Nr. 1 Ch/03.01.2022

      PLAN  DE  ACTIVITATE*   –  2022 

I O B I E C T I V E

 1. Editarea şi difuzarea Statutului A.C.Ch.M.R.R. ed.2021.

  2 . Înfiinţarea de noi filiale (subfiliale) în teritoriu (Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara).

3. Atragerea de noi membrii în filialele/subfilialele existente, cu precădere în Bucureşti, Iaşi, Huşi, Câmpulung Muscel.

4. Menţinerea permanentă a legăturii cu A.N.C.M.R.R.„Alexandru Ioan Cuza”, prelucrarea documentelor primite şi transmiterea acestora, care prezintă interes, pentru informarea membrilor din filiale şi subfiliale.

Participare la acţiunile FORUMULUI.

 • 5. Participarea  membrilor  Consiliului  Director  la  adunările  trimestriale  ale  filialelor  şi subfilialelor, inventarierea propunerilor venite de la membrii asociaţiei, analizarea acestora şi rezolvarea lor, înaintarea acestora la A.N.C.M.R.R. “Alexandru Ioan Cuza”, dacă se consideră necesar.
 • 6. Elaborarea materialelor pentru Revista de Chimie Militară – ediţia 2022, numerele 20/21 şi 21/22.
 • 7. Participarea membrilor A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Neniţescu” cu articole pentru revista „Rezerva Oştirii Române”, Revista Centrului de Perfecţionare Ap. C.B.R.N. ”Muscel” etc..
 • 8. Legătura  permanentă  cu  unităţile  de  Ap.C.B.R.N., participarea  la  aniversarea  înfiinţării acestora sau la alte activităţi organizate de acestea.
 • 9. Funcţionalitatea site-ului A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”–acchmrr.ro
 • 10. Tipărirea monografiei “A.C.Ch.M.R.R.”Costin D. Neniţescu” la majorat”, a “Albumului membrilor A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”” şi finalizarea Dicţionarului biografic “Oşteni ai Chimiei Militare”–vol.II.
 • 11. Organizarea de întâlniri cu chimiştii din alte garnizoane cu potenţial de specialitate, în scopul promovării A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”–Cluj, Constanţa, Craiova, Făgăraş, Oradea, Sibiu, Sighişoara.
 • 12. Informarea privind modalităţile de procurare a biletelor la staţiunile de tratament şi recuperare ale M.Ap.N. şi a altor structuri. 
 • 13. Informarea privind prevederile legislative relative la statutul cadrelor militare, pensiile militare de stat etc..

14. Organizarea activităţilor/participarea  la  activităţile  ocazionate  de  sărbătorirea  zilelor aniversare naţionale/cu specific militar general şi de specialitate/cu alte semnificaţii, comemorări etc..

– Unirea Principatelor Române–24.01.      – Ziua Rezervistului Militar, ANCMRR-31.05.

– Ziua Veteranilor                      -29.04.      – Ziua Drapelului                                 – 26.06.

– Ziua Independenţei                -09.05.       – Ziua Imnului Naţional                       – 29.07.

– Ziua Victoriei – Europei           -09.05.      – Ziua ACChMRR                                – 05.09.

– Ziua Ap.C.B.R.N.                   -15.05.       – Ziua Armatei                                     – 25.10.

                                               – Ziua Naţională-01.12

*Derularea activităţilor în conformitate cu restricţiile impuse de Pandemia COVID-19.

II. REPERE ISTORICE ALE CHIMIEI MILITARE

               14 Aprilie 1917

105 ani-Gaze de luptă au fost folosite şi pe frontul din România.

Perioada aprilie (14-Ireşti-Putna, având ca ţintă Regimentul 1 Vânători şi Divizia 1 Infanterie, provocând moartea a 35 de militari şi gazarea altor 50. Atacul s-a repetat în acelaşi sector, la începutul lunii iunie, dar fără rezultate concrete; 18/19-Ireşti, Valea Putnei)-iunie (23/24-în zona Pădurii Negre, la S-V de Mărăşeşti, în  sectorul Diviziei 34 Infanterie Rusă care speriată părăseşte poziţia în dezordine, abandonând şi materialul de luptã, necesitând înlocuirea în forţă cu Divizia 5 Infanterie Română)-iulie (5-Costieni şi S-E Nămoloasa asupra Regimentului 24 Artilerie, care deşi s-a repetat în ziua următoare, nu a înregistrat nici un succes pentru germani, Gârleşti, Moldoveni,  S-V Nămoloasa,  9-11-Mărăşti, 24-Pădurea Neagră la S-V de Mărăşeşti, 26-Oituz)-august (6/19-cea mai grea şi mai sângeroasă zi, ziua decisivă a bătăliei de la MĂRĂŞEŞTI, 9/22-Oituz) forţele germane şi austro-ungare au executat mai multe atacuri chimice cu  artileria (fum, valuri de gaze asfixiante şi lacrimogene) asupra trupelor române în zona de operaţii MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ.  

17 Aprilie 1917

105 ani-La 17 Aprilie 1917, Regimentul 1 Vânători “R.F.” se găsea în linia I-a a Diviziei 1-a Infanterie, în sectorul  Ireşti  (Valea  Putnei), Regimentul  ocupa cu Batalionul I Dealu Satului-cu Batalionul II satul Ireşti, până în valea Seacă, unde făcea legătura cu Ruşii. În rezerva Regimentului, o Comp. din Bat. II pe valea Obârşia. (A se vedea schiţa de mai jos)

Subsemnatul-Căpitan Cătană Octav, pe atunci Comandant de Secţie mitraliere-făceam parte din Bat. I şi mă găseam în punctul notat cu X. În seara zilei de 17.IV. o divizie cavalerie rusă, descălecată (forţă combativă circa 1 Regiment) executa o incursiune în sectorul Busca, silind inamicul din sectorul haşurat cu negru, a se retrage pe malul drept al Putnei.

În noaptea de 18-19.IV.1917, în intenţiunea ca inamicul să-şi reocupe poziţia pierdută, deşi în ea nu se mai găsea  nimeni-căci Ruşii după ce au capturat 7 prizonieri s-au retras înapoia Regimentului 1 Vânători-au executat o tragere foarte  violentă cu obuze explozive, asupra satului Ireşti şi Dealul Satului. Durata acestei trageri a fost de circa 30-40 minute, după care urmă o linişte absolută. După circa 15 minute-germanii începură din nou tragerea, însă cu proiectile care se spărgeau cu totul altfel decât cele întrebuinţate până atunci. Aceste obuze lăsau impresia că nu explodează, fapt ce provocase hazul soldaţilor. După câteva minute, personal am simţit usturime la nas şi un miros greoi şi până să-mi dau seama despre ce este vorba, am auzit strigându-se prin şanţuri gaze, gaze…

Am dat ordin imediat să se pună măştile-cei care aveau. (Eram comandant de secţie de mitraliere şi pentru întreaga secţie dispuneam de 8 măşti Româneşti: un fel de saci ce acopereau capul până la umeri şi care aveau şi ochelari (e vorba de cagulă)). …………………………………..

20 Aprilie 1917

105 ani-Armata română primeşte instrucţiuni privind alarmarea în cazul atacului cu gaze de luptă.

Transmiterea vestirei inceperei atacului cu val de gaze În fiecare sector  trebuie  să se stabilească sistemul de transmiterea vestirei începerei atacului cu gaze, de la posturile de pândire înapoi şi pe frontul sectorului.

Înapoi,  această  vestire se va face până la 12 km.minimum, înştiinţându-se atât  trupele din sector cât şi din  sectoarele vecine. În acest scop se va instala posturi în lungul şi adâncimea posiţiei.

Se va stabili cine va fi anunţat telefonic şi ordinea înştiinţărei telefonice se va afişa la fiecare post telefonic.

Posturile vor fi înzestrate cu mijloace de semnalizare arătate la capitolul:”semnalarea atacului cu gaze”.

Pentru oamenii care dorm, trebuie socotit că omul are nevoie de cel puţin 3 minute pentru a se trezi din  somn, a se gândi şi a’şi pune masca;însă în timp de 3 minute valul de gaze străbate cca.800 m.(cu un vânt de 4 m/s), aşa că, pe această adâncime de front, se recomandă ca, atunci când timpul este favorabil unui atac cu gaze şi pe poziţiile mai expuse unui astfel de atac, oamenii să nu doarmă, sau pe această zonă să fie construite pentru cei care  dorm, adăposturi  blindate, cu uşi bine încheiate. În fiecare adăpost să fie materialul necesar, pentru închiderea bine  a adăpostului, precum şi câte doi oameni de pază însărcinaţi cu închiderea blindajului de îndată ce dă alarma şi deşteaptă oamenii pentru punerea măştilor.”(Instrucţiuni privitoare la Atacul cu gaze şi Apărarea Contra Gazelor Asfixiante,Octombrie 1917 Iaşi-Tipografia Serviciului Geografic B.C.3703)

28 Aprilie 1917

105 ani-La începutul Marelui Război, nu am avut nici un serviciu organizat pentru gaze. Procurarea materialului de protecţune şi darea de instrucţiuni privea Direcţia Armamentului.

Lt.col.medic Laurenţiu Bârzotescu–şeful de stat major al Serviciului Sanitar al Armatei, a editat:

 • “Instrucţiuni asupra protecţiunii împotriva gazelor asfixiante”
 • „Instrucţiuni privitoare la Apărarea contra gazelor asfixiante”,

  Tipografia Serviciului Geografic, Iaşi, Septembrie 1917.

 • “Instrucţiuni privitoare la Atacul cu gaze şi Apărarea contra gazelor asfixiante”,

   Tipografia Serviciului Geografic, Iaşi, Octombrie, 1917.

 • ”Instrucţiuni medicale. Tratamentul intoxicărilor cauzate prin gaze.”,

   Tipografia Serviciului Geografic, Iaşi, 1917.

 • “Instrucţiuni medicale, ajutoare de dat celor suferinzi din cauza gazelor asfixiante”,

   Tipografia Serviciului Geografic, Iaşi, 1917.

 • “Descrierea şi întrebuinţarea aparatului “TISSOT”,

        ANEXĂ la <Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze  şi apărarea contra gazelor asfixiante>”,

        Tipografia Serviciului Geografic, Iaşi, Decembrie1917.

29 Mai 1917

105 ani-Prin Ordin întreaga chestiune a apărării contra  gazelor  a  fost  trecută în seama Statului Major al Serviciului Sanitar al Armatei de Operaţii, condus  de colonelul farmacist Laurenţiu Bârzotescu şi s-au despărţit atribuţiile, după cum urmează:

 1. Asupra Ofiţerilor combatanţi, care urmează să se ocupe cu instrucţia oamenilor în întrebuinţarea mijloacelor de apărare contra gazelor şi organizarea apărării.
 2. Asupra serviciului medical şi farmaceutic care urma să se ocupe cu materialul de protecţie şi organizarea camerelor de gaze pentru instrucţie.

Pe lângă acestea s-au mai înfiinţat:

 1. Echipa de chimişti pentru controlul şi triajul măştilor.
 2. Un Centru de instrucţie la Iaşi, în cazarma Regimentului 5 Vânători, cu un poligon  la  Copou  unde au fost chemaţi Ofiţerii şi Subofiţerii (inclusiv medici şi farmacişti) din toate Corpurile de trupă, pentru a se deprinde cu instrucţia mijloacelor de apărare contra gazelor.

Marele Cartier General ordona ca ,,distribuirea măştilor şi materialelor contra gazelor asfixiante, precum şi instruirea trupelor de a întrebuinţa aceste materiale să se facă  prin  grija  Serviciului Sanitar (al  Armatei de Operaţii)”, urmând ca de organizarea acestei probleme să se ocupe  lt.col.Laurenţiu Bârzotescu, şeful acestui serviciu. S-a  considerat că instruirea militarilor în folosirea mijloacelor de protecţie contra gazelor de luptă trebuie să facă parte din instrucţia militară generală a acestora.  

În cuprinsul cărţii “Gazele ca mijloc de luptă. Întrebuinţarea lor în Războiul 1914-1918. Atacul  cu gaze  şi apărarea contra gazelor”–Bucureşti, Tipografia Gutenberg, 1922 ”,autorul explică:

“La  noi, la începutul războiului  procurarea materialului  de protecţie şi darea deinstrucţiuni privea Direcţia Armamentului.

În vara anului 1917(29 mai), întreaga chestiune a apărării contra gazelor a fost trecută asupra Statului Major  al Serviciului Sanitar al Armatei de Operaţii plecând de la principiul că instrucţia trupei în întrebuinţarea mijloacelor de protecţie contra gazelor constituie o ramură ainstrucţiei militare a trupei, care trebuie să privească pe comandanţii de  pe toate treptele, astfel că Marele Cartier General a despărţit atribuţiile.  ”

Mai 1917

105 ani-Se înfiinţează Centrul de Instrucţie al Armatei a II-a de la Iaşi, în cazarma Regimentului 5 Vânători, lt.col.Laurenţiu Bârzotescu a proiectat, organizat şi condus Şcoala de Gaze Asfixiante, unde s-au adus ofiţeri şi subofiţeri (inclusiv medici şi farmacişti) din toate corpurile de trupă şi unde după un program stabilit s-a arătat şi deprins instruirea asupra măsurilor de protecţie contra gazelor de luptă:

 •  cunoaşterea, întrebuinţarea şi întreţinerea mijloacelor de protecţie;
 • trecerea prin camera de gaze (cu clor);
 • exerciţii privind modul de acţiune în cazul atacului chimic inamic cu valuri de gaze;
 •  prezentarea diferitelor modele de măşti. 

–   pregătirea şi amenajarea posturilor de pândari (observatori chimici),

–   degazarea tranşeelor,

–   marşul şi tragerea de luptă cu masca pe figură.

31 Mai 1917

105 ani-Ministerul  de  Război  hotărăşte  ca pe lângă Direcţiunea Generală, condusă  de  inginerul  Anghel  Saligny [în  cursul  anului  1915  a fost înfiinţată Comisia Tehnică Industrială,  însărcinată cu supravegherea producţiei de echipament militar şi Direcţia Generală a Muniţiilor,  condusă  de  inginerul Anghel Saligny (1854-1925), menită să identifice şi să obţină materiile prime necesare pentru fabricarea obuzelor, cartuşelor şi a grenadelor.], să se înfiinţeze SERVICUL DE STUDII AL PROTECŢIEI CONTRA GAZELOR ASFIXIANTE, care să aibã în compunere un  Laborator pentru studiul gazelor asfixiante şi un Atelier de reparat măşti.

La conducerea acestui serviciu a fost numit profesorul universitar  doctor docent inginer Neculai  Costăchescu, titularul Cursului de chimie minerală, unul din artizanii învăţământului de chimie aplicată la   Iaşi, organizatorul Laboratorului de chimie anorganică al Universităţii din Iaşi, primul din România.

05-06 Iulie 1917

105 ani-Către orele 20.00, Armata germană a lansat un atac cu proiectile toxice asupra R.24 Art. din D.14 I. Pe un front de 3 km. în raionul COSTIENI, GÎRLEŞTI, MOLDOVANI, sud-vest NĂMOLOASA, lângă confluenţa RÎMNICULUI cu SIRETUL.

În cursul luptelor din iulie şi august, germanii au executat trageri de neutralizare asupra bateriilor de artilerie româneşti. Bombardamentul toxic de la Nămoloasa din 5 iulie 1917 este unul din cazurile mai caracteristice de întrebuinţare a armei chimice asupra trupelor române.

06 August 1917

105 ani-Bătălia de la Mărăşeşti a început la 6 august 1917 cu un atac german cu gaze asfixiante (probabil fosgen) pe frontul Diviziei 34 Infanterie rusă, în zona pădurii Neagra, la sud de Mărăşeşti. Infanteria rusă a trebuit să părăsească poziţiile, iar din cauza morţii (a sufocării) cailor, nu au mai putut fi retrase tunurile .

08 August 1917

105 ani-În perioada 8-13 august, Armata a 9-a germană şi-a mobilizat toate rezervele înspre direcţia Clipiceşti-Panciu, prin salve de artilerie grea şi proiectile cu substanţe toxice. Or Eduard Buchner, aflat în plină mişcare cu compania sa de artilerie, se găsea exact acolo, la locul şi momentul „potrivit”. Artileria română a fost foarte activă atunci: în cursul zilei de 8 august 1917, „artileria noastră a executat  trageri de baraj bătând satul Doaga cu obuze chimice

 Astfel de evenimente au dus la înfiinţarea Serviciului de gaze al Armatei române, la 26  octombrie 1917, prin parafa generalului de corp de armată şi mareşalul de mai târziu Constantin Prezan . [Buletinul Trupelor Chimice nr.2/1968]

Octombrie.1917

105 ani-Apare “Instrucţiuni privitoare la Atacul cu gaze şi Apărarea contra gazelor asfixiante” (Tipografia Serviciului Geografic,  Iaşi, Octombrie, 1917. (Bz.Instr.Ap.C.B.R.N.))

26 Octombrie 1917

105 ani-Ordinul Circular no.12071 este primul ordin transmis în întreaga armată română pentru aplicarea prescripţiilor din broşura “Instrucţiuni privitoare la atacul cu gaze şi apărarea contra gazelor asfixiante” întocmite de locotenent-colonelul Laurenţiu  Bârzotescu, şeful statului major al Serviciului Sanitar  al Armatei de Operaţii şi aprobate de gl.c.a.adj. Constantin Prezan, şeful Statului Major General General al Armatei.

Ianuarie-decembrie 1922

100 ani-La începutul anului 1922, în cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară, din Ministerul de Război, înfiinţată în iunie 1920, s-a analizat problema armei chimice în ansamblul său, subliniindu-se necesitatea pregătirii armatei pentru a face faţă unui eventual război chimic.

Secţia I Tehnică din cadrul Direcţiei a fost însărcinată să studieze toate aspectele organizării unui serviciu specializat în armata română. Prima acţiune a reprezentat-o efectuarea unei vizite de documentare în Polonia. Delegaţia compusă din lt.col. George E. Popescu (artilerist) de la Direcţia a IX-a Tehnică şi lt.col.farm.dr. Alexandru Ionescu-Matiu-şef al Laboratorului Central de Chimie al Serviciului Sanitar al Armatei, la Spitalul Militar Central din Bucureşti a studiat timp de o lună de zile organizarea serviciului de gaze, luând la cunoştinţă de activitatea Institutului de Gaze şi Şcolii de Gaze din Warşowia, precum şi a Atelierului de măşti din Zegrze. La înapoiere, pe baza documentării şi a specificului armatei române, delegaţia a prezentat  propuneri  de  constituire  a  unor  instituţii şi unităţi specializate (laboratoare de gaze,

şcoală  de  gaze,  baterie  de  gaze,  atelier  de  repararea  şi

  verificarea măştilor), precum şi privind introducerea instrucţiei de

  specialitate la toate unităţile şi instituţiile militare.

15 mai 1923

99 ani– se înfiinţează “COMITETUL CONSULTATIV PENTRU CHESTIUNILE TEHNICE PRIVITOARE LA RÃZBOIUL CHIMIC [Decizia Ministerială nr.297/08.05.1923 (Monitorul oastei nr.28/1923)], începând cu 15.05.1923, în cadrul Ministerului de Război, subordonat Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară.

18 Septembrie 1923

99 ani-În cadrul Direcţiei a XI-a Tehnică Superioară, domeniul gazelor de luptă a fost trecut la SECŢIA a IV-a GAZE, care avea misiunea ”centralizării tuturor chestiunilor relative la războiul cu gaze” urmând să coordoneze “instituţiile războiului cu gaze” şi Comitetul Consultativ.

Şeful secţiei a fost numit lt.col. George E. Popescu. Instituţiile ce urmau să depindă de  Secţia a IV-a Gaze se vor înfiinţa însă mai târziu, la sfărşitul anului 1924.

31 Octombrie 1924

98 ani-Pe baza propunerilor Comitetului Consultativ de Gaze (COMITETUL CONSULTATIV pentru chestiunile tehnice privitoare la războiul chimic), prin aprobarea ministerială pe raportul Marelui Stat Major nr.665 din 31 Octombrie 1924, Secţia a IV-a Gaze din Direcţia a XI-a Tehnică Superioară s-a transformat în SERVICIUL GAZELOR. Acesta cuprindea un organ central de concepţie şi de coordonare a lucrărilor celor 3 organe de execuţie Organul central al Serviciului Gazelor era organizat pe 4 birouri: informaţii şi mobilizare, studiul gazelor, apărarea contra gazelor şi administraţia.

31 Octombrie 1924

          98 ani-s-a înfiinţat LABORATORUL de CERCETĂRI (aprobarea ministerială pe referatul nr.665 din 31.10.1924, al Comitetului Consultativ de Gaze) în subordinea Serviciului Apărării Contra GazelorPrima instituţie de cercetare ştiinţifică din Armata Română–în Cazarma Sf.GHEORGHE (Malmaison)–din Calea Plevnei; a început să funcţioneze în anul 1925;

20 Noiembrie 1924

98 ani-au început cursurile ŞCOLII DE APÃRARE CONTRA GAZELOR  pentru pregătirea ofiţerilor şi subofiţerilor necesari încadrării Serviciului Apărării Contra Gazelor, în localul destinat din cazarma Sf.GHEORGHE (MALMAISON), Bucureşti (Calea Plevnei),..

1 Ianuarie 1925

97 ani-s-a înfiinţat SERVICIUL APĂRĂRII CONTRA GAZELOR [(S.A.C.G.), prin Înalt Decret Regal], subordonat Direcţiei a XI-a Tehnică din Ministerul de Rãzboi.

Directorul S.A.C.G.-colonel George E. Popescu (pânã în 1929), general de divizie în Al Doilea Rãzboi Mondial.

MS Regele Ferdinad I, prin decretul din 01 ianuarie 1925 legiferează în cadrul Ministerului de Război, structura serviciului chimic şi misiunile sale:

25 iunie 1927

   95 ani-s-a înfiinţat INSTITUTUL CHIMIC MILITAR (Decizia Ministerială nr.575/25.06.1927) la Cluj, care a început să funcţioneze la 15 noiembrie 1927.

La 31 octombrie 1931, a fost mutat la Bucureşti în localul Direcţiei Chimice Militare.

Institutul avea misiunea să pregătească viitorii ofiţeri ingineri chimişti necesari încadrării funcţiilor importante din cadrul S.A.C.G.; a fost desfiinţat în 1935.

7 Mai 1931

   91 ani-s-a înfiinţat CENTRUL DE INSTRUCŢIE A.C.G. (ordinul MStM/S1-Organizare nr.4033din 07.05.1931, recunoscut ca atare şi prin Legea cadrelor şi efectivelor armatei nr.125 din 09.05.1932) la Bucureşti, cazarma Malmaison, prin fuzionarea Şcolii A.C.G., Cp.A.C.G., Cp.dpo.mat.A.C.G. şi Şcolii de Ofiţeri Sanitari de Rezervă, Subofiţeri Sanitari şi Droghişti.

                          Între 1936-1940, în cadrul C.I.A.C.G. funcţionează Şcoala de

                     Aplicaţie a Armei Chimice pentru formarea absolvenţilor Institutului

                Chimic Militar. (Ord.nr.4545/24.05.1933 al M.St.M.).

Este desfiinţat la 22.01.1945, prin dispoziţia Comisiei Aliate de Control.

24 Iunie 1931

91 aniServiciul Apărării Contra Gazelor şi-a schimbat denumirea în DIRECŢIA SERVICIULUI CHIMIC MILITAR (ordinul ministrului armatei,), subordonată Inspectoratului General Tehnic al Armatei.

23 Iulie 1931

91 ani-S-a constituit COMITETUL TEHNIC CONSULTATIV PENTRU GAZELE DE LUPTÃ, pe lângă Inspectoratul General Tehnic al Armatei.

11 Martie 1932

90 ani-s-a înfiinţat CORPUL TEHNIC MILITAR (Decretul-Lege nr.742 din 11 martie 1932), format din ofiţeri ingineri, ofiţeri mecanici şi ofiţeri guarzi, având ca sarcini: organizarea şi realizarea asigurării tehnice în unităţi şi comandamente; executarea construcţiilor necesare armatei, inclusiv a fortificaţiilor; încadrarea şi conducerea unităţilor productive ale armatei; recepţia tehnicii şi echipamentelor etc.

S-a înfiinţat INSPECTORATUL GENERAL TEHNIC AL ARMATEI (prin acelaşi act normativ, Decretul-Lege nr.742 din 11 martie 1932), structură centrală de specialitate, ce avea ca misiune conducerea unitară a activităţii de înzestrare, care avea 3 direcţii: Direcţia Tehnică, Direcţia Materialelor şi DIRECŢIA CHIMICĂ. Inspectoratul răspundea şi de învăţământul tehnic militar.

28 Aprilie 1932

90 ani-consacrarea în terminologia militară românească a sintagmelor arma chimică (de sine stătătoare între celelalte arme, distinctă în cadrul armatei române), trupe chimice şi ofiţer chemist (Înaltul Decret nr.1536/28.041932 promulgă Legea nr.125 relativă la modificarea Legii de organizare a armatei publicate în M.O. nr.102/04.05.1932, prevede culoarea acestui gen de armă ca fiind “galben-verzui”, iar semnul de armă–o mască contra gazelor.

4 mai 1932

90 ani-Conform Legii nr.125/1932 pentru stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei, publicată în M.O. nr.132/1932, în structura M.Ap.N. erau cuprise:

 – Inspectoratul General Tehnic cu: Direcţia Tehnică, DIRECŢIA CHIMICĂ MILITARĂ şi Comitetul Superior Consultativ al Direcţiei Tehnice;

          – Inspectoratele Generale de Armă pentru: Infanterie, Cavalerie, Artilerie, Geniu şi Marină.                 

09 mai 1932

90 ani-Prin legea nr.125/1932 pentru stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei (M.O. nr.106/09.05.1932) s-a stipulat că Direcţia Chimică Militară are în compunere:

 • 4 regimente de apărare contra gazelor;
 • Centrul de Instrucţie A.C.G.cu un batalion de instrucţie;
 • Institutul Chimic Militar;
 • Laboratorul de Studii şi Experienţe.

Printr-o Rezoluţie ministerială se precizează că în locul celor 4 Regimente, pentru început va lua fiinţă o companie care prin transformare va genera un batalion şi apoi va lua fiinţă un Regiment.

12 Ianuarie 1938

84 aniDIRECŢIA APĂRĂRII ANTICHIMICE este resubordonată Inspectoratului General al Artileriei (ordinul M.St.M. nr.1721/1938).

31 Martie 1938

84 ani-s-a înfiinţat BIROUL 4 A.C.G., în subordinea Inspectoratului General al Artileriei prin transformarea şi desfiinţarea Direcţiei Ap.A.Ch..

31 Martie 1939

 DIRECŢIA  SUPERIOARĂ  DE  ARTILERIE,  fostul  Inspectorat

General al Artileriei, avea în subordine directă următoarele instituţii militare de învăţământ şi depozite printre care:

          Centrul de Instrucţie al Apărării Contra Gazelor; Şcoala de Ofiţeri de Arma Chimică;

            Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Arma Chimică.

21 Septembrie 1939

83 ani-s-a înfiinţat DIRECŢIA CHIMICÃ (Decretul-Lege nr.3491/1939 relativ la organizarea şi funcţionarea M.Ap.N.), subordonată Inspectoratului General al Artileriei. (Decret lege din 09.10.1939 pentru organizarea şi funcţionarea M.Ap.N.24, care a abrogat legea din 1932)

24 Codul General al României 1856-1942 întocmit după textele oficiale, fondator C.  Hamangiu, vol. 27, p. 2324.   

3 Martie 1940

82 aniDirecţia Chimică s-a transformat în DIRECŢIA APĂRARE CONTRA GAZELOR (Decretului-Lege  nr.657/1940), subordonată Inspectoratului General al Artileriei.

20 Iunie 1941

81 ani-s-a înfiinţat SERVICUL APĂRARE CONTRA GAZELOR, în cadrul Direcţiei Superioare a Infanteriei.Direcţia A.C.G. s-a desfiinţat.

10 Iulie 1943

79 ani-s-a înfiinţat DEPOZITUL CENTRAL DE MATERIALE A.C.G. (ordinul M.Ap.N. nr.1668), corp aparte, în garnizoana Câmpulung Muscel, prin contopirea gestiunii Depozitului de Materiale A.C.G. Bucureşti cu cea a Subdepozitului din Câmpulung Muscel, formând astfel o singură gestiune a materialelor A.C.G.

22.Septembrie 1943

79 aniSERVICUL A.C.G. este resubordonat Direcţiei Superioare a Artileriei din subordinea Direcţiei Superioare a Infanteriei

10 Septembrie 1946

76 aniSERVICUL CHIMIC (Legea nr.842 din 1946), cu noua denumire, este resubordonat Inspectoratului Tehnic al Armatei.

15 Septembrie 1948

74 ani-s-a înfiinţat DIRECŢIA APĂRĂRII ANTICHIMICE (ordinul M.St.M. nr.48528/1948), în cadrul Secretariatului General pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei. Serviciul Chimic s-a desfiinţat. 

25 Ianuarie 1949          

73 ani-s-a înfiinţat ,,Spatele Armatei”, în a cărui organică a intrat şi SECŢIA CHIMICÃ (ordinul M.Asp.N. nr.96/1949)..Secretariatul General pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei, împreună cu direcţiile acestuia, inclusiv Dir.Ap.A.Ch. s-a desfiinţat.

3 Iunie 1949

73 ani-s-a înfiinţat/reînfiinţat CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL APÃRÃRII ANTICHIMICE (ordinul nr. 45784 al M.St.M., Secţia a IV-a, din 3.06.1949), în garnizoana Făgăraş, subordonat Direcţiei Apărării Antichimice..               

15 iulie 1949

73 ani-s-a infiintat COMPANIA 10 CHIMICĂ (ordinul 0046354 din 06.07.1949) la Craiova (la 15 iulie 1949), în compunerea D.10 Infanterie (reînfiinţată în 1949, dislocată la Brăila). În acelaşi an Cp. se mută la Brăila.  

70 ani-Pl. 494 A.Ch. funcţionează in 1952-1953 la Iaşi;

55 ani-03.01.1967, Cp.210 Pr.Ach. se mută la IAŞI.

18 Octombrie.1950

                  72 ani-s-a înfiinţat B.42 Ch. (ordinul M.St.M. 123251/18.10.1950)

 în cadrul Centrului de Instrucţie al Apărării Antichimice (prin transformarea Companiei de Apărare Antichimică din organică), dislocat în Garnizoana Făgăraş.

Printr-o serie de transformări şi redislocări, azi B.202 Ap.C.B.R.N. “General Gheorghe Teleman” (Intervenţie la dezastre)

26 Ianuarie 1951

71 ani-s-a înfiinţat ŞCOALA DE OFIŢERI DE APĂRARE ANTICHIMICĂ  (ordinul M.St.M. nr.00316115 din 26.01.1951),cu durata de 2 ani, la Făgăraş, în Centrul de Instrucţie al Apărării Antichimice, subordonată Direcţiei Apărării Antichimice.

4 Iulie 1951

71 ani-s-a înfiinţat COMANDAMENTUL TRUPELOR CHIMICE (C.T.Ch.)(ordinul M.F.A. nr.00317319/1951) prin transformarea Direcţiei Apărării Antichimice.

1 ianuarie 1925/9 Ianuarie.1952

97/70 ani-s-a înfiinţat/reînfiinţat Depozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică (prin reorganizarea depozitului de Materiale A.C.G)

Coincidenţa: istoria depozitului începe la 1 ianuarie 1925 în cadrul Atelierului Central de Măşti şi se termină la 1 august 2009, după aproape 85 de ani tot la Secţia de Reparaţii Tehnică şi Echipamente Apărare NBC/CBRN !!!!!!!!

[Art.4. Serviciul Apărării contra Gazelor cuprinde:

 • un organ central de concepţie, conducere şi coordonare. Acest organ administrează, conduce şi dirijează întreg serviciul.
 • trei organe de execuţie, şi anume:  .
 • ………………………………….
 • un atelier central de măşti care asigură punerea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a întregului material de protecţie al armatei. Studiază şi noile modele de măşti, în limitele capacităţii de producţie. Acest atelier are ca anexă un depozit de măşti
 • ……………………………]

Depozitul Central de Materiale Aparare Contra Gazelor cu incepere de la 1 ianuarie 1942  (Ordinul Ministerului de Război nr.3708/18.02. 1942), unitatea îşi dispune majoritatea materialelor în mai multe locaţii şi garnizoane, printre care Forturile 13 şi 14 de la Jilava, garnizoana Câmpulung Muscel,…etc.,în Bucureşti, cazarma “Sfântu–Gheorghe“ (Malmaison), din Calea Plevnei.

După constituire Dp.C.Mat.A.C.G. pleacă pe front şi din efectivele sale se formează :

– Dp.de materiale A.C.G.nr2 care pleacă pe front în subordinea A.1, împreună cu Cp.1 A.C.G.;

– Dp.de materiale A.C.G.nr 1 care pleacă pe front în subordinea A. 3, împreuna cu Cp.3 A.C.G.;

– Dp.de materiale A.C.G.nr 3 care pleacă pe front în subordinea A.4,  împreună cu Cp.4 A.C.G.;

La 12 mai 1944 ATENEUL ROMAN este păzit de militari chimişti.

La 22 ianuarie 1945 , la propunerea Comisiei Aliate de Control (sovietică) DIRECŢIA CHIMICĂ şi unele structuri subordonate acesteia se desfiinţează. Rămâne un singur Birou în cadrul  Inspectoratului Tehnic al Armatei, denumit SERVICIU CHIMIC şi Depozitul  Central de Materiale Chimice, care se mută în garnizoana C-lung Muscel şi alte 8 locaţii.

In 29.03.1945 Depozitul Central de Materiale A.C.G. ia în primire arhiva Centrului de Instrucţie A.C.G. şi a Batalionului A.C.G. (desfiinţat prin ordinal M.St.M. nr.76.500/29.03.1945).

În perioada 16 iulie -21 decembrie 1945 se întorc de pe frontul de vest Cp.1 şi 4 A.C.G., Dp.Mat.A.C.G. nr.2 şi 3, cadrele şi trupa se demobilizează.

Depozitul de materiale A.C.G. rămâne singurul nucleu al trupelor chimice în perioada 29 martie 1945-15 septembrie 1948. 

După 15.09.1948 se desprind pe rând din cadrul depozitului o serie de unităţi chimice.

La 09.01.1952, prin reorganizarea Depozitului de Materiale A.C.G, se înfiinţează Depozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică subordonat Comandamentului Trupelor Chimice.

La 15 septembrie 1958 depozitul se mută în garnizoana Unguriu.

   La 09.01.1959, Depozitul Central 849 Materiale Apărare Antichimică se reoganizează şi se transformă în Depozitul 110 Materiale Protecţie Antichimică şi primeşte indicativul numeric     U.M. 01635 Unguriu;

La 1 mai 1961, Depozitul 110  Materiale Protecţie Antichimică

se transformă în Depozitul 110 Materiale Chimice şi se reorganizează

prin restructurare în 1969.

În anul 2002, Depozitul 110 Materiale Chimice se reoganizează şi se transformă în Depozitul 110 Tehnică Echipamente Apărare N.B.C. şi Ecologizare, subordonat Comandamentului Logistic.

În anul 2004, Depozitul 110 Tehnică Echipamente Apărare N.B.C, şi Ecologizare se restructurează se micşorează se transformă în Secţie de depozitare şi trece în subordinea Depozitului 155 Materiale de Geniu/Cislau.

În perioada 01.10.2007-01.08.2009, suferă modificări de natura restrângerii activităţii specifice, reducerea acesteia până la încetarea activităţii.

20 Aprilie.1952

70 ani-absolvă Seria a II-a (20.11.1951.) a Şcolii Divizionare de Chimie din cadrul Centrului de Instrucţie al Apărării Antichimice (Făgăraş)

23 August.1952      

70 ani-absolvă Promoţia “A” (ianuarie 1950) a Şcolii de Ofiţeri de Apărare Antichimică (Şcoala MIlitară de Chimie) din cadrul Centrului de Instrucţie al Apărării Antichimice (Făgăraş).  

10 ianuarie 1962

60 ani-s-a desfiinţat B.976 Ar.Flc.Gr. (înfiinţat la începutul anului 1950/1951) dislocat în Garnizoana Vaslui.

60 ani-s-a înfiinţat B.27 Ar.Flc. (ordinul M.F.A.nr.41/10.01.1962), în cazarma nr.363, garnizoana Vaslui; a fost desfiinţat în martie 1963, transformâmdu-se în 

 – Batalionul 173 Pr.Ach. la Vaslui şi

 – Batalionul 187 Pr.Ach. dislocat începând cu 4 iunie 1963, cazarma Griviţa, la Oradea.

15 martie 1963

59 ani-s-a desfiinţat B.27 Ar.Flc., garnizoana Vaslui.

59 ani-s-a înfiinţat B.187 Pr.Ach. ,,CRIŞUL” (ordinul M.St.M. nr.CL 0012/15.03.1963) în garnizoana VASLUI; dislocat începând cu 4 iunie 1963, cazarma Griviţa, la Oradea.

(la 01.02.2001, ca urmare a restructurării armatei, s-a desfiinţat–termenul limită 30.04.2001.);

1 octombrie 1968

54 ani-s-a înfiinţat B.342 Ar.Flc., (ordinul M.F.A. nr.M-61), în garnizoana Unguriu, judeţul Buzău, subordonat iniţial C.T.Ch.; (- la 31.08.2001, ca urmare a restructurării armatei se desfiinţează;)

23 August.1972

Promoţia ofiţeri ……….. 

1 octombrie 1976

46 ani-s-a înfiinţat B.49 Pr.Ach. (ordinul M.St.M. nr.CL 00716/11.06.1976, în cazarma 2728, la Piteşti. (nucleul acestui batalion a fost constituit din cadrul B.202 Pr.A.Ch.-Anexa de la  mobilizare).

7 mai.1977

40 ani-primeşte Drapelul de luptă în baza Decretului Prezidenţial nr.101/22.04.1977;

15 septembrie 1978

44 ani-s-a înfiinţat B.72 Ch. (ordin M.Ap.N. transmis de M.St.M. cu nr.P.R. 00692 din 28.08.1978), în garnizoana FĂGĂRAŞ.

27 Aprilie 1980

42 ani-s-a înfiinţat Cp.401 Mjl.Inc. (ordinul M.St.M. nr.CL 00350/1980), în garnizoana Unguriu, subordonată Armatei 1-a.

1 August 1990

   32 aniComandamentul Trupelor Chimice se transformă în

         INSPECTORATUL GENERAL AL PROTECŢIEI ANTICHIMICE,   

            subordonat COMANDAMENTULUI TRUPELOR DE USCAT.

1 Decembrie 1993

29 ani-încetează să funcţioneze Inspectoratul General al Protecţiei Antichimice (O.G. 19/21.07.1993 şi a O.G. 24/30.08.1993).

29 ani-La Statul Major General se înfiinţează INSPECTORATUL STATULUI MAJOR GENERAL, care are în compunere INSPECTORUL pentru PROTECŢIA ANTICHIMICĂ căruia i se subordona BIROUL de la Inspectorul pentru Protecţia Antichimică.  

La Statele Majore ale Categoriilor de Forţe se înfiinţează SECŢIE (BIROU) DE PROTECŢIE ANTICHIMICĂ.

01 Mai 1997        

25 aniInspectoratul S.M.G. se transformă în DIRECŢIA DOCTRINĂ ŞI INSTRUCŢIEJ7, Inspectorul şi Biroul de la Inspectorul pentru Protecţia Antichimică devin SECŢIA APĂRARE NBC ŞI PROTECŢIA MEDIULUI.

01 Noiembrie 2000

Reorganizarea S.M.G. şi implicit a Direcţiei Doctrină şi Instrucţie–J7 consfinţeşte încetarea existenţei structurilor centrale ale armelor.

Noua structură are în organică o Secţie Instrucţie organizată pe Birouri–între care menţionăm Biroul Arme cu specialităţile Geniu şi Apărare N.B.C.

01 Februarie 2001

21 ani-s-a desfiinţat B.187 Ap.N.B.C. ,,CRIŞUL” (ordinul M.St.M…….) cazarma Griviţa, Oradea,  ca urmare a restructurării armatei–termenul limită 30.04.2001.

31 August 2001

21 ani-s-a desfiinţat B.342 Ap.N.B.C., (ordinul M.Ap.N nr…….), garnizoana Unguriu, judeţul Buzău, subordonat ……………..;

A.C.Ch.M.R.R. “Costin D. Neniţescu”:

15.05.2002–adunarea de constituire

05.09.2002–persoană juridică în baza Hotărârii nr.79/A-PJ/2002 emisă de Judecătoria sectorului 4 BUCUREŞTI şi a Statutului propriu de organizare şi funcţionare;

15.10.2002–a  primit  Certificatul  de  înscriere  a  persoanei  juridice  fără scop patimonial nr.53;

          CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ   Seria A Nr.1007755 

22.07.2004–Atribuire Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.)

    18.02.2021–Data eliberării

09.02.2021–Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere la Registrul  entităţilor/unităţilor de cult  pentru  care   se  acordă  deduceri  fiscale

                   (ANAF, L. nr.129/…….)

04.10.2021-Comunicare încheiere finală (dezinvestire) civilă nr.210. Aprobare modificări la Statut.

15.11.2003–subfiliala Buzău (adunarea de constituire);

28.01.2004–subfiliala Câmpulung Muscel (adunarea de constituire);.

05.01.2005–filială prin Hotărârea Judecătoriei CÂMPULUNG;

22.02.2004–subfiliala Huşi (adunarea de constituire);

Prin Hotărârea Adunării generale a A.C.Ch.M.R.R.Costin D. Nenițescu” București, autentificată cu Nr.1862 din 20 octombrie 2004 la Biroul Notarial „LEXUS” București, se aprobă înființarea unei filiale a asociației în localitatea Huși și îl împuternicea pe domunl Lt.col.(r.) BAZARCIUC Toni cu înființarea filialei la Huși.

25.02.2013–subfiliala Iaşi (adunarea de constituire);

28.02.2013–subfiliala Vaslui (adunarea de constituire).

                              Zilele libere în 2022:

24 ianuarie (luni) – Ziua Unirii Principatelor Române
15 aprilie – Vinerea mare – Paşte Catolic

17 aprilie (duminică) – Paşte Catolic

18 aprilie (luni) – A doua zi de Paşte Catolic

22 aprilie (vineri) – Vinerea mare – Paşte Ortodox
24 aprilie (duminică) – Paste Ortodox
25 aprilie (luni) – A doua zi de Paşte Ortodox
  1 mai (duminiocă) – Ziua Muncii
  1 iunie (miercuri) – Ziua Copilului
12 iunie (duminică) – Rusalii
13 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
15 august (luni) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (miercuri) – Sfântul Andrei
  1 decembrie (joi) – Ziua Naţională a României
25 decembrie (duminică) – Crăciunul
26 decembrie (luni) – A doua zi a Crăciunului

  III. TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DIRECTOR[1]

–  2022  –

 1. Miercuri, 19 ianuarie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui asociaţiei (de la 29.12.2021) :
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Finalizarea şi aprobarea Planului anual de activităţi pe baza propunerilor rezultate de la adunările generale ale filialelor/subfilialelor şi ale şedinţelor Consiliului Director.
 • Mesajul adresat Filialei Campulung Muscel, 18 ani de la infiinţare.
 • Statut.
 • Miercuri, 16 februarie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui:
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Analiza activităţii financiar-contabilă pe anul 2021 şi a propunerilor pentru bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

                     – prezintă Col.(rtr.) Anorocioaie Turel şi col.(rtr.) Popescu Eugen;

 • Analiza situaţiei numerice a membrilor asociaţiei la 31.12.2021.

– prezintă Secretarul general–col.(rtr.) Zamfir Alexandru;

 • Prezentarea propunerilor ce vor fi înaintate la  A.N.C.M.R.R. cu membrii din filiale şi subfiliale care îndeplinesc criteriile pentru a fi înaintaţi în gradul următor.

– prezintă Secretarul general–col.(rtr.) Zamfir Alexandru;

 • Participarea membrilor Consiliului Director şi a membrilor A.C.Ch.M.R.R. la adunările generale ale filialelor şi subfilialelor–stabilirea programului de monitorizare a participărilor
 • Joi, 10 martie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui asociaţiei: 
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Prezentarea materialului cu privire la analiza modului de îndeplinire a sarcinilor de către Consiliul Director în perioada iunie 2021–martie 2022.
 • Concluziile participării membrilor Consiliului Director la adunările generale ale filialelor şi subfilialelor.pentru completarea Dării de seamă.
 • Stadiul pregătirii dineului din 17 martie 2022.
 • Joi, 14 aprilie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui:

i.   prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;

 1. sarcini ce-i revin C.D.;
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat  personalului Centrului de

Perfecţionare Ap.C.B.R.N. “Muscel” cu  ocazia aniversării a 90 de

ani de la înfiinţare–07.05,1931.

 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.V.R.–29.04.2022
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.Catolice (17.04.) şi Ortodoxe (24.04.2022).
 • Joi, 05 mai 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui asociaţiei; 
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;

iii.    noutăţi legislative ce prezintă interes;

 • Mesajele Consiliului Director adresate membrilor filialelor şi subfilialelor, tuturor chimiştilor militari, în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul Zilei Trupelor de Apărare C.B.R:N.(15 mai) şi a Zilei Rezervistului Militar (31 mai):

c. Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat persoalului unităţilor de Ap.C.B.R.N. din Armata României (B.Ap.C,B,R,N,-Huşi, Piteşti, Sighişoara, Centru de Perfecţionare Ap.C.B.R.N.–Câmpulung Muscel, S Rp.Th.Ap.C.B.R.N.;)

d. Mesajul adresat Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război cu ocazia aniversării a 77 de ani de la Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite (9 mai 2022);

 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R. „Al.I.Cuza” cu prilejul aniversării Zilei de 31 Mai (înfiinţarea asociaţiei, Ziua Rezervistului Militar).
 • Participare la filiale şi subfiliale/unităţi de Ap.C.B.R.N. la sărbătorirea Zilei Armei;
 • Pregătirea dineului pentru aniversarea Zilei Armei (10/12 mai 2022).
 • Joi, 16 iunie 2022, orele 10:00–marţi, 14 iunie

a.   Informarea preşedintelui;

 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. concluzii asupra modului cum s-au desfăşurat în filiale şi subfiliale activităţile prilejuite de aniversarea Zilei Armei.
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Activităţile organizate de Consiliul Director în lunile iulie şi august:
 1. Tabără de lucru cu conducerile filialelor (subfilialelor) la Valea Poienii– Câmpulung Muscel/Huşi.
 1. Prezentarea   şi   aprobarea   propunerilor  pentru   înaintarea  în  gradul

   următor  cu  prilejul  Zilei  Armatei României–25 octombrie 2022 şi a zilei

   de 01.12.2022.

 • Joi, 08 septembrie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui asociaţiei:
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;

ii.      activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;

 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Precizarea activităţilor prilejuite de aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea A.C.Ch.M.R.R.:

i.     Apariţia Revistei de Chimie Miltiară, ediţie omagială;

ii. Elaborarea unui material dedicat A.C.Ch.M.R.R. ce va fi

publicat în Revista „Rezerva Oştirii Române”–decembrie 2022.

iii.     Prezentarea (în proiect) a însemnelor (insigne, diplome).

c.   Mesajele  A.C.Ch.M.R.R.  adresate  personalului B.72 Ap.C.B.R.N.„Negru Vodă”    Sighişoara  (15.09.1978)   şi   B.49 Ap.C.B.R.N.   „Argeş”–Piteşti,  (01.10.1976),

   ocazionate de aniversarea înfiinţării unităţii.

 • Joi, 06/13 octombrie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui asociaţiei:
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;

b. Stadiul pregătirilor ocazionate de aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea A.C.Ch.M.R.R.:

 1. dineul din 20 octombrie;
 1. apariţia “A.C.Ch.M.R.R. la majorat” şi „Revistei de Chimie Militară”;
 1. alte activităţi organizate în filiale şi subfiliale.
 • Mesajele Asociaţiei adresate:
 1. personalului B.202 Ap.CBRN „Gl.Gheorghe Teleman” (Huşi) ocazionat de aniversarea înfiinţării unităţii (20.10.1950);
 1. personalului Centrului de Cercetări Ştiinţifice pentru Ap.CBRN şi Ecologie, cu prilejul aniversarii înfiinţării unităţii (31,10.1924);
 1. membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul Zilei Armatei României.
 1. A.N.C.M.R.R., cu prilejul Zilei Armatei României.
 • Joi 10 noiembrie 2022, orele 10:00

a.   Informarea preşedintelui asociaţiei:

 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. analiză asupra desfăşurării activităţilor organizate (în filiale şi subfiliale) la aniversarea înfiinţării Asociaţiei.
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor asociaţiei tuturor chimiştilor militari active, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României.
 • Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R. cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României.
 • Discutarea planului editorial pentru anul 2023
 • Joi, 08 decembrie 2022, orele 10:00
 1. Informarea preşedintelui:
 1. prezentarea documentelor primite de la A.N.C.M.R.R.;
 1. activităţi desfăşurate de la ultima şedinţă a C.D.;
 1. noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • Mesajul Consiliului  Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în  rezervă  şi  în retragere, oriunde s-ar afla, cu  ocazia „Naşterii  Domnului” (CRĂCIUNULUI) şi  ANULUI NOU, 2023.
 •  Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat A.N.C.M.R.R., cu ocazia

„Naşterii Domnului” (CRĂCIUNULUI) şi ANULUI NOU, 2023.

 • Prezentarea, în proiect,a Planului de Activitate al Consiliului Director pentru anul 2023.
 • Organizarea dineului festiv de sărbători (15.12.2022).

IV. TEMATICA  ADUNĂRILOR GENERALE[2]

–  2022  –

 1. Joi, 17 martie 2022, orele 11.00-15.00:
 1. Informarea peşedintelui Asociaţiei; prelucrarea materialelor primite de la A.N.C.M.R.R. în perioada 16.12.2021-16.03.2022, a altor documente legislative care prezintă interes.
 1. Prezentarea materialului cu privire la analiza modului de îndeplinire a sarcinilor de către Consiliul Director în perioada iunie 2021–martie 2022.

– prezintă col. Brânzei Dumitru

 • Prezenarea situaţiei execuţiei bugetare–2021 şi a proiectului de buget pe anul 2022

                              – prezintă Col.(ret.) Anorocioaie Turel.

 1. Mesajul adresat de Consiliul Director membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia „Sărbătorilor pascale” (17.04. şi 24.04.2022).
 1. Mesajul A.C.Ch.M.R.R. adresat Centrului de Perfecţionare Ap.C.B.R.N. „Muscelul” cu prilejul aniversării a 91 de ani de la înfiinţae (07.05.1931).
 1. Dineu la Cercul Militar Naţional.
 1. Joi, 12 mai 2022, orele 11:00-15:00:
 1. Informarea preşedintelui Asociaţiei, prezentarea materialelor primite de la A.N.C.M.R.R.
 1. Prezentarea materialului dedicat aniversării Zilei Armei–99 de ani (15.05.1923).

– prezintă

 • Prezentarea Revistei de Chimie Militară nr.20/2022
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, în activitate, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia Zilei Armei (15.05.).
 • Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar (31.05).
 • Mesajul  Consiliului  Director  adresat membrilor A.N.C.M.R.R. cu ocazia Zilei Rezervistului Militar (31.05) şi 97 ani de la înfiinţarea SOPRA..
 • Dineu cu prilejul aniversării zilei Armei .
 1. Joi, 20 octombrie 2022, orele 11:00-15:00:
 1. Informarea preşedintelui Asociaţiei.
 2. 11 Octombrie 1976-46 ani-a fost înfiinţat Batalionul 49 Protecţie Antichimică, prin ordinul M.St.M.nr.CL 00716/11.06.1976, în garnizoana Piteşti–cazarma 2728.

                        Nucleul acestui batalion a fost constituit din cadrul B.202 Pr.A.Ch..

            – iniţial, subordonat C.T.Ch.;

       – 25.04. 1980, B.49 Pr.A.Ch. a trecut în subordinea Armatei a 3-a;

              – 21.04.1995, a fost resubordonat Armatei 1-a;

              – 10.05.1996, şi-a schimbat denumirea în B.49 Pr.NBC, iar

       – la 15.01.2000 în B.49 Ap.NBC, fiind subordonat C.1 A.T.;

       – B.49 Ap.NBC i se atribuie patronimul “ARGEŞ”

       – în 2010, B.49 Ap.CBRN “ARGEŞ”, subordonat D. I. 1 “DACICA” 

– 09.07.2015 este subordonat direct S.M.F.T.;

– începând cu anul 2015, este suborbonat D.2 Infanterie “Getica”

B 49 Ap.CBRN a participat cu succes la exerciţiile şi misiunile internaţionale încredinţate în cadrul Forţei de Răspuns NATO (NRF) în Germania (2004, 2007 şi 2009), în Cehia (2006), în Italia (2007) şi în Polonia (2008).

De asemenea, a participat, în cadrul Grupului Tactic de Luptă Eleno-Bulgaro-Româno-Cipriot (HELBROC) al UE la exerciţii în Grecia în anii 2007, 2008, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021. În anul 2019, Batalionul a asigurat comanda Companiei Sprijin Luptă şi un Pluton CBRN în cadrului Grupului de Luptă European.

Drapelul de Luptă al unităţii a fost decorat cu Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, în 30.09.2016, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţare.

În Franţa (28.06.-08.07.2021)-Toxic Dragoon (TODR 21) alături de omologii din Bulgaria, Ungaria, Spania, Polonia și din țara gazdă, participante la Forţa NATO Întrunită cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat (VJTF)-28.06-08.07.2021, Baza Camp Ruchard.

Începând cu 2021, ciclul rotaţional 2022-2024, Batalionul participă cu Pl.Dc.C.B.R.N. la NRF NATO, A sprijinit Cp.Dc.RBC/B.202 Ap.C.B.R.N. în cadrul iniţiativei “Smart Defence”

18 Octombrie 1595-427 ani-În Ţările Române, ca material incendiar, putea fi folosit chiar petrolul, atestat documentar la 1440 sub denumirea de păcură şi exploatat din ,,fântâni” sau ,,puţuri”. Însuşi Sinan Paşa raporta la Poartă, în octombrie 1595, că oştile Ţării Româneşti au asediat cetatea ridicată de el la Târgovişte folosind ,,artificii, păcură, lumânări incendiare”, temându-se ca aceleaşi mijloace să nu ,,fie folosite şi împotriva întăririi construite de el la Bucureşti, fapt pentru care oştenii săi nu vor să mai rămână acolo”.La asediul cetăţii Târgovişte, ocupată de turci, oştenii din Ţara Românească şi Moldova au folosit pe lângă tunuri şi puşti şi minarea fortificaţiilor, astfel că ,,Oastea islamică nu   s-a putut feri de suferinţele pricinuite de fum, iar de acel fum mulţi se îneca, de cădea ca morţi”.

18 Octombrie 1950-72 ani-a fost înfiinţat Batalionul 42 Chimic, oonform ord.M.St.M. nr.123251/18.10.1950 în garnizoana Făgăraş, subordonat C.I.Tr.Ch. (În prezent B.202 Ap.CBRN “General Gheorghe Telleman”(Intervenţie la dezastre)).

31 Octombrie 1924-98 ani–Prin aprobarea ministerială pe referatul nr.665 din31.10.1924, al Comitetului Consultativ de Gaze a fost înfiinţat ABORATORUL de CERCETĂRI în subordinea Serviciului Apărării Contra Gazelor–Prima instituţie de cercetare ştiinţifică din Armata Română–în Cazarma Sf.GHEORGHE (Malmaison)–din Calea Plevnei.

 A început să funcţioneze în anul 1925;

96 ani–(1926), a fost realizat Detectorul potentiometric P.I. pentru detecţia gazelor de luptă; a fost obţinută cloropicrina şi fosgenul;

91 ani–(1931), Institutul Chimic Militar a fost mutat la Bucureşti în localul Direcţiei Chimice Militare.Institutul avea misiunea să pregătească viitorii ofiţeri ingineri chimişti necesari încadrării funcţiilor importante din cadrul S.A.C.G. A fost desfiinţat în 1935.

 • Prezentarea materialelor prilejuite de aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea A.C.Ch.M.R.R. „C.D. Neniţescu”.
 • Dineu la Cercul Militar Naţional/Complexul Militar Cobălcescu.
 1. Marţi/Joi, 15 decembrie 2022, orele 11:00-15:00:
 1. Informarea preşedintelui, prezentarea materialelor primite de la A.N.C.M.R.R., noutăţi legislative ce prezintă interes;
 • 01 Noiembrie 2000-22 ani-Reorganizarea S.M.G. şi implicit a Direcţiei Doctrină şi Instrucţie–J7, consfinţeşte încetarea existenţei structurilor centrale ale armelor.

                   Noua structură are în organică o Secţie Instrucţie organizată pe

                Birouri–între care menţionăm Biroul Arme cu specialităţile Geniu şi

           Apărare N.B.C.

15 Noiembrie 1927-95 ani-a început să funcţioneze la Cluj INSTITUTUL CHIMIC MILITAR, înfiinţat prin Decizia Ministerială nr.575/25.06.1927.

20 Noiembrie 1924-98 ani-în localul destinat din cazarma Sf.GHEORGHE (MALMAISON), Bucureşti (Calea Plevnei), au început cursurile ŞCOLII DE APÃRARE CONTRA GAZELOR pentru pregătirea ofiţerilor şi subofiţerilor necesari încadrării Serviciului Apărării Contra Gazelor.

27 Noiembrie 1951-71 ani-Compania 10 Chimică înfiinţată în baza ordinului 0046354 din 06.07.1949 la 15 iulie 1949, la Craiova, se transformă în Pl. 494 A.Ch.şi se mută la Bacau;

19 Decembrie 1930-92 ani-deciziile delegaţiei permanente a consiliului superior al apărării ţării privind apărarea naţională–şedinţa din 19 decembrie 1930.

25 Decembrie1965-57 ani–a fost înfiinţat LABORATORUL 212 DOZIMETRIE MILITARĂ (conform ordinului M.St.M. nr.CL001456/1965), cu sediul în Şoseaua Olteniţei nr.202;

â

 1. Acţiuni ce vor fi întreprinse de Consiliul Director pentru organizarea principalelor evenimente aniversare în anul 2023.
 1. Scurt „Buletin informativ” din activitatea filialelor şi subfilialelor A.C.Ch.M.R.R..
 1. Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.C.Ch.M.R.R., tuturor chimiştilor militari, activi, în rezervă şi în retragere, oriunde s-ar afla, cu ocazia „Naşterii Domnului” (Crăciunului) şi Anului Nou 2023.
 1. Mesajul Consiliului Director adresat membrilor A.N.C.M.R.R. cu ocazia „Naşterii Domnului” (Crăciunului) şi Anului Nou 2023.
 1. Prezentarea Revistei de Chimie Militară nr.21/2022
 1. Dineu sub deviza „Să fim mai uniţi, mai buni şi mai apropiaţi de semenii noştri!” la Cercul Militar Naţional/Complexul Militar Cobălcescu

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR/ADUNĂRILOR GENERALE

2022

               CONSILIUL DIRECTOR:             ADUNĂRI GENERALE:

Martie17 joi
   
Mai12 joi
   
   
   
   
Octombrie20 joi
   
Decembrie15 joi
Ianuarie19,miercuri
Februarie16,miercuri
Martie10, joi
Aprilie14, joi
Mai05, joi
Iunie16, joi
Iulie 
August 
Septembrie08, joi
Octombrie06/13, joi
Noiembrie10, joi
Decembrie08, joi

PRIM-VICEPREŞEDINTE A.C.Ch.M.R.R.

Gl.bg.(rtr.)

               Vasile IGNAT                                           

SECRETAR EXECUTIV

                Col. (rtr.)

                                Alexandru  ZAMFIR

Planul anual de activitate

al filialei A.C.Ch.M.R.R. Câmpulung Muscel, în anul 2022

Planul anual de activitate

al subfilialei A.C.Ch.M.R.R. Buzău, în anul 2022

Planul anual de activitate

al subfilialei A.C.Ch.M.R.R. Huşi, în anul 2022

TRIMESTRUL I

1. Darea de seama privind activitatea biroului subfilialei in anul 2020 – 26 februarie 2022

2. Aniversarea a 18 ani de la înființarea Subfilialei Huși a asociației

2.1. Slujbă religioasă–pomenirea colegilor răposaţi la Capela militară din cazarma B 202 Ap.CBRN

TRIMESTRUL II

1. ZIUA FORŢELOR TERESTRE – participarea la festivitatile organizate de garnizoana – 23 aprile 2022

2. 15 MAI–ZIUA CHIMIŞTILOR MILITARI

– Simpozion

– Masa festivă-în colaborare cu colegii activi de la B. 202 Ap. CBRN.-15 mai 2022

3. ZIUA EROILOR–participarea la festivităţile organizate de garnizoană-28 mai 2022

4. ZIUA REZERVISTULUI MILITAR–simpozion-31 mai 2022

5. ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL–participarea la festivităţile organizate de garnizoană-26 iunie  2022

TRIMESTRUL III

1. ZIUA IMNULUI NAŢIONAL–participarea la festivităţile organizate de garnizoană-29 iulie 2022

TRIMESTRUL IV

1. Aniversarea a 72 de ani de existenţă a B. 202 Ap. C.B.R.N.

2. Noutăţi în domeniul tehnicii şi aparaturii C.B.R.N.–vizită la B. 202 Ap. C.B.R.N.-20 octombrie 2022

3. ZIUA ARMATEI–participarea la festivităţile organizate de garnizoană.

       – Masa festivă organizată de subfiliala Huşi a A.C.Ch.M.R.R-25 octombrie 2022

4. ZIUA NAŢIONALĂ A ROMANIEI–participarea la festivităţile organizate de garnizoană–                                                                01 decembrie 2022

5. Ziua revoluţiei Române din 1989-depuneri de coroane la monumentul din parcul Rodina

                                                             16 decembrie 2022

NOTA: În funcţie de unele evenimente ce vor avea loc pe plan naţional sau în armată pot fi aduse şi alte

              completări în cadrul tematicilor trimestriale.

Planul anual de activitate

al subfilialei A.C.Ch.M.R.R. Iași, în anul 2022

1. Adunarea generală anuală : 26.03.2022;

2. Adunarea trimestrială a subfilialei(26.02.2022; 25.06.2022;  30.09.2022; 26.11.2022);

3. Aniversarea a 99 de ani de la Înfiinţarea Trupelor Chimice: (15.05.1923);

4. 73 de ani, 15.07.1949, În baza ordinului 0046354 din 06.07.1949 la 15 iulie 1949, s-a înființat la Craiova Cp.10 Ch.

– s-a mutat în acelaşi an la Braila;

– 27.11.1951, se transformă în Pl. 494 A.Ch. şi se mută la Bacau;

– Pl. 494 A.Ch. funcţionează in 1952-1953 la Iaşi;

– începând cu 1954 se transformă in Cp. 494 A.Ch.;

– 10.01.1959 îşi schimbă denumirea în Cp.210 Pr.Ach.- respectiv U.M.01124 IASI;

– în 1961 se transformă rămânând numai funcţia de comandant de companie;

– în anul 1964 se reînfiinţează la Vaslui în a doua jumătate a lunii octombrie;

– 03.01.1967, se mută la IAŞI;

– în baza ordinului nr.1 din 14.04.1994, începând cu data 16.04.1994, Cp.210 Pr.Ach. îşi schimbă indicativul în Cp.234 Pr.Ach.–respectiv U.M. 02297. A fost desfiinţată în 2001.

5.Masa rotundă cu privire la întrebuințarea unor substanțe toxice de luptă, materiale incendiare și alte substanțe ,,otrăvitoare,, în unele războaie și bătălii celebre–02.04-15.04.2022

6. Participarea la unele activităţi aniversare de la B.202Ap.CBRN Huși şi fostul B.173 Pr.Ach. Vaslui;

7. Participarea membrilor subfilialei la unele activităţi organizate la nivel central de Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă şi Retragere ,,Costin D. Neniţescu”.

8. Cooptarea de noi membri în cadrul subfilialei Iaşi;

9. Participarea membrilor subfilialei Iaşi cu articole pentru revista ,,Revista de chimie militară”, respectiv ,,Rezervistul” și „Eroii Neamului”;

10. Intocmirea de ,,Fișe personale” de către pentru membrii filialei în vederea tipăririi volumului II al Dicționarului bibliografic ,,Oșteni ai Chimiei militare”

11. Informarea operativă a membrilor subfilialei cu probleme de interes militar și social (vacinarea anti-covid, pensii, statutul cadrelor militare în rezervă şi retargere, legislaţia nou apărută în domeniul Apărării Naţionale, etc…) ;

12. Schimb de experienţă cu ofițerii chimiști din comandamentul Bg. 15 Mc. și B.151 I (Lupii Negri) şi B.202 CBRN privind specificul misiunilor CBRN desfășurate.;

13. Participarea pe plan local la toate activităţile ce se vor organiza cu prilejul sărbătorilor naţionale şi cu specific militar: Unirea Principatelor Române, Ziua Independenţei, Ziua Chimiştilor, Ziua Rezervistului, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Eroilor, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Zilele Iaşilor;

14. Colaborarea cu celelalte asociații de cadre militare în rezervă, cu filialele  Asociației Românilor de Pretutindeni și a Asociației Cultul Eroilor din garnizoana Iași –  conform programului stabilit de comun acord.

15. Publicarea unor materiale cu privire la evenimente aniversare/comemorative de interes național în presa locală;

16. Contactarea comandantului garnizoanei Iași în vederea sprijinirii vaccinării anti-covid a membrilor filialei și a familiilor acestora în Spitalul militar Iași. 

Col(r) Aionoaie Jică

Plan de activitate

al subfilialei A.C.Ch.M.R.R. Vaslui, în anul 2022

            Trimestrul I

 1. Participarea la depunerea de coroane de flori cu ocazia Unirii Principatelor Române-             24 ianuarie 2022-prezenţa a 3-5 cadre în rezervă şi în retragere la festivităţile ocazionate de momentul respectiv;
 2. Şedinţă cu privire la “Dare de seamă aferentă anului 2021”-24 februarie 2022.
  1. Masă rotundă marcată de aniversarea a 59 de ani de la înfiinţarea a B.173 Pr.Ach. Vaslui;
  1. Redactarea de articole pentru Revista de Chimie Militară;
  1. Prezentarea Dicţionarului Biografic “Oşteni ai chimiei militare” vol.I, în vederea de a coopta noi biografii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere pentru Vol-II-14 martie 2022.

Trimestrul II

1.Participarea la manifestaţiile organizate de C.M.J., A.C.M.R.R. filiala Vaslui cu ocazia zilei veteranilor- 29 aprilie 2022;

2. Participarea şi sprijinirea A.C.M.R.R. filiala Vaslui pentru organizarea activităţilor cu ocazia zilei Independenţei şi a zilei Victoriei-9 mai 2022;

3. Sărbătorirea zilei Ap.C.B.R.N. în mod organizat împreună cu soţiile;

     – prezentarea istoricului Ap.C.B.R.N.;

     – dineu ocazionat de acest eveniment-14 mai 2022;

4. Participarea la activităţile organizate de Garnizoana Vaslui şi A.C.M.R.R. filiala Vaslui ocazionate de ziua rezervistului militar şi a zilei Eroilor-28-29 mai 2022;

5. Participarea pe plan local la manifestaţiile de ziua Drapelului-26 iunie 2022.

Trimestrul III 

1.Participarea la manifestaţiile prilejuite de ziua Imnului Naţional-29 iulie 2022;

2. Organizarea unei vizite în Republica Moldova, Chişinău şi Cricova;

3. Organizarea unei întâlniri cu militarii în rezervă şi în retragere din Republica Moldova-            12-13 septembrie 2022. ???

Trimestrul IV

1.Participarea la festivităţile ocazionate de ziua Armatei:

– depuneri de coroane de flori;

– dineu-25 octombrie 2022.

2. Participarea la depuneri de coroane de flori, conform progranului garnizoanei Vaslui, cu    ocazia zilei României:

                        – masă comună-01 decembrie 2022;

            3. Participarea la festivităţile prilejuite de ziua Eroilor Revoluţiei-22 decembrie 2022.

            Alte activităţi

 1. Întocmirea documentelor privind înaintările în grad;
 2. Întocmirea de articole pentru Revista de Chimie Militară;
 3. Îngrijirea mormintelor foştilor colegi care nu mai au urmaşi:
 4. Participarea la activităţile A.C.M.R.R. filiala Vaslui.

                                     Întocmit,

                                   Preşedinte Subfiliala Vaslui

                                   Col.(rtr)

                                                  Iordachi Teofil         


[1] În funcţie de evoluţie şi evenimente tematica poate fi adaptată, modificată, completată etc.

[2] În funcţie de evoluţie şi evenimente tematica poate fi adaptată, modificată, completată etc.

     

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other