
Col. (r.)
63
Tăbăcaru Cristian
Col. (r.)
64
Toma Ştefan
Col. (r.)
65
Trandafir Ion
Col. (r.)
66
Ţăpârlea Goriţă
Plt. Adj.
67
Ţurcanu Constantin
Col. (r.) ing.
68
Vasile Gheorghe
Col. (r.)
69
Vişan  Ştefan
Col. (r.)
70
Văleanu Corina
Lt. Col. (r.)
71
Văleanu Mihai
Col. (r.) ing.
72
Zamfir Alexandru
Col. (r.)
73
Zamfirescu Gheorghe
Col. (r.)

FILIALA BUZĂU
REȘEDINTE: Col. (rtr.) ing. Ioan CORNEA

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Grad

Obs.

1 COBILITA IOAN Gl.bg.  
2 OCHIANA N. EUGENIU Col.  
3 CORNEA IOAN Col  
4 ALDEA ALEXANDRU Col.  
5 +LIVINT NECULAI Col.  decedat 09.2023
6 COMAN VALERIU Col.  
7 GHEORGHIU IOAN Col.  
8 +CONSTANTINESCU I. NICOLAE Lt.Col  +dec.09.04.2018
9 IARU PETREA Col  
10 HANCU GHEORGHE Col  
11 DUTA  D. BENONE Lt.col  
12 BALACEANU  GH. Col.  
13 MIRESCU P. PETRE Lt.col  
14 DOBRE N. STEREA Lt.col  
15 COSTACHE ION Lt.col  
16 IVAN I. ION Lt. col + dec.16.02.2022
17 LAZAR GICU Lt.col.  
18 PARASCA VASILE Lt.col  
19 HARSTOAGA GH. GH. Maior  
20 NAE  ST. ION Maior  
21 DIMA V. DUMITRU Maior  
22 VODARICI  ST. MARIAN Maior  
23 CAZAN VASILE Maior  
24 IONESCU C. DAN Maior  
25 VLAD N. GIGI Maior  
26 COMAN T . C-TIN Maior  
27 TOMA GH. LAURA STELUTA Cpt.  
28 ANGHEL N. C-TIN Cpt.  
29 IONESCU G.MARIN-LUCIAN Lt.maj  
30 IANCU C. NICU Mm. cls.I  
31 DINU A. CONSTANTIN Mm.pr.  
32 POPA M. ILIE MARIAN Plt.maj  
33 TABACU P. STEFAN Plt.adj. sef  
34 CRISTEA NICOLAE Plt.maj  
35 GRAMOIU C. MIHAITA Plt.adj  
36 MOROSANU R. LIVIU Plt.maj  
37 PANAITESCU MIRCEA Plt.maj  
38 SCARLAT  F. MARCEL Plt.maj  
 

FILIALA CÂMPULUNG MUȘCEL

PREȘEDINTE: Lt. col. (rtr.) Emilian Socol

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Grad

     Obs

      1. +Vlădescu Ilie Col. +08.2020
      2. Aftanasă Constantin MM pr.  
     3. Bidilică Cornel M.M. Pr.  
     4. Cumpănăşoiu Nicolae Col.  
     5. Curuia Gabriel Col.  
     6. Gârtan Viorel Lt.Col.  
     7. Grigorescu Mihail Col.  
     8 Herţeg Gheorghe Col.  
     9. Iancu Aurel Col.  
     10. Ilioiu Paulin Plt.adj. şef  
     11. Ionescu Graţian Col.  
     12. Mak Adalbert Cpt.  
     13. Mihai Gheorghe Col. ing.  
     14. Mocanu Petre Plt.adj.  
     15. Morariu Constantin M.M.pr.  
     16. Muşat Vasile Slt.  
     17. Negoescu Ioan Plt.adj. şef  
     18. Penelea Benone Plt.adj.  
     19. +Pleşa Dumitru Col.  +decedat 25.10 2019
     20. Popa Dumitru Col.  
     21. Popa Mircea Emil MM Cl.I  
     22. Popescu Cristinel Plt.adj. şef  
    23. Popescu Nicolae Gl.Bg.dr.ing.  
    24. Radu Ilie MM Cl.II  
     25. Rădulescu Gheorghe Col.  
     26. Răuţoiu Nicolae MM Cl.I  
     27. Socol Emilian Lt.Col.  
     28. Ştef Alexandru MM. pr.  
     29. Ungureanu Ştefan  Col.
     30. Vişoiu Moise Plt.adj.  
       

FILIALA HUȘI

PREȘEDINTE: Lt.col. (rz.) Ilie-Mugurel MIHĂLAȘ

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Grad

Obs.

1 CATA M. MARTIN Col.  
2 GHEORGHIU M. MIHAI Col.  
3 BUHUŞ C. EMIL Lt. col.  
4 ŞAPCĂ N. NICU Col. Ing.  
5 GEMAN Gh. IOAN Col.  
6 MIHALAŞ D. ILIE – MUGUREL Lt. col.  
7 BLĂNIŢĂ I. IOAN Mr.  
8 PALADE C. CORNELIU Mr.  
9 MARIN I. CRISTINEL Cpt.  
10 HUZUM C. GHEORGHE Plt. adj.şef.  
11 CODREANU S. NICU Plt. adj.şef.  
12 ROTARU T. DUMITRU Plt. adj.şef.  

FILIALA IAȘI

PREȘEDINTE: Col. (rtr.) Jica N. AIONOAIE

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Grad

Obs..

1 +Olaru  Paul Col. ret.  decedat
2 Aionoaie N. Jica Col. rz.  
3 Dosoftei N.  Petrică Col. rz.  
4 Hâncu  V. Vasile Col.ret.  
5 Pricop G. Ion Col. ret.  
6 Bălan Nicu Col. ret.  
7 Coman C. Aurora Lt.col. rz.  
8 Văduva  I. Cristian Mr. rz.  
9 Clinciu G. Gheorghe Lt. col. rz.  
10 Plai G. Lenuţa Lt.col. rz.  
11 Toran Ioan Plt.adj. ret.  
12 Căpăţână Constantin Col. ret.  
13 +Asaftei Ion-Dorin Col. ret.  decedat
14 Oghină Radu Slt. rz.  

FILIALA VASLUI

PREȘEDINTE: Col. (rtr.)  Teofil IORDACHI

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Grad

Obs.

1 IORDACHI  TEOFIL Col.  
2 COZMA MIHAI Mr.  
3 BAICU MILUTA M.M.  
4 CILEAC ILIE Lt.col.  
5 MEHEDINT GH. Lt.col.  
6 GIURGIU ARGHIR Col.  
7 BABA SILVIU M.M.  
8 ROSU NICUSOR Cpt.  
9 FECIORU GELU M.M.  
10 CHELARU EUGEN M.M.  
11 BUHAIESCU IORGU Lt.col.  
12 GHIUR TOADER Col.  
13 COJAN MIHAI Plt.adj.  
14 BOGHIAN GH. Plt.adj.  
15 DOROFTEI GH. M.M.  
16 TINTA C-TIN. Plt.adj.  
17 NITICA C-TIN. Col.  
18 STOLERU DAMIAN Mr.  
19 GILEA GH. Mr.  
20 TUDOR C-TIN. Lt.col.  
21 BARBU DANUT Plt.adj.  
22 CHIRATCU NECULAI Plt.adj.  
23 PASAREL COSTEL Cpt.  
24 COZMA GABRIEL Mr.  

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other