Extrase din „Revista de Chimie Militară”  PROMOŢII CU ABSOLVENŢI AI ACADEMIEI MILITARE (UNIVERSITATEA NAȚIONALÂ DE APĂRARE „CAROL I”)                 ARMA – CHIMIE MILITARĂ  PROMOŢIA 63 (1955-1958) Seria 1-a chimie Lt.maj. CERNAT Şt. Constantin